PHẦN 4: SỰ THÀNH TÍN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

LỜI CHỨNG CỦA KEVIN ZADAI CỦA XỨ MỸ 

NƠI BÍ MẬT

PHẦN 4: SỰ THÀNH TÍN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Xin chào, tôi là Kevin Zadai và chào mừng bạn đến với nơi bí mật nơi những lời cầu nguyện của bạn sẽ được đáp lại. Hôm nay tôi sẽ dạy hôm nay về sự thành tín của Đức Chúa Trời. Tôi chỉ muốn bạn đầu phục Thánh Linh của Chúa. Quyền năng của Chúa Thánh Linh ở đây và hãy suy nghĩ về điều này. Thánh Linh của Đức Chúa Trời luôn sẵn lòng phục vụ mọi người. Đó là những gì Ngài làm. Ngài thích tiếp cận và chạm vào mọi người.Ngài thích thay đổi mọi người. Ngài thích tiết lộ sự thật cho mọi người. Chúa Thánh Linh ở đây hôm nay. Chúng ta hãy nhường cho Ngài và hãy nghe những gì Ngài nói.

Trong danh Đức Chúa Giê-xu, con cảm ơn Ngài đã cho con trở về từ cõi bên kia để dạy mọi người cách ở trong sự hiện diện của Ngài và con cảm ơn Ngài về thời gian này cùng nhau. Con cảm ơn Ngài vì tinh thần khôn ngoan và sự mặc khải đến trên dân của Ngài trong danh Chúa Giê-xu. Amen.

Chúa đã yêu cầu tôi nói về sự thành tín của Ngài đối với chúng ta. Điều này liên quan đến nơi bí mật. Bạn phải nhận ra rằng bạn sẽ gặp Chúa ở nơi bí mật. Nó sẽ là thứ mà bạn bị tách biệt khỏi thế giới và bầu không khí của thế giới. Khi bạn đi vào nơi bí mật của mình, hãy chắc chắn rằng thế giới không thể vào được nơi đó. Đây là thời gian của Chúa.

Được rồi, đây là bài giảng về những đặc điểm đến từ nơi bí mật. Điều đầu tiên tôi muốn nói đến trong phần này là về LÒNG TRUNG THÀNH. Tôi muốn nói với bạn một chút về những gì Chúa Giê-xu đã tiết lộ cho tôi về sự trung thành. Bạn nghĩ, “Chà, chung thủy là gì?”

Tôi phát hiện ra khi tôi gặp Chúa Giê-xu ở phía bên kia thông qua một chuyến thăm vào năm 1992, tôi đã phát hiện ra rằng sự trung thành thực sự là một con người. Nó không chỉ là một đặc điểm. Chúa Giê-xu không chỉ trung thành mà còn là con người của Ngài. Ngài là một người được gọi là chung thủy. Nó không chỉ là điều mà mọi người làm khi họ chung thủy. Đó là một cái gì đó của họ.

Không có sự khác biệt giữa những gì một người nói và những gì anh ta làm trên Thiên đường. Tôi phát hiện ra điều này khi tôi đang ở trên Thiên đường. Tôi nhận ra rằng không có sự khác biệt giữa lời nói của một người và con người của họ với tư cách là một con người. Ở đây, chúng ta có tất cả các loại khác biệt và thất vọng và bạn biết tôi đang nói gì về việc mọi người sẽ nói một điều và sau đó họ sẽ làm một điều khác.

Nhưng thấy Chúa chưa bao giờ như vậy. Đức Chúa Trời đã luôn luôn nói ra ý định của Ngài và sau đó Ngài đã thực hiện nó. Hôm nay, tôi rất phấn khích khi bạn sẵn sàng để được Chúa chạm vào. Hôm nay Ngài sẽ bày tỏ lòng thành tín của Ngài cho chúng ta ở một nơi bí mật.

Tôi muốn bắt đầu với điều này. Hãy nghĩ về sự thật rằng Đức Chúa Trời chưa bao giờ nói dối rằng NGÀI KHÔNG THỂ NÓI DỐI. Ngài không phải là một người đàn ông nói dối. Hãy nghĩ về sự thật rằng mọi điều Ngài nói Ngài đều có thể làm được.

