BÀI SỐ 16: GIÃNG TIN LÀNH NGẮN GỌN

BÀI SỐ 16: LÀM THẾ NÀO GIÃNG TIN LÀNH CỦA NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI CÁCH NGẮN GỌN TRONG VÒNG 15-20 PHÚT VÀ DẮT NGƯỜI VỀ VỚI CHÚA?

Khi có người tin Chúa đang cần một người nói về Tin Lành của nước Đức Chúa Trời cho người thân của mình sắp qua đời, hay đang bị bệnh nặng nằm trong nhà thương cần được nghe về đạo Chúa cách ngắn gọn trong vòng 15-20 phút dể hiểu, đầy đủ để cứu người trở về bên Chúa chúng ta phải nói gì? Sau đây Chúa Thánh Linh có bày tỏ chúng ta cần phải nói 7 điều quan trọng dể hiểu dưới đây:

1-ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ AI?

Đức Chúa Trời là đấng tao hóa, là Đức Chúa Cha, là đấng tạo dựng ra vủ trụ, muôn loài vạn vật, và loài người từ buổi sáng thế. Đức Chúa Trời có ba ngôi gọi là Chúa: Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh linh. Chúa chỉ cần phán một tiếng là có trời, đất, biển, mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, các loài thú trên đất và dưới biển. Ngài tạo dựng loài người chúng ta giống như hình ảnh của Ngài để cai trị mọi loài thú trên đất. Người đầu tiên là ông A-đam và và Ê-va là con của Đức Chúa Trời là Cha sống sung sướng trong vườn Ê-đen nhưng không chịu vâng lời Chúa, phạm tội ăn trái cấm cho nên bị Chúa Cha đuổi đi ra khỏi vườn Ê-đen, không còn là con của Chúa nữa. Kể từ đó, loài người trở nên những đứa con hoang đàng không có Cha, nhưng loài người chúng ta vẩn biết hướng lòng về một đấng bề trên để phù hộ mình trong cơn hoạn nạn và nhớ đấng tạo dựng ra họ là ông trời. Nhưng không biết thờ ông trời bằng cách nào? Họ lập ra thần tượng, hình ảnh ông trời hay ông thánh gì đó để tôn thờ nhưng tất cả đều sai hết. Đức Chúa trời phán với lòai người trong Kinh Thánh rằng: Đức Chúa Trời là thần cho nên ai muốn thờ lạy Ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy Ngài. Ngaì rất yêu thương loài người chúng ta, Ngài nhìn thấu trong lòng và biết tất cả ý tưởng, tội lổi, việc làm của hơn 7 tỉ người trên đất và Ngài cũng biết ai có lòng thành thật muốn tìm kiếm Ngài muốn trở về nhà Cha thì Ngài sai có người đến cứu giúp.

2-CHÚA JESUS LÀ AI?

Chúa Jesus đến trên thế gian hơn 2000 năm nay rồi. Năm thứ nhất là ngày sinh ra của Chúa Jesus và năm nay là năm 2019 kỷ niệm ngày Chúa Jesus giáng sinh. Cả thế giới đều phải tôn trọng ngày sanh của Chúa Jesus, con Đức Chúa Trời hằng sống. Khi loài người đầu tiên là ông A-đam và bà Ê-va phạm tội, Đức Chúa Trời đuổi hai ông bà ra khỏi vườn Ê-đen, nhưng Ngài vẩn thương yêu họ và con cháu của họ trên trái đất này. Ngài có chương trình cứu chuộc loài người được có cơ hội được trở về làm con của Ngài với tấm lòng tự nguyện, không bị ép buộc nữa. Ngài sai con một của Ngài là Chúa Jesus được thọ thai và sanh ra bởi người nữ đồng trinh tên là Ma-ri, Chúa Jesus là một người vô tội, bằng lòng vâng lời Chúa Cha cách trọn vẹn, chịu đánh đập và chịu đóng đinh để chết trên cây thập tự giá. Lằn roi Chúa Jesus chịu để chữa lành bệnh chúng ta, máu Chúa Jesus đổ ra trên thập tự giá mua chuộc tội lổi chúng ta. Tội chúng ta đáng chết trên cây thập tự giá nhưng nếu chúng ta thú nhận mình là người có tội, chấp nhận Chúa Jesus chết chuộc tội cho mình rồi thì Đức Chúa Trời không nhìn thấy tội của chúng ta nữa mà tha thứ hết tất cã mọi tội lổi của chúng ta và kể chúng ta là con của Ngài. Chúng ta được phép gọi Đức Chúa Trời là Cha, là A-ba.

