BÀI CHAT VỚI P.H. HỎI VỀ VẤN ĐỀ ÂN TỨ ĐUỔI TÀ LINH

BÀI CHAT GIỮA CẬU P.H. VỚI ANHUE DOAN VỀ VẤN ĐỀ ÂN TỨ ĐUỔI TÀ LINH

P.H.
Con chào Cô
Cô khỏe chứ ạ

Anhue Doan
chào cháu

P.H.
dạ

Anhue Doan
hỗm rày cháu ra sao rồi?

P.H.
dạ cháu tốt hơn rồi cô

P.H.
con muốn được trong sạch trước mặt Chúa
trước đây con cũng đã gặp một số anh em nói lời Chúa rất đúng’
nhưng họ hướng mình đi theo một hướng nào đó
làm cho cháu không biết điều nào đúng hay sai nửa
về sau thì biết nên đã tránh xa họ

Anhue Doan
giống như chứng nhân Giê Hô Va dẫn đi lạc không biết bao nhiêu linh hồn rồi đó

P.H.
oh
cháu có nghe

Anhue Doan
Mormon nữa. Phải theo Chúa Jesus và theo Kinh Thánh thôi. Theo loài người khi họ té mình bị té theo họ luôn. 

P.H.
họ có tư tưởng như vậy

Anhue Doan
hôm bữa trước cô giúp cháu thấy có ơn thánh linh không?

P.H.
Cô ạ
cháu thấy được sự tác động của Chúa

Anhue Doan
cảm ơn Chúa
cô giúp rất nhiều người
bệnh cũng hết luôn

P.H.
oh Tạ ơn Chúa

Anhue Doan
Chúa mới kêu gọi cô khoảng 1.5 năm nay mà cô giúp chữa bệnh và cầu nguyện giúp nhiều người trên toàn thế giới rồi đó trên FB hay trong sở làm

P.H.
oh Ngợi khen Chúa
Chúa ban ơn cho Cô

Anhue Doan
cô có cầu xin Chúa chữa cho một cô đó hai chân không bằng nhau và Chúa cho một chân dài thêm được 5.5 phân nửa đó. Hai chân được bằng nhau trở lại.

P.H.
wow
Chúa thật vĩ đại
hihi ,mình đơn sơ Chúa có thể sử dụng mình lớn hơn

Anhue Doan
cô chỉ là dược sĩ thôi Chúa kêu gọi đi hầu việc Chúa ngoài giờ làm việc

P.H.
Dạ
Con tưởng cô đi hầu việc Chúa trọn thời gian

Anhue Doan
không. Cô đi làm dược sĩ thôi
Chúa kêu đi làm gì thì làm
Chúa sẽ dạy dỗ mình

P.H.
dạ
Amen
Vậy có giờ nhóm Hội Thánh nào bên đó ạ

Anhue Doan
Chúa kêu gọi cô trong giấc chiêm bao rồi chỉ cô học chữa lành đuổi tà linh trên internet học mấy người mục sự giỏi trên mạng để có thêm đức tin trong sự chữa lành đuổi tà linh
Tạ ơn Chúa. Cô nhóm nhà thờ Mỹ C&MA
Người thứ nhất cô chưa lành là cái chân của cô bị ghẻ lỡ lúc sinh nhật 60 tuổi. Cô phải cầu nguyện chữa chữa lành cho cô trước. Cô có làm chứng trong CÂU CHUYÊN CỦA ADMIN cháu có vào đọc không? Cô viết được rất nhiều bài trong đó.

P.H.
oh Tạ ơn Chúa
vậy cô nhận ân tứ Chúa từ lúc nào ạ

Anhue Doan
Lúc 23 tuổi Chúa cho cô đuổi quỉ cho một cô bạn một lần rồi cô sợ quá, trốn luôn đến già. Trong lúc cầu nguyện cho cô bạn, tà lình xuất ra và cô ấy búng ra 3 thước tây và nằm mê man bất tỉnh khoãng 5 phút

P.H.
haha

Anhue Doan
nay cô 60 tuổi Chúa kêu gọi đi làm đuổi tà linh lại luôn nữa.

