PHẦN 3: CÁCH SỐNG MỘT ĐỜI SỐNG CHIẾN THẮNG BỞI KEVIN ZADAI

LỜI CHỨNG CỦA KEVIN ZADAI CỦA XỨ MỸ 

NƠI BÍ MẬT

PHẦN 3: CÁCH SỐNG MỘT ĐỜI SỐNG CHIẾN THẮNG

Xin chào, tôi là Kevin Zadai và chào mừng bạn đến với nơi bí mật, nơi mọi lời cầu nguyện của bạn sẽ được đáp lại. Tôi rất hào hứng với buổi biểu diễn hôm nay. Tôi rất vui vì bạn tham gia cùng tôi. Tôi muốn bạn chuẩn bị sẵn sàng vì bạn sẽ bị tấn công bởi sức mạnh của Chúa bởi vì chúng tôi đang đi ngay vào nơi bí mật ngay bây giờ và Chúa đã dạy tôi nơi bí mật này.

Bạn phải hiểu rằng tôi đến từ thế giới bên kia. Tôi chết trên bàn mổ và tôi đã trở lại. Khi tôi quay lại, tôi có một góc nhìn khác vì tôi đã ở cả hai cõi và tôi sẽ dạy bạn cách sống ở cả hai cõi. Tôi sẽ dạy bạn cách bước đi trong cuộc sống này một cách chiến thắng. Hôm nay tôi có rất nhiều điều để nói nên tôi sẽ bắt tay ngay vào việc đó.

Nếu bạn muốn cùng tôi chuyển sang Gióp chương 10 câu 12 và tôi đang đọc từ Phiên bản King James. Gióp nói: “Chúa đã ban cho tôi sự sống và sự ưu ái, và sự thăm viếng của Ngài đã giữ vững tinh thần của tôi.”

Một trong những điều Chúa Giê-su dạy tôi là bạn cần dành nhiều thời gian ở nơi bí mật. Ở một nơi bí mật chưa được dạy đến nhưng bạn sẽ nghe thấy nó rất nhiều trong chương trình này. Đó là bạn có thể được thăm viếng trong thời gian cầu nguyện ở nơi bí mật.

Vì vậy, bây giờ tôi muốn nói với bạn một chút về một số điều đã xảy ra với tôi. Bạn phải hiểu rằng tôi đã chết và tôi đã trở lại và tôi phải bước đi trong cuộc sống này giống như bạn đã làm. Tôi thực sự đã làm việc 29 năm tại một công ty nằm trong danh sách Fortune 500, mỗi ngày giao dịch với 800 người. Đúng 800 người mỗi ngày. Tôi đã xử lý một số trong số họ mà tôi sẽ không bao giờ gặp lại. Tôi đã làm việc trên một hãng hàng không mà tôi đã làm việc 29 năm bay khắp đất nước và khắp thế giới.

Tôi có quan điểm về cách sống ở nơi bí mật ngay cả trong cuộc sống hàng ngày của bạn nên tôi muốn nói với bạn một vài điều ở đây. Hôm nay chúng ta sẽ xem Thi thiên 91 vì một điều. Nếu bạn chuyển sang Thi thiên 91, tôi sẽ đọc câu 1 và câu 2. Nó nói rằng: Ai ở trong nơi bí mật của Đấng Tối Cao sẽ được ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Câu 2 nói rằng: Tôi sẽ nói về Chúa, Ngài là nơi nương tựa và là đồn lũy của tôi, Đức Chúa Trời của tôi, tôi sẽ tin cậy nơi Ngài bây giờ.

Khi Chúa Giê-xu sai tôi trở lại, Ngài dạy tôi cách lấy từng quyển Kinh Thánh và ăn như một mẩu bánh mì. Vì vậy, tôi muốn bạn nhìn vào Kinh thánh đó ngay bây giờ và tôi muốn bạn suy ngẫm về nó. Tôi muốn bạn thấy những gì Chúa Giê-xu đang nói qua Đức Thánh Linh trong Thi thiên 91. Ngài đang nói rằng nếu bạn ở trong nơi bí mật này, nơi Đấng Tối cao ngự và bạn ở dưới bóng của Đấng Toàn năng và bạn nói, “Lạy Chúa, Ngài là đồn lủy của tôi, Ngài là Chúa của tôi, người mà tôi tin cậy,”bạn có thể cảm nhận được sức mạnh đến từ việc chỉ ăn nuốt hai câu thơ đó.

