BÀI SỐ 15: HÃY TRÁNH XA TIÊN TRI GIẢ LÀ SÓI ĐỘI LỐT CHIÊN

NHỮNG BÀI LÀM TĂNG TRƯỞNG ĐỜI SỐNG TÂM LINH

May be an image of animal and text that says 'BEWARE! "WATCH OUT FOR FALSE TEACHEAS THEY COME TO YOU DRESSED AS SHEEP. BUT ON THE INSIDE THEY ARE DEVOURING WOLVES. MATTHEW 7:15 2012 HOLY BIBLY Our Danly Bread'

BÀI SỐ 15: HÃY TRÁNH XA TIÊN TRI GIẢ LÀ SÓI ĐỘI LỐT CHIÊN

Tại sao chúng ta khó nhận diện nhóm tiên tri giả hơn là nhóm tà giáo? Vì những người tiên tri giả là công cụ của quỷ satan, chính là chó sói đội lốt chiên cho nên khó nhận diện từ xa và nếu không nhìn kỷ với cặp mắt tinh vi của Chúa ban cho chiên thật của Ngài thì chúng ta dể lầm và đến gần sẽ bị chúng ăn thịt chúng ta hết. Họ nhái giống đạo Chúa, có nhiều điều rất giống đạo Chúa của chúng ta nhưng bề trong là quỷ satan trá hình dối gạt loài người cho nên rất khó nhận diện nhóm tiên tri giả hơn là nhóm tà giáo.

Chúa dạy chúng ta chỉ cần nhận diện người nào có một triệu chứng trong mấy điều nầy là tiên tri giả ngay. Ma quỷ biết nhiều người đang nhìn biết bộ mặt thật của chúng nó cho nên nó giử rất kín không cho ai nhìn nhận ra chúng nó nhưng Chúa chúng ta ban cho chiên thật của Ngài những dấu hiệu sau đây của chúng nó để chúng ta nhìn biết được ngay và lột được mặt nạ chúng nó.

Mathio 7:15; 21:

“15Hãy coi chừng tiên-tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông-sói hay cắn-xé.

21Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên-đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ýmuốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. 22Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên-tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? 23Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian-ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta! “

Có tất cã 5 điều dể nhớ về tiên tri giả, chó sói đội lốt chiên sau đây:

1-TỰ TÔN MÌNH LÊN (HAM DANH, CÁI TÔI TO TƯỚNG).

Người hay tự tôn mình lên hay dạy người khác tự tôn mình lên không để Chúa là số một trong đời sống của họ. Họ ham danh, ham lợi , lấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tất cã những gì họ nói đều muốn tôn cao tên tuổi của họ, kéo mọi người thích và theo họ. Chính Chúa là đấng giúp chúng ta đổi đời, biến đổi con người của chúng ta, nhưng người đó hay khoe rằng mình đã làm được mọi sự đó, còn dạy người khác rằng hãy tin tưỡng nơi chính mình thì làm mọi sự đều được hết. Chử tôi, tôi, tôi thường được nhắc đến nhiều lần trong lời nói người đó.

2-TÀ DÂM (TÌNH)

Những người tiên tri giả thường có cặp mắt dâm dục rất dể nhận diện. Vì bãn tánh xác thịt là của ma quỷ cho nên chúng ta rất dể nhận diện ra được bãn tánh xác thịt của họ. Họ đi đâu thì hay để cặp mắt nhìn vào người khác phái với cặp mắt dâm dục, thèm khát dục vọng, làm mọi người khó chịu. Thường nếu sống gần họ thì sẽ thấy vợ hay chồng hay nổi cơn ghen với người đó. Người phối ngẩu không tin tưỡng vào những công việc họ làm và thường dối gạt gia đình trong mọi việc. Họ là người có hai lòng và giả hình. Thường thường hay kiêu ngạo, nóng tính, độc ác, khoe khoang, v.v. Chúa dạy nhìn trái biết cây là vậy.

