CÁCH ĐÁNH TRẬN TRONG THẾ GIỚI LINH CỨU NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH CHƯA TIN CHÚA BỊ BỆNH.

CÁCH ĐÁNH TRẬN TRONG THẾ GIỚI LINH CỨU NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH CHƯA TIN CHÚA BỊ BỆNH.

Trước hết mời các bạn vào đọc những câu Kinh Thánh sau đây để nắm chắc lời hứa của Chúa hầu giử vửng lòng tin nơi lời hứa của Đức Chúa Cha trong công việc đánh trận với các tà linh, uế linh cướp giựt linh hồn người thân trong gia đình bạn ra khỏi sự trói buộc của tà linh và bệnh tật.

Ê-phê-sô 6:10-13; Cô-lô-se 2:14-15; II Sử-ký 7:14-15; Dân-số-ký 14:28; Luca 1:45; Luca18:7-8; Luca 18:26-27

1-CÔNG BỐ TRÓI BUỘC, HẾT NHỮNG TÀ LINH, UẾ LINH. CÔNG BỐ HỦY PHÁ, CHẶT ĐỨT HẾT NHỮNG KẾ ƯỚC CỦA NGƯỜI THÂN MÌNH VỚI SA TAN VÀ ĐỒNG BỌN CHÚNG NÓ, MỞ TRÓI CHO HỌ ĐƯỢC TỰ DO ĐỂ THỜ PHƯỢNG ĐỨC CHÚA TRỜI HẰNG SỐNG.

2-CẢM TẠ ƠN CHA.

3-CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA THÁNH LINH, CẦU THAY VỚI CHA CHO NGƯỜI ĐANG BỆNH.

4-CÔNG BỐ LỜI HỨA CỦA CHA TRONG SỰ THA TỘI VÀ SỰ SỐNG CỦA NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH.

4-ĐỨNG CHỔ SỨC MẺ CỦA NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH MÌNH MÀ CHẤP NHẬN TỘI CHO HỌ, ĂN NĂN VÀ XIN CHA THA THỨ TỘI LỔI CỦA HỌ.

5-NÓI CHUYỆN VỚI NHÂN LINH.

6-CẢM ƠN CHÚA JESUS ĐÃ GÁNH HẾT SỰ RỦA SÃ CỦA GIA ĐÌNH MÌNH.

7-XIN CHA BẢO VỆ.

8-CẮT ĐỨT GIAO KÈO KẾ ƯỚC DÒNG HỌ VÀ GIA ĐÌNH KÝ KẾT VỚI MA QUỶ.

9-CẢM ƠN CHA ĐÃ NHẬM LỜI CẦU XIN VÀ GIÚP XONG MỌI SỰ VIỆC VÀ LẤY ĐỨC TIN MÀ NHẬN LẤY.

10-NẾU BẠN CÓ BIẾT THÊM NHỮNG TỘI CỦA (A) MÌNH LÀM BỊ SATAN KIỆN CÁO TRƯỚC MẶT CHA TRÊN NƯỚC THIÊN ĐÀNG ĐƯỢC LIỆT KÊ RA THÌ MÌNH PHẢI ĐỨNG CHỔ XỨC MẺ CỦA NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH ĐANG BỆNH ĂN NĂN THẾ CHO HỌ.

*******XEM BÀI CẦU NGUYỆN MẨU CHO NGƯỜI (A=thế vào chử ÔNG, BÀ, CHA, MẸ, VỢ, CHỒNG, ANH, CHỊ, EM, V.V.) TRONG GIA ĐÌNH BỊ BỆNH NẶNG, THÍ DỤ NHƯ BỆNH UNG THƯ******

1-CÔNG BỐ TRÓI BUỘC HẾT NHỮNG TÀ LINH, UẾ LINH, ÁC LINH

-TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST, TA TRÓI BUỘC NGƯƠI SA TAN, TA TRÓI BUỘC TẤT CÃ NHỮNG KẺ MẠNH SỨC, TA TRÓI BUỘC TẤT CÃ NHỮNG TÀ LINH, UẾ LINH, VÀ ÁC LINH. TA TRÓI BUỘC TÀ LINH QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT, PHẬT A DI ĐÀ, PHẬT DI LẠC. TA TRÓI BUỘC TẤT CÃ TÀ LINH CHỐNG NGHỊCH LẠI Ý MUỐN TỐT LÀNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRÊN ĐỜI SỐNG CỦA (A= thế vào chử ÔNG, BÀ, CHA, MẸ, ANH, CHỊ, EM) CỦA TA TÊN ………

-TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST, TA TRÓI BUỘC CÁC NGƯƠI, TA HỦY PHÁ TẤT CÃ NHỮNG CÔNG VIỆC CỦA CÁC NGƯƠI, TA HỦY PHÁ HẾT TẤT CÃ NHỮNG ÂM MƯU, NHỮNG KẾ HOẠCH CỦA CÁC NGƯƠI TRÊN ĐỜI SỐNG CỦA (A) TA.