Vì vậy, Chúa Giê-xu đã dạy tôi rằng trong một nơi bí mật rằng nếu tôi ở trong đó với Ngài, thì Ngài sẽ ở trong đó với tôi. Bạn có thể tưởng tượng rằng ở nơi đó không một con quỷ nào có thể đến gần bạn được bởi vì chúng ta đang nói về ngai vàng ở đây, ngai vàng của Chúa. Nếu bạn đang ở một nơi bí mật như bạn đang ở ngay bây giờ, tôi sẽ dạy bạn cách vào đó và ở trong đó bởi vì Thánh Linh đang muốn che chở cho bạn. Ngài muốn khuyên bạn ngay bây giờ.

Nghĩ về điều này. Đức Chúa Trời đã ban cho Môi-se bản sao của một thứ đã có trên Thiên đàng. Nó nói rằng Môi-se đã được nói, “Hãy chắc chắn rằng bạn làm mọi thứ theo các thông số kỹ thuật của những gì tôi đã đưa cho bạn trên núi,” bởi vì hãy xem đó là một bản sao của cái bản chánh ở trên Thiên đàng.

Vì vậy, Chúa thực sự ngồi trên ghế của lòng thương xót. Vì vậy, ghế thương xót có cherubim ở mỗi bên và chúng che ánh hào quang ở trung tâm. Các thầy tế lễ thượng phẩm sẽ vào mỗi năm và lấy máu ở giữa mỗi năm một lần ở nơi cao nhất là Nơi Chí Thánh trong đền tạm.

Tôi đã thấy trên Thiên đàng rằng Chúa thực sự ngồi đó trên ghế thương xót. Vì vậy, hôm nay tôi chỉ muốn khuyến khích bạn rằng khi bạn ở trong nơi bí mật của Đấng Tối Cao thì kẻ thù không thể chạm vào bạn. Bạn đang ở một nơi mà kẻ thù sẽ không đến.

Tuy nhiên, Chúa muốn khuyến khích mọi người đảm bảo rằng họ biến nơi này thành nơi ở của mình. Vậy bạn đang ở trong một nơi bí mật hay bạn chỉ đến thăm viếng nó?

Nó thực sự nói trong Thi Thiên 36: 5-10 Hỡi Ðức Giê-hô-va, sự nhơn từ Ngài ở trên các từng trời; Sự thành tín Ngài đến tận các mây.

6 Sự công bình Chúa giống như núi Ðức Chúa Trời; Sự đoán xét Chúa khác nảo vực rất sâu. Hỡi Ðức Giê-hô-va, Ngài bảo tồn loài người và thú vật.

7 Hỡi Ðức Chúa Trời, sự nhơn từ Chúa quí biết bao! Con cái loài người nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa.

8 Họ nhờ sự dư dật của nhà Chúa mà được thỏa nguyện; Chúa sẽ cho họ uống nước sông phước lạc của Chúa.

9 Vì nguồn sự sống ở nơi Chúa; Trong ánh sáng Chúa chúng tôi thấy sự sáng.

10 Cầu Chúa cứ làm ơn cho những người biết Chúa, Và ban sự công bình Chúa cho mọi người có lòng ngay thẳng.

Biết rằng đó là câu bạn sẽ phải học thuộc. Bạn sẽ phải suy ngẫm về điều đó vì nó nói rằng ở đó con cái của loài người đặt niềm tin của họ dưới bóng của đôi cánh của Chúa. Đó cũng chính là đôi cánh mà chúng ta đang nói đến ở nơi bí mật là cánh của cherubim.

Chúa đã chỉ cho tôi nơi này. Nó ở ngay trong góc bóng của Ngài, nơi bóng của cherubim che khuất một chút bóng tối từ vinh quang. Đó là những gì sẽ xảy ra.