Chúa Giê-su nói với tôi, “Kevin hãy quay lại thánh thư ngay bây giờ và ở một nơi bí mật, hãy bắt đầu suy ngẫm về những gì tôi đã nói với bạn.”

Hãy xem điều mà bạn có thể không biết là khi tôi ở phía bên kia với Chúa Giê-xu, Ngài ở trong khoảng cách tôi đôi khi ba bước chân nhưng không có sự khác biệt giữa Chúa Giê-xu là ai và lời của Ngài. Ngài là người giống như tôi đã đọc trong Kinh thánh và những chữ cái màu đỏ. Không có sự khác biệt. Ngài thậm chí còn trích dẫn chính Ngài nhiều lần. Trên thực tế, có một vài lần Ngài đã nói Kinh thánh với tôi. Ngài nói với tôi nó ở đâu nhưng tôi phải đi tìm nó sau đó khi tôi trở lại cơ thể của mình vì tôi thậm chí không biết rằng nó ở đó. Điều gì mà Đức Chúa Trời đã nói với bạn và đang nói với bạn mà bạn có thể không biết về điều gì? 

Tôi muốn bạn đọc Thi thiên 36: 5 và tôi chỉ muốn đọc một câu này cho bạn. Đa-vít nói, “ Hỡi Ðức Giê-hô-va, sự nhơn từ Ngài ở trên các từng trời; Sự thành tín Ngài đến tận các mây.” Ok, bây giờ hãy nghĩ về những gì David vừa nói. Điều này liên quan đến nơi bí mật của Đấng Tối Cao và ông nói về việc ở trong bóng tối của Đấng Toàn Năng.

Sự thành tín của Đức Chúa Trời đang trải dài trên toàn thế giới. Điều đó có nghĩa là bất cứ lúc nào lòng thành tín của Ngài cũng có thể biểu lộ trong cuộc sống của bạn. Một trong những điều mà chúng ta muốn nói đến hôm nay khi gặp nơi bí mật là Chúa Giê-su chỉ muốn chúng ta biết một điều này và đó là ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẤNG THÀNH TÍN.

Rất nhiều người trong chúng ta đã có kinh nghiệm mà chúng ta không gặp phải loại điều đó. Chúng ta có những người đã nói những điều và sau đó không hoàn thành chúng. Nhưng Chúa của chúng ta không phải như vậy. Trong quá trình học hỏi ở đây trên trái đất, rất nhiều câu thánh thư mà bạn suy gẫm và Thánh Linh tiếp thu và làm cho nó trở nên sống động với bạn. Nó thay đổi nó đang biến đổi tâm trí của bạn và những gì nó đang làm là nó thực sự thay đổi nhận thức của bạn. Đột nhiên, Thánh Linh của Đức Chúa Trời đến và Ngài mang lẽ thật đến cho bạn. Ngài nói rằng bạn biết rằng Đức Chúa Trời trung thành ngay cả khi mọi người không trung thành.

Đột nhiên, bạn phải thay đổi và thay đổi vì bạn đã quá quen với việc mọi người không giữ lời. Khi bạn nghe về một Đức Chúa Trời trung thành rằng Ngài luôn làm theo những gì Ngài nói rằng Ngài sẽ luôn ở đó giống như lời Kinh thánh nói rằng Ngài đã trải dài trên khắp trái đất. Sự trung thành của Ngài được trải dài trên khắp trái đất. Ngài trải dài trên bạn và thực sự là sự trung tín của Ngài, bầu không khí của Thiên đàng đang chạm vào bạn. Sự thành tín của Đức Chúa Trời ở ngay xung quanh bạn như một tấm chăn để bạn có thể cảm nhận được điều đó.

