BÀI SỐ 76: CHÚA GIÊ-SU DẠY LẤY DANH TA MÀ TRỪ QUỶ LÀ NHƯ THẾ NÀO?

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG?

BÀI SỐ 76: CHÚA GIÊ-SU DẠY LẤY DANH TA MÀ TRỪ QUỶ LÀ NHƯ THẾ NÀO?

Hôm nay có một người hầu việc Chúa có ân tứ đuổi quỷ vào muốn tôi giúp ông đuổi quỷ những trường hợp khó trên mạng internet. Chúa Thánh Linh có bảo tôi viết lên những lời này để học hỏi chung về kinh nghiệm đuổi quỷ cứu người nầy mà ai cũng có thể làm được. Hiện nay đã có tài liệu quý giá trên FB tựa đề: DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA hơi dài, mà mọi người có thể gửi cho những ai cần được giải cứu có thể tự ăn năn khước từ đuổi quỷ cho mình được kết quả tốt đẹp vì DANH CHÚA GIÊ-SU đuổi quỷ chứ không phải ai đó nhận được ân tứ Thánh Linh đuổi quỷ như mọi người tưởng từ trước đến giờ. Những người có ân tứ đuổi quỷ thì đuổi được bởi DANH CHÚA JESUS nhưng họ không thể giử người bị quỷ ám 24/7 được cho nên khi không có mặt người đuổi quỷ đó thì bọn quỷ sẽ trở lại đánh phá người bị quỷ ám nhiều hơn gấp 7 lần vì đương sự chưa ăn năn khước từ tội lỗi theo cách 5 ngón tay cho nên tội lỗi rác rến tâm lin vẫn còn đó.

1-DANH CHÚA GIÊ-SU TRỪ QUỶ ĐƯỢC.

Khi nghe đến danh Chúa Jesus thì mọi đầu gối trên trời, dưới đất hoặc bên dưới đất thảy đều quỳ xuống. (Phi-lip 2:10)

Mục Sư Jonas một ex-satanist kể chuyện thật thú vị. Trong buổi họp của quỷ satan có một con quỷ nhỏ về khai trình kể chuyện và nói đến tên Chúa Giê-su thì tự nhiên mọi người trong phòng họp đều té nhào xuống đất, và lucifer cũng từ trên ngai vàng của nó té xuống nằm sát mặt đất. Đây là một mạng lệnh huyền bí, một sự mầu nhiệm mà Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho tất cã mọi người hay mọi loài sanh linh trên trời, trên đất, bên dưới đất đều phải vâng theo lời Ngài.

2-AI CÓ THỂ LẤY DANH CHÚA JESUS TRỪ QUỶ ĐƯỢC?

Mọi người tin Chúa Giê-su có tên trên sách sự sống trên nước thiên đàng thì có uy quyền đuổi quỷ rất mạnh. Chỉ cần ra lệnh một lời công bố đuổi quỷ thì chúng sợ mà đi ra khỏi người bị quỷ ám 100% gọi là người khùng điên, bệnh tâm thần.

