BÀI SỐ 47: THÀNH PHẦN NÀO TRONG XÃ HỘI MÀ SÁCH “DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA” KHÔNG THỂ GIÚP ĐƯỢC.

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG?

BÀI SỐ 47: THÀNH PHẦN NÀO TRONG XÃ HỘI MÀ SÁCH “DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA” KHÔNG THỂ GIÚP ĐƯỢC.

Quyễn sách DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA được áp dụng từ 6 năm qua trên nhiều hạng người tin Chúa Jesus rồi hay người chưa bao giờ biết Chúa Jesus là ai cũng có thể áp dụng và tự đuổi quỷ cho mình được. Người chưa biết Chúa Jesus là ai thì cần phải có người cắt nghỉa cho họ biết họ cần phải nhận mình là con người có tội với Đức Chúa Trời, chấp nhận Chúa Jesus đã chết thế cho tội của mình, xin Chúa Thánh Linh cáo trách tội lỗi họ làm, vì họ biết họ đang sống trong gông cùm của bọn ma quỷ, họ muốn vào thiên đàng và không muốn đi địa ngục. Bởi đức tin người đó muốn chạy đến với Đức Chúa Cha là đấng tạo hóa tạo dựng ra họ thì họ có thể làm theo sách với cách ăn năn 5 ngón tay chỉ dạy bên trong và họ tự đuổi quỷ cho mình được. Hôm nay tôi viết lên nhiều trường hợp ngoại lệ về những người nào có đọc và làm theo quyển sách DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA mà họ không được giúp ích gì. Rất nhiều lý do được liệt kê lên dưới đây:

1-THÀNH PHẦN CHO MÌNH LÀ NGƯỜI TIN CHÚA TRONG ÂN ĐIỂN RẺ TIỀN: TẤT CẢ TỘI LỖI DĨ VÃNG, HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI ĐỀU ĐƯỢC CHÚA THA THỨ MỘT LẦN ĐỦ CẢ.

Một số người theo nhóm tin lành Ân điển rẻ tiền, siêu ân điển, Duy ân điển, nhóm thần học ông Calvin vào cười tôi và bảo rằng tôi phải quên đi những tội lỗi dĩ vãng. Tôi là tà giáo, dạy sai. Cứ đem gông cùm tội lỗi mà gáng cho họ không đúng. Chúa Jesus đã làm mọi sự xong rồi. Mình chỉ cần TIN Chúa Jesus một lần là đủ cả. Không cần làm gì thêm nữa hết. Chúa Jesus trước khi chết, Ngài nói :” Mọi sự đã được trọn.” Cho nên họ cứ sống trong sự tụ do thoải mái của thân xác. Xác thịt rất là yếu đuổi. Những gì mình làm không nỗi mới cần đến Chúa Jesus. Có huyết Chúa Jesus bao phủ trọn vẹn là xong. Quỷ nào dám đến phá hoại mình mà sợ. Nếu nghỉ đến tội lỗi hoài làm sao sống thoải mái được? Ăn ngủ không an giấc, cứ sợ tội lỗi, sợ đi địa ngục thì làm sao sống được? Làm sao có sự tự to trong Chúa hoàn toàn được? Hãy sống tự do thoải mái trong Chúa vì trong Chúa có sự tự do thật sự.

Đây chính là sự lừa dối của sa tan. Họ bảo tôi họ làm thử bài DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA mà không thấy triệu chứng nào hết. Tôi chỉ lừa dối nói đọc và làm theo có triệu chứng đuổi quỷ được mà chính họ làm không có triệu chứng nào cảm thấy là họ có tà linh hết.

Vì họ là công cụ, là tai sai của thế giới bóng tối cho nên quyển sách này không có ảnh hưởng gì đến tâm linh của họ. Sự thật rất đau lòng. Không sớm thì muộn thì hỏa ngục đang chờ sẳn họ nói đó. Khi họ đến nơi đó thì đã quá trể rồi. Không bao giờ họ được trở lại nữa để mà ăn năn vì họ ngu dại tin theo sự lừa dối của bọn quỷ dử.

2-THÀNH PHẦN NGHI NGỜ, LÀM THỬ XEM SÁCH NÀY LÀ NHƯ THẾ NÀO VÌ HỌ ĐANG BỊ GIỚI LÃNH ĐẠO CỦA HỌ NGĂN TRỞ NÓI LÀ SÁCH CỦA TÀ GIÁO

Một số lãnh đạo trong hội thánh Chúa chưa bao giờ biết nội dung trong quyển sách DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA là gì. Có người khi cầm đến quyển sách đó không thể đọc được, run sợ ngay vì chính họ vẫn còn đang bị bọn quỷ trói buộc trong một vài lãnh vực nào đó mà chưa được tự do hoàn toàn trong Thánh Linh. Không phải họ sợ nhưng tà linh trong họ rất sợ bị đuổi.

Cảm tạ ơn Chúa, trong lúc đó cũng có nhiều lãnh đạo tôn giáo tò mò khác không sợ, tự giúp mình được bằng quyển sách đó xong và tự mở trói cho mình được. Xong họ còn đem cho tín hửu mình làm và tất cả mọi tín hửu trong hội thánh đều tự mở trói cho mình được. Một hội thánh đầy năng quyền trong Thánh Linh, được phục hưng.

3-THÀNH PHẦN CHO MÌNH LÀ THÁNH NHÂN, NGƯỜI PHA-RI-SI:

Dưới đây là một câu chuyện thật đã xãy ra. Tôi đưa lên bằng tin nhắn thật của người bạn này (tôi gọi là anh A) để các bạn theo dỏi. Lời chat thật và lời khuyên thật của tôi đây.

