Cầu Nguyện (CN) theo Khuôn Mẫu Đền Tạm (Cầu nguyện riêng tư với Chúa / Áp dụng theo Mục sư Yongi Cho)

Cầu Nguyện (CN) theo Khuôn Mẫu Đền Tạm (Cầu nguyện riêng tư với Chúa / Áp dụng theo Mục sư Yongi Cho)

Giống như sự chạy bộ tập thể dục, thì chúng ta cần rèn luyện sự cầu nguyện mỗi ngày. Để có một đời sống cầu nguyện, đòi hỏi mỗi chúng ta phải có đức tin, kỷ luật, nỗ lực, ý chí, và quyết tâm

1. Đến với Thập Tự Giá – Thờ phượng Huyết Chúa Giê-xu Christ (Hành Lang)

Hãy hát tôn vinh Chúa khi bắt đầu CN (thi thiên 100,4)Đến với Thập Tự Giá(THẬP TỰ GIÁ ), nơi Chúa Giê-xu chịu chết đã đổ huyết ra.

Con thờ phượng Huyết Chúa Giê-xu đã đổ ra cho con (và gia đình con): Tại Vườn Ghết-sê-ma-nê. Chúa Giê-xu đã CN đau thương thống hối, để cầu xin ĐỨC CHÚA TRỜI cứu Ngài ra khỏi từ trong sự chết(Hê-bê-rơ 5,7), và bởi sự kính sợ Chúa của Ngài đã được CHA nhậm lời. Mồ hôi từ người Chúa Giê-xu rơi xuống đất như giọt máu lớn. Xin Chúa Giê-xu dạy con CN, chiến đấu trong sự CN, cầu nguyện hết lòng, cầu nguyện dốc đổ theo ý Cha.

Con thờ phượng Huyết Chúa Giê-xu đã đổ ra cho con (và người cùng 1 thịt với con đó là vợ hoặc chồng) Bởi những lằn roi Ngài chịu mà con được lành bệnh. Con ứng dụng Huyết Chúa Giê-xu trong thân thể con, trong mỗi tế bào, xương, cốt, tủy trong con. Tôi truyền lệnh mỗi tế bào trong tôi hãy khỏe mạnh, các tế bào có triệu chứng ung thư, bệnh tật phải bị tiêu diệt, những độc tố, độc hại trong cơ thể phải bị đào thải, những vi trùng gây bệnh phải bị tiêu diệt.

Con thờ phượng Huyết Chúa Giê-xu đã đổ ra cho con (và gia đình con) khi Ngài đội mão gai trên đầu, những cái gai đâm trên đầu Chúa Giê-xu như những hình phạt mà Ngài phải chịu vì những ý tưởng: kiêu ngạo, cứng đầu, nổi loạn, ngoan cố, nghi ngờ, vô tín của con. (đặt tay mình lên đầu) Trong Danh Chúa Giê-xu, tôi kéo đổ mọi đồn lũy, mọi lý luận, mọi ý tưởng trong tôi nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết của ĐỨC CHÚA TRỜI, tôi đem nó xuống sự đầu phục Đấng Christ. Xin Chúa cho con có ý tưởng của Chúa Giê-xu, ý tưởng của ĐỨC THÁNH LINH. (II.Cô-rinh-tô 10,4-5; I.Cô-rinh-tô 2,16)

Con thờ phượng Huyết Chúa Giê-xu đã đổ ra cho con (và gia đình con): khi bị dấu đinh nơi tay: xin huyết Chúa rửa sạch lương tâm con khỏi những công việc chết, là những công việc con làm không bởi đức tin.(Hê-bê-rơ 9,14)

– Huyết Ngài đã đổ ra khi bị dấu đinh nơi đôi bàn chân: xin Chúa rửa sạch con khỏi những sự lầm lạc trong ý nghĩ, lời nói, hành động, lối sống của con.

Con thờ phượng Huyết Chúa Giê-xu đã đổ ra cho con (và gia đình con): khi bị giáo đâm ngang hông sườn Ngài: có nước và huyết đã chảy ra (Giăng 19,34), Ngài đã kêu lên rằng: Lạy Cha, xin tha tội cho họ vì họ không biết điều họ làm. Chúa đã trút hơi thở cuối cùng tại thập tự giá. Bởi vì không có sự đổ huyết thì không có sự tha tội (Hê-bê-rơ 9,22). Như đã định cho loài người phải chết 1 lần và sau đó là sự đoán xét (Hê-bê-rơ 9,27). Ngài đã bởi tội của con bị nộp, và đã sống lại để con được xưng công bình (Rô-ma 4,25). Bởi ân điển ĐỨC CHÚA TRỜI mà Chúa Giê-xu đã vì con mà nếm sự chết (Hê-bê-rơ 2,9).