P.H.
oh Tạ ơn Chúa

Anhue Doan
gần 40 mười năm cô đã đi trong đồng vắng

P.H.
oh lâu quá
nhưng Tạ ơn Chúa đã dùng cô lúc này

Anhue Doan
Cô chạy trốn Chúa như Giôna nhưng Chúa theo bắt cô đó.

P.H.
da
Tạ ơn Chúa đã dạy cô

Anhue Doan
Nhờ vậy cô mới biết Chúa Jesus thật sự là đấng sống có quyền năng chữa lành và đuổi quỉ 
cô cha mẹ, anh em, bà còn rất nhiều lắm Mục Sự bên nhánh tin lành thuần túy (CM&A) 3 đời rồi nhưng Chúa dẫn đường cô một cách đặt biệt theo Chúa Jesus 
Đạo giáo hay tôn giáo không cứu được ai nhưng Chúa Jesus cứu được mình ra khỏi tội lỗi và cho mình có được uy quyền đuổi tà linh và chữa lành mọi tật bệnh.

P.H.
Amen

Anhue Doan
Đúng chúng ta theo Chúa Jesus là đường đi, chân lý và sự sống

KHOÃNG MÔT TUẦN SAU:

P.H.
mến chào Cô ạ
cô khỏe chứ ạ ?

Anhue Doan
chào cháu
khoẻ
cháu ra sao rồi?

P.H.
Tạ ơn Chúa

Anhue Doan
cần cầu nguyện thêm không?

P.H.
Cháu cũng khỏe ạ
cầu nguyện để đức tin cháu mạnh mẽ
để có thể cầu nguyện chữa lành
đuổi quỉ?

Anhue Doan
điều đó cứ bắt đầu đi truyền bá phúc âm thì uy quyền đuổi tà linh và bệnh tật Chúa sẽ ban cho

P.H.
oh vậy à

Anhue Doan
ân tứ ấy Chúa ban cho mọi người muốn ra đi dạn dỉ truyền bá phúc âm cho người ngoại đạo

P.H.
dạ vâng

Anhue Doan
rất hiếm có trong nhà thờ

P.H.
oh

Anhue Doan
Kinh Thánh Chúa hứa vậy mà
nếu mình có tính thương người đang hư mất

P.H.
cháu đang nói ân tứ chữa lành trong nhà thờ
còn uy quyền thi hành ngoài nhà thơ`
sẽ chữa lành đuổi quỷ

Anhue Doan
cứ lấy tình yêu thương những người đang chết trong tội lỗi sẽ đi vào hồ lửa đời đời ra đi truyền bá phúc âm ân tứ ấy Chúa sẽ ban cho

P.H.
dạ

Anhue Doan
Kinh Thánh Chúa nói vậy mà
trong nhà thờ có người khó giữ được sự chữa lành luôn vì cô có giúp một số người được hết bệnh nhưng sau đó bệnh trở lại
vì họ cứ đường cũ mà đi không chịu quay 180 độ tìm đường khác mà đi
họ ỷ lại rất nhiều

P.H.
oh vậy a

Anhue Doan
tưởng Chúa nhân từ muốn làm gì thì làm và họ nghe lời xúi giục của ma quỉ vẫn cứ theo đường mòn cũ mà đi nữa
bệnh sẽ trở lại nữa

P.H.
dạ
sao bệnh dể trở lại vậy à

Anhue Doan
Trong nhà thờ nhiều người rất dễ mắc tội nói hành, giận, ghen ghét, ganh tị.v.v.
Chúa là đấng thánh nên họ phạm tội thì bệnh trở lại chớ sao

P.H.
dạ
thế thì ít ai có thể giữ được sự chữa lành

Anhue Doan
Người chưa tin Chúa họ được tái sanh thành ra Chúa mở cho họ con đường mới mà đi nên bệnh họ hết luôn. Người tin Chúa phải biết bệnh mình đến từ đâu và từ bỏ con đường cũ đừng làm chuyện đó nữa mới hết luôn được.
Thí dụ như một người đàn bà đang buồn giận chồng con bị bệnh. Phải ngưng buồn giận và hãy tha thứ cho chồng con rồi bệnh mới hết luôn được. 