Tôi cảm nhận được điều đó khi tôi đang nói chuyện với bạn. Điều đã xảy ra với tôi là khi tôi trở lại, Chúa bắt đầu quấn lấy tôi trong tính cách của Ngài. Tôi bắt đầu không chỉ cảm thấy những thứ bên trong. Tôi bắt đầu có cảm giác rằng Chúa đang ảnh hưởng đến tôi bởi vì Thần của Chúa đang quấn lấy tôi. Thánh Linh của Đức Chúa Trời có thể quấn lấy bạn và cảm giác đó giống như một tấm chăn.

Nhưng phần này của thánh thư nói rằng sự trung thành của Ngài được trải dài trên khắp trái đất. Bạn cần phải suy nghĩ lại. Bạn cần để Chúa điều chỉnh suy nghĩ của mình. Hãy xem bạn đang nhận thức về Chúa dựa trên những gì bạn đã gặp với mọi người. Có thể bạn có cha mẹ hoặc một người cha không giữ lời với bạn cần phải bỏ qua điều đó.

Nhưng bạn cần hiểu rằng Đức Chúa Trời đã nói một số điều tuyệt vời với bạn. Ngài sẽ chạm vào cuộc sống của bạn. Ngài sẽ cho bạn thấy rằng Ngài là người chung thủy. Bạn thấy Chúa Giê-xu khi Ngài trở lại trên một con ngựa trong sách Khải Huyền, nó nói rằng Đấng TRUNG THÀNH VÀ CHÂN THẬT đang ở trên con ngựa đó. Tôi đã gặp người đó. Tôi đã gặp Chúa Giê-xu và Ngài thành tín. Tất cả những gì Ngài từng nói Ngài sẽ giữ bạn cần phải nắm bắt được điều này.

Phần này của việc ở trong một nơi bí mật là sẽ có một sự thay đổi. Sẽ có một sự thay đổi trong nhận thức của bạn. Bây giờ Thánh Linh của Chúa đang nói với tôi rằng bạn bị đau và bạn không thể buông bỏ những điều nhất định. Nhưng hãy xem đây không phải là một nơi bí mật. Đó là một nơi an toàn. Bạn không thấy gì có thể chạm vào bạn ở nơi bí mật. Đức Chúa Trời đã hứa rằng sẽ không có gì làm hại bạn nếu bạn ở trong bóng tối của Đức Chúa Trời Tối Cao.

Thi thiên 91 hoàn toàn đúng. Bạn chỉ cần đảm bảo rằng bạn đến ngay trong đó, gần với bóng tối của Đấng toàn năng. Chúa đang chạm vào bạn. Hãy để Ngài bày tỏ sự thành tín của Ngài cho bạn. Có rất nhiều điều cần cân nhắc khi bạn đang tìm kiếm Đức Chúa Trời và Ngài là phần thưởng cho những ai siêng năng tìm kiếm Ngài.

Có một số điều khác bạn cần xem xét là mục tiêu toàn bộ của việc cầu xin trong lời cầu nguyện là nhận được. Chúa Giê-su nói khi bạn cầu nguyện rằng bạn nên tin rằng bạn sẽ nhận được và bạn sẽ có những điều mà bạn đã cầu xin khi cầu nguyện. Bạn đang tin vào điều gì?

Bạn đang cầu nguyện điều gì? Bạn có thể nhìn thấy mình với điều đó? Bạn có thể nhận nó từ Chúa không? Hãy xem bởi vì ở nơi bí mật, Đức Chúa Trời đang bày tỏ sự thành tín của Ngài với bạn và một phần của điều này sẽ chuyển bạn đến một nơi mà bạn có thể tin tưởng.

Bây giờ tôi đang ở một nơi bí mật và chỉ gần đây tôi đã đến một nơi bí mật, nơi mà một thứ gì đó đã thay đổi và đột nhiên tôi có thể tin khi trước đây tôi không thể tin được. Chà, chuyện gì đã xảy ra ở đó. Bạn thấy Thánh Linh đã đến. Thần của Đức Chúa Trời Hằng Sống đã đến và điều đó khiến nhận thức của tôi thay đổi. Bây giờ tôi có một sự mặc khải về sự trung thành của Đức Chúa Trời.

