BÀI SỐ 20: CẦU NGUYỆN NHƯ THẾ NÀO CHO ĐẸP LÒNG CHA?

NHỮNG BÀI LÀM TĂNG TRƯỞNG TÂM LINH

BÀI SỐ 20: CẦU NGUYỆN NHƯ THẾ NÀO CHO ĐẸP LÒNG CHA?

Trong bài cầu nguyện chung Chúa Jesus dạy môn đồ của Ngài trong Mathi-ơ 6:7-13:” Vả, khi các ngươi cầu-nguyện, đừng dùng những lời lặp vô-ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm.8 Vậy, các ngươi đừng như họ; vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. 9 Vậy, các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh; 10 Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời! 11 Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày; 12 Xin tha tội-lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi; 13 Xin chớ để chúng tôi bị cám-dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác! [Vì nước, quyền, vinh-hiển đều thuộc về Cha đời đời. A‑men.] “

Như vậy, Chúa Giê-xu dạy rằng chúng ta sẽ không cầu nguyện với Ngài, nhưng phải cầu nguyện với Đức Chúa Cha, nhân danh Chúa Giê-xu với sự cáo trách tội lổi bởi Đức Thánh Linh. Có ba ngôi hiệp một Đức Chúa Trời chứng kiến trong lúc chúng ta cầu nguyện với Ngài.

Đức Chúa Trời đã ban cho Chúa Giê-xu danh trên hết mọi danh. Do đó, khi chúng ta cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu tức là chúng ta sử dụng quyền năng và thẩm quyền trong danh Chúa Giê-xu. “Nhân danh Chúa Giê-xu” không phải chỉ là một câu nói lịch sự để chấm dứt lời cầu nguyện mà thôi.nhưng chúng ta phải nhận biết quyền năng và thẩm quyền trong danh Chúa Giê-xu. Vì trước danh Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất đều phải quỳ xuống. Dưới đây là những bước trong lúc cầu nguyện cần phải có:

1-CHẤP NHẬN MÌNH LÀ NGƯỜI CÓ TỘI XIN HUYẾT CHÚA JESUS XÓA SẠCH MỌI TỘI LỔI TRƯỢC KHI RA MẮT CHA.

Xin Cha tha tội-lỗi cho mình cũng như mình đã tha thứ người phạm tội nghịch cùng mình vậy.

Trước khi cầu nguyện, hãy tìm kiếm những người mình buồn giận và tha thứ cho họ thật lòng trong Danh Đức Chúa Jesus. Mathi-ơ 6:14” Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha-thứ các ngươi.”

2-CHAỴ ĐẾN VỚI CHA NGỒI TỈNH TÂM XIN THÁNH LINH CÁO TRÁCH TẤT CÃ NHỮNG TỘI LỔI CỦA MÌNH TRONG NHỮNG NGÀY QUA ĐỂ ĂN NĂN THEO CÁCH 5 NGÓN TAY.

-Khi nghe Chúa thánh linh cáo trách tội lổi nào thì hãy ăn năn tội lổi đó ngay sau đó. Bạn sẽ nghe Chúa Thánh Linh cáo trách từng tội một để ăn năn. Hoc thuộc lòng và ăn năn theo cách năm ngón tay nầy Cha rất đẹp lòng.

-NGÓN CÁI: Chấp nhận mình là tội nhân xứng đáng bị kết án tử hình, bị đóng đinh trên cây thập tự giá vì phạm tội nầy:________ .

– NGÓN TRỎ: Bằng lòng chấp nhận Chúa Jesus Christ đã chết thế cho tội ______ của mình trên thập tự giá đền tội cho mình rồi

-NGÓN GIỮA: Tin rằng Chúa Cha sẽ tha thứ tội lổi nầy_______cho mình và Cha không nhìn thấy tội lổi nầy của mình nữa

– NGÓN ẤP: Khước từ tội lổi, hứa với Chúa là bạn sẽ không làm những tội lổi như thế nữa, quay đầu lại 180 độ ngay từ hôm nay.

– NGÓN ÚT: Đuổi tà linh, nói với chúng nó: TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST TA RA LỆNH CHO TÀ LINH _____ HÃY LUI RA KHỎI TA, ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY GIỜ NẦY, HÃY CÚT NGAY! Amen!

