BÀI SỐ 49: LÀM SAO ĐỂ BIẾT MÌNH ĐANG NGHE ĐƯỢC TIẾNG CỦA CHÚA THẬT ?

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG?

BÀI SỐ 49: LÀM SAO ĐỂ BIẾT MÌNH ĐANG NGHE ĐƯỢC TIẾNG CỦA CHÚA THẬT ?

Chúa Jesus nói trong Kinh Thánh Giăng 10:27-30: “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta.” Làm thể nào để nghe được tiếng Chúa thật? Nhiều người đã lầm to khi nghe tiếng cái tôi của mình, hay nghe tiếng ma quỷ giả danh Chúa mà tưỡng là tiếng của Chúa Thánh Linh hay tiếng của Chúa Cha cho nên họ khoe khoang, nói ra những lời nói không bình thường cho nên họ sống như người bị bệnh tâm thần, sống trong thế giới ảo mà họ tưởng là thật, thường nói năng bậy bạ, làm gì cũng không giống ai hết mà tưởng là Chúa nói và bảo họ phải làm như thế. Làm sao để phân biệt được tiếng nào là tiếng của Chúa, tiếng nào là tiếng bậy bạ?

Hãy đọc trong đoạn Kinh Thánh Phi-e-rơ 1:15-16: “Nhưng như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn nết ở của mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh vì Ta là thánh”

Con người thánh là con người có tội biết ăn năn tội lổi mình, quay đầu lại 180 độ không làm tội lổi đó nữa.

Hãy cẩn thận để biết phân biệt các thần khi nghe tiếng ai phán với chúng ta vì có 3 loại khác nhau mà chúng ta sẽ nghe từ phía bên trong phần tâm linh của chúng ta: Tiếng của cái tôi của mình, tiếng của ma quỷ giả danh Chúa, và tiếng của Chúa Thánh Linh thật.

1-TIẾNG CỦA CÁI TÔI KIÊU NGẠO CỦA MÌNH:


Khi con người chưa được tái sanh, còn là xác thịt, có bông trái của xác thịt thì không thể nào nghe tiếng Chúa được. Còn người được tái sanh rồi mà nếu vẩn đi hai hàng, vừa theo Chúa, vừa theo thế gian (Ma-môn) thì chũng không thể nào nghe được tiếng Chúa nhưng chỉ có thể nghe được tiếng nói của cái tôi của họ mà thôi. Tiếng nói này thường đến như trong lối suy nghỉ của con người, không nghe từ lổ tai.

Bông trái của xác thịt được bày tỏ như trong Kinh Thánh sách Galati 5:19: Vả, các việc làm của xác thịt là rỏ ràng lắm: Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ thần tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy.

Tiếng của cái tôi của mình là như thể nào? Tiếng của cái tôi của mình là tiếng nói của trí khôn đầy dẩy sự kiêu ngạo trong lòng bắt đầu có từ khi tổ tông của loài người là ông A-đam và bà Ê-va đã phạm tội ăn trái cấm vào thì con người bị chết (mất đi bản tánh thánh sạch giống Đức Chúa Trời) nhưng nhận được trí khôn (khôn quỷ) phản nghịch lại Đấng tạo hóa tạo dựng ra mình. Những tiếng nói của trí khôn, của xác thịt của họ được liệt kê dưới đây:

-Tiếng nói luôn luôn bênh vực mình, cho mình là đúng mặc dù mình đã làm sai.

-Tiếng nói cho mình là khôn ngoan hơn mọi người, cái gì cũng biết hơn những người khác.

-Tiếng nói luôn luôn đi ngược lại với ý Chúa, cải lại những lời chỉ dạy trong Kinh Thánh, không vâng phục lời của Chúa trong Kinh Thánh.

-Tiếng nói xúi giục mình không vâng lời cấp trên của mình, phần đông là hành động phản loạn.