Bạn có thể tưởng tượng tôi đã trở về từ Thiên đường nơi tôi nhìn thấy tương lai của mình không? Bây giờ là của Chúa. Nghĩ về điều đó. Chúa Giê Su Christ đang nhìn vào tương lai của tôi như thể đó là của Ngài. Bây giờ thì Ngài nói với tôi rằng tôi trung thành bởi vì tôi đã từng đến với tương lai của bạn và điều đó thật tuyệt vời, nó tươi sáng. Đó là điều mà Chúa Giê-xu muốn tiết lộ cho bạn ở nơi bí mật là bạn có một nhận thức có thể cần được nâng cao và có cái nhìn cao hơn về những gì Chúa thấy.

Ngài sẽ nâng bạn lên và rất nhiều người trong số bạn phải buông bỏ những gì bạn nghĩ là thực tế. Bạn có nhận ra rằng rất nhiều điều bạn đang trải qua, Chúa sẽ cho bạn thấy có thể thay đổi chỉ trong tích tắc không? Nó có thể thay đổi. Chúa chỉ cho bạn cách Ngài có thể nâng bạn lên và Ngài có thể cho bạn thấy rằng Ngài có thể thay đổi mọi thứ một cách nhanh chóng.

Tôi nhớ lại nhiều lần nơi Chúa đã thay đổi mọi thứ ngay lập tức cho tôi vì tôi đã đầu hàng Ngài. Tôi nghĩ tại sao tôi lại lo lắng về điều đó. Chúa đã chăm sóc điều đó.

Thánh Linh của Chúa đang phán và Ngài đang nói, “Nghe đây, ngươi cần phải bỏ những người không trung thành. Bạn cần nhìn thấy Chúa và bạn cần thấy Ngài là người trung thành với bạn ”.

Chúa đang nói với tôi rằng Ngài đã không làm những điều khủng khiếp đó với bạn. Chúa đã không làm những điều đó. Hãy xem Chúa Giê-xu nói với chúng ta trong lời rằng Ngài đến để phá hủy các công việc của ma quỷ để tôi đuổi ma quỷ. Chúa Giê-su nói, “Dùng danh Ta để xua đuổi các tà linh. Ta đã cho các con quyền xua đuổi các quỷ.” Đức Chúa Trời không làm những điều đó với bạn, đó là công việc của kẻ thù. Kẻ thù theo Giăng 10:10 đã đến để cướp giết và tiêu diệt, nhưng Chúa Giê-xu phán ta đến để ban sự sống và ban sự sống dồi dào hơn cho các bạn.

Có một sự khác biệt ở đó nhưng hãy xem Chúa Giê-xu đang gọi chúng ta như thực tế của bạn. Những gì bạn nghĩ là một thực tế có thể không phải là thực tế của Đức Chúa Trời chút nào. Tôi chỉ nói với bạn bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời rằng sự thay đổi này phải xảy ra khi Thánh Linh của Chúa đến và bạn không còn bị giới hạn bởi những gì bạn thấy. Bạn không còn bị giới hạn bởi những gì bạn nói.

Có một quá trình xảy ra ở một nơi bí mật và đó là khi Thánh Linh bước vào. Ngài nâng bạn lên và Ngài cho bạn thấy sự thật thực tế.

Giờ đây, Thần Chân lý cũng có thể được dịch là Thần của Thực tại, vì vậy khi Thần Linh đến, Chúa Giê-su đã nói: “Ngài sẽ dẫn bạn vào tất cả thực tại.” Đó là những gì Ngài thực sự đang nói. Thánh Linh của Chúa đang chạm vào bạn. Rất nhiều bạn đang nghĩ rằng những điều tồi tệ đã xảy ra. Tôi hoàn toàn hiểu điều đó. Tôi cũng đã có những điều tồi tệ xảy ra với tôi. Nhưng sau này tôi phát hiện ra đó không phải là việc Chúa làm. Đó là kẻ thù đang đến. Chúng ta phải chống lại điều đó và biết rằng Đức Chúa Trời của tôi là thành tín.

