BÀI SỐ 73: LÀM SAO CÓ THỂ GIỬ SỰ TÁI SANH ĐƯỢC LÂU DÀI?

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG?

BÀI SỐ 73: LÀM SAO CÓ THỂ GIỬ SỰ TÁI SANH ĐƯỢC LÂU DÀI?

Các bạn thân mến,

Mấy ngày nay tôi giúp được rất nhiều người Dọn Sạch Lòng để gặp Đức Chúa Cha xong, và họ có nhận được một đời sống mới trong Chúa gọi là “được tái sanh” nhưng họ không giử được lâu dài và thường bị tà linh đánh ngã liền sau khi đó trong vài ngày vì họ chưa biết mình phải làm gì để giử mình khỏi bị ma quỉ đánh ngã, hay khi bị chúng đánh té ngả thì phải biết làm sao đứng dậy được liền ngay sau khi đó mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Phải có bí quyết để chống lại ma quỉ hầu gìn giử được đời sống mới trong Chúa của mình được lâu dài, được lớn lên, và có thể giúp được mình và giúp được người khác. Sau đây là bí quyết được chia ra từng phần dưới đây:

1-Khi các bạn mới tin nhận Chúa Jesus làm Chúa của đời sống mình thì Chúa Cha ban Chúa Thánh Linh ngự vào lòng bạn làm đền thờ trong thân thể bạn thì con người bạn được trở nên một loài sanh linh, gọi là sự “tái sanh”. Bạn mới chỉ là một em bé trong Chúa mà thôi. Bạn phải cần được nuôi dưỡng bằng lời Chúa trong Kinh Thánh để được lớn lên trong Chúa. Ma quỉ đến ngăn trỡ không cho bạn đọc lời Chúa trong Kinh Thánh làm cho bạn buồn ngủ, nhức đầu, chóng mặt. Bạn phải nhơn danh Chúa Jesus đuổi chúng đi và xin Chúa Thánh Linh soi sáng giúp bạn đọc hiểu lời Ngài trong Kinh Thánh Tân Ước. Nhiều bạn chỉ ham đọc Kinh Thánh Thi Thiên hay Châm Ngôn mà thôi và không dám đọc Kinh Thánh Tân Ước nói về Chúa Jesus vì nghe lời ma quỉ xúi giục không cho bạn đọc lời Ngài trong Kinh Thánh Tân Ước để được lớn lên trong Chúa. Trong lúc đó có một số người khác thì không dám đọc Cựu Ước vì sợ Chúa Cha và sợ 10 điều răn của Ngài. Vì họ chưa dọn dẹp lòng sạch sẽ hết những thần tượng phía trong và phía ngoài thân thể của họ cho nên họ sợ sách Cựu Ước. Hãy cố gắng ráng đọc từ từ cho hết quyển Kinh Thánh Đọc trước Tân Ước (bắt đầu đọc sách Giăng dho đến Khải huyền, xong đọc lại Mathi-ơ, Mác, Luca sau trong lúc đọc cựu ước) xong rồi đến Cựu Ước (bắt đầu từ Sáng thế ký cho đến hết cựu ước). Như em bé nếu không uống sửa thuộc linh là lời Chúa trong Kinh Thánh, em bé sẽ đói khát tâm linh và chết dần dần, không thể nào sống nổi lâu dài được.

2-Bạn hãy biết mình có một tâm hồn mới như Chúa Jesus và hãy áp dụng liền ngay sau đó. Tâm hồn nầy là hạt giống của Chúa Thánh Linh sống trong tâm hồn bạn, chính là Chúa Jesus đang sống trong bạn. Bạn bắt đầu thấy mình yêu thương được tất cã mọi người, tất cã vạn vật chung quanh mình đều rất đẹp mắt, bạn thấy con người mình nhẹ nhàng như bay bỗng, như đi mà chân không đạp đất. Tất cã những gì chung quanh bạn đều mới lạ hết. Chúa đã cho bạn một tâm hồn, một cặp mắt của Chúa Jesus. Hãy nhạy bén với Chúa Thánh Linh và lắng nghe tiếng của Ngài: “Chiên ta nghe tiếng ta.” Nhất là khi bạn bị cám dổ, hãy biết nghe theo và vâng lời tiếng Chúa Thánh Linh cáo trách bạn, nếu không thì bạn làm buồn lòng Ngài. Khi Ngài buồn lòng, Ngài đi ra khỏi bạn, lòng bạn cảm thấy trống vắng lạ thường, mất đi niềm vui, lo lắng bất an. Bạn hãy nhìn lại từ điểm nào bạn đã làm sai và cải lại lời Chúa Thánh Linh mà ăn năn ngay sau đó. Nếu không ăn năn, sau một thời gian ngắn, tâm linh bạn trở nên chai lì, quỷ sa tan lại chiếm hửu tâm linh bạn trở lại và lần nầy chúng đem 7 con quỷ khác trở lại chiếm đóng tâm linh bạn. Bạn hãy mau tìm đường trở về nhà Cha ăn năn tội theo cách 5 ngón tay đuổi quỷ ra khỏi bạn được, nhưng có phần khó khăn hơn lần đầu gấp 7 lần.