-TRONG DANH CỦA ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST, TA RA LỆNH CHO TẤT CÃ NHỮNG TẾ BÀO UNG THƯ Ở TRONG THÂN THỂ CỦA (A) CỦA TA PHẢI KHÔ HÉO ĐẾN TẬN GỐC RỂ, PHẢI CHẾT LUÔN TRONG NGAY GIỜ NẦY.

-TRONG DANH CỦA ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST TA CÔNG BỐ (A) CỦA TA SẼ ĐƯỢC SỐNG, ĐỂ TIẾP NHẬN ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST LÀM CỨU CHÚA CỦA MÌNH.

-TRONG DANH CỦA ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST TA CÔNG BỐ MỞ TRÓI CHO (A) CỦA TA LÀ ………ĐỂ (A) ĐƯỢC TỰ DO CHẠY ĐẾN VỚI ĐỨC CHÚA GIÊ-XU-CHRIST, ĐỂ CHẠY ĐẾN VỚI ĐỨC CHÚA CHA ĐỂ TIẾP NHẬN SỰ CỨU RỔI ĐỂ LINH HỒN CỦA (A) ĐƯỢC CỨU.

-TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST, SATAN TA RA LỆNH CHO NGƯƠI HÃY BUÔNG THA (A) CỦA TA LÀ… TRẢ (A) CỦA TA LẠI CHO ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST.

TRONG DANH CỦA ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST, TA RA LỆNH CHO SATAN CÙNG CÁC ĐỒNG BỌN CỦA CHÚNG BÂY CÚT NGAY CHO TA, ĐI RA KHỎI ĐỜI SỐNG THÂN THỂ CỦA (A) CỦA TA NGAY BÂY GIỜ VÀ ĐI VÀO NƠI VỰC SÂU KHÔNG ĐÁY, KHÔNG ĐƯỢC TRỞ LẠI ĐỂ QUẤY PHÁ (A) TA NỮA

-TRONG DANH CỦA ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST, TA CÔNG BỐ NƯỚC THIÊN ĐÀNG ĐÃ ĐẾN VỚI (A) CỦA TA.

2-CẢM TẠ ƠN CHA:

-LẠY CHA CỦA CON, CON CẢM ƠN CHA, CON NGỢI KHEN CHA VÌ NGÀI LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI NHÂN TỪ, GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT, CHẬM NÓNG GIẬN. CHA ƠI CON CẢM ƠN CHA BỞI VÌ Ý MUỐN TỐT LÀNH CỦA NGÀI LÀ NGÀI MUỐN CỨU (A) CỦA CON TÊN LÀ…..CON CẢM ƠN CHA

-CHA ƠI, CON NHẮC LẠI CHO CHA NHỚ VÌ CHA HỨA VỚI CON, HỂ AI KÊU CẦU DANH CHÚA THÌ ĐƯỢC CỨU. CHA ƠI, BÂY GIỜ CON ĐỨNG TRONG CHỔ XỨC MẼ CỦA DÒNG HỌ CON, GIA TỘC NHÀ CON, CON HẠ MÌNH CON XUỐNG TRƯỚC MẶT CHA, CON XIN NHẬN HẾT NHỮNG TỘI LỔI, LỔI LẦM CỦA DÒNG HỌ CON. CON XIN ĂN NĂN TỘI LỔI CHO DÒNG HỌ CON. CON XIN CHA NGÀI THƯƠNG XÓT VÀ THA THỨ MỌI TỘI LỔI CỦA DÒNG HỌ CON. CON CẢM ƠN CHA. XIN CHA NGÀI XÓA SẠCH MỌI TỘI LỔI GIAN ÁC CỦA DÒNG HỌ CON BẰNG DÒNG HUYẾT CỦA CHÚA JESUS CHRIST, CON CẢM ƠN CHA

-CHA ƠI, CON XIN CHA LÀM ƠN, XIN CHA GIỬ LINH HỒN CỦA (A) CON ĐỂ (A) CON CÓ CƠ HỘI TIẾP NHẬN CỨU CHÚA JESUS CHRIST LÀM CỨU CHÚA CỦA MÌNH.

-CHA ƠI NGÀI ĐÃ HỨA RẰNG NHỮNG SỰ MẮT CON CHƯA THẤY, TAI CON CHƯA NGHE, LÒNG CON CHƯA NGHỈ ĐẾN LÀ NGÀI ĐÃ SẮM SẲN CHO KẺ YÊU MẾN NGÀI. CON CẢM ƠN CHA VÔ CÙNG.

-CHA ƠI, CON CẦU XIN NGÀI, XIN NGÀI THƯƠNG XÓT (A) CỦA CON, CỨU LINH HỒN CỦA (A) CON CŨNG NHƯ CỨU THÂN THỂ ANH CỦA CON, VÀ CHỮA LÀNH MỌI BÊNH TẬT CHO (A) CỦA CON. CON CẢM ƠN CHA. CHA ƠI CON TIN RẰNG, NGÀI LÀ GIÊ-HÔ-VA ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA MUÔN LOÀI VẠN VẬT, KHÔNG CÓ GÌ LÀ QUÁ KHÓ ĐỚI VỚI CHA , CON TIN RẰNG NGÀI CÓ QUYỀN GÌN GIỬ LINH HỒN CỦA (A) CON VÀ CỨU LINH HỒN CỦA (A) CON. CON CẢM ƠN CHA VÔ CÙNG.