Xin Chúa Tha tội con: (thêm hoặc bớt những gì bạn có liên quan) Những sự kiêu ngạo, hay tự ái, hay hờn giận – ngông cuồng, nổi loạn, chống đối – không vâng lời – tư tưởng cao quá lẽ – tự lập mình làm thầy – nghĩ về việc con người, chứ không nghĩ về việc Đức Chúa Trời – tìm vinh hiển / lời khen) con người, không tìm vinh hiển / lời khen Đức Chúa Trời – tưởng mình biết nhiều, biết hết, biết rồi – ghen tỵ, ích kỷ, -ô uế – hâm hẩm, giả hình, nguội lạnh – dối trá – vô kỷ luật – không tiết độ – vô trách nhiệm – lười biếng – hờ hững – thụ động ….

Con cám ơn Chúa vì khi con ăn năn xưng tội mình thì Ngài là thành tín và công bình, tha thứ con, và làm con sạch mọi điều gian ác (I.Giăng 1,9)

Con cám ơn Chúa vì nhờ Huyết Chúa Giê-xu mà con được sự cứu chuộc và sự tha tội bởi sự giàu có của Ân điển Ngài, Bởi Huyết Chúa Giê-xu mà con được đầy dẫy sự thông minh và khôn ngoan (Ê-phê-sô 1,7-8). Bởi Huyết Chúa Giê-xu mà con được đến gần ĐỨC CHÚA TRỜI (Ê-phê-sô 2,13), Bởi Huyết Chúa Giê-xu mà con được làm hòa với ĐỨC CHÚA TRỜI (Cô-lô-se 1,20), Bởi Huyết Chúa Giê-xu mà con được Nên Thánh

Trong Đấng Christ mà tôi đã chết về tội lỗi, nên tôi không sống cho tội lỗi nữa. Tôi đã được báp-tem trong Ngài, tức là báp-tem trong sự chết của Ngài. Tôi đã được chôn với Ngài bởi phép báp-tem trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển Cha sống lại từ trong kẻ chết thể nào, thì tôi cũng bước đi trong cái mới của sự sống thể ấy. Vì nếu tôi được làm một với Ngài giống như sự chết của Ngài thì tôi cũng được làm 1 với Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Vì biết rõ rằng con người cũ của tôi đã bị đóng đinh cùng Đấng Christ trên THẬP TỰ GIÁ , hầu cho thân thể của tội lỗi của tôi bị tiêu diệt đi, và tôi không làm tôi mọi cho tội lỗi nữa. Vì nếu tôi đã chết thì được tự do, trắng án, và được giải thoát khỏi tội lỗi. Vì nếu tôi được cùng chết với Đấng Christ, thì tôi tin rằng, tôi cũng cùng được sống lại với Ngài.  Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì không chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài. Vì Ngài chết, ấy là chết cho tội lỗi 1 lần đủ cả, hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho ĐỨC CHÚA TRỜI , Vậy tôi cũng coi như mình đã chết về tội lỗi và sống cho ĐỨC CHÚA TRỜI  trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Vậy tôi không để cho tội lỗi cai trị trong thân thể hay chết của tôi tôi, và tôi không chiều theo tư dục nó. Tôi không nộp chi thể tôi cho tội lỗi như là công vụ, vũ khí cho sự gian ác, nhưng phó dâng tôi cho ĐỨC CHÚA TRỜI, dường như đã chết và nay trở nên sống, và dâng các chi thể của tôi cho ĐỨC CHÚA TRỜI để làm công cụ, vũ khí cho sự công bình, vì tội lỗi không cai trị trên tôi nữa, bởi tôi không ở dưới luật pháp, nhưng ở dưới ân điển. (Rô-ma 6,6-14)

Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch với tôi và mọi điều khoản trái với tôi nữa, cùng phá hủy tờ khế đó và đóng đinh trên cây Thập tự. Ngài đã truất bỏ mọi quyền cai trị cùng mọi thế lực, dùng THẬP TỰ GIÁ chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường ở giữa thiên hạ. (Cô-lô-se 2,14-15).

