BÀI SỐ 8: MỘT NGƯỜI LÀM ĐẠI DIỆN UY QUYỀN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI PHẢI CÓ KHẢ NĂNG CHẤP NHẬN SỰ XÚC PHẠM.

NHỮNG BÀI VIẾT TĂNG TRƯỞNG TÂM LINH NGƯỜI LÃNH ĐẠO:

BÀI SỐ 8: MỘT NGƯỜI LÀM ĐẠI DIỆN UY QUYỀN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI PHẢI CÓ KHẢ NĂNG CHẤP NHẬN SỰ XÚC PHẠM. 

(sưu tầm)

Trong 2 Sa-mu-ên chương 16:6-14 chép về việc Si-mê-i rủa sả David, nhưng ông không tranh cãi cũng không tự biện minh hay phủ nhận gì cả. Thậm chí những người đi theo David nghe thấy như vậy cũng không chịu nổi, A-bi-sai xin David, đòi giết Si-mê-i nhưng David khuyên đừng giết hắn. Ông nói ” Hãy để Si-mê-i rủa sả vì Đức Giê hô va đã phán dặn nó làm vậy.” (Câu 11). David là người tan vỡ mềm mại, ông thuận phục một uy quyền cao hơn ông đó là Đức Chúa Trời. Khi đọc phân đoạn Kinh thánh này, chúng ta phải chạm đến linh của David. Ông thuận phục Đức Chúa Trời và chấp nhận mọi sự Chúa cho phép xảy ra cho mình. 


Một uy quyền đại diện được Đức Chúa Trời chỉ định là người có thể chấp nhận những sự xúc phạm, đó là người có thể bị xúc phạm. Nếu uy quyền mà anh em đã nhận được không chịu nổi những sự xúc phạm thì anh em không đủ tư cách để làm uy quyền ấy. Chúng ta không nên nói bất cứ điều gì để tự biện hộ, tự hành động biện minh. Thậm chí không cần nhấc một ngón tay lên để chứng minh rằng mình được Đức Chúa Trời chọn. Chúng ta không cần và không nên bước ra, chính Ngài sẽ bước ra và biện minh cho người của Đức Chúa Trời vì chính Ngài đã chọn người đó. Nếu anh em tự bước ra thì Ngài sẽ không bước ra. Chúng ta cần phải tin cậy Chúa tuyệt đối và hạ mình xuống. Chúa chắc chắn sẽ hoàn thành những gì Ngài đã khởi công.” Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jesus Christ.” ( Phi-lip 1:6).

Càng thuận phục, sấp mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ càng biện minh cho chúng ta. Còn nếu chúng ta càng cố gắng tự biện minh, biện hộ tranh đấu cho chính mình và than phiền thì chúng ta càng phá hoại công việc của Đức Chúa Trời. Trong Cựu Ước, uy quyền đại diện lớn nhất là Môi-se, trong vòng các vua thì uy quyền lớn nhất là David. Trong khi cả hai cư xử như nhau khi bị xúc phạm, họ chấp nhận sự xúc phạm và để Đức Chúa Trời bước ra biện minh cho họ. Chúng ta phải học tập và chạm đến linh của những người này rồi mới có thể nhận lãnh và duy trì uy quyền của Đức Chúa Trời.

Advertisement