BÀI SỐ 5: TIẾN TRÌNH THEO CHÚA CỦA MỘT CÓ ĐỐC NHÂN LÀ NHƯ THẾ NÀO?

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG?

BÀI SỐ 5: TIẾN TRÌNH THEO CHÚA CỦA MỘT CÓ ĐỐC NHÂN LÀ NHƯ THẾ NÀO?

Nhiều người chưa cảm nhận được tiến trình theo Chúa của Cơ đốc nhân khi họ chưa nhận được sự tái sanh. Họ cứ tưởng Đời sống cơ đốc nhân là mổi Chúa nhật ăn mặc sạch sẽ đi nhà thờ, ngồi nghe mục sư hay thầy truyền đạo giảng, hát thánh ca, cầu nguyện xong mổi Chúa nhật. Xong rồi họ về nhà tiếp tục sống đời sống như thường lệ là đủ. Tôi gọi là tín đồ Chúa nhật. Họ không biết cầu nguyện, không tự đọc Kinh Thánh một mình. Họ chờ nghe mục sư giảng Kinh Thánh vì sợ đọc Kinh Thánh hiểu sai lời Chúa thì có tội. Đây chính là những người tín đồ theo tôn giáo và đạo giáo, không được cứu rỗi linh hồn sau khi lìa cỏi đời, họ sẽ bị ma quỷ đến rước họ đi vào hỏa ngục đời đời vì họ chưa được tái sanh và chưa có sự tương giao mật thiết với Linh của Đức Chúa Trời là Chúa Thánh Linh ngự trong lòng của họ.

1-ĐƯỢC TÁI SANH: TRÌNH ĐỘ CON ĐỎ

Một số ít người, sau khi tin Chúa Jesus với tấm lòng thành thật thì nhận được sự tái sanh, sự biến đổi tâm linh, được Thánh linh tái tạo thành con người mới, nhận được 9 trái Thánh linh. Họ vui mừng quá đổi, muốn nói về Chúa liền trong những ngày kế tiếp cho nhiều người khác biết về Chúa Jesus như chính mình vậy. Có hai hạng người như sau:

-Một số ít người, sau khi mới được tái sanh, trình độ con đỏ, họ không khoe khoang cho ai biết, ở một mình với Chúa, tìm kiếm mặt Ngài, ham thích học Kinh Thánh, mãi mê đọc từ đoạn nầy đến đoạn kia và chằng bao lâu họ đã đọc xong quyển Kinh Thánh. Họ chính là hột giống tốt được gieo vào nơi đất tốt. Họ trưởng thành nhanh chóng và lớn lên như thổi, không dể gì bị ma quỷ tấn công họ được vì họ đã đâm rể sâu vào lời Chúa trong Kinh Thánh và đứng vững vàng trong Chúa. Họ chính là người biết kính sợ Chúa và luật pháp của Ngài, biết vâng lời Chúa cách tuyệt đối, từ bỏ con đường tà, quay đầu 180 độ và vui mừng đi tiếp tục quảng đường còn lại trong cuộc đời họ. Khi trưởng thành xong, họ mới bắt đầu đi làm chứng về Chúa cho bạn bè của họ và kết quả tốt, cứu nhiều người trở lại cùng Chúa. Tôi khuyên mọi người nên bắt chước những người như thế nầy đây. Đây chính là một hột giống như hạt cải (hột cây vả) được gieo vào đất tốt, một hột được lớn như cây cổ thụ, đâm chồi nẫy nở, sanh ra nhiều bông trái và có chim trời làm tổ trên cây đó được. Nhứng người này được Chúa yêu quý và sống đời sống tràn đầy phước hạnh trên cỏi trần này.

-Một số nhiều người, sau khi được tái sanh, đang là em bé tâm linh, vui mừng nóng cháy, năng nổ đi khoe với bạn bè, đi làm chứng cho bà con dòng họ mình ngay sau đó. Họ bị bạn bè đoán xét, đánh ngã rất nhanh chóng tại chiến trường thuộc linh vì họ không có lời của Chúa trong Kinh Thánh làm nền tãng và rút lui cách nhanh chóng. Họ bỏ Chúa chạy lấy mạng ngay sau đó vì chịu không nỗi những lời đoán xét của bạn bè. Đây là hạng người được Chúa Jesus ví dụ như hột giống rơi vào đất đá sỏi. Mọc nhanh nhưng không đâm rể được vì đụng đá sỏi phía dưới bị nghẹt ngòi rồi chết.