Con xin mặc lấy mọi khí giới của ĐỨC CHÚA TRỜI: sự bình an của Tin lành làm dày dép, lẽ thật làm dây nịt lưng, đức tin sự công bình, tình yêu thương làm áo giáp, đức tin làm thuẫn đỡ, dùng gươm ĐỨC THÁNH LINH là Lời ĐỨC CHÚA TRỜI, và lấy sự hy vọng về sự cứu chuộc làm mão trụ, nhờ những khí giới này mà con đứng vững địch cùng mọi mưu kế của ma quỉ. (Êphêsô 6,11-17; I.Thê-sa-lô-ni-ca 5,8)

Mọi vũ khí chế ra nghịch lại tôi (và gia đình tôi) đều không được thịnh lợi, và tôi định tội bất kỳ miệng lưỡi nào dấy lên đoán xét chúng tôi (Ê-sai 54,17). Đấng ở trong tôi lớn hơn kẻ ở trong thế gian này(IGiăng 4,4). Chúa Giê-xu đến trên tôi và gia đình tôi để hủy phá mọi công việc của ma quỉ (I.Giăng 3,8). Lực lượng ở với tôi đông hơn lực lượng ở với chúng nó (II.Vua 6,16)

Trong Danh Chúa Giê-xu tôi trói buộc Linh xung đột, trói buộc tâm trí, bệnh tật, nghèo đói, nợ nần, sợ hãi, lo lắng, lừa dối, ô uế, dâm dục, trầm cảm, hoang tưởng, hoảng loạn tinh thần, khủng hoảng thần kinh, ức chế …. (nêu những tên có liên hệ) Tôi trói buộc và trục xuất chúng ra khỏi tôi và gia đình tôi.

Tôi ứng dụng huyết Chúa Giê-xu Christ cho gia đình tôi và mọi đồ đạc, tài sản, giấy tờ thuộc về chúng tôi.

Tôi ứng dụng huyết Chúa Giê-xu rửa sạch khỏi mọi giấc mơ không đến từ Chúa trong đêm qua (nếu có).

Mọi điều xấu nhất xảy đến cho tôi và gia đình tôi thì đã xảy đến cho Chúa Giê-xu tại THẬP TỰ GIÁ , hầu cho trong Đấng Christ điều tốt nhất tuôn tràn đến trên chúng tôi.

Ga-la-ti 3,13 chép rằng: Đấng Christ đã gánh chịu sự rủa sả của luật pháp cho tôi (và gia đình tôi), để tôi (và gia đình tôi) được dự phần trong phước lành của Ab-ra-ham: chúng tôi được dự phần trở nên 1 dân lớn, được ban phước, trở nên 1 nguồn phước, Chúa ban phước người nào chúc phước chúng tôi và rủa sả người nào rủa sả chúng tôi, mọi dân trên đất bởi chúng tôi mà được phước và Chúa là Đấng nâng chúng tôi lên (Sáng thế ký 12,2-3)

Chúa Giê-xu đã gánh sự rủa sả của dòng họ nội ngoại của tôi (và vợ, chồng tôi). Những sự rủa sả của dòng họ bị vô hiệu hóa trên tôi và gia đình tôi.

Những sự nguyền rủa từ phía thế gian, con người và ma quỉ chống lại tôi và gia đình tôi bị bẻ gãy trong Danh Chúa Giê-xu.

Trong Đấng Christ tôi và gia đình tôi được ban phước và không thể bị rủa sả (Dân số 22,12; thi thiên 109,28)

2. Đến với ĐỨC THÁNH LINH và Lời ĐỨC CHÚA TRỜI (Nơi Thánh)

a. Con thờ phượng Đức Thánh Linh: Con chào mừng ĐỨC THÁNH LINH. Lạy ĐỨC THÁNH LINH con yêu Ngài, con thờ phượng Ngài là thần lẽ thật (Giăng 16,13) Cám ơn ĐỨC THÁNH LINH vì Ngài là Đấng ở trong con đến đời đời, Ngài là Đấng yên ủi con (Giăng 14,16), Nhờ Ngài dẫn dắt mà con được làm con cái ĐỨC CHÚA TRỜI  (Rô-ma 8,14), Cám ơn ĐỨC THÁNH LINH nhắc con nhớ lại mọi điều trong Lời ĐỨC CHÚA TRỜI  (Giăng 14,26), nhờ Ngài mà con được bước vào chương trình tốt lành đẹp lòng và trọn vẹn của Cha dành cho con. Nhờ Ngài mà con làm đẹp lòng Cha và Chúa Giê-xu, nhờ Ngài mà con làm vinh hiển Cha và Chúa Giê-xu. 