Khi Đa-vít viết Thi thiên 91 đó, ông đã nói, “Nghe này, bạn phải đến gần đó,” và sau đó Đa-vít cũng đề cập đến điều đó trong Thi thiên 36, chiếc ghế thương xót mà Đức Chúa Trời ngồi là chiếc ghế nơi máu đã được đặt. Vì vậy, khi bạn đi đến nơi bí mật, điều đầu tiên bạn muốn nhận ra là bạn đã được tha thứ và khi bạn tìm kiếm sự tha thứ, bạn tìm kiếm sự tha thứ vì lòng thương xót của Đức Chúa Trời và máu đó đã được bôi lên chỗ ngồi của lòng thương xót. Vì vậy, Đức Chúa Cha luôn luôn nhìn thấy máu đó.

Vì vậy, bây giờ khi bạn nhận được sự tha thứ, tôi muốn nói điều này với bạn vì rất nhiều bạn đã không chấp nhận sự tha thứ của Đức Chúa Trời về quá khứ của bạn và bạn phải thú nhận tội lỗi của mình với Chúa nhưng một khi bạn đã thú nhận chúng, bạn phải thả họ ra và biết. rằng Chúa đã tha thứ cho bạn.

Vì vậy, ngay bây giờ tôi chỉ nói chuyện với bạn và tôi nói với bạn rằng Chúa Giê-xu mà tôi gặp, Ngài đã hiến máu của Ngài trên ghế thương xót. Ngay bây giờ Chúa Cha đang nhìn xuống dòng máu đó và Chúa Giê-su nói: “Máu của tôi là đủ.” Chúa Cha đã nói, “Như vậy là đủ”, và vì vậy bạn được tha thứ. Bạn cần để cho nó đi.

Bây giờ tôi muốn nói một chút về một số điều mà Chúa đã đặt trên trái tim tôi cho ngày hôm nay và đó là chúng tôi không thực sự mong đợi chuyến thăm bây giờ. Ý tôi muốn nói là tôi nghĩ rằng khi tôi cầu nguyện rằng tôi sẽ cảm nghiệm được Chúa theo cách nào đó rằng sẽ có một điều gì đó xảy ra làm xao xuyến và có những lúc tôi sẽ cầu nguyện và chờ đợi Chúa và sẽ không có gì xảy ra và tôi nhận ra điều này. khi tôi ở phía bên kia với Chúa Jêsus.

Chúa Giê-xu nói, “Kevin, không thể nào Ta không đến với con trong lời cầu nguyện vì Chúa Thánh Linh luôn ở với con. Tôi đã không bỏ rơi bạn như một đứa trẻ mồ côi. ”

Ngài nói: “Không thể nào con đàu hàng Thánh linh mà Thánh Linh không đến.”

Vì vậy, Ngài nói, “Kevin, nó liên quan đến nhiều năng suất hơn là về việc Tôi làm điều gì đó cho một người.”

Vì vậy, hãy nghĩ về nó theo cách này. Chúa đang truyền một tín hiệu. Nó đi ra ngoài qua đường thở. Ngài đang nói. Ngài đã làm những điều cho bạn nhưng bạn không biết điều đó. Đó là bởi vì bạn cần quay số. Bạn cần phải nhận nó. Xem đó là vấn đề nhận được. Nó không phải là vấn đề truyền tải. Đức Chúa Trời đã nói nhiều điều về bạn giống như Chúa Giê-xu đã cho tôi thấy trong Thi thiên 139: 16, mỗi ngày của bạn được viết trong một cuốn sách trước khi một trong những ngày đó trôi qua.

Đó phải là sức mạnh đủ để thúc đẩy bạn đi vào nơi bí mật và cầu nguyện cho quyền năng của Đức Chúa Trời Hằng Sống để bắt gặp lời Chúa nói với bạn trong lời cầu nguyện.

Đây là những gì đang xảy ra với bạn. Ngay bây giờ khi tôi đang nói, tôi thấy một số bạn đang được kích hoạt. Vì vậy, tôi sẽ đi theo hướng đó ngay bây giờ.

Bạn thấy Chúa đang muốn nói một số điều với bạn và bạn không nghe thấy. Lý do tại sao bạn không nghe thấy nó là bạn không bật máy thu. Bạn thấy người nhận của bạn không có trong tâm trí của bạn. Nó nằm trong tinh thần của bạn. Vì vậy, những chiếc lưỡi mà bạn nhường chỗ ở vị trí bí mật, những chiếc lưỡi từ máy thu của bạn mà từ máy phát của bạn. Đức Chúa Trời đang ban cho bạn những thông điệp trong tinh thần của bạn và sau đó bạn đang nói chúng ra.

