BÀI SỐ 75: SỰ CỨU RỔI CÓ CHẮC CHẮN CHO KẺ TIN CHÚA HAY KHÔNG?

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG?

BÀI SỐ 75: SỰ CỨU RỔI CÓ CHẮC CHẮN CHO KẺ TIN CHÚA HAY KHÔNG?

Ngày nay đạo Chúa có nhiều nhánh tin lành, nhiều giáo hội khác nhau ai nấy cứ giảng đạo theo giáo hội của mình cho là đúng. Có nhiều tín lý sai lạc theo ý loài người đến từ thế giới của bóng tối với mục đích là kéo chiên thật của Chúa đi sai lạc, không biết kính sợ Chúa không sợ phạm tội nữa hầu bị hư mất linh hồn đi hỏa ngục với chúng nó. Ai cũng cho thần học của mình là đúng không dựa trên lời Chúa trong Kinh Thánh hoặc họ chỉ trích một đoạn trong Kinh Thánh rồi cắt nghỉa theo ý riêng của mình. Họ gây chia rẻ các nhóm tin lành thành nhiều giáo phái khác nhau làm cho nhiều người chưa biết Chúa hoang mang, khinh khi đạo Chúa. Nhưng chỉ có một nhóm tin lành đúng là tin lành được tái sanh gồm những con cái Chúa ở khắp mọi nơi, trong mọi giáo phái nhận được sự tái sanh từ nơi Chúa, được sanh lại bằng Chúa Thánh Linh, có Chúa Thánh Linh ngự vào lòng làm đền thờ của Ngài trong thân thể mình và có tên trên sách sự sống trên nước thiên đàng. (Giăng 3:3) Dưới đây tôi sẽ kê khai bốn loại sai lạc chính của nhiều nhóm tôn giáo để mọi người hiểu rỏ mà tránh xa.

1-Có một số nhà thờ Tin Lành giảng dạy rằng sự cứu rổi là chắc chắn cho mọi kẻ tin đến danh Chúa Jesus ngoại trừ một tội là chối bỏ sự cứu chuộc bởi huyết Chúa Jesus. Họ không nói đến sự tái sanh trong chương trình cứu rổi vỉ đại của Đức Chúa Trời. Họ ví Đức Chúa Trời như Cha với con. Cha không bao giờ bỏ con mình nhưng chỉ đánh và sửa dạy. Họ ví cha trên trần gian còn làm vậy huống gì Cha trên trời là đấng đầy dẩy tình yêu thương còn tốt hơn gấp mấy lần cha trên thế gian nầy nữa. Họ giảng dạy những người tin nhận Chúa Jesus là tội lỗi dỉ vảng, hiện tại và tương lai đã được Chúa Cha tha thứ một lần đủ cả. Có vé vào nước thiên đàng, không bao giờ bị quăng vào hồ lữa địa ngục đời đời. Hồ lữa địa ngục là dành cho bọn quỷ và sa tan chứ không phải cho loài người. Sự giảng nghỉa sai lac theo ý loài người nầy rất nguy hiểm cho linh hồn các bạn vì nếu các bạn cứ nhắm mắt tin theo họ mà không chịu đọc hết Kinh Thánh và ỷ lại thì khi nhắm mắt lìa đời thì đã quá trể rồi. Bạn đã bị quăng vào hồ lửa đời đời, không còn có cơ hội lần thứ hai nữa để mà ăn năn hầu được cứu rổi linh hồn. Họ không nói đến mặt Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Sạch. Một người không thánh sạch sẽ không thấy được nước Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời là Thánh, các ngươi phải Thánh trong mọi cách ăn nết ở của các ngươi.

2- Ăn năn không phải là sự thay đổi tâm trí. Con người phạm tội thì đương nhiên đã bị bọn quỷ trói buộc không còn tự do để tự mình thay đổi tâm trí mình được nữa. Quỷ biến chúng ta trở thành người pha-ri-si. Miệng thì hứa lèo nói không làm vậy nữa nhưng cứ vẫn làm như thế hoài hoài. Chỉ có một cách duy nhất kết quả tốt là ăn năn theo cách tự giải cứu mình bằng huyết Chúa Jesus và đuổi tà linh gây cho mình phạm tội đó đi ra khỏi mình thì mình mới được tự do không còn bị tội lỗi đó trói buộc bắt mình làm tội đó nữa. Đó là cách 5 ngón tay mà tôi đã trình bày trong nhiều bài trước. Các bạn hãy làm thật lòng đi là đúng theo Tin Lành của nước Đức Chúa Trời có kết quả rất tốt. Nhiều người đã làm rồi và tự mở trói cho mình, đuổi quỷ cho mình được. Chúng chạy thoát ra khỏi chúng ta mà chúng ta cảm nhận được bằng có luồn điện chạy ra khỏi hai bàn tay của chúng ta, hoặc chúng làm cho chúng ta ói chúng ra, hay làm cho ho lớn tiếng để chúng có thể chạy thoát ra khỏi chúng ta. Sau khi chúng chạy thoát ra khỏi chúng ta thì chúng ta cảm nhận được một sự nhẹ nhỏm trong thân xác và tâm linh thật tuyệt vời, và sự trói buộc chúng ta làm tội đó cũng biến đi theo chúng luôn.