3-CHÚA THÁNH LINH LÀ AI?

Khi Chúa Jesus chết, ba ngày sau Ngài sống lại cho các môn đồ Ngài và nhiều người thấy Ngài không chết. Sau đó Chúa Jesus bay về trời về nhà Cha của mình trên nước thiên đàng. Chúa Jesus an ủi mọi người rằng Ngài sẽ nài xin Chúa Cha ban Chúa Thánh Linh để ở trong lòng những ai tin và chấp nhận Chúa Jesus chết đền tội cho mình. Chúa Cha sẽ ban Chúa Thánh Linh ngự vào lòng và làm đền thờ của Ngài trong người đó và ấn chứng người đó là con của Đức Chúa Trời. Khi có Chúa Thánh Linh vào lòng thì con người củ tội lổi của chúng ta sẽ được trở nên mới có sự vui vẽ, bình an, hiền lành, v.v. gọi là được tái sanh, được sanh lại có đời sống mới. Phải biết vâng lời Chúa Thánh Linh là người thầy dạy dổ chúng ta trong mọi bước đường theo Chúa. Phải đọc Kinh Thánh để biết Ngài muốn nói gì với chúng ta.

4-THIÊN ĐÀNG LÀ GÌ?

Khi chúng ta được Chúa Thánh Linh ngự vào lòng rồi thì Chúa Thánh Linh ghi tên chúng ta trên sách sự sống trên nước thiên đàng. Chúng ta có vé chính thức để là công dân của nước thiên đàng nếu chúng ta biết vâng lời Chúa Thánh Linh dạy bảo lánh xa con đường gian tà, bỏ con đường củ, quay đầu 180 độ để trở về con đường theo Chúa, sống đúng theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Khi chúng ta qua đời, chết đi, thiên sứ của Đức Chúa Trời đến rước chúng ta về nước thiên đàng sống với Chúa Cha đời đời.

5-ĐỊA NGỤC LÀ GÌ?

Địa ngục là nơi hồ lữa nóng kinh khủng, nơi có tiếng kêu la thảm thiết của những tội nhân không tin đến Chúa Jesus sau khi chết bị quăng vào hồ lữa đời đời. Đức Chúa Trời tạo ra để trừng phạt ma quỷ. Ma quỷ là thiên sứ Lucifer, trưởng ban âm nhạc của nước thiên đàng phản nghich lại Đức Chúa Trời vì kiêu ngạo cho nên bị Chúa Cha quăng chúng xuống trái đất. Lucifer kéo theo một phần ba thiên sứ của Chúa Cha cũng phản loạn xuống trái đất để đánh phá, cướp giết và hủy diệt loài người trên đất. Trên đất chúng dụ dổ loài người phản lại Chúa Cha dụ dổ họ thờ cúng chúng nó cho nên những ai không tin đến Chúa Jesus thì khi qua đời chúng đến rước họ đi địa ngục với chúng nó.

6-THIÊN SỨ LÀ GÌ?

Đức Chúa Trời tạo dựng ra vô số thiên sứ để phục vụ Ngài và loài người chúng ta. Thiên sứ có mặt ở trên thiên đàng hay ở trên trái đất. Thiên sứ có thể thay đổi hình dạng tùy theo hoàn cảnh mà phục vụ loài người theo sự chỉ định của Đức Chúa Cha. Thiên sứ có thể có hai cặp cánh để bay trên trời hay biến dạng thành con người như chúng ta để nói chuyện với chúng ta khi cần. Khi chúng ta qua đời là người tin Chúa Jesus, thiên sứ sẽ đến để tiếp rước chúng ta đi về thiên đàng với Chúa Cha.

7-MA QUỶ LÀ GÌ?

Ma quỷ là thiên sứ trên thiên đàng phản loạn bị Chúa quăng xuống trái đất để đánh phá và trói buộc loài người phải tôn thờ chúng nó bằng nhiều cách như là bắt loài người thờ thần tượng, thờ ông bà cha mẹ, người chết, v.v., nếu không thờ chúng sẽ gây ra bệnh tật, đánh phá tài sản của chúng ta làm cho chúng ta phải sợ chúng nó mà thờ lạy chúng nó. Khi người thân trong gia đình chúng ta chết thì Chúa đem đi một nơi chờ ngày phán xét. Ma quỷ lợi dụng tình yêu thương của người trong gia đình bèn giả danh người thân mới chết bắt họ thờ cúng chúng nó. Khi chúng ta tin Chúa Jesus và có ấn chứng Thánh Linh ngự vào lòng chúng ta, có tên trên sách sự sống trên nước thiên đàng thì ma quỷ sợ chúng ta. Chúng ta có uy quyền đuổi ma quỷ được, và chúng nó bị bắt buộc phải vâng theo lời chúng ta.

