GIÚP TÂM LINH TĂNG TRUỞNG BÀI SỐ 3

BÀI SỐ 3: TÍN LÝ TIN LÀNH CỦA NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI LÀM CHO DỂ NHỚ THEO CÁCH 5 NGÓN TAY:

Tín lý Tin Lành của nước Đức Chúa trời theo sự bày tỏ của Chúa Cha như cách 5 ngón tay làm cho dể nhớ để dọn sạch một tội lổi mà tôi đã chỉ dẩn giúp mọi người từ mấy năm nay vẩn không thay đổi.

Có những trường hợp khó khăn hơn cho người có tổ tông làm thầy bùa, thầy pháp bị sự rủa sả của Chúa Cha trên 3-4 đời thì phải thêm 2 câu kế tiếp nữa thành ra tất cã 7 như dưới đây:

Hãy tìm một nơi vắng vẻ, nhắm mắt lại tìm tội lổi của mình, những gì mình làm mà lương tâm bị cắn rứt không án ngủ yên chính là tội lổi đấy. Học thuộc lòng 5 phần nầy xong, làm bằng tất cã tâm linh linh hồn và thân xác gom lại thành một và cầu nguyện như sau:

1-Trong danh Chúa Jesus Christ, con chấp nhận con là một tội nhân không đáng được thương xót, phải bị kết án tử hình và bị xét xử bị đóng đinh trên cây thập tự giá vì đã phạm tội _. (phạm tội lớn hay tội nhỏ gì trước mặt Đức Chúa Cha cũng như nhau hết, không có tội nào là lớn, hay tội nào là nhỏ trước mặt Ngài hết)
2-Hôm nay chấp nhận Chúa Jesus đã chết thế, đã bị đóng đinh cho tội lổi nầy của con trên cây thập tự giá rồi.
3-Con tin rằng Chúa Cha sẽ tha thứ cho tội nầy của con, Ngài không nhìn thấy tội lổi nầy của con nữa.
4-Kể tử hôm nay con sẽ quay đầu trở lại 180 độ không làm tội nầy nữa, xin Cha giúp con làm trọn lời hứa không phạm tội nầy nữa.
5-TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST TA RA LỆNH CHO TẤT CÃ TÀ LINH LÀM CHO TA PHẠM TỘI NẦY_______HÃY LUI RA KHỎI TA, ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY GIỜ NẦY .HÃY CÚT NGAY AMEN!

6-Bạn hãy chấp nhận tội nầy_________của tô tông ông bà hai bên nội ngoại từ 4 đời trước như là tội của bạn làm, xong ăn năn trở lại từ đầu làm theo cách 5 ngón tay trở lại đuổi tà linh cho đến khi chugns đi ra khỏi bạn.

7-Xong rồi xin Cha cắt đứt tất cã những sự rủa sả trên đời sống bạn về tội lổi nầy của tô tông hai bên nội ngoại của bạn làm và xin Cha ban phước trên bạn và con cháu bạn ngàn đời Amen!

Sau khi dọn sạch lòng, đuổi tà linh ra khỏi từng tội một xong hết rồi thì người bạn cãm thấy nhẹ nhàng thoải mái, không còn có tội lổi nào vấn vương bạn thì bạn hãy xin Cha ban Chúa Thánh Linh ngự vào lòng bạn. Sau khi Chúa Thánh Linh ngự vào lòng bạn rồi thì bạn sẽ cãm nhận được một đời sống mới gọi là sự tái sinh. Chúa Cha đã tái tạo bạn từ con người tội lổi được trở nên như một con người trong sạch giống như hình ảnh của Ngài, không còn ham mê thế gian, tội lổi nữa. Con người mới nầy nhận lãnh 9 trái Thánh Linh ngay sau đó: Galati 5:22: Nhưng trái của Thánh-Linh, ấy là lòng yêu-thương, sự vui-mừng, bình-an, nhịn-nhục, nhân-từ, hiền-lành, trung-tín, mềm-mại, tiết-độ. Đây là bởi ân điển Chúa Cha ban cho chúng ta cách nhưng không phải có tiền mà mua được. Ấn chứng Thánh Linh nầy sẽ như là vé vào cửa nước thiên đàng mà Chúa Cha ban cho các bạn với điều kiện là bạn phải vâng lời Cha, gìn giử mình trong sạch để chờ ngày Chúa Jesus trở lại tiếp rước bạn về nước thiên đàng.

Nếu bạn có lở phạm tội, Chúa Thánh Linh không còn ở trong lòng bạn nữa, bạn hãy mau ăn năn tội lổi trở lại và làm theo cách 5 ngón như phần trên lại lần nữa cho đến khi sạch tội và mời Chúa Thánh Linh vào lòng trở lại. Ma quỷ một khi đã vào lòng rồi thì không tự nhiên mà biến mất. Chúng ta phải ăn năn tội lổi và đuổi chúng nó đi ra khỏi chúng ta thì chúng ta mới hy vọng được giải thoát khỏi màng lưới của chúng nó.
Mong rằng các bạn hiểu tín lý Tin Lành của nước Đức Chúa Trời qua sự trình bày của tôi rất sáng tỏ, dể hiểu, không có gì kín giấu, đúng với lời Kinh Thánh dạy. Nhiều người áp dụng và đuổi được nhiều tà linh tự mở trói cho họ được tự do trong Chúa mà bao nhiêu năm nay không ai giúp họ được. Cảm tạ ơn Chúa Cha thật là tuyệt vời! Hallelujah! Amen!

(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi sáng của Chúa Thánh Linh trong Danh Chúa Jesus)

Advertisement