Bạn phải giết chết con người củ của bạn luôn đi, không cho nó sống lại được vì con người củ của bạn là xác thịt, con người mới là tâm linh. Bạn hạy nhớ rằng cái lưỡi của bạn làm cho bạn phạm tội nhiều nhất. Bạn mau dâng cái lưỡi của bạn cho Chúa Jesus nằm lấy và hứa với Chúa trọn quyền sử dụng cái lưỡi của bạn. Hãy giết chết và chống cự lại những lời nói tiêu cực đến từ ma quỉ thổi vào tai bạn. Nhiều lần ma quỉ sẽ dắt người đến phá bạn ngay sau đó và chúng sai người đến chọc bạn giận và chửi rủa bạn cách vô cớ làm cho bạn nóng tánh lên chửi lại họ. Lúc đó là bạn đang bị vướng vào bẩy của tà linh ngay. Bạn phải biết rằng một khi bạn theo Chúa Jesus thì bạn phải chấp nhận rằng mình sẽ bị bắt bớ, vu oan cách vô cớ vì loài người chưa tin Chúa ghét Chúa trong bạn chứ không ghét bạn. Bạn hãy biết mình có phước mổi khi bạn bị bắt bớ và bị vu khống cách vô cớ như thế nên bạn giử được sự im lặng, không cải vã hay gây gổ, chữi lại họ. Làm như thế bạn sẽ là người chiến thắng ma quỉ ngay. Hai con người tâm linh và xác thịt rất khác biệt nhau như trời và đất. Bạn hãy giết con người củ chết luôn đi, không cho nó có cơ hội sống lại nữa. Khi nào bạn còn cho nó cơ hội sống dậy thì con người mới của bạn cũng tan biến ngay. Tánh xác thịt nổi dậy, tất cã con người mới không còn trong bạn nữa. Nếu bạn cãm nhận liền và biết được tại sao tánh xác thịt bạn sống lại, hãy nhìn lại bạn đã làm gì phạm tội với Chúa Thánh Linh mà nghe lời xúi giục của tà linh nên chúng trỡ lại tấn công bạn được. Bạn hãy mau ăn năn, khước từ tội lổi đó và đuổi tà linh đó đi ra khỏi bạn, xong bạn mời Chúa Thánh Linh ngự trở lại vào lòng bạn, bạn sẽ được hoàn lại tất cã những gì bạn đã mất. Chúa Thánh Linh sẽ ngự vào lòng bạn và đời sống mới sẽ bắt đầu trỡ lại trong bạn ngay sau đó.

3- Khi bạn là con người tâm linh bạn có Chúa Thánh Linh sống trong bạn, tên bạn được ghi trên sách sự sống trên nước thiên đàng, những lời cầu xin của bạn được Chúa Cha nghe và nhậm lời bạn, ma quỉ thấy tên bạn rất sợ hãi. Nếu bạn là con người ngoan ngoãn biết vâng lời Chúa Thành Linh, Ngài rất yêu thương bạn. Bạn là con yêu quý của Ngài. Nhiều khi bạn chỉ cần ước muốn mà Chúa Cha đã ban cho bạn, bạn khỏi cần cầu xin. Con người xác thịt cầu xin gì Chúa Cha cũng không nghe được những gì bạn cầu xin nên dù cho bạn có cầu xin hoài nhưng bạn không được Ngài nhậm lời. Con người xác thịt là đến từ Adam, mang nhiều bãn tánh tội lổi xấu xa, nói những lời tiêu cực, những ý nghỉ ác độc, giết người. Con người tâm linh đến từ Chúa Jesus có 9 bông trái lành: “Galati 5:22 Nhưng trái của Thánh-Linh, ấy là lòng yêu-thương, sự vui-mừng, bình-an, nhịn-nhục, nhân-từ, hiền-lành, trung-tín, mềm-mại, tiết-độ”. Một khi bạn có Chúa Thánh Linh ở trong lòng bạn và Ngài làm đền thờ trong thân thể bạn, tất cã những gì bạn làm trong danh Chúa Jesus đều được Chúa nhậm lời. Miệng lưỡi của bạn nói ra lời lành, lời sống động thật sự và khi bạn ra lệnh trong danh Chúa Jesus thì ma quỉ và mọi tật bệnh phải vâng theo lời bạn ngay.

Cám ơn Chúa chỉ dạy cho tôi con đường nầy tôi đã đi qua và viết lên kinh nghiệm của tôi để giúp các bạn. Các bạn hãy mau thực hành ngay thì bạn sẽ thấy bạn sẽ làm được những gì tôi làm. Amen!

Advertisement