-Tiếng nói luôn luôn tự an ủi lấy mình khi làm sai trong vấn đề gì mà cho rằng không sao đâu. Tiếng nói dạy mình hãy cứ sống trong tội lổi mà không lo sợ bị mất sự cứu rổi linh hồn. Tiếng nói bảo rằng mình sống trong thời kỳ ân điển mà. Chúa Cha nhân từ chậm nóng giận, đầy dẩy tình yêu thương. Cứ làm tội xong rồi thì ăn năn, Cha vẩn tha thứ cho mình 70 lần 7 kia mà, không sao hết.

-Tiếng nói cứ xúi giục mình làm theo ý riêng, sống theo lý trí con người mình với đời sống tự do trong Chúa, không sợ tội lổi nữa. Tội dỉ vảng, tội hiện tại và tội tương lai đã có Chúa Cha tha thứ xong hết rồi. Không cần phải lo sợ hay lo lắng gì nữa hết. Tin Chúa Jesus chết thế cho mình một lần đủ cã, hãy sống trong sự tự do, không còn bị ràng buộc bởi luật pháp của Chúa trong cựu ước nữa. Chúng ta chỉ cần chấp nhận Chúa Jesus đã làm xong luật pháp cho chúng ta thì Chúa Cha nhìn chúng ta qua Chúa Jesus thì chúng ta được xưng là công bình và sẽ được cứu rổi linh hồn, không còn phải lo sợ tội lổi nữa.

-Tiếng nói lôi kéo mình đi theo thế gian làm công việc của số đông người trên thế gian. Tiếng nói lôi kéo mình đi vào con đường rộng, vui vẽ, nhiều người đi, ham mê thế gian và những gì thuộc về thế gian.

-Tiếng nói cho rằng Chúa Cha rất nhân từ, đầy lòng thương xót, chậm nóng giận, không bao giờ bỏ con cái Ngài ở địa ngục hết. Ai cũng được vào nước thiên đàng hết nếu xưng nhận đức tin nơi Chúa Jesus.

-Và còn nhiều tiếng nói khác tùy theo mổi người, mổi hoàn cãnh, mổi lứa tuổi mà tiếng nói xác thịt nổi dậy nói cách rỏ ràng chắc chắn như là tiếng Chúa làm cho chúng ta u mê, không chịu nghe theo Lẽ Thật của Chúa trong Kinh Thánh nữa.

2-TIẾNG NÓI CỦA SATAN GIẢ DANH CHÚA (CHA)

Sa tăng thường nói chuyện xuyên qua lổ tai của chúng ta nhưng từ phía bên trong. Có lúc chúng nói rất lớn tiếng mong chúng ta chú ý, cũng có lúc chúng nói nhỏ nhẹ êm tai, khen tặng chúng ta, thổi phòng cái tôi của chúng ta từ phía bên trong làm cho cái tôi của chúng ta nổi bật lên, kiêu ngạo, giả hình, dối trá, lường gạt, làm những việc gian ác, làm chọc giận Chúa Cha của chúng ta.

Bông trái của những người nghe tiếng ma quỷ thường xuyên trong lổ tai là những người hay lên mình kiêu ngạo, là kẻ giả hình, là người pha-ri si là công cụ của ma quỷ, họ làm gì cũng hay khoe khoang, thổi phòng mọi sự việc, làm ra vẽ bề ngoài yêu mến Chúa lắm để mà mắt thiên hạ, nhưng bề trong đầy dẩy sự gian ác, ham dâm dục, tham tiền, ích kỷ, khoe khoang, thổi phòng mọi sự việc, đầy dẩy bông trái xấu, ham lấy sự vinh hiển của Chúa Cha. Họ chỉ nghe được tiếng nói của ma quỷ mà thôi nhưng bị ma quỷ lừa dối mà tưởng lầm là nghe được tiếng của Chúa, của Cha.

-Tiếng nói của ma quỷ khiến cho họ là những thùng rổng kêu to. Hể mở miệng ra là đuổi quỷ, rủa sả satan, ma quỷ để mọi người tin tưởng là họ có Chúa thật sự. Chúa Jesus chưa bao giờ rủa sả satan nhưng Ngài bảo chúng nó “hãy lui ra khỏi ta” mà thôi. Ma quỷ là satan cũng là tạo vật của Đức Chúa Trời cho nên chúng ta không nên rủa sả những tạo vật do tay Ngài làm nên.