Cho nên tôi khuyên những người mới tin Chúa không nên khoe với bạn bè trong thời gian còn trình độ con đỏ trước khi đọc hết quyển Kinh Thánh, có Chúa Thánh linh soi dẫn. Nhiều người không nghe theo lời khuyên của tôi, mới tin Chúa mà khoe khoang thì sẽ lặn mất và bỏ Chúa trong thời gian rất ngắn.

2-TRÌNH ĐỘ TĂNG TRƯỠNG TÂM LINH

Số người được tái sanh ham thích tự học hỏi lời Chúa trong Kinh Thánh được tăng trưởng rất nhanh, nhưng sau một thời gian ngắn, họ lầm tưởng con đường trước mắt họ đầy phước hạnh như nhiều mục sư giảng dạy rằng tin Chúa sẽ được phước hạnh. Sự thật là con đường theo Chúa trước mắt của họ bắt đầu không trơn láng chút nào.

Chúa cho phép bọn quỷ sẽ đến cám dổ, đánh phá, thử thách trăm bề làm cho họ có thể đứng vững hay té ngã tùy theo mức độ vâng lời Chúa của họ.

-Nếu họ biết kính sợ Chúa và biết vâng lời Chúa, bám lấy Chúa cách tuyết đối thì con đường theo Chúa của họ sẽ nhanh chóng trở nên tốt đẹp và sẽ trưởng thành nhanh chóng trong Chúa. Khi họ trưởng thành thì bọn quỷ rút lui, ít theo đánh phá họ nữa vì chúng biết khó có thể lôi kéo họ trở về con đường củ được. Chỉ có một số ít người đi con đường này được đứng vững vàng, tránh xa mọi sự cám dỗ trên con đường thuộc linh và được Cha yêu quý và ban phước hạnh đầy tràn.

-Một số đông bị té ngã trên con đường thuộc linh vì bọn quỷ dử sẽ đem trở lại những tà linh quen thuộc của người đó (lúc trước khi tin Chúa) trở lại quyến dụ họ làm cho họ sa ngã. Thí dụ: Nếu người đó lúc chưa biết Chúa thì ham mê gái đẹp thì chúng sẽ đem gái đẹp đến dụ dổ; Nếu người đó ham tiền thì chúng sẽ đem tiền đến dụ dổ cho phạm tội tham lam; Nếu người đó ham mê bài bạc thì chúng sai người đến cám dổ, dụ dổ họ trở lại con đường củ trở về đánh bài bạc, hút thuốc lá, xì ke, ma túy, v.v.làm Chúa buồn, và khi họ phạm tội, thay vì ăn năn, họ lại chạy trốn Chúa. Nhưng Chúa nhân từ, Ngài vẫn kiên nhẫn đợi chờ cho roi vọt đánh thức tâm linh họ hầu họ ăn năn trở về lại với Ngài. Vì họ đã được tái sanh rồi vấp ngã cho nên Chúa vẫn còn luôn theo dỏi họ. Chúa nói Ngài không nở dập ngọn đèn dần tàn là vậy. Khi Chúa dùng cây roi của Ngài đánh thức họ thì họ sẽ biết ngay vì lương tâm họ cáo trách họ dử dội. Khi họ đã được tái sanh rồi thì lương tâm của họ rất mạnh mẽ, biết những gì mình làm sai, nhưng vần cứ làm vì bị trói buộc bỡi bọn quỷ.

Những người này không có đời sống phước hạnh gì hết. Họ làm điều gì cũng thất bại. Có đời sống túng quẩn thiếu tiền bạc, nợ nần lút đầu, thân thể luôn bệnh tật đau nhức, cái xe cứ đòi tiền, hư hết cái này đến cái nọ. Nếu họ cảm nhận đều gì họ làm sai với Chúa và ăn năn khước từ tội lỗi đó đuổi tà linh gây cho họ làm tội lỗi đó thì Ngài sẽ ban phước lại cho họ dồi dào ngay.