Nói tóm lại : Ai mà không muốn khi qua đời được hưỡng nước thiên đàng sống với Chúa Cha đời đời, không bị quăng vào hồ lữa địa ngục? Ai mà không muốn có được uy quyền trên ma quỷ, tà linh và bệnh tật? Chúng ta mọi người đều muốn như thế phải không các bạn? Chúng ta nói thì dể nhưng làm thì khó vì khi sống dưới sự thống trị của ma quỷ lâu ngày, bạn đang có sự trói buộc của chúng nó và chúng nó làm cho bạn nghi ngờ đủ thứ và cho là mình là người khôn ngoan không muốn bị ai gạt gẩm đánh lừa bởi một tổ chức tôn giáo, tà giáo, hay dị giáo, v.v. Khi vào đạo thì dể mà khi đi ra thì rất khó khăn phải bị đổi lấy tánh mạng, không có lối thoát. Đây không phải là tôn giáo hay đạo giáo. Đây là một TIN LÀNH, là tin tức tốt lành mà Chúa Cha bảo tôi viết lên sự thật cho các bạn. Bạn chỉ cần vào phòng kín mà cầu nguyện với tất cã tấm lòng thành thật với Chúa Cha, không ai biết và cũng không ai bắt buộc bạn đi theo hội thánh hay nhà thờ hay tôn giáo nào hết. Mời các bạn hãy tin đây là một Lẽ Thật và là Sự Thật. Hãy thật lòng mở rộng tâm linh ra với Chúa Cha và đọc bài cầu nguyện mẩu dưới đây với tất cã tấm lòng thành thật, Ngài sẽ lắng nghe lời cầu nguyện của bạn và đến với bạn sau khi bạn cầu nguyện xong khóc lóc đắng cay với Ngài biết mình là người có nhiều tội lổi cần được Chúa thương xót. Cuộc đời bạn sẽ được thay đổi, không còn cô đơn nữa, là con có Cha là Vua muôn vua, Chúa muôn chúa trên nước thiên đàng. Còn bạn sẽ trở nên là công chúa hay là hoàng tữ nước trời, là công dân của nước thiên đàng. Đây là cơ hội để bạn có được một đời sống thay đổi, một tâm linh tươi mới. Muốn thật hết lòng Amen!

8-BÀI CẦU NGUYỆN ĂN NĂN MẨU:

Trong Danh Chúa Jesus, con thú nhận với Đức Chúa Trời, con là một tội nhân phạm nhiều tội lổi xứng đáng bị đóng đinh trên thập tự giá để đền tội cho con. Hôm nay con chấp nhận Chúa Jesus đã chết thay cho con trên thập tự giá đền tội cho con rồi và kể từ hôm nay con tin rằng Đức Chúa Trời sẽ tha thứ tất cã mọi tội lổi cho con bằng huyết của Chúa Jesus, con được trắng án, được xưng là người công bình trước mặt Chúa Cha để được trở về nhà Cha, được gọi Cha là Abba. Kể từ hôm nay con hứa với Chúa Cha con sẽ quay đầu 180 độ không theo con đường củ nữa mà đi theo con đường mới của Cha muốn con đi. Con sẽ bỏ hết tất cã mà đi theo Cha và dâng trọn đời tâm thần, linh hồn, thân xác con cho Cha. Con xin Cha ghi tên con (Tên gì nói ra…………….) trên sách sự sống trên nước thiên đàng. Xin Cha ban Chúa Thánh Linh ngự vào trong lòng con và làm đền thờ của Ngài trong con. Xin Cha xóa tên con ra khỏi sổ bìa đen của quỷ satan trong địa ngục. Con cảm ơn Cha thật là nhiều đã chấp nhận con là đứa con hoang đàng được trở về nhà Cha. Xin Cha ban cho con chiếc áo choàng mới trắng toanh, mang giày mới cho con và mang nhẩn vào tay con ấn chứng con là công dân của nước thiên đàng hôm nay. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ Amen!

(Viết bởi sự soi dẩn của Chúa Cha, sự soi sáng của Chúa Thánh Linh Trong Danh Chúa Jesus)

Advertisement