-Họ thường nghe tiếng nói không nên ca ngợi, tôn vinh danh Chúa Jesus vì ma quỷ rất ghét danh Chúa Jesus lắm. Họ thường tôn cao danh ‘cha”. Ma quỷ giả danh Chúa Cha và bắt họ phải tôn thờ chúng nó như là “cha” (Chúa Cha giả)

-Họ thường nghe tiếng nói của ma quỷ dua mịnh về cái tôi của họ, chúng khen họ là giỏi, chúng khen tặng họ hoài, cho nên họ cứ luôn khoe khoang về lời cha khen tặng họ, cho nên họ hảnh diện cho mình là vô tội, khoe mình thánh sạch không bao giờ ăn năn những tội lổi của mình làm.

-Tiếng khen tặng sự thành công của họ từ ma quỷ rất nhiều cho nên họ tự thần tượng hóa lấy mình, thổi phòng mình lên trong mọi sự việc khoe mình giống như Chúa Jesus.

-Tiếng nói xấu của ma quỷ thường đoán xét những người thân và bạn bè của họ gây chia rẻ những người bạn tốt với mục đích là cô lập họ với những người bạn tin Chúa tốt.

-Tiếng nói bắt họ làm những điều của ma quỷ, những bông trái xấu bắt đầu lộ diện cho mọi người biết để tránh xa. Những hành động không bình thường như thiêng liêng quá mấu, nóng tánh nổi giận khi mọi người nói đụng đến cái tôi của họ đến từ ma quỷ,

3-LẮNG NGHE ĐƯỢC TIẾNG CỦA CHÚA THÁNH LINH HAY TIẾNG CHÚA CHA THẬT:

Một người lắng nghe được tiếng Chúa thật phải là người có tấm lòng thánh sạch.

Vì Chúa là thánh cho nên mình phải thánh trong mọi cách ăn nết ở mới nghe được tiếng Chúa. Những con trẻ có tấm lòng trong sạch, chưa bị vướng vào tội lổi nghe được tiếng Chúa dể dàng hơn người lớn. Người trưởng thành phải kìm kiếm mặt Ngài hết lòng, kiêng ăn cầu nguyện tìm kiếm mặt Ngài, dọn lòng sạch sẽ hết mọi tội lổi, rác rến tâm linh, hạ mình đến độ, khiêm nhường đến độ, thì có thể nghe được tiếng Chúa.

Hãy cẩn thận vì nhiều lúc họ nghe được một thời gian ngắn xong thì lên mình kiêu ngạo rồi mất Chúa, không còn nghe được tiếng Chúa nữa nhưng ma quỷ vẩn tiếp tục giả danh Chúa nói với người đó và đương sự tưởng mình vẩn còn nghe được tiếng Chúa. Con đường rất nguy hiểm cho những ai lên mình kiêu ngạo, lấy sự vinh hiển của Chúa Cha.

Chúa phàn với chúng ta bằng nhiều cách:

-Ngài phán qua lời Kinh Thánh. Khi chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh nào mà nghe trong tâm tư đọc lại câu đó lần thứ hai thì là Chúa phán với chúng ta những lời đó riêng cho chúng ta.

-Ngài phán qua giấc chiêm bao. Khi chúng ta ngủ thức dậy mà nhớ điềm chiêm bao gì đó thì nếu chúng ta hỏi Chúa Thánh Linh thì Ngài sẽ dạy dổ và cắt nghỉa cho chúng ta biết về điềm chiêm bao ấy.

-Ngài phán qua lời của tiên tri thật của Ngài (coi chừng nhiều tiên tri giả nói lời hù dọa, làm cho người nghe sống trong lo âu sợ hãi, không đúng với Lẽ Thật, sai bét vì đó không phải lời tiên tri của Chúa mà tiên tri giả đến từ ma quỷ)

-Ngài phán trong tâm linh tư tưởng của chúng ta trong khi chúng ta không suy nghỉ đến điều đó mà Ngài phán với chúng ta làm cho chúng ta hiểu lầm mà tưởng rằng chúng ta đang suy nghỉ bậy bạ. Tại sao mà chúng ta không thể suy nghỉ rằng tiếng đó là tiếng của Chúa Thánh Linh?