Vì vậy, ngay bây giờ tôi sẽ cầu nguyện trong tinh thần một chút và sau đó tôi sẽ giải thích các ngôn ngữ của mình một cách cơ bản. 

[Nói tiếng mới.]

Thánh Linh của Chúa phán: “Nếu bạn chịu khuất phục trước Ta, Ta sẽ dẫn bạn đến ngay nơi mà bạn thuộc về bởi vì nơi bạn thuộc về là ở với Ta. Bạn cần phải vào nơi này với Ta vì vậy chỉ cần đầu hàng trong Thánh Linh và bước đi với Ta. ”

Đó là những gì Ngài đang nói với bạn ngay bây giờ. Quyền năng của Chúa đang đánh bạn. Bạn có thể tin tưởng Ngài.

Chúa nói, “Hãy nói với mọi người rằng họ không tin tưởng Ta rằng họ cần phải đến gần để họ thấy rằng Ta là một Đức Chúa Trời nhân lành.”

Ngay bây giờ Thần của Chúa đang nói điều này, “Thấy bạn cũng có vấn đề về lòng tin và tôi phá vỡ sức mạnh của thế lực ma quỷ đang đến chống lại bạn.”

Ngay bây giờ bạn cần phải tin cậy Chúa. Chúa đang nói với bạn ngay bây giờ. Tôi đang nói với bạn, bạn đang ngồi đó và bạn cảm thấy như muốn khóc. Bạn chỉ cần khóc. Bạn cần phải giải phóng vì Chúa đang giải cứu bạn ngay bây giờ. Đây là ngày của bạn ngay bây giờ. Đây là phút thăm viếng của bạn. Chúa đang hôn bạn ngay bây giờ.

Bạn sẽ cảm thấy quyền năng của Chúa đang ngự trị trên đầu bạn ngay bây giờ. Nó đang đi xuống. Bạn chỉ cần phát hành nó. Bạn đã phải trải qua rất nhiều điều nhưng Chúa đã đến để giải cứu bạn ngày hôm nay. Chỉ cần thả nó ra bây giờ để cầu nguyện. Bạn cần cầu nguyện trong tinh thần. Chỉ cần đầu hàng Thánh Linh ngay bây giờ và bắt đầu cầu nguyện những điều bí ẩn. Vâng, quyền năng của Chúa Thánh Linh đang đến trên bạn.

Chúa chỉ nói với tôi, “Có một số người trong số các bạn sẽ có các chương trình thăng chức mà bạn đang ở rất gần. Đừng bỏ cuộc ”.

Ngài đang nói rằng đừng từ bỏ nó, bạn đang ở rất gần. Chúa nói, “Hãy vượt qua mọi thử thách của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn sẽ vượt qua tất cả các bài kiểm tra của mình ”. Chúa đang mang bạn đi khắp nơi. Tôi thấy các thiên thần đang thực sự hộ tống bạn và họ đang dạy bạn những bài học. Chúa nói, “Cứ tiếp tục và nhường nhịn điều này. Ta đang kỷ luật các bạn vì các bạn là con trai và con gái của Ta và Ta sẽ giúp các bạn. Ta với bạn. Bạn sắp được thăng chức. ”

Có một số bạn đang chờ đợi một sự đột phá. Đừng đợi một ngày nào khác. Bước đột phá đang xảy ra ngay bây giờ trong danh Chúa Giêsu. Tôi cảm thấy quyền năng của Chúa.

Valarie, bạn đã trải qua rất nhiều nhưng bạn biết gì không? Bạn chỉ cần quỳ gối xuống ngay bây giờ. Bạn cần để Chúa vào lòng mình một cách mạnh mẽ hơn vì Ngài muốn nói qua bạn không chỉ với bạn. Bạn có nghe tôi nói không, Valerie? Hãy quỳ gối xuống và bắt đầu cầu nguyện trong tâm linh và để Thánh Linh của Đức Chúa Trời phán qua bạn bởi vì Đức Chúa Trời phán, “Tôi định nói chuyện với bạn nhưng tôi muốn nói qua bạn. Tôi muốn cầu nguyện thông qua bạn những điều bí ẩn. Bạn đã không đàu hàng Thánh Linh. Bạn đã không dành thời gian cho tiếng lạ và Thánh linh.”