P.H.
oh

Anhue Doan
vì họ thiếu sự hiểu biết và ỷ lại nói Chúa nhân từ hay tha thứ và vẫn cứ đi con đường cũ trở lại mới bị bệnh trở lại.
con chiên Chúa không vâng lời Chúa bị ma quỉ dụ dỗ phạm tôi với Chúa nên sanh ra bệnh tật

P.H.
dạ

Anhue Doan
Phải ăn năn đỗi vui ra buồn đổi cười ra khóc ăn năn thật sự chừa bỏ con đường tà trở về nhà Cha làm theo lời chị dẫn của Cha mới hết luôn bệnh tật

P.H.
dạ

Anhue Doan
Một số đông tín đồ trong hội thánh đi theo Chúa bằng miệng lưỡi thôi

P.H.
oh

Anhue Doan
thời kỳ cuối cùng rồi là HT Laodixe Kinh Thánh nói tiên tri vậy mà

P.H.
dạ
Cô có hay đi truyền giáo xa không a ?

Anhue Doan
Cô truyền giáo trong FB và có dịp thì giúp người tin Chúa trong FB vậy thôi
có đi làm dược sĩ mà
đâu phải nhà truyền giáo

P.H.
Oh

Anhue Doan
Ba cô làm Mục Sư nên Chúa kêu gọi ngoài giờ làm việc giúp thêm người thôi
Ba mất 20 năm nay rồi

P.H.
oh vậy a

Anhue Doan
Cây tre gìa chết đi măng lại mọc lên
tiếp tục đi làm công việc của cha ông để lại
Chúa kêu gọi và bắt buộc phải đi làm

P.H.
Amen

Anhue Doan
ai muốn làm công việc Chúa đâu
bị bắt bớ đủ thứ, người đời vu oan đủ điều, ganh tị ghen ghét.v.v.

P.H.
dạ đúng rồi à

Anhue Doan
ghen ghét nói xấu đủ thứ để mình nản chí
chỉ những người thật bị bắt bớ dữ dội
người giả không bị bắt bớ đâu
vị ma quỉ ghét Chúa Jesus trước chớ không ghét mình đâu

P.H.
Amen
dạ
đúng vậy

Anhue Doan
Cháu hãy ra đi gặt lúa cho Chúa vì đồng ruộng đã vàng nhưng thiếu con gặt
cứ ra đi làm việc phép là dấu kỳ sẽ cập theo sau để làm cho vững đạo

P.H.
dạ vâng ạ
Cháu sẽ ra đi

P.H.
Cô ơi cho cháu hỏi điều này

Anhue Doan
ok

P.H.
cháu vẫn chưa tìm được nền tảng Kinh Thánh cho điều này
đó là
một người tin Chúa thì họ được Chúa tha thứ hết tội lỗi
và xoá sạch
Nhưng sao mà quỷ vẫn theo họ
vì những điều trước kia họ làm
có câu Kinh Thánh nào giải thích điều nầy không ạ

Anhue Doan
Khi họ tin Chúa thì tội được tha lúc đó thôi. Sau đó họ có vâng lời Chúa sống đẹp lòng Chúa hay không? Những tà linh trước kia theo họ vẫn còn đó chờ khi họ phạm tội trở lại nhập vào và 7 con quỉ lận chớ không phải như xưa nữa đâu. Lúc đó rất khổ cho họ ăn năn trở lại và cần phải nhờ người có ơn Chúa đuổi quỉ chớ không phải như xưa nữa khổ hơn lúc đầu nữa đó nha

P.H.
điều này thì đúng
những ý cháu hỏi về những tội lổi trước đây có ảnh hưởng đến đời sống theo Chúa của họ
tại sao vẫn còn ảnh hưởng
vì họ thuộc về Chúa rồi mà
sao nhưng tội lỗi trước đây họ làm vẫn có ảnh hưởng

Anhue Doan
VÌ HỌ KHÔNG KHƯỚC TỪ CHÚNG NÓ NÊN NÓ CỨ THEO HOÀI CHO ĐẾN CHẾT THÔI. Ngựa quen đường cũ mà.