Kẻ thù đang cố gắng làm những điều này với bạn. Bạn có thể nhìn lại và nói rằng bạn biết khi nào kẻ thù vào? Nhưng bây giờ tôi biết. Tôi đã phát hiện ra và anh ấy đã bị phát hiện. Bạn có thể dừng việc đó. Bạn có thể dừng việc đó.

Chúa vẫn đang nói với tôi. Tôi nói với bạn rất nhiều bạn cần phải nhận được điều này. Chúa thành tín. Ngài đang nói với bạn Ngài là người chung thủy. Ngài chung thủy với bạn. Bạn chỉ cần nhận ra rằng bạn đang trong một cuộc chiến. Có bao nhiêu người trong số các bạn khi lâm trận cần một lời Chúa? Tôi sẽ cho bạn một lời từ Chúa. Chúa đang nói rằng Thánh Linh của Chúa ở trên tôi và Ngài đã xức dầu cho tôi để ban cho bạn thông điệp này. Chúa nói, “Ta là một chiến binh dũng mãnh và ta ở giữa các ngươi. Hôm nay tôi đến để giải cứu bạn ”.

Đừng đợi một ngày nào khác. Đừng đợi một phút nữa. Hãy đổ đầy dầu. Thần giải cứu ở trên bạn và trong danh Chúa Giê-su đến trên bạn. Tôi phá vỡ mọi quyền lực chống lại bạn và tôi đuổi mọi ác thần đang hành hạ bạn trong danh Chúa Giê-xu. Tôi đuổi chúng bây đi ra ngoài.

Bạn thấy Đức Chúa Trời sắp sửa cho bạn sự thành tín của Ngài. Quyền năng của Đức Chúa Trời Hằng Sống hiện diện để chữa lành và giải cứu bạn. Hãy suy nghĩ về nó. Jesus nói với tôi, “Kevin, nhiều người thậm chí không hiểu được điều này. Họ không gặp phải điều này bởi vì họ không phân biệt Ta là ai đối với họ. Nếu họ phân biệt Ta là ai, Ta sẽ là người như vậy đối với họ. “

Quá trình lắng nghe Chúa là bạn phải tiếp nhận một số ý nghĩ cao hơn của Chúa. Bạn thấy Thánh Linh của Chúa sẽ cho bạn biết những suy nghĩ của Chúa nhưng chúng sẽ khác với suy nghĩ của bạn. Đức Chúa Trời nhìn thấy một kết thúc tốt đẹp cho bạn giống như trong Giê-rê-mi 29:11 Ngài có một kết thúc mong đợi cho bạn và đó là một kết thúc tốt đẹp nhưng bạn cảm thấy như mình không thành công. Bạn cảm thấy như mình đang đi sai hướng.

Thánh Linh của Chúa đang nói với bạn bởi quyền năng của Đức Chúa Trời Hằng Sống. Ngài nói với bạn rằng bạn đã được giải cứu và Ngài có một kết thúc tốt đẹp và mong đợi cho bạn. Bây giờ nếu Thánh Linh của Chúa nói điều gì đó với bạn như, “Chà, bạn sẽ làm gì nếu bạn không thể thua?”

Chúa đã hỏi tôi điều đó vào một ngày nọ. Ngài nói, “Kevin, bạn sẽ hành động như thế nào nếu bạn không thể thua?”

Tôi nói, “Chà, tôi rất vui. Tôi sẽ rất hạnh phúc. “

Ngài nói, “Chà, tinh thần của tôi chưa bao giờ nghĩ khác. Bạn không thể thua ”.

Thánh Linh của Chúa ở trong bạn chưa bao giờ gặp phải thất bại và điều đó cần phải chuyển giao cho bạn. Hãy nghĩ về Thánh Linh của Chúa ở bên trong bạn. Tôi có nghĩa là nó thậm chí còn nói trong Rô-ma rằng chính Thánh Linh đã làm cho Chúa Giê-su sống lại từ cõi chết đang ở trong bạn và nó đang làm bạn nhanh chóng. Nó đang làm cho cơ thể chết của bạn nhanh hơn. Bây giờ bạn đang gặp quyền năng của Chúa.