Bạn A:

Tôi đã tin theo Chúa Jesus và làm theo y như lời Chúa dạy. Lòng tôi trong sạch như tờ giấy trắng mà tại sao Chúa lại không nghe lời cầu xin của tôi?

Tôi cứ sống trong sự túng thiếu và nghèo khổ. Tôi cầu xin Chúa điều gì Chúa không nghe và trã lời cầu xin của tôi. Cô Anhue Doan ơi, có bí quyế t gì giúp tôi với để tôi có thể nghe được tiếng Chúa và được sống trong một đời sống đầy phước hạnh như lời Chúa hứa?”

Anhue Doan:

Bạn hãy làm theo quyển sách “DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA.” và làm theo bài chỉ dạy của tôi ăn năn cách 5 ngón tay, khước từ đuổi tà linh ra khỏi bạn, xong rồi mời Chúa Thánh Linh vào lòng, ngự trong lòng bạn, làm đền thờ trong thân thể bạn. Sau đó bạn hãy đọc Kinh Thánh, áp dụng và làm theo lời Chúa dạy, gìn giử điều răn của Ngài thì mới được phước.

Đó chính là bí quyết dọn lòng trong sạch, mời Chúa vào lòng. Nhiều người đã tự giúp mình được rồi và kết quả tốt.

Bạn A:

Tôi đã làm nhiều lần rồi và đã dọn xong, lòng tôi trong sạch như tờ giấy trắng.

Anhue Doan:

Bạn có đuổi được tà linh nào ra khỏi thân thể bạn hay không? Có nhận thấy cãm giác gì lạ đã đi ra khỏi bạn trong một phần nào hay không?

Bạn A:

Không có một cãm giác gì lạ hết, không thấy người nhẹ nhàng gì hết.

Anhue Doan:

Hôm nay tôi sẽ giúp bạn dọn rác tâm linh nhé.

Bạn đồng ý ngay.Tôi xin dâng phòng chat cho ChúaThánh Linh làm chủ phòng và giúp bạn câu hỏi thứ nhất:

Anhue Doan:

Bạn có buồn giận ai không?

Bạn A:

Từ nhỏ đến giờ chưa một người nào làm tôi tổn thương được hết. Tôi đã bỏ qua hết tất cã không ai có thể làm tôi tổn thương được hết.

Anhue Doan:

Từ lúc còn bé cha mẹ bạn chưa làm bạn khóc bao giờ hay sao?

Bạn A:

Có chứ nhưng tôi bỏ qua hết, không ai có thể làm tôi tổn thương được hết. (Bạn nầy tuổi ngoài 40 )

Anhue Doan:

Bạn hãy tìm ra ít nhất 1 người đi rồi bạn sẽ nhớ thêm ra nhiều người khác nữa.

Bạn A:

Tôi không thể nhớ ra một người nào hết.

Tôi ngồi chờ cho bạn nhớ ra được một người nào không? Tôi phải mất khoãng 1 tiếng đồng hồ cho câu hỏi thứ nhất, giúp bạn mong bạn tìm ra mà bạn không nhớ một người nào đã làm bạn tổn thương hết.

Anhue Doan:

Vậy tôi đang gặp một “thánh nhân” đây. Chính tôi còn có nhiều người đã làm tổn thương mình còn bạn thì hơn tôi rồi . Bạn không cần tôi giúp gì được . Bạn muốn đến với Chúa bạn phải nhìn nhận mình là một tội nhân. Còn thánh nhân thì không cần đến Chúa Jesus làm gì. Chúa Jesus đến thế gian để tìm kiếm người có tội. Chúa Jesus lánh xa người Pha-ri-si trong KinhThánh vì họ cho họ là thánh nhân. Bạn hãy suy nghỉ kỷ lại rồi nếu muốn tôi giúp thì hãy thật lòng, thành thật kể ra hết tất cã mọi tội lổi giấu kín, Chúa biết tất cã và Ngài nhìn thấu trong ý tưỡng thầm kín của bạn.

Tôi rất buồn vì trong mấy năm giúp người dọn rác tâm linh, đây là lần đầu tiên tôi gặp một “thánh nhân”mà không giúp gì bạn ấy được vì đụng độ một bức tường thánh không thông qua được những tội lổi kín giấu của bạn. Xin Chúa thương xót cho bạn nhìn được rằng bạn đang sống trong tội lổi để được Chúa thương xót, không cho mình là người công bình mà hư mất linh hồn.

Còn rất nhiều người như bạn nầy đang sống trong sự công bình giả tạo và tự dối lòng mình mà thôi. Họ đang đi đến con đường hư mất linh hồn đời đời vì không chịu hạ mình xuống hàng tội nhân để được Chúa thương xót. Ôi thật đau lòng thay!

Mong rằng đây là một bài học quý giá cho những thánh nhân trong giáo hội Cơ đốc nhân còn đang rải rác khắp mọi nơi trên thế giới mà Chúa Jesus gọi họ là người Pha-si-si mà Chúa Jesus lánh mặt không thể giúp họ được. Phần cuối cùng của cuộc đời họ là địa ngục đời đời vì lên mình kiêu ngạo, cho mình là người công bình, là thánh nhân đây.

Chúa Jesus đến để tìm kiếm những người có tội biết ăn năn mà thôi. Còn ai lên mình kiêu ngạo cho mình là thánh nhân là thuộc về ma quỷ, vì chúng nó là cha đẻ của sự nói dối và kiêu ngạo.

(Viết bởi sự bày tỏ của Đức Chúa Cha, sự soi dẩn của Chúa Thánh Linh trong danh Đức Chúa Jesus)

Advertisement