P.H.
Chúa đã tha thứ họ rồi mà
thì mà quỷ sẽ không còn quyền chứ ạ

Anhue Doan
Vậy nên con cái chúa phải tự xét mình và khước từ nhưng tôi lỗi khi xưa mình đã vấp phạm để chúng không theo mình nữa. Đó là yếu điểm của họ đó.
như là một người đã yêu cô gái rồi sau này bỏ cô ấy đi theo người mới
cô cũ nầy sẽ đi theo mãi và hy vọng rằng ngày nào anh chàng này sẽ trở về với mình
ma quỉ cũng vậy thôi

P.H.
oh
Cô có câu Kinh Thánh nào về điều nầy ko ạ?
chau’ đã hiểu điều Cô nói’
Nhưng cháu không tìm được cậu Kinh Thán nào bảo vệ cho điều này

Anhue Doan
I Phiero 5:8-9:
8Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. 9Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. 

P.H.
yes

Anhue Doan
Phải giúp họ khước từ có nghĩa là quay lưng với những tội lỗi và tà linh mà xưa kia họ đã làm và hứa với Chúa là sẽ không bao giờ tái phạm những điều đó nữa. Nhứt là ăn đồ cúng kiến là điều tối kỵ lắm với Chúa sau khi tin Chúa rồi mà vẫn đi ăn đồ cúng.

P.H.
oh thế à
cháu đã có xưng tội đó rồi

Anhue Doan
mà quỉ sẽ trở lại quấy phá họ nhiều lắm hy vọng ngày nào nó dẫn dụ họ về nhà ăn đó cúng kiến tà linh là nó nhập vào liền nha

P.H.
oh vậy à
nguy hiểm vậy?

Anhue Doan
không phải một con mà là 7 con quỉ nha

P.H.
oh
vâng
ak
cô biết TB.Joshua chứ a
ông ấy rất được ơn đuổi quỷ
chau’ thấy có video ông dùng nuớc xịt gì đó
cháu chưa hiểu?

Anhue Doan
nước đó để ông gởi đi những chỗ xa cho những người không có ân tứ thánh linh dùng để đuổi quỉ được. Nước đó ông đã cầu nguyện trong danh Chúa Jesus rồi thì nước đó trở nên thánh để gởi đi cho người khác ở nơi xa dùng nó để đuổi quỉ được.
Và thật sự họ đã làm được điều đó.

P.H.
oh
cháu thấy họ xịt mà không hiểu

Anhue Doan
khi xưa Phaolo đem khăn ra cầu nguyện trên khăn rồi gởi tới những anh em những người chưa nhận lãnh ân tứ thánh linh chưa được sức dầu chữa bệnh đuổi quỉ được. Họ cầm lấy và đem đi dùng khăn ấy trong sự chữa lành đuổi quỉ được. Chỉ có vậy thôi.

P.H.
Kinh Thánh nói dùng dầu chứ ai dùng nước bao giờ ạ

Anhue Doan
người chưa được Chúa sức dầu không làm được như những người được Chúa sức dầu
vì vậy người được Chúa sức dầu phải cầu nguyện chuyển tải sự sức dầu trên đồ dùng đó có thể là dầu, nước có thể là miếng vải để người kia có thể đem đi và chữa lành đuổi quỉ. ma quỉ thấy đó mà sợ. chỉ vậy thôi

P.H.
dạ cháu biết
sự xức dầu mà Chúa đặt để trên một người
ak đầy tớ Chúa đó hay đuổi quỷ như thế nào à

Anhue Doan
cháu xem phim video dưới quí đã nhiều rồi ai cũng làm vậy thôi. Đuổi quỉ trong danh chúa Jesus. Ma quỉ chỉ sợ danh Chúa Jesus thôi. Ngoài ra không có gì là chúng sợ hết.
Ra lệnh cho chúng phải đi ra khỏi người đó:” TRONG DANH ĐẠI QUYỀN ĐẠI NĂNG CỦA CHÚA JESUS CON ĐỨC CHÚA TRỜI HẰNG SỐNG, VỚI UY QUYỀN THUÔC LINH CHA BAN CHO TA, TA RA LÊNH HỞI TÀ LINH TÊN________HẢY LUI RA VÀ RA KHỎI _______NGAY GIỜ NẦY VÀ ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU TRONG DANH CHÚA JESUS AMEN!

