BÀI SỐ 27: LUẬT SỰ SỐNG

NHỮNG BÀI TĂNG TRƯỞNG TÂM LINH NGƯỜI LÃNH ĐẠO

May be an image of tree, nature and sky

BÀI SỐ 27: LUẬT SỰ SỐNG

(sưu tầm)

Trong Rô-ma chương 8:12 chép ” Cho nên hiện nay chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jesus Christ, vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jesus Christ đã buông tha tôi khỏi sự tội và sự chết .” 
Trước khi dựng nên loài người , Đức Chúa Trời đã đặt Sự Chết trong vườn Ê-đen, sau khi dựng nên A-đam , Ngài truyền dặn ông rằng ” Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn , chắc sẽ chết” ( Sáng 216-17). Sự Chết đã tồn tại ở đó trước A-đam , nhưng Sự Chết không có quyền lực gì trên ông. Ngày nào A-đam và Ê-va vâng giữ Luật pháp sự sống của Đức Chúa Trời ( chỉ một điều luật duy nhất : không ăn trái cấm) thì ngày đó Sự Chết vô hại, không có quyền lực gì trên loài người. Chỉ khi Ê-va phạm tội cùng A-đam ăn trái cây ấy thì họ đã khởi động Sự Chết làm cho nó có quyền lực và nọc độc của Sự Chết là Tội lỗi.
Trong các vật thọ tạo tồn tại Luật Sự Sống , ví dụ Nước là nguồn sự sống của Cá , nếu Cá nổi loạn ra khỏi nước Cá chết. Khi bắt Cá ra khỏi nước, chúng ta không cần giết Cá , nó sẽ tự chết vì không ở dưới Luật Sự Sống. Nhổ cây cối ra khỏi đất, không cần giết cây, nó sẽ tự chết héo.
Nếu Nước và Đất là Luật Sự Sống của Cá và Cây Cối thì Lời Đức Chúa Trời là Luật Sự Sống cho loài người. Con người không ở dưới Luật pháp Sự Sống của Lời Đức Chúa Trời, con người sẽ chết. Vậy nên Chúa Jesus phán :” Có Lời chép rằng : Người ta sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời “.( Ma-thi-ơ 4:4). Chúa Jesus lặp lại câu đó trong Phục Truyền chương 8:3. Chúng ta cần phải tuân thủ Luật pháp của Thánh Linh sự sống, nếu không chúng ta sẽ chết.
Bất cứ ai khi họ phạm tội là họ đang khởi động quyền lực của Sự Chết trên mình. Sự sống của Chúa trong họ bị hao tổn, vì quyền lực của Sự chết đang tấn công họ bởi họ không còn ở trong Luật sự sống. Cũng như con Cá bị tách ra khỏi nước, Cá không chết ngay nhưng nó thở thoi thóp vì mất nguồn sự sống, nếu không lập tức trở lại Luật sự sống, Cá sẽ chết. Cây cối bị nhổ khỏi đất cũng vậy , nó sẽ chết héo nếu không lập tức được trồng lại trong đất . Cũng một lẽ ấy , con người nào phạm tội mà không chịu lập tức ăn năn từ bỏ tội lỗi trở về cùng Chúa thì họ sẽ chết vì đã ra khỏi Luật pháp của Thánh Linh Sự Sống. Hãy được trồng trong Lời Đức Chúa Trời. 
Kết luận : Hãy mau mau ăn năn và trở lại với Chúa là nguồn sự sống và sống theo Lời Chúa, hãy sống trong Luật pháp của Thánh Linh Sự Sống để được phước.

Advertisement