3-THAM TIỀN:

Những người nầy có tánh tham tiền, tham lam không biết chán. Giãng dạy thường nói về đời sống đầy phước hạnh, giàu có nếu đầu tư, dâng tiền nhiều cho Chúa. Họ bảo hãy gieo hạt giống tốt, bỏ tiền càng nhiều cho Chúa thì Chúa sẽ làm lợi ra nhiều cho bạn. Có nhiều người cứ xúi giục tín đồ dâng cho Chúa 9/10, Chúa sẽ trả lại gấp trăm lần những gì họ dâng cho Chúa như là đầu tư vậy. Họ giãng đầu tư vào Chúa không có lổ. Hãy thử Chúa đi, hãy thử chút ít sẽ thấy tiền nở ra liền. Ma quỷ có thể làm cho số tiền nhỏ của họ nẩy nở nhanh chóng, và họ đặt lòng tham vào bán nhà cửa đầu tư dâng một số tiền lớn vào nhà Chúa. Xong không được Chúa đáp lại gì thì bỏ Chúa, chửi Chúa vì sa vào bẩy của ma quỷ, chó sói đội lốt chiên con là vậy. Chính Chúa là đấng làm cho người giàu trở thành nghèo hay người nghèo trở thành giàu được mà thôi. Vì Ngài muốn cứu linh hồn của họ thì Ngài có thể làm tất cã mọi việc vì vinh hiển danh Ngài. 1 samuên 2:7: “Đức Giê-hô-va làm cho nghèo-nàn, và làm cho giàu-có; Ngài hạ người xuống, lại nhắc người lên, Đem kẻ khốn-cùng ra khỏi bụi-đất, Và rút người nghèo-khổ ra ngoài đống phân, Đặng để họ ngồi bên các quan-trưởng, Cùng ban cho một ngôi vinh-hiển làm cơ-nghiệp;”

4- CHE GIẤU KÍN ĐÁO LẼ THẬT TRONG LỜI KINH THÁNH:

-Họ toàn là đưa ra những lời ngọt mật mới chết ruồi. Họ rao giãng Tin Lành Siêu Ân Điển, tin rằng Chúa Jesus đã chết thay cho mình một lần đủ cã, có tội không cần phải ăn năn cũng được cứu rổi linh hồn. Chúa là tình thương không bỏ ai vào hồ lửa đị ngục hết. Họ cứ lập đi lập lại là sống trong thời kỳ ân điển, Chúa Jesus đã làm xong tất cã hết rồi, mình chỉ cần “TIN” vào Chúa Jesus là được cứu rổi linh hồn. Lương tâm chai lì, và cứ sống trong tội lổi. Đời sống của họ có toàn là bông trái xác thịt cho chúng ta thấy như trong Galati 5:19-21:” Vả, các việc làm của xác-thịt là rõ-ràng lắm: Ấy là gian-dâm, ô‑uế, luông-tuồng, 20 thờ hình-tượng, phù-phép, thù-oán, tranh-đấu, ghen-ghét, buồn-giận, cãi-lẫy, bất-bình, bè-đảng, 21 ganh-gổ, say-sưa, mê ăn-uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: Hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời.” Họ không vâng lời Chúa, sống trong tội lổi, sợ Lẽ Thật trong luật pháp và điều răn Chúa. Họ dạy rằng phạm tội không cần phải ăn năn và kết án ai đem điều răn Chúa dạy mọi người thì họ nói là hù dọa. Họ còn cho là Kinh Thánh không có nói gì đến địa ngục hay hỏa ngục,à chỉ lafloaif người bịa đặt ra hù dọa mọi người mà thôi. Ai nấy đêỳ đucợ vào thiên đàng hết vì Chúa là tình thương, Ngài yêu con người chúng ta không bao giờ sửa phạt ai hết. Nếu một người có giảng 99% đúng sự thật nhưng 1% là sai Kinh Thánh thì có nghỉa là sai nhé các bạn. Cũng như hiện nay có nhiều hội thánh hay nhà thờ không tin công việc của Chúa Thánh Linh còn làm phép lạ và kết án ai cầu nguyện chữa lành đuổi quỷ được trong Danh Chúa Jesus là “lấy quỷ trừ quỷ.” Xin Cha thương xót mở mắt họ vì phạm tội với Thánh Linh là đời này và đời sau cũng không được tha thứ. (Mathi-ơ 12:32)