Ê-sai 4,4; 11,2:

Xin ĐỨC THÁNH LINH đổ đầy trên con Thần thiêu dốt, xin đốt cháy lòng con cho Ngài.

Xin ĐỨC THÁNH LINH đổ đầy trên con Thần công bình, xin dạy con đi trong đường công bình của Ngài.

Xin ĐỨC THÁNH LINH đổ đầy trên con Thần mưu luận, xin dẫn con đi trong mưu luận Ngài

Xin ĐỨC THÁNH LINH đổ đầy trên con Thần kính sợ Đức Giê-hô-va,

Xin ĐỨC THÁNH LINH đổ đầy trên con Thần mạnh sức, xin làm con mạnh mẽ

Xin ĐỨC THÁNH LINH đổ đầy trên con Thần khôn ngoan, thần thông sáng

Xin ĐỨC THÁNH LINH đổ đầy trên con Thần linh yêu thương và kỷ luật, sáng suốt (II.Tim 1,7)

Con cám ơn Chúa vì những bông trái ĐỨC THÁNH LINH làm thay đổi bản chất, tính cách con, con nhận những bông trái  của Ngài cho con: Yêu Thương, Vui Mừng, Bình An, Kiên Trì – Bền Bỉ, Nhân Từ, Hiền Lành, Trung Tín – đức tin – chung thủy, Mềm Mại và Tiết Độ (Ga-la-ti 5,22)

 Con cám ơn Cha cho con được mặc quyền phép ĐỨC THÁNH LINH, con được đầy dẫy ĐỨC THÁNH LINH, con mạnh mẽ trong ĐỨC THÁNH LINH, con được ĐỨC THÁNH LINH dẫn dắt.

Con cám ơn Cha vì ĐỨC THÁNH LINH làm chết các công việc của xác thịt trong con (Rô-ma 8,13),và Ngài ban cho con sự sống phục sinh của Chúa Giê-xu (Rô-ma 8,11)

b. Con thờ phượng Lời ĐỨC CHÚA TRỜI :

Lời ra khỏi miệng Ngài là Lời toàn năng nâng đỡ muôn vật

(Hê-bê-rơ 1,3)

Lời Ngài nâng đỡ con và gia đình con.

Lời ra khỏi miệng Ngài làm thức ăn cho con (Ma-thi-ơ 4,4)

Lời ra khỏi miệng Ngài làm thuốc chữa lành toàn bộ thân thể con (Châm ngôn 4,22)

Lời ra khỏi miệng Ngài làm gươm ĐỨC THÁNH LINH cho con

Lời ĐỨC CHÚA TRỜI làm cho con chiến thắng ma quỉ (I.Giăng 2,14)

Con yêu Lời Ngài, con dấu Lời Ngài trong lòng con để con không phạm tội với Ngài.

Lời Ngài là ngọn đèn cho chân con, và là ánh sáng cho đường lối con (Thi thiên 119,)

Con thờ phượng Lời ĐỨC CHÚA TRỜI:

Lời Ngài làm cho lòng con trong sạch (Giăng 15,3)

Lời Ngài thay đổi tâm trí, suy nghĩ trong con, làm cho con khôn ngoan (thi thiên 119)

Lời Ngài khiến con nên thánh (Giăng 17,17)

Lời Ngài là sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm 2 lưỡi, thấu vào lòng chia cắt linh, hồn cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng, không một vật gì giấu kín được ở trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước Đấng mà con phải thưa lại. (Hê-bê-rơ 4,12-13)

Lời Ngài là lời của sự cứu chuộc, lời đức tin, lời nhân từ, thương xót, lời ân điển, lời ĐỨC CHÚA TRỜI chính là ĐỨC CHÚA TRỜI.

c.Con thờ phượng ĐỨC CHÚA TRỜI là Đấng toàn năng, không một ai giống

như Ngài, Ngài là Đấng biết sự cuối cùng ngay từ buổi đầu tiên, sự nhân từ Chúa còn đến đời đời.