Một số điều mà mọi người gặp phải trong chiến tranh là họ cảm thấy như thể họ không có bất kỳ loại đòn bẩy nào. Nói cách khác, họ không cảm thấy mình bị kìm kẹp trong tinh thần để nói.

Chúa Giê-su nói, “Nghe đây, Ta sẽ khiến mọi người vững vàng trong mọi ý muốn của Chúa. Ta sẽ làm điều đó bằng cách truyền cho họ một tinh thần táo bạo ngay bây giờ. “

Trong sách Công vụ, họ thực sự đã cầu nguyện cho sự dạn dĩ và sự dạn dĩ đó đến với họ và họ có thể nhân danh Chúa Giê-su làm chứng về sự dạn dĩ đó. Thánh Linh của Chúa đang truyền sự dạn dĩ cho bạn và bạn đang nhận được sự mạnh dạn của Thánh Linh Chúa để bạn có thể đứng vững và vững bước. Bởi vì Chúa đang thiết lập bạn. Đó là những gì Ngài nói với tôi.  Ngài đang thiết lập bạn.

Ngài đang nói với bạn sự thật. Bạn đã bị lừa dối và điều đó sẽ không còn là trường hợp của bạn nữa vì bạn được giaỉ cứu trong danh Chúa Giê-xu. Tôi cảm thấy như thể trong phiên này rằng tôi phải kể một số điều đã xảy ra với tôi. Tôi thấy rằng Chúa Giê-xu thực sự đang giải quyết một số điều nhưng vì tôi không nhận ra rằng Đức Chúa Trời đang làm việc thay cho tôi, nên tôi nghi ngờ và sợ hãi, vì vậy bạn phải nói, “Hãy nghi ngờ, hãy nhân danh Chúa Giê-xu,” bởi vì tình yêu đã đẩy lùi nỗi sợ. Tình yêu hoàn hảo xua đuổi nỗi sợ hãi. Tình yêu trọn vẹn của Đức Chúa Trời đang được bày tỏ qua Chúa Giê-xu Christ.

Những gì Ngài đã làm cho chúng ta không thể được nhắc đến bằng lời trong vốn từ vựng của chúng ta. Bạn không thể đi đến tận cùng những gì Ngài đã làm. Khi tôi gặp Ngài, Ngài đã rơi nước mắt khi kể lại những gì Ngài đã phải chịu đựng cho tôi và cho tất cả chúng ta. Ngài là chiến binh vĩ đại cho chúng ta bởi vì Ngài yêu chúng ta. Tình yêu đang xua đuổi nỗi sợ hãi. Tình yêu của Ngài mà Ngài dành cho bạn đang xua đuổi nỗi sợ hãi.

Bạn thấy bạn không biết tình yêu của Chúa và vì vậy bạn sợ hãi. Nhưng một khi bạn biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời thì bạn sẽ không sợ hãi nữa. Ý tôi là nghĩ về điều này, tôi không sợ chết. Tại sao? Bởi vì tôi đã có. Tôi phát hiện ra rằng nỗi sợ hãi là một sự thăng tiến. Ý tôi là cái chết là sự thăng tiến. Tôi sẽ không sợ chết vì tôi đã gặp phải nó. Cái chết là một sự thăng tiến đối với tôi. Tôi không sợ điều đó và vì vậy sự kính sợ Chúa đang khiến bạn chỉ sợ Ngài chứ không phải bất cứ điều gì khác. Cái chết không có vết nhói. Tôi không sợ chết nữa. Điều gì sẽ xảy ra nếu Chúa giải quyết tất cả những điều này bằng cách bày tỏ tình yêu thương của Ngài dành cho bạn và đó là điều Ngài muốn làm. Ngài muốn tiết lộ điều đó với bạn ngay bây giờ. Hãy nghĩ về những điều này khi tôi chuyển sang chế độ tiên tri bởi vì tôi cảm thấy mình phải nói tiếng lạ.

[Nói tiếng mới.]