Hiện tại, có một số bạn không biết mình phải làm gì trong những quyết định mà mình phải đưa ra. Đây là những gì Chúa đã nói, “Đừng để áp lực đưa ra quyết định dựa trên thực tế là nó phải đến vào một thời điểm hoặc ngày nhất định. Đừng để áp lực đưa ra quyết định cho bạn. Đi vào nơi bí mật ngay bây giờ. ”

Bây giờ tôi đang cảm thấy quyền năng của Chúa. Đủ thứ chuyện nhưng hiện tại lại có tinh thần dối trá. Có một linh hồn lừa dối. Nó nhân danh Chúa Giê-xu. Đó là một linh hồn lừa dối, nó là một linh hồn dối trá, nó bị phá vỡ trong danh Chúa Giê-xu. Bạn được tự do ngay bây giờ. Đừng nghe những lời dối trá của đối phương.

Có nhiều bạn nghĩ đến việc lấy đi mạng sống của mình. Chúa nói, “Tôi có ngày và ngày và ngày được viết về bạn. Bạn sẽ không đi đâu. Bạn sẽ hoàn thành định mệnh của Chúa. “

Vì vậy, ngay bây giờ trong danh Chúa Giêsu, tôi phá vỡ sức mạnh của tinh thần tự sát đó. Tôi phá vỡ quyền lực đó ngay bây giờ trong danh Chúa Giê-xu. Đó là bạn đi trong danh của Chúa Giê-xu. Trong danh Chúa Giê-xu, bạn đã hoàn tất. Trong danh Chúa Giê-xu, bạn đã được giải cứu.

Những người trong số bạn, những người cần quyết định. Ngay bây giờ tôi sẽ cầu nguyện cho bạn. Tôi sẽ cầu xin tinh thần của sự khôn ngoan và sự mặc khải đến với bạn ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ đến thăm trong khi cầu nguyện ở một nơi bí mật ngay bây giờ. Tôi sẽ cầu nguyện cho bạn. Mọi người hãy sẵn sàng đón nhận từ Đức Chúa Trời Cha trong danh Chúa Giê-xu.

Tôi cảm ơn Chúa ban cho chúng ta tinh thần của sự khôn ngoan và mặc khải ngay bây giờ. Đôi mắt đang được mở ra về mặt tâm linh và đôi tai đang được mở ra về mặt tâm linh và thể chất ngay bây giờ trong danh Chúa Giê-su. Chúa Giê-xu đang tiếp cận bạn ngay bây giờ. Ngay bây giờ, Ngài muốn vào và lo việc này. Ngài sẽ chỉ cho bạn chính xác những gì bạn cần làm. Bạn không có một điều gì phải lo lắng.

Đó là những gì Chúa đang nói với tôi. Bạn nghĩ rằng bạn có điều gì đó để lo lắng. Ngài nói chỉ cần lăn nó lên cho tôi. Ngay bây giờ nó ở đó. Bạn đang tự do. Bạn được tự do.

Được rồi, tất cả những cơn đau khớp đó sẽ biến mất trong danh của Chúa Giê-xu. Hiện tại đầu gối đã hoàn toàn lành lặn. Xem nó đã được căng thẳng. Chúa đang trả tự do cho bạn ngay bây giờ.

Được rồi, điều này rất thú vị. Chúa đang nói với tôi rằng rất nhiều người trong số các bạn – các bạn cảm thấy rằng mình đã lộn xộn đến mức không thể đi xa hơn được nữa. Bạn cảm thấy mình đã rối tung lên đến mức Chúa không bao giờ có thể đuổi kịp bạn đến nơi bạn cần đến.

Chúa nói, “Ta có thể làm bất cứ điều gì Ta muốn và Ta kiểm soát cuộc sống của bạn. Bạn chỉ cần để cho Ta có quyền kiểm soát ngay bây giờ ”

Đó là những gì Ngài đang nói. Bạn biết điều này đúng. John, tôi biết anh biết điều này là sự thật. Không quá muộn những điều này sẽ xảy ra. Chúng được viết về bạn. Bạn không có gì phải lo lắng. Hãy cầu nguyện để nhận được từ Chúa ngay bây giờ.

