BÀI SỐ 50: BÀI HỌC TỪ LOÀI KIẾN CHO NGƯỜI LÃNH ĐẠO:

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG?

BÀI SỐ 50: BÀI HỌC TỪ LOÀI KIẾN CHO NGƯỜI LÃNH ĐẠO:

Châm-Ngôn 6:6 – Hỡi kẻ biếng nhác, hãy đi đến loài kiến; Khá xem xét cách ăn ở nó mà học khôn ngoan.

Loài kiến là loài động vật nhỏ nhất trên trần gian mà Chúa bảo chúng ta phải học hỏi nơi chúng nó. Chúng có điều chi mà chúng ta cần phải học hỏi?
Sau khi suy xét lại và nhìn kỷ chúng ta sẽ thấy chúng có nhiều tánh tốt mà loài người chúng ta cần phải học. Tánh siêng năng làm công việc không ngừng nghỉ, làm việc đoàn kết, tập thể, không chia rẽ, làm việc không than phiền, không khoe khoang, làm việc cho cộng đồng chung không ích kỷ, không thu hoạch riêng cho mình. biết lo cho tương lai, thu hoạch, thâu góp lương thực để dành cho ngày mai.

1-Bản tánh cần cù siêng năng làm việc nặng nhọc khiên vác đồ ăn với sức nặng nhiều hơn chúng gấp mấy lần. Chúng làm việc không ngừng nghỉ, không nệ công cho cộng đồng chung chứ không làm việc cho riêng mình. Chúng làm công việc có ích lợi chung cho cộng đồng một cách tự nguyện, không cần ai sai bảo. Chúng tự biết công việc của chúng cần phải làm không cần người chỉ huy hay sai bảo. Chúng hăng say trong công việc làm luôn luôn bận rộn, làm việc không ngừng nghỉ, làm công việc chung cho cộng đồng hưỡng. Không có con nào lười biếng nằm đó để hưỡng thụ. Một khi thấy vật gì to thì nhiều con kiến đến hiệp một phụ với nhau để tha về tổ của chúng nó. Chúng đồng một lòng để làm một công việc có ích lợi chung cho cộng đồng, không làm theo ý riêng, không bao giờ làm công việc gì gây chia rẻ đồng đội.

2-Chúng làm gì không cần ai khen tặng, cứ làm việc và làm việc cho cộng đồng mà thôi mà làm việc cho đến chết, không than mệt mỏi, không nằm nghỉ, không ích kỷ, không lấy gì làm của riêng mình. Tất cã công việc chúng làm vì quyền lợi chung cho cộng đồng, không nghỉ đến quyền lợi cá nhân, không tranh cạnh, không đánh đá lẩn nhau.

3- Nhưng chúng đoàn kết đánh trận với kẻ thù không cùng chung một tổ với chúng để sống còn. Một khi có gì nguy hiểm xãy đến, chúng báo động cho nhau biết hết để tránh né, hay hiệp một để đánh trận với kẻ thù chung, hoặc di chuyễn một lượt với nhau đi nơi khác, chúng đồng một lòng làm một công việc. Chúng không bao giờ chia rẻ hay giết hại đồng đội của chúng.

4-Chúng biết đi tìm kiếm lương thực trong mùa hè và dự trử lương thực cho mùa đông vì khi mùa đông đến sẽ không còn lương thực để ăn. Chúng dự trử đồ ăn chung cho đồng đội, không giành giựt với nhau đồ ăn. Chúng biết đi tìm đồ ăn rất hay và mau lẹ. Nơi nào có đồ ăn là có kiến đến ngay. Chúng rất siêng năng đi tìm kiếm đồ ăn để dự trử cho cộng đồng, không để riêng cho mình, không ích kỷ, không giấu làm của riêng.

Nói tóm lại, thật sự người lãnh đạo tôn giáo cần phải có tinh thần của một con kiến. Biết công việc mình cần phải làm, phải siêng năng phục vụ tha nhân, bất vụ lợi, làm gì phải có ích lợi chung cho cộng đồng, cho tha nhân. Không khoe khoang, không cần ai sai bảo, không cần ai khen tặng. Đây mới chính là người đầy tớ trung tín thật sự của Chúa! Amen!

(Viết bởi sự mặc khải của Đức Chúa Cha, sự soi dẫn của Chúa Thánh Linh Trong Danh Đức Chúa Jesus)

Advertisement