Còn đa số người bị quy ám chút ít là họ chấp nhận sống trong tội lổi không chịu ăn năn khước từ tội lổi thì không ai có thể đuổi quỷ cho họ được giải cứu lâu dài được hết. Đuổi thì được, vì danh Chúa Giê-su đuổi chúng sợ đi ra nhưng chúng sẽ trở lại đem thêm 7 con quỷ khác. Ma quỷ có thể giả bộ đóng kịch giúp người đuổi quỷ được kết quả tốt như đóng phim để gạt mọi người rằng người đó đuổi quỷ được để mọi người tôn thờ người đuổi quỷ đó mà không tôn thờ Đức Chúa Trời hằng sống, rồi cuối cùng đi theo thầy xuống hồ lữa địa ngục đời đời với chúng nó. Chúng nó có thể nhập vào lại người củ sau đó, hay nhập vào người khác chung quanh nó, hay nhập vào người đuổi nó đi ra mà ẩn trốn bất hợp pháp trong họ. Nó có thể trốn trong họ mà không có một biểu hiện nào ra ngoài cho người đó biết là nó đang ở trong họ. Khi ở bên trong tâm linh của họ thì chúng nó gây ra bệnh tật, hay đủ thứ chuyện mà bông trái là để cướp giết và hủy diệt. Chúng ta hãy nhớ câu Chúa Giê-su dạy: Nhìn trái biết cây. Đời sống chúng ta đang được phước hạnh, bổng trở nên nghẹt ngòi, thiếu thốn, con cái bệnh hoạn, thân xác chúng ta bệnh hoạn v.v. Chúng ta nên hỏi Chúa chúng ta đã làm gì sai? Chúa Thánh Linh sẽ chỉ ra tất cã những gì chúng ta làm sai. Có lẽ vì chúng ta đang có tội nhưng chưa kịp ăn năn tội mà đi ra đuổi quỷ cho người khác cho nên ma quỷ kiện cáo với Đức Chúa Cha mà nhảy vào chúng ta. Khi con người có tội mà không ăn năn thì không nhận được sự bảo vệ từ nơi Đức Chúa Cha được.

Nhiều người chưa tin Chúa cũng thấy ma quỷ thì sợ hãi, nhưng nếu họ gọi Chúa Giê-su ơi cứu con thì ma quỷ liền hoảng hồn bỏ chạy, họ đuổi quỷ được cho họ vì gọi đến danh Chúa Giê-su. Nhiều người kinh nghiệm điều này mà tin nhận Chúa Giê-su làm cứu Chúa của họ.

3-NGƯỜI BỊ QUỶ ÁM ĐƯỢC GIẢI CỨU XONG CÓ ĐƯỢC BẢO ĐẢM KHỎI BỊ QUỶ ÁM TRONG TƯƠNG LAI LÂU DÀI KHÔNG?

Không. Khi họ phạm tội trở lại thì ma quỷ kiện cáo nhảy vào họ lại ngay. Nhưng lần này chúng đem thêm 7 con quỷ khác đến tiếp viện. Người bị quỷ ám bệnh nặng hơn vì có tất cã 8 con quỷ trở lại.

Bởi vậy sau khi một người được giải cứu xong họ phải học để biết và làm đúng theo 10 điều răn Chúa dạy, học hỏi Kinh Thánh để biết Chúa muốn họ phải sống như thể nào? Có sách DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA giúp cho họ biết cái gì là tội mà ăn năn đuổi quỷ, dọn sạch tâm linh hầu tránh làm nhiều điều tội lổi mà họ không biết. Nếu họ có lở phạm tội nữa thì biết tự mình ăn năn đúng cách để đuổi quỷ cho mình được. Bạn nên biết rằng mổi người có tội thì phải tự ăn năn chứ không ai có thể ăn năn tội lổi thế cho người khác được hết.

4-CÓ BAO NHIÊU LOẠI QUỶ MỘT NGƯỜI CÓ THỂ BỊ QUỶ ÁM?

Có vô số kể lợi quỷ và tên khác nhau tùy theo loại, quỷ lớn quỷ nhỏ, quỷ đầu đảng như lucifer, v.v. Một người có thể bị quỷ ám bởi một đại đội. (Chúa Giê-su đuổi quỷ đại đội và khi chúng thoát ra xin Ngài nhập vào bầy heo rồi nhảy xuống sông mà chết) nhà của chúng nó ở dưới sông cho nên chúng xin về nhà mà nhảy xuống sông.

