BÀI SỐ 28: THÍCH KINH HỌC.

NHỮNG BÀI TĂNG TRƯỞNG TÂM LINH NGƯỜI LÃNH ĐẠO

BÀI SỐ 28: THÍCH KINH HỌC.

(sưu tầm)
Nguyên tắc căn bản – Các Quy Luật về việc Giải Kinh.

Tà giáo là gì ? Tà giáo ra đời từ chính giáo, do giải nghĩa Kinh Thánh cách sai trật dẫn đến tà giáo, do đoản chương chủ nghĩa : rút một câu Kinh thánh( hoặc vài câu mà bẻ gãy Luật Giải Kinh ) ra làm chân lý- tạo nên tà giáo . Ví dụ Tà giáo Chứng Nhân Giê hô va ,họ rút ba câu Kinh Thánh làm chân lý lập nên giáo phái này. Họ tin Đức Chúa Trời duy nhất ( điều này không sai ) nhưng lại không tin quy luật thần học về Đức Chúa Trời Tam Nhất – Ba Ngôi hiệp một- họ sai vì chỉ tin Jesus là người tiên tri. Ba câu Kinh thánh đó là Ê-sai 43:10-12. ” Đức Giê hô va phán : Các ngươi là kẻ làm chứng ta, và là đày tớ ta đã chọn, hầu cho các ngươi được biết và tin ta, và hiểu rằng ta là Chúa ! Chẳng có Đức Chúa Trời nào tạo thành trước ta và cũng chẳng có sau ta nữa. Ấy chính ta , chính ta là Đức Giê hô va, ngoài ta ra không có Cứu Chúa nào khác”.

Do giải kinh sai , phạm luật về văn mạch và thần học mà tà giáo Chứng Nhân Giê hô va đã ra đời cho đến bây giờ .

Đáng tiếc là hiện nay có quá nhiều người tốt nghiệp trường Kinh thánh mà vẫn không hề học biết Luật Giải Kinh. Thậm chí có người cầm trong tay ba bằng Tiến Sĩ Thần học mà vẫn phạm luật giải kinh. Khi nghe họ rao giảng sai trật, thật đau buồn vì Lời Chúa bị bóp méo. Năm ngoái tôi được một Mục sư mời tôi dạy môn ” Lắng nghe tiếng Chúa” cho các sinh viên sắp tốt nghiệp Cử Nhân thần học tại Việt Việt nam , rất may mục sư này khá khiêm nhường nên nói rằng ” ông tự do dạy tụi nó mọi điều Thánh Linh bày tỏ”. Cảm ơn Chúa , nhưng khi tôi hỏi ” các em sắp tốt nghiệp, vậy đã học Giải Kinh chưa ?” ,thật sốc khi nghe “dạ chưa !” . Bởi sự cho phép của người Mục sư lãnh đạo đó , tôi đã được trình bày Luật Giải Kinh cho các em rất ngắn gọn vì không có thời gian. 
Lòng thầm ước nhưng tôi nào dám nói ấy là ước gì có cơ hội định cư lâu dài tại quê hương để mở trường hướng dẫn Lời Chúa cho các đàn em hai môn căn bản thú vị một là ” Lắng Nghe Tiếng Chúa ” và hai là Thích Kinh Học – Các Quy luật giải Kinh.
Có các Quy luật căn bản ( nếu phạm luật sẽ thành tà giáo ): 

1/ Quy luật Văn Mạch .
2/ Quy luật Văn phạm. 
3/ Quy luật Ngôn từ 
Và một luật tế nhị nữa là Quy Luật Thần Học .
Trong Quy Luật Văn mạch có các luật sau :
1/ Luật Văn mạch trực tiếp : 
Còn gọi là luật Thượng Hạ Văn , ví dụ trong Sáng Thế Ký 1:2 thì thượng hạ văn của nó là câu 1 và câu 3. Câu 1 là thượng văn ,câu 3 là hạ văn. 
2/ Luật Văn mạch Gián tiếp :
Một câu Kinh thánh sẽ được giải nghĩa dưới luật văn mạch gián tiếp nghĩa là dựa trên toàn thể một sách. Văn mạch gián tiếp của Sáng Thế Ký 1:2 là toàn bộ sách Sáng Thế Ký.
3/ Luật Văn mạch Tổng Quát :
Văn mạch tổng quát của một câu kinh thánh trong Cựu Ước là toàn bộ Cựu Ước. Văn mạch tổng quát của một câu kinh thánh trong Tân Ước là toàn bộ Tân Ước. 
4/ Luật Văn Mạch Toàn Diện :
Văn Mạch Toàn Diện của một câu Kinh thánh là toàn bộ Kinh thánh. 
Giải Kinh trước hết theo nghĩa đen đến nghĩa bóng , đến ẩn dụ , so sánh , hình bóng ..v..v dù giải nghĩa cách nào cũng không được phạm luật Giải kinh. Cuối cùng còn phải tuân thủ một luật nữa là Luật Thần Học ( Đức Chúa Trời Ba Ngôi hiệp nhất …)
Phải tuân tuân thủ luật giải kinh và phải phân tích Kinh thánh, lấy Kinh thánh giải nghĩa Kinh thánh, lấy Kinh thánh chứng minh Kinh thánh. Nhiều người giải nghĩa Kinh thánh bằng kinh nghiệm của họ ,thật kinh khủng. Đức Chúa Trời phán rằng :” Lời Đức Giê hô va đối với họ sẽ là giềng mối thêm giềng mối, giềng mối thêm giềng mối ,hàng thêm hàng, hàng thêm hàng, một chút chỗ này,một chút chỗ kia; hầu cho họ bước tới thì ngã nhào và giập nát , sập bẫy và bị bắt! ” ( Ê-sai 28:13).
Nếu ai cắc cớ hỏi :” Vậy thượng văn của Sáng thế ký 1:1 ở đâu ?” Thì tôi xin trả lời là câu số không. Thực ra câu số 0 là nằm trong quy luật Văn mạch toàn diện nghĩa là toàn bộ Kinh thánh, đọc hết cả Kinh thánh sẽ thấy câu số 0, trước lúc ban đầu đã có Đức Chúa Trời. Chứng minh nhé : Xuất Ê-díp-tô-ký 3:14 chép :” Đức Chúa Trời phán rằng : Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu…” Ngài tự có và hằng có từ trước vô cùng… Rồi ” Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” ( Sáng 1:1). 
Mạo muội trình bày ngắn gọn về Quy luật Giải Kinh cho anh chị em yêu mến Chúa tham khảo và áp dụng. Thi hào Nguyễn Du không biết Chúa Jesus mà còn hạ mình viết :
” Lời quê chắp nhặt dông dài, 
Mua vui chỉ được một vài trống canh”. 
Tôi không phải thi sĩ nhưng với lòng yêu thương anh chị em và kính sợ Chúa ,mong rằng bạn đọc sẽ suy gẫm để tránh giải kinh sai trật tạo ra tà giáo mới mà đắc tội muôn đời với hậu thế.
Lời Chúa : hàng phải thêm hàng,
Chiếu theo quy luật rõ ràng phân minh 
Giải Kinh thấu lý đạt tình,
Thánh Linh dạy dỗ hãy trình anh em ,
Mỗi ngày Kinh thánh tra xem ,
Khi hiểu ý Chúa mới đem cho người ! 
Nguyện Thánh Linh soi sáng cho hết thảy chúng ta. Amen !

Advertisement