3-XONG PHẦN ĂN NĂN THÌ XIN CHA SAI THIÊN BINH THIÊN SỨ CỦA NGÀI BẢO VỆ VÀ GÌN GIỬ MÌNH KHỎI PHẠM TỘI NỮA, KHỎI ĐIỀU ÁC , VÀ KHỎI BỊ MA QUỶ ĐẾN QUẤY PHÁ NỮA.

4-CẦU XIN VỚI ĐỨC TIN NHỮNG ĐIỀU GÌ MÌNH CẦN XIN TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS

Giăng 16:23:” Trong ngày đó, các con sẽ không hỏi Ta điều gì nữa. Thật, Ta bảo thật các con, bất cứ điều gì các con nhân danh Ta cầu xin Cha thì Ngài sẽ ban cho các con.”

-Hãy cầu xin cho phải lẻ, như cầu xin “cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày.”

-Hãy cầu xin điều gì mà không có lòng tham lam ích kỷ sẽ nhận được.

5-CẦU THAY CHO NGƯỜI KHÁC

Cầu thay cho nhu cầu người khác, cho bạn bè, người trong gia đình chưa tin Chúa, cho đất nước chúng ta, cho Hội Thánh của Ngài, cho những người chưa được cứu chuộc và cho những tín hữu khác, v.v. Cầu thay cho người trong gia đình mình trước tiên cầu sự cứu rổi linh hồn, cầu thay cho dòng họ của mình, dòng họ hai bên nội ngoại của mình tin Chúa. Xin Cha bẻ gảy sự rủa sả trên dòng họ mình và chữa lành mọi tật bệnh cho người đau yếu

6-NGỒI YÊN LẶNG NGHE CHA DẠY BẢO.

Khi cầu xin xong thì phải có thì giờ yên lặng lắng nghe tiếng Cha trả lời cho bằng được vì Cha nói rằng “chiên ta nghe tiếng ta.” Nếu chúng ta ngồi yên lặng tập tành sẽ nghe Cha trả lời cho bạn.

7-CẢM TẠ, NGỢI KHEN, CA HÁT THỜ PHƯỢNG CHA:

Hãy cảm tạ ơn Cha về những công việc Cha đã ban cho bạn. Hãy cãm tạ ơn Cha vì Cha ban cho bạn có đầy đủ mọi sự cần dùng mổi ngày. Hãy cảm tạ ơn Cha vì ơn thương xót của Ngài đã ban Chúa Jesus cho chúng con . Ngài hy sinh chết thay cho tội lổi của con trên thập tự giá và cứu con ra khỏi hồ lữa địa ngục đời đời, ban cho con nước thiên đàng vỉnh cửu. Hãy ngợi khen Cha vì con không đủ lời đủ tiếng mà nói lên những gì Cha đã làm cho con trong những năm tháng qua. Hãy tôn cao Danh Cha vì nước, quyền, vinh-hiển đều thuộc về Cha đời đời, vô cùng! Hãy bắt đầu cầu nguyện bằng tiếng mới, tiếng Thánh Linh. (Hãy vui mừng mải mải cầu nguyện không thôi.) Hãy học thuộc lòng những bài hát thánh ca ngắn để ca ngợi Ngài mãi mãi không thôi. Cha rất ưa thích chúng ta ca hát ngợi khen Cha suốt ngày, ma quỷ rất sợ khi chúng ta ca hát ngợi khen Chúa Jesus, huyết Chúa Jesus, ngợi khen Cha. Hãy có tấm lòng vui mừng hớn hở ca hát thuộc lòng những bản thánh ca ngắn ngợi khen Danh Cha là những liều thuốc hay chữa lành mọi bệnh tật tâm linh và thân xác.

Mong những ai đã tin Chúa từ lâu mà không biết cầu nguyện tương giao với Cha mổi ngày hãy làm theo những điều chỉ dạy nầy hầu lời cầu nguyện của bạn được thấu đền tai của Chúa Cha như thức hương có mùi thơm đẹp lòng Cha, Ngài sẽ nhậm lời cầu xin của bạn mà ban cho bạn những điều mà bạn hằng mong muốn. Muốn thật hết lòng. Amen!

(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi dẩn của Đức Thánh Linh trong Danh Đức Chúa Jesus)

Advertisement