3. ĐẾN CẦU NGUYỆN VỚI CHA TRONG DANH CHÚA GIÊ-XU (NƠI CHÍ THÁNH)

Cám ơn Cha vì nhờ Huyết Chúa Giê-xu cho con được dạn dĩ vào nơi chí thánh (Hê-bê-rơ 10,19)

Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, Đấng Toàn năng. Trước đã có, nay hiện có, sau còn đến! (khải huyền 4,8)

Chiên Con đã chịu giết đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quí, vinh hiển và ngợi tôn! (Khải huyền 5,12)

Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng Chiên Con được ngợi ca, tôn quí, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời! (Khải huyền 5,13)

Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là Đấng ngự trên ngôi, và thuộc về Chiên Con. (Khải huyền 7,10)

A-men! Sự ngợi tôn, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quí, quyền phép và sức mạnh đều về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng! A-men. (Khải huyền 7,12)

Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời Toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay! Hỡi Vua của các dân tộc, đường lối Ngài là công bình và chân thật! Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không tôn vinh Danh Ngài? Vì một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lạy trước Ngài, vì các sự công bình của Ngài đã được tỏ ra. (Khải huyền 15,3-4)

Cầu nguyện cho riêng mình:

Con ca ngợi và cám ơn CHA vì trong Đấng Christ mà con là tạo

vật mới, mọi sự cũ đã qua đi, và mọi sự trong con trở nên mới.

(II.Cô-rinh-tô 5,17)

Con ca ngợi và cám ơn CHA vì trong Đấng Christ con được tạo

dựng giống như hình ảnh của ĐỨC CHÚA TRỜI (sáng thế 1, 27), con là con của Đấng chí cao !

Con ca ngợi và cám ơn CHA vì trong Đấng Christ mà Chúa Giê-xu cầm chìa khóa của Đavít mở cho con 1 cánh cửa không ai đóng được, và Ngài đóng thì không ai mở được. (khải huyền 3,7)

Con ca ngợi và cám ơn CHA vì trong Đấng Christ Ngài chọn con, và lập con để con đi và được kết quả hầu cho trái của con được đậu luôn, và mọi điều con CN trong Danh Chúa Giê-xu thì Cha ban cho con (Giăng 15,16)

Con ca ngợi và cám ơn CHA vì trong Đấng Christ Ngài ban cho con uy quyền để giày đạp trên rắn, bò cạp, và mọi quyền lực của kẻ thù nghịch dưới chân, không gì làm hại con được (Luca 10,19). Trong Danh Chúa Giê-xu tôi giày đạp…:( nêu những gì đang quấy rối bạn: buồn rầu, lo lắng, sợ hãi, bệnh tật, nghèo đói, xung đột cay đắng, không tha thứ, tủi nhục, tự thương hại mình…).

Con ca ngợi và cám ơn CHA vì trong Đấng Christ con nhận đức tin của ĐỨC CHÚA TRỜI và bảo với những hòn núi ngăn trở phải dời xúông biển (Mác 11,23 -nêu cụ thể những nan đề…)

Con ca ngợi và cám ơn CHA vì trong Đấng Christ con có đức tin bắt rắn trong tay, uống giống chi độc cũng không hại gì, đặt tay trên kẻ đau, kẻ đau sẽ lành, dùng tiếng mới mà nói (Mác 16,17).

Con ca ngợi và cám ơn CHA vì trong Đấng Christ Con bước đi từ đức tin đến đức tin (Rô-ma 1,17)

Con ca ngợi và cám ơn CHA vì trong Đấng Christ tình yêu Cha ấn chứng cho con trong Đấng Christ nên trải qua mọi nghịch cảnh, (khổ đau, bệnh tật, khó khăn, đơn chiếc…) không gì phân rẽ con khỏi tình yêu Cha đã ấn chứng cho con trong Đấng Christ, và con trở nên người đắc thắng và còn hơn thế nữa.(Rô-ma 8,35,37)

Con ca ngợi và cám ơn CHA vì trong Đấng Christ con được bước vào chương trình tốt lành đẹp lòng và trọn vẹn mà ĐỨC CHÚA TRỜI dành cho con (Rô-ma 12,2)

Con ca ngợi và cám ơn CHA vì trong Đấng Christ con có suy nghĩ tỉnh táo sáng súôt, không có ý tưởng cao quá lẽ (Rôma 12,3)

Con ca ngợi và cám ơn CHA vì trong Đấng Christ con được đồng ngồi với Đấng Christ tại các nơi trên trời (Ê-phê-sô 2,6)

Con ca ngợi và cám ơn CHA vì trong Đấng Christ con làm được mọi sự bởi Đấng Christ làm con mạnh mẽ. (Philíp 4,13)

Con ca ngợi và cám ơn CHA vì trong Đấng Christ con bước đi từ vinh hiển đến vinh hiển (II. Cô-rinh-tô 3,18), con bước đi trong đắc thắng khải hoàn luôn luôn (II.Cô-rin-tô 2,14).

