BÀI SỐ 15: KHI KHÓ KHĂN ĐẾN CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ?

BÀI SỐ 15: KHI CÓ SỰ KHÓ KHĂN XÃY ĐẾN CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ?

Có bốn điều chúng ta cần phải nhớ và làm theo khi mọi sự khó khăn xãy đến để giúp cho chúng ta có tấm lòng giử được sự vui vẽ, bình an, không nóng giận, không phản ứng cay đắng với mọi người chung quanh hầu mọi người nhìn thấy cách sống của chúng ta mà nhìn biết chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, là công dân của nước thiên đàng.

1-PHẢI GIỬ SỰ BÌNH TỈNH:

Hãy gìn giử mình có sự bình an trong tâm hồn bằng cách quên đi hết mọi sự việc khó khăn mà trình dâng lên cho Chúa Jesus. Giao hết mọi điều khó khăn, tổn thương, lo lắng hết cho Chúa Cha. Hãy tha thứ cho những ai đã làm tổn thương bạn và quên đi như không có việc gì xãy ra hết trong những ngày qua. Hãy xem nó như là một giấc chiêm bao và tiếp tục đi tới, sống vui, sống khỏe, ăn ngủ bình thường cho thân thể khỏe mạnh. Không nên dừng chân tại chổ mà than thân trách phận, khóc lóc tủi thân.

2-PHẢI NHỚ NÓI CHUYỆN VỚI CHÍNH MÌNH:
Phải nhớ nói chuyện với chính mình, an ủi, khuyên lơn mình vì mình hiểu mình hơn bao giờ hết. Không cần thông giải, biện luận cho những ai hiểu sai hay vu khống chuyện của mình. Hãy nói với Chúa vì biết rằng Chúa là đấng xét lẽ công bình cho con cái Ngài. Nói với chính mình là mọi chuyện khó khăn rồi sẽ qua. Sau cơn mưa thì trời lại sáng mà thôi. Không nên im lặng với chính mình. Hãy an ủi, khuyên lơn, nói nhiều lời tích cực cho chính mình và xóa hết những lời tiêu cực đến trong tâm trí mình thì mọi sự sẽ ổn thỏa mà thôi.

3-PHẢI HÁT BÀI HÁT CA NGỢI CHÚA ĐEM LẠI SỰ BÌNH AN CHO TÂM HỒN

Phải nhớ lại bài hát ca ngợi Chúa nào mà mình thuộc lòng và cứ hát lên, tiếp tục hát lên trong tâm hồn của bạn. Khi Chúa Jesus đến trong tâm linh bạn thì Ngài dẹp tan hết tất cã mọi giông tố trong cuộc đời bạn. Sự hiện diện của Chúa đi đến đâu thì ma quỷ và mọi sự khó khăn sẽ phải thụt lùi đến đó. Hãy nhớ hát ca ngợi Chúa mãi mãi không thôi khi có những sự khó khăn xãy ra trong đời bạn.

4-PHẢI BIẾT RỎ LÀ TƯƠNG LAI BẠN CÓ SỰ THAY ĐỔI:

Mổi khi bạn bị nhiều việc khó khăn xãy ra hãy nhớ lại những gì bạn đã làm trong những ngày gần đây dò xét xem bạn có làm gì sai không? Nếu có làm gì sai thì phải hạ mình xuống ăn năn khóc lóc với Chúa Cha để được Ngài tha tội và Ngài sẽ đem bạn ra khỏi mọi sự khó khăn đó.

Nếu bạn không thấy bạn có làm gì sai thì hãy biết rằng trước mắt bạn sẽ có một con đường mới đầy phước hạnh của Chúa đang sắp mở ra trên cuộc đời bạn cho nên ma quỷ đang giận hoảng đánh phá bạn làm cho bạn lùi bước mà đi ngược trở về con đường củ. Bạn đang đi trên con đường mới mẽ đầy phước hạnh và chiến thắng sẽ thuộc về bạn trong những ngày sắp đến. Hallelujah! Amen!

Cảm tạ ơn Chúa, Ngài đã dạy cho chúng ta bài học quý giá hôm nay để chúng ta có thể đương đầu với mọi sự khó khăn mà chúng ta vẩn vui vẽ chấp nhận không buồn, không lo lắng, không sợ hãi vì chúng ta là con có Cha, chúng ta sống thể nào để đem mọi vinh hiển về cho Ngài. Amen!

(Viết bởi sự chỉ dẩn của Chúa Cha, sự soi sáng của Chúa Thánh Linh, Trong Danh Chúa Jesus)