BÀI CHAT HỎI VỀ ÂN TỨ CHỮA LÀNH LÀ THẾ NÀO?

BÀI CHAT GIỮA CẬU P.H. VỚI CÔ ANHUE DOAN HỎI VỀ ÂN TỨ CHỮA LÀNH(Bài số 20) Phần I

*

P. H.

Cô nói đến những người cô cầu nguyện chữa lành

nên con muốn hỏi thăm cô?

*

Anhue Doan

cháu là trai hay gái mấy tuổi?

*

P.H.

cháu là trai ạ

năm nay chưa 22 tuổi à

*

Anhue Doan

cháu có cần được ân tứ thánh linh?

*

P.H.

Cháu tin là Chúa đã cho ạ

nhưng chưa có cơ hội vận hành

Con đã xin Chúa ân tứ chữa lành

và một số nửa

Cháu thích thú ân tứ chữa lành và tiên tri

và Chúa đã đặt vào Con lòng khao khát

*

Anhue Doan

ân tứ đó Chúa cho những người muốn đi ra giảng đạo Chúa cho người ngoại chưa tin Chúa, dẫn những người đang hư mất trở về với Chúa đó.

đồng ruộng đã vàng nhưng thiếu con gặt

*

P.H.

Dạ vâng

con hiểu ạ

*

Anhue Doan

phải hạ mình xuống Ngài mới nhất lên cao

*

P.H.

Chúa cũng đặt lòng con để ra đi

Nhưng giờ chưa là thời điểm con ra đi ạ

*

Anhue Doan

nhớ dọn mình để lòng thánh sạch

*

P.H.

dạ vâng ạ

*

Anhue Doan

nhiều người được lựa ít người được chọn

*

P.H.

Con thấy mọi người xung quanh nhiều bệnh tật quá

Dạ

*

Anhue Doan

cô 60 tuổi rồi Chúa mới bắt buộc cô đi làm công việc cho Ngài

*

P.H.

oh vậy à

Tạ ơn Chúa

*

Anhue Doan

Họ thờ ma lạy quỷ thì ma quỷ làm cho bệnh tật là vậy

*

P.H.

vâng đúng vậy ạ

ma quỷ trói buộc con người làm rối loạn cả lên

*

Anhue Doan

những người ra đi làm công việc Chúa toàn là bị bắt buộc thôi

*

P.H.

oh

sao vậy a

còn nghĩ là tự nguyện chứ ạ

*

Anhue Doan

có người xin Chúa có ân tứ nầy thường bị ma quỷ xúi giục rồi kiêu ngạo xong mất ơn ngay sau đó.

Có người xin ma quỷ giúp cũng làm được nữa nha. Ân tứ giả tạo.

*

P.H.

oh

ân tứ giả là sao ạ

*

Anhue Doan

bông trái Thánh Linh đi trước, ân tứ Thánh Linh là sự chữa lành đi sau

*

P.H.

Cô giải thích cho con đi a

*

Anhue Doan

có người tìm ân tứ thánh linh nhưng kiêu ngạo, có thể nói tiếng lạ đến từ ma quỹ

*

P.H.

cái này thì còn có nghe a

*

Anhue Doan

cháu xem trong Youtube thấy ma quỷ cho nhiều người chữa lành và đuổi quỉ nhưng không làm trong danh Chúa Jesus

*

P.H.

oh vậy à

*

Anhue Doan

cũng có nhiều mục sự muốn có ân tứ chữa lành mang vào người một chiếc nhẫn của ma quỷ và họ nhận được ơn chữa lành từ ma quỷ nhưng họ không xưng danh Chúa Jesus mà đi đặt tay chữa lành với danh hiệu là God

*

P.H.

Con chỉ xem những video về Chúa thôi ạ

*

Anhue Doan

God cô rất nhiều God

thành ra trong danh Chúa Jesus thì ma quỷ không dám nói

*

P.H.

dạ

*

Anhue Doan

Chúa phán nhìn trái biết cây

*

P.H.

dạ

con muốn hỏi về ân tứ chữa lành

cách cầu nguyện cho sự chữa lành ạ

Cô có thể chia sẻ kinh nghiệm trong điều đó không ạ

*

Anhue Doan

ai cũng có được ân tứ chữa lành được nhưng phải đủ tiêu chuẩn:  

1- Tin nhận Chúa Jesus chết chuộc tôi cho mình và có tên mình được ghi trên sách sự sống trên nước thiên đàng và phải được sanh lại bằng Đức Thánh Linh.  