Thánh Linh của Chúa liên tục nói với tôi. Có những người ở đây nghĩ rằng họ đã làm sai và họ không thể bịa ra rằng Chúa sẽ không bao giờ có thể tạo ra nó. Bạn đã không bỏ lỡ những gì bạn nghĩ rằng bạn đã bỏ lỡ bởi vì Chúa sẽ tạo ra nó. Sẽ có một phép màu xảy ra. Hãy nghe tôi, tôi đang nói với bạn bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ không có gì là không thể đối với bạn nếu bạn tin.

Hiện giờ, tôi đang gặp rất nhiều người. Họ có những thiên thần đứng bên cạnh. Ngay bây giờ Chúa đang đến thăm bạn và những thiên thần đó đã được gửi đến để giúp bạn thoát khỏi mớ hỗn độn của bạn ngay bây giờ. Chúa nói Ngài sẽ bắt kịp bạn. Ngài sẽ bắt kịp bạn. Nó sẽ không giống như bạn nghĩ. Bạn sẽ thấy mình ở đúng nơi vào đúng thời điểm. Chúa nói, “Ta sẽ sửa chữa nó. Chỉ cần cho Ta một cơ hội và Ta sẽ sửa chữa nó ”.

John, bạn nghe tôi. Bạn được Chúa gọi. Bạn cần phải bước đi trong sự kính sợ của Chúa. Ngay bây giờ bạn chỉ cần nhận ra rằng Chúa vẫn chưa kết thúc với bạn. Ngài chưa xong với bạn. Ngài yêu bạn. Bạn chỉ cần trở lại trong vòng tay của Ngài.

Hiện tại, có rất nhiều người đang được chữa lành. Ngay bây giờ bạn cần phải công bố. Bạn cần phải giải phóng tương lai của mình cho Chúa.

Tôi thấy sách đang mở. Ngay bây giờ tôi đang nhìn thấy tương lai của mọi người trước mắt. Có rất nhiều bạn. Bạn thực sự có thêm hai và ba đứa con nữa phải đến trong gia đình của bạn. Chúa nói rằng có những đứa trẻ cần được sinh ra rằng chúng có giọng nói tiên tri và chúng phải được sinh ra. Thi-thiên 1:12 nói rằng con cháu của bạn trên đất vĩ đại và hùng mạnh. Chúa có một kế hoạch. Một phần của kế hoạch đó trong cuốn sách của bạn là liên quan đến những người khác phải được sinh ra trong gia đình bạn để thực hiện những gì Đức Chúa Trời có trong vương quốc của Ngài.

Vì vậy, có một số bạn. Chúa đang mở bụng của bạn ngay bây giờ. Chúa nói với tôi, “Tôi đang mở tử cung ngay bây giờ. Bạn không thể có con nhưng bạn sẽ có con. ” Bạn quan sát và bạn thấy Chúa đang thăm viếng tử cung của bạn. Ngay bây giờ trong danh Chúa Giêsu, tôi phá vỡ mọi lời nguyền. Tôi công bố việc chữa lành cho tử cung của bạn trong danh của Chúa Giê-xu.

Chúa cũng nói với tôi điều này. Có một số bạn, bạn đang làm sai công việc và Chúa sẽ di chuyển bạn. Ngài sẽ thăng chức cho bạn nhưng bạn cần phải vượt qua bài kiểm tra của mình. Bạn thấy đó có thể là một công việc đúng đắn nhưng lại trở thành một công việc sai lầm vì bạn cần phải vượt qua bài kiểm tra của mình. Chúa sẽ dẫn dắt bạn ngay bây giờ. Tôi đang nói với bạn những gì tôi đang cảm thấy. Quyền năng của Chúa ngay tại đây. Bạn phải nhận ra rằng mọi thứ đều được viết ra nhưng bạn cần phải vượt qua các bài kiểm tra của mình.

Có một số bạn tham gia vào một công việc nhất định vì bạn đang được đào tạo nhưng chưa phải là kết thúc, vì vậy hãy khuyến khích. 