-Mục đích họ là đi dụ dổ chiên Chúa tách ra khỏi nhóm để đi theo họ chứ không đi tìm người ngoại dắt đưa về với Cha. Họ là kẻ giả hình, là người pharisi, không có uy quyền của Chúa ban cho để dắt đưa những người trong gia đình họ về với Chúa được vì bông trái độc ác, không có bông trái lành. Họ thường nói ra những lời tiêu cực đầy nọc độc giết người với những ai chống đối họ, và nịnh hót những ai ưa thích họ. Họ chính là công cụ của ma quỷ mà chính họ không hay biết. Thường thường hãy nhìn kỷ là trong gia đình chỉ có một mình họ theo đạo Chúa mà thôi.

-Thường thường họ theo Chúa Jesus mà thôi, không dám đến gần Chúa Cha. Họ tránh Chúa Cha vì biết mình gian dối, tội lổi, chạy trốn Chúa Cha như Adam và Cain ngày xưa. Họ hay dùng chử Chúa, Chúa, và cho rằng là Chúa của họ là Chúa ba ngôi mà phủ nhận, không tôn thờ Đức Chúa Cha.

(Cũng có một số tà giáo khác có sự khác biệt rỏ ràng hơn rất dể nhận diện là họ phủ nhận Chúa Jesus, tôn thờ Chúa Cha mà thôi như nhóm Đức Chúa trời mẹ, Chứng Nhân Giê-Hô-Va v.v.)

– Họ giãng dạy toàn là những vấn đề thông thường, tự nhiên , phước hạnh, sức khỏe. không dám nói đến tội lổi, nhưng nịnh hót loài người . Họ không dám nói về sự hy sinh của Chúa Jesus, sự ăn năn tội lổi. Họ dạy những điều nghịch lại với Chúa Jesus dạy. 1 Timôthe 6:3-5: “Ví thử có người dạy-dỗ đạo khác, không theo lời có ích của Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta và đạo-lý theo sự tin-kính. 4 thì người đó là lên mình kiêu-ngạo, không biết chi hết; nhưng có bịnh hay gạn-hỏi, cãi-lẫy, bởi đó sanh sự ghen-ghét, tranh-cạnh, gièm-chê, nghi-ngờ xấu-xa, 5 cùng những lời cãi lẽ hư-không của kẻ có lòng hư-xấu, thiếu mất lẽ thật, coi sự tin-kính như là nguồn lợi vậy. ” Lời Chúa Jesus dạy có đầy đủ để giúp chúng ta chống lại với quỷ satan nhưng họ không vâng lời Chúa, bẻ cong lời Chúa Jesus dạy, Không nói sự thật. không vâng giử điều răn của Chúa, sống trong tội lổi.

5-HỌ KHOE KHOANG NHỮNG DẤU KỲ PHÉP LẠ HỌ LÀM MÀ KHÔNG DÙNG “DANH CHÚA JESUS”:

Nhiều tiên tri giả có làm những dấu kỳ phép lạ cho mọi người thấy đưa trên mạng FB nhưng không gọi đến Danh Đức Chúa Jesus. Họ dùng từ “LỮA THÁNH LINH” để làm công tác đuổi quỷ mà tránh dùng từ “TRONG DANH CHÚA JESUS.” Hãy cẩn thận vì ma quỷ cũng làm được dấu kỳ phép lạ. Họ cũng nói tiếng lạ, làm nhiều dấu kỳ phép lạ mà không lấy DANH ĐỨC CHÚA JESUS mà làm phép lạ, trừ tà ma. Hãy cẩn thận nhé các bạn.

Mong rằng những dấu hiệu nầy giúp các bạn nhận diện ra ai là tiên tri thật, ai là tiên tri giả đề khỏi bị sa vào bẩy vò của ma quỷ mà hư mất linh hồn. Xin Cha cho các bạn có sự khôn ngoan hơn trong vấn đề nhìn trái biết cây nầy. Ai là chiên thì nghe tiếng Cha, học hỏi từ nơi Cha Lẽ thật của Ngài hầu không bị vướng vào bẩy của quỷ dử. Muốn thật hết lòng. Amen!

(Viết bởi sự bày tỏ của Đức Chúa Cha qua Đức Thánh Linh trong Danh Đức Chúa Jesus )

Advertisement