Thánh Linh của Chúa phán, “Ta đang đến với quyền năng to lớn trong cuộc sống của ngươi. Ta đang đến và xâm chiếm môi trường của ngươi. Chỉ cần đầu hàng Ta vì Ta đã đến như một chiến binh.” Chúa là một chiến binh và Ngài đang đến trong cuộc đời bạn. Mọi thứ sẽ thay đổi. Bạn chỉ cần xem trong vài ngày tới. Mọi thứ sẽ thay đổi vì quyền năng của Thần Sống đang xâm chiếm môi trường của bạn.

Thần Khí của Chúa chỉ nghĩ đến chiến thắng. Ngài đang nhân danh Chúa Giê-su xua đuổi nỗi sợ hãi. Chúa Giê-su yêu bạn. Chúa Giê-xu yêu bạn ngay cả khi bạn không biết Ngài. Tại sao bạn không dâng cuộc đời mình cho Ngài?

Hãy nói: “Lạy Chúa Giê-xu, con dâng cho Ngài sự sống của con. Con cho Ngài trái tim của con. Con cho Ngài mọi thứ. Con tin rằng Ngài là Con của Đức Chúa Trời. Con tin rằng Ngài đã chết vì con. Con tin rằng Ngài và tôi đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời thông qua quá trình cứu chuộc mà Ngài đã thực hiện. Con tin Ngài. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài đã chết vì con. ” 

Đó là nó. Chỉ cần nói với Ngài rằng bạn yêu Ngài nhiều như thế nào. Chúa yêu bạn. Ngài đang gọi bạn đến với chính Ngài.

Chúa nói vẫn chưa muộn. Có những người ở đây cảm thấy như thể họ đã đi quá xa. Chúa nói với tôi rằng bạn đã không đi quá xa. Nó không phải là quá nhiều. Chúa đang tha thứ cho bạn. Ngài nói: “Tất cả những ai mệt mỏi và nặng nhọc, hãy đến với Ta, tất cả những ai mệt mỏi và nặng nhọc, và Ta sẽ cho các ngươi được nghỉ ngơi. Hãy mang lấy ách của Ta trên các ngươi. ”

Quá trình của Ngài là đưa bạn vào cuộc sống phong phú. Đó là nó. Chúa đang bùng nổ trong cuộc đời bạn. Tôi đang nói với bạn bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Bạn không có gì phải sợ. Không có gì phải sợ cả. Tình yêu đang xua đuổi nỗi sợ hãi.

Cũng có một từ khác đang đến với tôi. Có một số bạn muốn được Đức Chúa Trời sử dụng trong các ân tứ của Thánh Linh. Chúa muốn ban cho bạn những món quà đó.

Lạy Cha nhân danh Chúa Giê-xu là Chúa Thánh Linh muốn ban nhiều ân tứ theo ý muốn của Ngài, con chỉ cầu nguyện cho sự xức dầu đến trên dân chúng và các ân tứ của Thánh Linh sẽ được phân phát theo ý muốn của Cha, lạy Cha để họ sẽ bắt đầu. hoạt động trong điều đó và Chúa rằng họ sẽ nói tiên tri, rằng họ sẽ có những món quà chữa lành trong tay, rằng họ sẽ giải thích tiếng lạ. Lạy Chúa, họ có những lời khôn ngoan và những lời hiểu biết. Cảm ơn Cha, cảm ơn Cha. Nhận từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời.

Bạn biết đấy, một trong những điều khác đã xảy ra với tôi khi tôi từ Thiên đường trở về, tôi có thể chơi một số nhạc cụ. Trên thực tế, hơn chín nhạc cụ tôi có thể chơi khi tôi trở lại và tôi không thể chơi chúng trước đây. Vì vậy, tôi muốn đi qua và chơi một cái gì đó cho bạn và tôi hy vọng nó sẽ ban phước cho bạn và tôi cảm ơn bạn về phiên này. Chúa phù hộ bạn

TIẾP THEO: Kevin Zadai Nơi Bí Mật Tập 5 Những Lợi Ích Của Việc Ở Nơi Bí Mật

Nếu bạn muốn tham gia một khóa học miễn phí về Thăm viếng Thiên đường, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới https://www.warriornotesschool.com/

Advertisement