3- Tiếp nhận Chúa vào lòng không nhất thiết bạn sẽ được Chúa nhận là người được xưng công bình trọn đời. Người công bình là người có tội biết ăn năn. Sau khi chúng ta tin Chúa thì bọn quỷ cứ tiếp tục theo phá phách chúng ta càng ngày càng nhiều làm cho chúng ta phạm tội bởi tánh nóng giận, hay gây gổ, miệng chúng ta nói ra những lời không tốt đẹp cho nên bị bọn quỷ kiện cáo chúng ta là người có tội. Nếu có tội chúng ta phải nhận tội và ăn năn theo cách 5 ngón tay đuổi quỷ đó đi ra khỏi chúng ta thì chúng ta được xưng công bình trở lại. Vua Đa-vít là người được Chúa kể là người công bình nhất trong cả Kinh Thánh nhưng ông là người có tội nặng nhất. Chỉ vì ông biết hạ mình xuống ăn năn tội lỗi của ông trước mặt Chúa.

4-Chúa Jesus không đến để bỏ luật pháp trong Cựu Ước mà Ngài đến để làm cho trọn. Một số hội thánh tin lành ân điển rẻ tiền dạy sai lạc rằng Chúa Jesus đã thay thế luật pháp củ trong cựu ước bằng luật pháp mới trong Tân Ước gọi là Ân điển, là có Chúa Thánh Linh. Vì luật pháp củ rất rất nặng nề, không ai làm trọn được. Họ dạy lắng nghe Thánh Linh dạy bảo không cần đọc luật pháp của cựu ước nữa. Luật pháp trong Tân Ước là tình yêu thương: Kính Chúa+yêu người. Họ chỉ nghe tiếng Thánh Linh dạy bảo gì thì làm nấy. Nguy hiểm cho linh hồn mình là có người nghe tiếng quỷ giả Chúa Thánh Linh nói :”Cha bảo con phải yêu người nầy, yêu người kia, v.v.” thì họ liền vâng lời và làm ngay vì sợ cha của họ buồn. Những lời sai khiến không trong sạch của quỷ giả danh Chúa Thánh Linh mà họ lại bị chúng xui khiến sống đời sống dâm dục. Nhiều người phạm tội với Chúa vì tội yêu bậy bạ mà họ cho là Cha bảo họ yêu. Tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi, miển là không thù ghét ai là Chúa đẹp lòng. Yêu người không phải là vợ mình, yêu ảo những người bạn trên Face Book, yêu tài tử, ca sĩ, yêu người cùng phái tính, yêu dâm dục, yêu sờ mó trẻ em, làm đủ thứ tội lỗi, phạm tội ghê tởm mà chính họ cho là họ đi đúng theo lời Chúa bảo họ làm, không biết mắc cở, không biết nhục nhã, mà miệng thì đi rao giảng lời Chúa. Họ làm vì yêu Chúa. Chúa của họ là chúa quỷ mà họ lại tưởng là chúa thật. Ai thấy họ làm điều tội lỗi bảo họ ăn năn thì họ cười và nói tôi làm theo ý Chúa mà. Chúa bảo tôi làm gì thì tôi làm nấy. Họ chắc chắn họ đi đúng con đường Chúa sai họ làm. Ai đã đi con đường này là người bị đui mù, không thấy những gì họ làm sai. Ôi xin Cha thương xót họ.

5- Những câu kinh thánh trưng dẩn :

-Giăng 3:3:” Ðức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Ðức Chúa Trời.”

-Ma-thi-ơ 5:17-19:” Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn. 18 Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn. 19 Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn nầy, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng; còn như ai giữ những điều răn ấy, và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng.”

Ma-thi-ơ 23:15 – Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình; và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi.

1 Giăng 3:4 – Còn ai phạm tội tức là trái luật pháp; và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp.

Ma-thi-ơ 5:22 – Song ta phán cho các ngươi: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán; ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt.

Ma-thi-ơ 5:29 – Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục.

Ma-thi-ơ 5:30 – Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể vào địa ngục.

Ma-thi-ơ 18:9 – Nếu con mắt ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, thì hãy móc mà ném cho xa ngươi đi; vì thà ngươi một mắt mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ hai mắt mà bị quăng vào lửa địa ngục.

Ma-thi-ơ 23:33 – Hỡi loài rắn, dữ dội rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được?

Gia-cơ 3:6 – Cái lưỡi cũng như lửa; ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người, chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy.

Mong những lời trên mở mắt được một số người đã bị dẩn dụ đi sai lạc mau trở về với Lẽ Thật của Đức Chúa Trời, quay đầu trở về nhà Cha, DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA của mình hầu được cứu rồi linh hồn. Amen!

(Viết bởi sự soi dẩn của Chúa Cha, sự soi sáng của Chúa Thánh Linh Trong Danh Chúa Jesus)

Advertisement