Tại vì lời Chúa thật phán bảo với chúng ta những điều trái ngược lại với quyền lợi, tư tưởng của chúng ta mà chúng ta thường hay cải lại với ý của Ngài.

Hãy xem Ngài bảo gì với Áp-ra-ham? Ngài bảo hãy giết con trai duy nhất của mình là Y-sác làm của tế lể cho Ngài. Nhưng Ap-ra-ham ngoan ngoản vâng lời Ngài mà làm theo và kết quả là Ngài đã dự bị con dê bị mắc bẩy trong bụi gai gần đó để làm của tế lể cho Ap-ra-ham, mà không cần phải giết Y-sác.

Ngài bảo Giô-na đi đến thành Ninive giảng đạo kêu gọi mọi người phải ăn năn mà ông Giô-na không chịu vâng lời Ngài cho nên ông bị cá mập nuốt vào bụng 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc ông cũng bị bắt buộc phải vâng theo lời Ngài mà thôi.

Ngài bảo gì với người bệnh bại xuội đôi chân mấy chục năm qua là “Hãy đứng dậy vác giường ngươi và đi.” Nếu người bệnh bại chế nhạo, không vâng lời Ngài thì không được Ngài chữa lành.

Đây chính là tiếng nói của Chúa Cha hay Chúa Thánh Linh nói với chúng ta dạy dổ chúng ta ngăn trở chúng ta không cho chúng ta phạm tội, đi ngược lại với ý tưởng của chúng ta.

Tiếng của “Chúa Thánh Linh hay tiếng Cha thật” khó nghe lắm các bạn ơi! Nhiều lần chúng ta có nghe nhưng cố tình bỏ qua vì tiếng Ngài nói ngược lại với ý muốn xác thịt của chúng ta. Một thí dụ điển hình như là Ngài bảo chúng ta “hãy bỏ người yêu không tin Chúa đó đi, Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin”. Chúng ta nghe nhưng vẩn bỏ qua một bên và không chú ý đến lời cảnh báo của Chúa Thánh Linh vang dội trong tâm linh của chúng ta. Ngài bảo chúng ta phải sống thánh sạch, tránh xa tội lổi, tránh xa bạn bè xấu, tránh xa những gì thuộc về thế gian, ma quỷ, tránh xa bạn bè xấu, v.v. Ngài bảo chúng ta siêng năng đọc Kinh Thánh, siêng năng cầu nguyện, tránh làm điều gì dối trá, hai lòng. Ngài bảo chúng ta hay ăn ở cách lương thiện, còn bất cứ điều gì dường như là điều ác con hãy tránh xa. Nếu chúng ta không vâng lời Ngài cách tuyệt đối thì chúng ta chọc giận Ngài thì Ngài lìa xa chúng ta mà phó chúng ta cho ma quỷ.

Nói tóm lại, chúng ta phải biết phân biệt các thần, thần nào thuộc về ma quỷ, thần nào thuộc về Chúa. Chúa dạy chúng ta hãy nhìn trái mà biết cây. Cây tốt sẽ sanh ra trái tốt, cây xấu sẽ sanh ra trái xấu. Nếu chúng ta biết Lẽ thật thì Lẽ Thật sẽ buông tha chúng ta. Chúng ta sẽ bước đi trong ánh sáng sự sống, nét mặt chúng ta đuợc tỏa ra anh sáng rạng ngời của Chúa Cha thu hút được nhiều người đi trong bóng đêm. Những người đang đi trong bóng đêm sẽ nhìn thấy ánh sáng mà chạy đến với Chúa của chúng ta để được có một đời sống như chúng ta. Cảm tạ ơn Chúa Cha.

(Viết trong sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi dẩn của Chúa Thánh Linh trong danh Chúa Jesus)

Advertisement