Mổi con quỷ có tên riêng biệt cho tội lỗi người đó làm. Phải gọi đúng tên, ăn năn đúng tội lỗi theo cách 5 ngón tay mới có thể đuổi chúng đi ra được. Phải hạ mình xuống, ăn năn thật sự với Đức Chúa Cha thì mới đuổi quỷ ra khỏi mình được. Khi chúng đi ra thì có triệu chứng rỏ rệt. Có người thì ngáp, có người thì nhức đầu, có người bị đau lưng, có người rung tay chân, đủ loại. Có người té ngã rồi ngủ một lát thức dậy, có người bị tiêu chãy, có người bị dộp bẽ, có người bị ói mữa ra bọt, ra đồ ăn, ói mữa ra cục máu, v.v. Đây là chuyện có thật mà nhiều người đã tự đuổi quỷ giúp cho mình kết quả tốt sau khi họ làm theo sách DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA.

5-NGƯỜI ĐUỔI QUỶ ĐI RA CÓ THỂ BỊ QUỶ NHẢY VÀO HỌ ĐƯỢC HAY KHÔNG?

Có. Nếu người đuổi quỷ có làm gì tội lỗi mà không ăn năn trước khi đuổi chúng nó, chưa dọn sạch tâm linh mình vì sơ xuất có thể bị ma quỷ kiện cáo đi ra khỏi người bị chúng nó nhập nhưng chúng nó nhảy vào người đuổi nó mà trốn mà chính họ không hề hay biết trong nhiều năm tháng. Ma quỷ muốn chiếm hửu loài người cho nên tìm đủ mọi cách để ẩn trốn trong loài người tội lỗi chưa ăn năn. Con người trong sạch thánh thiện là con người biết ăn năn thật lòng bằng cách 5 ngón tay. Cách 5 ngón tay này là trung tâm điểm của đạo tin lành của Đức Chúa Trời mà Chúa Thánh Linh có bày tỏ cho tôi để giúp tôi trước hết. Tôi có áp dụng và đuổi được tà linh cho mình và biên lên giúp mọi người từ năm 2011 đến nay. Nhiều người đã áp dụng và đuổi quỷ cho mình được hay tự dọn lòng trong sạch trước khi đuổi quỷ để chúng không kiện cáo mình được mà được Chúa Cha bảo vệ khỏi nanh vuốt của chúng nó. Không sao nếu bạn nghi ngờ thì cứ làm theo sách DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA để quét dọn tâm linh mình cho trong sạch như quét nhà thì ra rác vậy thôi. Nguy hiểm cho mình khi tâm linh dơ bẩn thì không được sự bảo vệ từ nơi Chúa cho nên ma quỷ có thể đánh phá được tài chánh, thân xác, và nếu chết đi thì hư mất linh hồn luôn, đi địa ngục đời đời với chúng nó.

6-QUỶ NÀO MÀ DÁM Ở TRONG NHỮNG NGƯỜI ĐÃ TIN NHẬN CHÚA GIÊ-SU RỒI?

Thưa các bạn, ma quỷ ranh mảnh muốn chiếm hửu tâm linh và thân xác loài người trói buộc họ theo chúng nó để cuối cùng đi địa ngục với chúng nó cho nên nó bày đủ thứ trò, đủ thứ tên tội lổi và mổi tội lổi có quỷ dưới tên đó để trói chúng ta. Khi chúng ta mới LẦN ĐẦU tin Chúa thì chúng ta hạ mình xuống ăn năn thú nhận mình là con người có tội xứng đáng bị đóng đinh trên thập tự giá, và chấp nhận Chúa Giê-su đã chết thế cho mình rồi, tin rằng Chúa Cha đã bôi xóa hết tất cã tội lổi cho mình như lời Ngài đã hứa trong Ê-sai 1:18: Dù tội ngươi đỏ như hồng điều cũng sẽ trở nên trắng như tuyết, dù đỏ như son cũng sẽ trở nên trắng như lông chiên.” Chúng ta hứa với Chúa Cha rằng kể từ hôm nay, con bằng lòng quay đầu trở lại 180 độ từ bỏ con đường tà mà trở về đi đúng đường của Chúa Cha vạch ra cho con trong trọn cuộc đời của con và con dâng tất cã cuộc đời còn lại của con cho Ngài. Xong bạn nài xin Chúa Cha ban Thánh Linh cho bạn, Ngài ngự trong tâm linh bạn và thân thể bạn là đền thờ của Ngài. Lúc đó và lần đầu tiên bạn chấp nhận Chúa Jesus làm cứu Chúa của mình thì tất cã tội lổi củ của bạn mới được Chúa Cha bôi xóa và biến mất. Bạn trở nên con người mới và cảm nhận được sự nhẹ nhàng tươi mới gọi là sự tái sanh.