Tôi thành lập công ty trong 29 năm vì Chúa đã bảo tôi phải làm thế nhưng những gì tôi học được ở đó là vô giá và tôi đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra của mình và bạn cũng sẽ vượt qua tất cả các bài kiểm tra của mình. Các thiên thần của Chúa được bao phủ xung quanh bạn. Chúa không thể thất bại. Vì vậy, hãy suy nghĩ về điều này. Nếu bạn phục tùng những gì Chúa đang làm xung quanh bạn ngay bây giờ thì bạn không thể nào thất bại được. Nếu bạn có tai để nghe và mắt để nhìn thấy Chúa Giê-xu Christ đang đến thăm bạn ngay bây giờ và không có gì là không thể với bạn.

Bạn biết đó là điều thú vị khi tôi có chuyến thăm đó với Chúa Giê-xu và tôi thực sự đã được Ngài đến với tôi nhiều lần. Khi tôi nhìn vào mắt Ngài rằng Ngài không có bất kỳ loại lạc hậu nào đối với Ngài. Ngài có một mệnh lệnh về Ngài. Ngài là một chỉ huy quân đội của Chúa.

Vì vậy, hãy nghĩ về điều này rằng Ngài sẽ bước vào cuộc sống của bạn ở một nơi bí mật ngay bây giờ. Ngài đang sử dụng tôi để nói về cuộc sống của bạn. Ngài đang ra lệnh. Ngài đang nói với bạn theo cách của nó và bạn cần phải nhường nhịn điều đó. Thánh Linh của Chúa muốn làm nhiều hơn thế và Ngài đang nói với tôi. Ngài đang chỉ cho tôi ngay bây giờ rằng rất nhiều bạn chỉ muốn biết đường đi và tôi đang dạy bạn đường đi ngay tại đây.

Chúa Giê-xu nói với tôi, “Kevin, nếu con nói với mọi người, hãy tin Ta rằng không có gì là không thể. Không.”

Nghĩ về điều đó không có gì. Không có tuyên bố từ chối trách nhiệm ở đó. Không có tuyên bố từ chối trách nhiệm nào cả. Không có dấu hoa thị của từ đó. Bây giờ nó hoàn toàn nằm trên vai của bạn. Bạn có thể tin vào bất cứ điều gì. Không có gì là không thể đối với bạn bây giờ.

Lời của Chúa không ngừng đến với tôi và không ngừng nói với tôi Hê-bơ-rơ 11: 6, chúng ta phải tin rằng Đức Chúa Trời hiện hữu và Ngài là Đấng ban thưởng cho những ai siêng năng tìm kiếm Ngài và Chúa Giê-xu đã nói rằng bạn tin rằng Ta là đấng hiện hữu.

Bây giờ hãy nghe tôi, bạn tin rằng Ngài hiện hữu nhưng bạn có tin rằng Ngài là Đấng ban thưởng cho những ai siêng năng tìm kiếm Ngài bởi vì Chúa Giê-xu đã ban một mệnh lệnh ngay bây giờ cho bạn. Ngài nói rằng bạn không tin vào những phần thưởng xứng đáng.

Chúa đang nói, “Bạn cần tin rằng Ta sẽ thưởng cho bạn vì bạn đã tìm kiếm Ta.”

Chúa Giê-su đã nói điều này với tôi một lần. Ngài nói, “Kevin, bạn tìm kiếm Ta một cách siêng năng. Điều gì xảy ra nếu Ta để bạn bắt Ta? Điều gì xảy ra nếu bạn bắt được Ta? Bạn sẽ làm gì? Sau đó, những gì xảy ra là Ta quay lại và bắt đầu theo đuổi bạn. ”

Nó đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Điều gì xảy ra nếu Chúa Giê-xu Christ cho phép bạn bắt Ngài. Đó là những gì xảy ra ở nơi bí mật này. Nơi bí mật là nơi bạn bắt được Ngài và Ngài bắt được bạn.

Cảm ơn bạn đã tham gia với tôi trong phiên này và tôi đánh giá cao sự cởi mở của bạn. Chỉ cần tiếp tục đầu hàng Thánh Linh và chính Chúa Giê-xu sẽ đến thăm bạn và Ngài sẽ ban cho bạn một nụ hôn từ Thiên đàng.

Cảm ơn các bạn đã cùng tôi tham gia Nơi Bí Mật Tập 3 Cách Bước Đi Trong Cuộc Đời Này Một Cách Chiến Thắng!

Kevin Zadai

Advertisement