P.H.
dạ

Anhue Doan
Nếu không được Chúa sức dầu thì ma quỉ không sợ. Và tên mình có thật sự được ghi trên sách sự sống trên nước thiên đàng chưa? Nếu đó là sự thật mình rất có uy quyền Chúa cho để đuổi tà linh trong Danh Chúa Jesus nên chúng nó rất sợ. 

P.H.
Cô đã dùng cách’ chia ” hồn và linh ” chưa ạ

Anhue Doan
cô không làm chia hồn linh cốt tủy gì hết.
cô chỉ nhân danh chúa Jesus đuổi tà linh đi thôi
nó bị bắt buộc phải đi vì mình có uy quyền Chúa cho mình hơn chúng nó nên chúng nó sợ mình lắm.
Chúa có xức dầu cho cô đuổi quỉ từ khi 23 tuổi

P.H.
oh
vậy a

Anhue Doan
có đuổi con quỉ nó phóng ra khỏi cô bạn 3 thước tây. Lúc có còn nhỏ, thấy sợ quá chạy trốn Chúa không dám làm cho đến mấy chục năm sau. Lúc đó có chưa thấy có ai làm được như vậy hết. Bây giờ nhiều người làm vậy rồi nên mình không sợ nữa.
chữa lành đuổi quỉ
trong danh Chúa Jesus thôi

P.H.
Amen
Tạ ơn Chúa

Anhue Doan
Cô giúp được rất nhiều người trong FB trong sự chữa lành và đuổi tà lính trong danh Chúa Jesus. Tà linh và ma quỉ xuất ra khỏi để lại họ sự bình an vui vẽ trong tâm hồn của họ.

P.H.
oh

Anhue Doan
ma quỉ có thể nhập vào hay có thể ám ảnh làm con người giận, nóng tánh, buồn lo, chán đời, tham lam, ích kỷ, v.v những bông trái ngược lại với bông trái Thánh Linh là bông trái của chúng nó

P.H.
dạ
ma quỷ rất xảo quyệt mà
là kẻ cướp giết và hủy diệt
hôm trước cháu có thực hành cầu nguyện chữa lành
chau cầu nguyện thì thấy có sự áp bức của tà linh trên người đó

Anhue Doan
Vì trong danh Chúa Jesus nếu có tà linh trong người đó nó sẽ làm ra mặt vậy đó
phải đuổi qủi đi mới được

P.H.
vâng
nó có biểu hiện chống đối bên ngoài
thì cháu nhân danh Chúa đuổi nó
thi bệnh người đó cũng được chữa lành
nhưng cháu biết ma quỷ vẫn chưa thật sự lìa người đó

Anhue Doan
một người có thể có rất nhiều con quỉ phải kêu đúng tên chúng nó đuổi chúng nó mới chịu đi

P.H.
da

Anhue Doan
cứ bắt đầu cầu xin Chúa chữa lành đuổi tà linh thì Chúa sẽ bắt đầu làm việc.
không bắt đầu làm sao biết mình có ơn Chúa hay không? Đức tin càng ngày càng lớn lên khi mình bắt đầu làm dễ dàng hơn

P.H. 
dạ vâng
cảm ơn cô đã chia sẻ
hôm nào có dịp cháu sẽ học hỏi tiếp

Anhue Doan
Ok

P.H.
Nguyện Chúa ban phước và xức dầu trên cô để làm công việc Chúa

Anhue Doan
khuya rồi cô đang chat 3 người một lượt đây

P.H.
oh
vậy à
vậy chúc cô tí ngủ ngon nhé

Anhue Doan
Bye
(còn tiếp)

Advertisement