-Cũng có một số người bị nhiều sự bắt bớ, hoạn nạn xãy đến trong đời sống là để Chúa mài dủa con cái Ngài hầu cho mặt họ sáng như mài dủa viên hột xoàn vậy. Khi hoạn nạn xãy đến, chúng ta nên nhìn lại xem mình có làm gì sai hay không? Nhiều khi chúng ta bị bọn quỷ bịt mắt, không cho chúng ta thấy mình làm gì sai để ăn năn mà tưởng mình là người công bình đang được Chúa mài dủa thì không tốt. Chúng ta nên van xin, cầu khẩn Chúa sai tiên tri của Ngài đến chỉ tội của chúng ta ra hầu chúng ta biết để mà ăn năn thật lòng. Hãy nhớ rằng vì chúng ta trở về với bản tánh xác thịt khi phạm tội trở lại cho nên khi tiên tri của Chúa đến nhắc nhở chúng ta thì chúng ta lại nóng tánh đuổi xô người đó, không chấp nhận lời tiên tri đó vì tiên tri của Chúa dám nói sự thật rất là đụng chạm. Giống như trường hợp của vua Đa-vít phạm tội tà dâm, cướp vợ người, giết chồng người. Chúa sai tiên tri Na-than đến nói rỏ ra mà ông vẫn đui mù tâm linh, không thấy tội mình làm.

3-TRÌNH ĐỘ LÃNH ĐẠO

Một số rất ít tín hửu có tiến trình thuộc linh được tăng trưởng nhanh chóng, sanh bông trái tốt thì được Chúa cho phép và xức dầu cho họ được vào hàng lảnh đạo thuộc linh (không nhất thiết phải là mục sư hay truyền đạo). Sự xức dầu của Chúa trên một người nào đó mọi người đều nhìn thấy họ có 9 trái thánh linh, họ có bàn tay chữa lành đuổi quỷ được. Họ có lòng đam mê đi ra truyền giáo cứu nhiều linh hồn đang hư mất được trở về với bàn tay chữa lành đuổi quỷ được Trong Danh Chúa Jesus làm cho vững đạo. Nhưng chúng ta phải sống gần người đó mới biết họ có bông trái thật hay là giả. Không phải chính họ khoe khoang như thế trên face Book hay họ tự quảng cáo họ mà chúng ta tin để khỏi bị lầm, nhưng vì những lời chứng tốt của nhiều người. Ngày nay nhiều người đang làm video giả tạo đưa lên Face Book để đánh lừa những người ở xa, xin tiền nhiều người và sống vì nghề chữa lành đuổi quỷ. Ân tứ này Chúa cho để làm cho vững đạo, giúp vào công việc truyền giảng tin lành cho nhiều người thấy quyền năng chữa lành của Chúa cách lạ lùng mà thêm đức tin chứ không phải là cái nghề như mọi người tưởng. Người thật thường làm công việc tình nguyện, không xin tiền ai hết. Đức Chúa Trời là đấng kêu gọi họ trong chức vụ sẽ nuôi họ. Họ thường lấy DANH CHÚA JESUS mà làm mọi công việc của họ. Họ nhu mì khiêm nhường, không lên mình kiêu ngạo, và không dám lấy sự vinh hiển của Chúa.

Người Việt Nam có câu;” Thùng rổng kêu to” cho nên nếu người nào tự quảng cáo mình trên Face Book hay Youtube về ân tứ chữa lành đuổi quỷ của mình cho mọi người xem và quyên tiền mọi người để sống thì bạn hãy nên xét lại.

Còn có một số đông khác cũng được Chúa xức dầu chữa lành, đuổi quỷ được, nhưng sau thời gian ngắn họ quên đi và tưởng rằng họ làm được những điều đó, lên mình kiêu ngạo, lấy sự vinh hiển của Chúa cho nên thất bại hoàn toàn. Họ ngụp lặn lên xuống bất thường trong một thời gian ngắn rồi chết luôn. Chết tâm linh rồi chết thân xác, không tồn tại được lâu dài để làm công việc Chúa giao cách tốt đẹp cho đến ngày cuối cùng. Chúa cho họ có nhiều tiên tri đến cảnh báo mà họ không chịu ăn năn thì mạng sống họ sẽ bị cắt ngắn lại trên đất vì Đức Chúa Trời là đấng hay ghen tương. Ngài không muốn để cho loài người tôn sùng người nào là loài thọ tạo của Ngài trên trái đất này, nhưng chỉ tôn cao danh của Ngài mà thôi.

Mong rằng các bạn hãy nhìn lại chính mình xem bạn đang trong trường hợp nào để học hỏi, tiến lên, hoặc ăn năn nếu bạn thấy mình làm sai thì nên sửa chửa kịp thời không để quá trể. Nếu bạn thấy mình đang đi lạc đường thì hãy quay đầu 180 độ trở về đúng con đường Chúa vạch ra cho bạn. Mong bạn lớn nhanh và trưởng thành được Chúa trọng dụng trong danh Chúa Jesus Christ Amen!

Advertisement