Nếu sau đó bạn làm theo sách DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA để tìm tội lổi củ mà bạn đã làm trước khi tin Chúa thì tâm linh của bạn sẽ được sạch sẽ, tốt hơn. Những tờ khế ước củ của bạn với ma quỷ đã được xóa hết thì bạn dể đứng vững trong Chúa hơn những bạn nào chưa dọn sạch lòng mình sau khi tin Chúa. Khi tên của bạn được Chúa Cha ghi trên sách sự sống trên nước thiên đàng và tâm linh trong sạch, ma quỷ rất sợ và lời công bố của bạn có hiệu lực mạnh mẽ để đuổi quỷ. Chúng ta chỉ cần nói một lời là chúng sợ ngay và ra đi theo uy quyền của người có tâm linh trong sạch. Họ không cần phải đuổi quỷ rát hết cổ họng, la hét ầm ỉ, năn nỉ bảo chúng ra đi khỏi người đó mất hết nhiều tiếng đồng hồ như trong phim ảnh rồi cuối cùng chúng mới giả vờ đi ra để cho mọi người vui mừng tưởng chúng đi thật.

Các bạn hãy nhìn Chúa Giê-su đuổi quỷ nhứ thế nào thì Ngài cũng sẽ ban cho những kẻ tin danh Ngài uy quyền đuổi quỷ như thế ấy. Ngài chỉ phán một lời thì quỷ liền xuất ra ngay. Chúa Giê-su nói khi chúng ta đuổi quỷ được hãy vui mừng vì tên của mình đã được ghi trên sách sự sống trên nước thiên đàng. Môn đồ đuổi không được con quỷ lớn thì đến hỏi Chúa Giê-su. Ngài trả lời quỷ nầy muốn đuổi chúng nó thì phải kiêng ăn cầu nguyện dọn sạch lòng để lấy lại uy quyền đuổi được chúng nó.

Chúa Giê-su chỉ đuổi quỷ cho người bị quỷ ám 100%. Những người Pha-ri-si cũng bị quỷ kiêu ngạo, quỷ tôn giáo ám ảnh tìm kiếm Chúa Giê-su để hỏi Ngài hoặc bắt bẻ Ngài nhưng Ngài không đuổi quỷ cho họ mà Ngài tránh họ ra mà đi nơi khác. Ngày nay tùy theo nhà thờ hay hội thánh có ít hay nhiều người cũng bị quỷ ám. Khi nghe đến Danh Chúa Giê-su thì nó nổi dậy và phá phách. Chúng ta cũng có thể lấy danh Chúa Giê-su mà đuổi chúng nó đi xong nhưng sau đó phải giúp cho họ biết ăn năn khước từ chúng nó và kế tiếp phải dọn sạch hết những rác rến tâm linh khác nữa, và bắt đầu đọc kinh thánh và hát Thánh Ca để tâm linh được lớn lên. Nếu không làm như thế thì nhiều con quỷ khác bên trong người đó sẽ mở cửa trở lại cho những con quỷ củ trở lại nhiều hơn gấp 7 lần mà thôi. Việc làm đuổi quỷ của chúng ta sẽ có hại cho họ hơn là giúp ích họ vì họ càng có nhiều quỷ hơn lúc trước khi chưa đuổi quỷ.