Con ca ngợi và cám ơn CHA vì trong Đấng Christ mọi lời hứa Cha dành cho con đều là phải và Amen (II.Cô-rinh-tô 1,20).

Con ca ngợi và cám ơn CHA vì trong Đấng Christ con có tấm lòng sẵn lòng và vâng lời và con (cùng gia đình con) sẽ được ăn sản vật tốt nhất của đất (Ê-sai 1,19)

Con cầu xin CHA ban phước cho con (và gia đình con), xin CHA mở rộng bờ cõi con, Xin Cánh tay Cha làm con mạnh mẽ, xin Cha giữ con khỏi điều ác để con không bị đau buồn.(II.Sử ký 4,10)

Chúc tụng Ðức Chúa Trời, Cha Ðức Chúa Jêsus Christ của con, Ngài đã ban phước cho con trong Ðấng Christ đủ mọi phước hạnh thiêng liêng ở các nơi trên trời, trước khi sáng thế, Ngài đã chọn con trong Ðấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Ðức Chúa Trời, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho con được trở nên con nuôi của Ngài bởi Ðức Chúa Jêsus Christ, theo sự đẹp lòng của ý muốn Ngài, để ca ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã làm cho con được tiếp nhận trong CON yêu dấu của Ngài! Ấy là trong Ðấng Christ, con được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự giàu có của ân điển Ngài, mà Ngài đã khiến cho con được đầy dẫy tràn trề bằng mọi sự khôn ngoan và thông minh, khiến con biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, tùy theo sự đẹp lòng Ngài mà Ngài đã dự định trước trong Ngài, để điều hành toàn bộ các thời kỳ, nghĩa là thu hồi muôn vật lại trong Ðấng Christ, kể cả vật ở trên trời và cũng như vật ở dưới đất. Ấy cũng là trong Ngài mà con đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho con được điều đó, theo dự định của Ðấng làm mọi sự hiệp với ý Ngài đã quyết, hầu cho con là sự ngợi khen của sự vinh hiển Ngài là những kẻ đã tin cậy trong Đấng Christ trước hết. Ấy lại cũng trong Ngài mà con sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi con, ấy là trong Ngài mà con đã tin và được ấn chứng bằng Ðức Thánh Linh là Ðấng Chúa đã hứa, Ðấng ấy đặt cọc cho cơ nghiệp con, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để ca ngợi sự vinh hiển Ngài. Con cầu xin Ðức Chúa Trời của Ðức Chúa Jêsus Christ, là Cha vinh hiển, ban cho con Thần Linh của sự khôn ngoan và của sự tỏ ra, để nhận biết Ngài,lại soi sáng con mắt của tư tưởng, suy nghĩ của con, hầu cho con biết được niềm hy vọng về sự kêu gọi của Ngài là thể nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài ban cho các thánh đồ là làm sao, và biết sự lớn lao phi thường của quyền phép Ngài, đối với con có lòng tin, là lớn dường nào, y theo công hiệu của năng lực mạnh mẽ của Ngài, mà Ngài đã tỏ ra trong Ðấng Christ, khi khiến Ðấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền cai trị, mọi thẩm quyền, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời nầy, mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Ðấng Christ, và ban cho Ðấng Christ làm đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể của Ðấng Christ, Ngài là Ðấng làm đầy tràn mọi sự trong mọi sự. (Ê-phê-sô 1)

Con cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài bởi quyền phép Thánh Linh khiến con được nên mạnh mẽ con người bề trong;  đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng con, để con khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, 19 và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho con được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền phép hành động trong con, có thể làm vượt hơn hẳn mọi việc con cầu xin hoặc suy tưởng. (Ê-phê-sô 3,16-20)

Con ca ngợi CHA, hôm nay là ngày CHA đã làm nên cho con, con sẽ vui mừng trong ngày hôm nay, Lạy Cha, xin ban cho chúng con sự cứu rỗi, xin ban cho chúng con sự thịnh vượng, xin ban cho chúng con thêm sự bình an, thêm đức tin, thêm ân huệ của Ngài… (Thi Thiên 118,24-25)

Cầu nguyện cho gia đình: Con cái, bố mẹ, bà con…

Cầu nguyện cho Hội Thánh: 

Advertisement