2- Phải có đức tin ít nhất bằng hạt cải và phải tin rằng “bởi lằn rồi Ngài con được lành bệnh.”  

3- Phải biết mình có uy quyền thuộc linh Chúa ban cho mình 

4-Phải giữ mình trong sạch. Còn tội tổ phụ thờ cúng thần tượng nửa Chúa phạt con cháu đến ba bốn đời nữa. Phải bẻ gãy đi tất cả những sự rủa xã trên gia đình mình trong dòng huyết chúa Jesus từ đời Adam trở lại.

*

P.H.

dạ

những điều đó con rất Amen

*

Anhue Doan

đức tin như lái máy bay vậy.

*

P.H.

dạ vâng

*

Anhue Doan

khi máy bay chạy nhanh thì sức hút của trái đất không ảnh hưởng gì đến sức nặng của chiếc máy bay nữa

Và nó sẽ bay bổng lên trên không trung

*

P.H.

oh đúng vậy ạ

*

Anhue Doan

đức tin năng động như vậy đó

*

P.H.

dạ

vậy vận dụng nó như thế nào ạ

*

Anhue Doan

luật của khoa học không ảnh hưởng trên luật chữa lành của Chúa

*

P.H.

khi cầu nguyện

dạ

*

Anhue Doan

Bác sĩ há mồm lên khi thấy phép lạ của Chúa Jesus làm

không cầu nguyện chữa lành đâu

chỉ ra lệnh chữa lành

không cầu nguyện chữa lành

*

P.H.

oh đúng rồi còn dùng từ sai

*

Anhue Doan

chỉ ra lệnh cho bệnh trong danh Chúa Jesus

*

P.H.

vâng ạ

*

Anhue Doan

như Moise bão biển hảy rẽ ra

*

P.H.

truyền lệnh cho bệnh tật rút lui

*

Amen

Anhue Doan

Moise có đức tin lớn mạnh đấy

*

P.H.

dạ

*

Anhue Doan

truyền lệnh cho núi dời được mà

*

P.H.

Amen

Anhue Doan

Đức tin dời núi là vậy

KT nói mà

*

P.H.

vâng ạ

đó là câu nói của Chúa Jesus

nói cùng các môn đồ

*

Anhue Doan

nhiều MS chỉ cầu nguyện xin Chúa chữa lành không dùng lời Chúa dạy trong KT là Chúa Jesus đã cho mình uy quyền trong lúc Ngài bị đánh đập trước khi lên thập tự giá là vì lằn roi Ngài chịu chúng ta được lành bệnh. Và Ngài dạy chúng ta lấy Danh Chúa Jesus mà trừ các quỷ. Chúng ta lãnh không thì hãy cho không. Nếu làm sai Kinh Thánh thì làm sao chữa lành được?

*

P.H.

dạ

làm sao ạ?

*

Anhue Doan

chúa không bảo cầu nguyện chữa lành

chúa bảo đặt tay chữa lành

đuổi quỷ

*

P.H.

Amen

*

Anhue Doan

đặt tay đuổi bệnh tật chớ không phải đặt tay cầu nguyện

*

P.H.

Amen

*

Anhue Doan

Mình cứ làm với đức tin bằng hạt cải rồi từ từ nó sẽ lớn lên thì Chúa sẽ hành động

*

P.H.

dạ vâng

Con cũng đang học tập

*

Anhue Doan

gặp ai bệnh cứ đặt tay đuổi bệnh tật

*

P.H.

dạ

*

Anhue Doan

cô dạy đứa trẻ làm cũng chữa lành được nửa đó

tại nó có đức tin và tấm lòng trong sạch Chúa nghe

*

P.H.  

oh vậy à

Ngợi khen Chúa

*

Anhue Doan

đuổi bệnh như vậy

*

P.H.

về sự chữa lành có gì chú ý nữa không ạ

*

Anhue Doan

Ra lệnh như sau:

TRONG DANH ĐẠI QUYỀN ĐẠI NĂNG CỦA CHÚA JESUS VÀ VỚI UY QUYỀN THUÔC LINH CHA BAN CHO TA. HÔM NAY TA RA LÊNH CHO BÊNH _______HẢY CÚT RA KHỎI THÂN THỂ CỦA _________VÀ ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU LÀ NƠI CHÚA JESUS DÀNH ĐỂ CHO CHÚNG BÂY TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS AMEN.

Ra lệnh và đuổi bệnh tật như đuổi tà linh vậy đó.

*

P.H.

Amen! Cảm ơn cô.

Con sẽ còn nhiều câu hỏi hỏi trong kỳ tới nhé!

(Còn tiếp 1 kỳ)