Cảm tạ ơn Ba Ngôi Đức Chúa Trời, Chúa Cha, Chúa con và Chúa Thánh Linh đã đồng công trong chức vụ của tôi trong 8 năm qua và dạy tôi những kinh nghiệm đuổi quỷ trên để chia sẽ cho các bạn. Tôi khuyên các bạn nên tự giúp mình đuổi quỷ cho mình tốt hơn là đi tìm người khác đuổi cho mình vì nhiều lý do như sau:

-Ma quỷ nhập phá trở đi trở lại nhiều lần trong đời người cho nên chúng ta tập tự ăn năn khươc từ đuổi quỷ theo cách 5 ngón tay, tự đuổi cho mình được vì Danh Chúa Giê-su đuổi chứ không phải loài người đuổi được. Nếu bạn đặt lòng tin cậy nơi người đuổi quỷ cho bạn thì bạn làm Chúa buồn lòng vì bạn đã đặt lòng tin sai chổ, thần thánh hóa người đuổi quỷ cho bạn, cho nên ma quỷ kiện cáo trở lại dánh phá bạn nhiều lần kế tiếp.

-Bạn tự kê khai tội lổi mình cho nhiều người biết trong lúc họ đuổi quỷ cho bạn, và những người ganh tị, ghen ghét bạn sẽ bôi nhọa danh tiếng, tên tuổi của bạn với nhiều người khác. Khi bạn nghe đến nhiều người biết đến những tội lổi bạn trong nơi kín giấu bị phanh khui ra cho nhiều người biết đến và khinh khi bạn thì bạn sẽ tức giận và ma quỷ đánh phá bạn trở lại gấp 7 lần.

-Không lẽ mổi lần bạn bị ma quỷ đánh phá bạn thì bạn lại đi tìm người đuổi quỷ cho bạn hay sao? Một vài lần mọi người sẽ trốn bạn mà thôi. Không có ai có đủ kiên nhẫn làm cho bạn hoài hoài đâu? Bên Mỹ nầy có dịch vụ đuổi quỷ, mổi lần họ đuổi quỷ cho người bệnh thì phải trả tiền 4-500 đô la. Bạn thấy chưa? Dịch vụ đuổi quỷ lấy tiền làm việc trái với Kinh Thánh nhưng họ vẩn làm được kết quả tốt cho nên họ rất danh tiếng và làm giàu trên nhiều ngườibị quỷ ám. Danh Chúa Giê-su đuổi quỷ đấy.

-Đuổi quỷ khác hơn sự cứu rổi linh hồn. Nếu bạn đi tìm phép lạ chữa lành đuổi quỷ mà không ăn năn tội lổi của mình để được cứu rổi linh hồn thì bạn vẩn sẽ bị đi địa ngục với ma quỷ khi bạn qua đời mà thôi.

-Hôm nay đã có đầy đủ tài liệu DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA (phiên bản mới của sách TỰ DỌN RÁC TÂM LINH) để cho nhiều người đọc để tự giúp mình vì trong đó có phần ăn năn tội lổi trước và đuổi quỷ sau. Khi bạn được Chúa giải phóng ra khỏi sự áp chế của ma quỷ, tên của bạn chắc chắn được Chúa Cha ghi trên sách sự sống trên nước thiên đàng và bạn sẽ được cứu rổi linh hồn về gặp Chúa trên nước thiên đàng. Công việc nầy tốt hơn là việc đuổi quỷ trên mạng internet làm mất nhiều thì giờ mà kết quả không được như giúp họ tự đuổi quỷ cho họ bằng sách TỰ DỌN RÁC TÂM LINH.

Cám ơn các bạn đã theo dỏi bài viết của tôi. Khi nào Chúa Thánh Linh có soi sáng cho tôi, tôi sẽ viết tiếp về vấn đề này để chúng ta có thể học hỏi chung với nhau hầu đoàn kết với nhau với Chúa Thánh Linh trong chiến trận thuộc linh cướp nhiều linh hồn trở về cho nhà Chúa trước khi Chúa Giê-su trở lại. Amen!

(Viết với sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi sáng của Chúa Thánh Linh trong Danh Chúa Jesus)

**Sách Dọn sạch lòng để gặp Đức Chúa Cha:

Advertisement