-CHA ƠI, XIN NGÀI MỞ ĐƯỜNG, XIN NGÀI ĐẬP VỞ CÁI TẤM LÒNG CỨNG CỎI CỦA (A) CON. XIN NGÀI ĐẬP VỞ CÁI LÒNG CỨNG CỎI CỦA (A) CON RA TAN NÁT NGAY GIỜ NÀY.

3-CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA THÁNH LINH:

-LẠY CHÚA THÁNH LINH KÍNH YÊU CỦA CON, XIN LỬA THÁNH LINH CỦA NGÀI THIÊU ĐỐT LÒNG CỦA (A) CON NGAY BÂY GIỜ. THIÊU ĐỐT (A) TỪ ĐẦU TÓC ĐẾN MÓNG CHÂN KHIẾN CHO LÒNG CỦA (A) BỊ ĐAU THẮT. XIN CHA CHO LÒNG CỦA (A) CON KHÔNG ĐƯỢC YÊN NGHỈ. XIN THÁNH LINH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI LIÊN TỤC CÁO TRÁCH LÒNG CỦA (A), THIÊU ĐỐT LÒNG CỦA (A) CON ĐỂ CHO (A) CON NHẬN BIẾT RẰNG MÌNH LÀ MỘT TỘI NHÂN VÀ CẦN CHẠY ĐẾN VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI ĐỂ ĐƯỢC CỨU RỔI, CON CẢM ƠN CHA

-LẠY CHÚA THÁNH LINH ƠI, XIN CHÚA NGÀI KHIẾN CHO (A) CỦA CON ĂN KHÔNG NGON NGỦ KHÔNG YÊN, LÒNG BỊ CÁO TRÁCH, TÂM LINH BỊ CÁO TRÁCH ĐAU ĐỚN OẰN OẠI TÂM LINH CỦA MÌNH ĐỂ (A) PHẢI HẠ MÌNH XUỐNG TRƯỚC MẶT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI, KÊU CẦU CÙNG ĐỨC CHÚA TRỜI. CHÍNH MIỆNG (A) CON SẼ KÊU CẦU ĐỨC CHÚA TRỜI ĐỂ CỨU LINH HỒN CỦA (A).

4-CÔNG BỐ LỜI HỨA CỦA CHA:

-CHA ƠI, NGÀI HỨA VỚI CON RẰNG TRONG LÚC CON CẦU NGUYỆN MÀ CON TIN THÌ CON ĐÃ ĐƯỢC RỒI, CON CẢM ƠN CHA BỞI VÌ NGÀI ĐÃI CON THEO NHỮNG GÌ NGÀI NGHE TỪ MIỆNG CỦA CON NÓI.

-CON CẢM ƠN CHA, NGÀI ĐÃ BAN CHO CON CHÚA JESUS CHẾT VÌ TỘI CỦA CON THÌ NGÀI SẼ KHÔNG TIẾC BẤT CỨ MỘT ĐIỀU GÌ KHÁC MÀ NGÀI KHÔNG BAN CHO CON CÙNG VỚI CON ẤY.

-CHA ƠI CON CẦU XIN NGÀI THƯƠNG XÓT (A) CỦA CON LÀ …….CHO (A) CÓ CƠ HỘI ĐỂ TIẾP NHẬN CHÚA JESUS LÀM CỨU CHÚA CUỘC ĐỜI CỦA (A) ĐỂ LINH HỒN (A) ĐƯỢC CỨU, CON CẢM ƠN CHA.

-XIN THÁNH LINH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI THIÊU ĐỐT HẾT MỌI TÀ LINH UẾ LINH ÁC LINH, VÀ TẤT CÃ NHỮNG LINH NÀO KHÔNG THUỘC VỀ NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI, KHÔNG THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST, XIN LỮA THÁNH LINH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI THIÊU ĐỐT NGAY GIỜ NẦY CON CẢM ƠN CHÚA THÁNH LINH.

CHA ƠI, XIN CHA NGÀI CHIẾU RỌI ÁNH SÁNG CỰC ĐẠI CỦA NGÀI VÀO TRONG TÂM TRÍ CỦA (A) CỦA CON, VÀO TẤM LÒNG (A) CỦA CON, MỞ LỔ TAI CỦA (A) CON, MỞ CON MẮT CỦA (A) CON, MỞ TẤM LÒNG CỦA (A) CON ĐỂ (A) CON THẤY ĐƯỢC, NGHE ĐƯỢC, VÀ CẢM NHẬN ĐƯỢC TÌNH YÊU CỦA CHA ĐÃ DÀNH CHO (A).

-CHA ƠI, CON TIN CHẮC RẰNG NGÀI YÊU (A) CỦA CON VÔ CÙNG VÀ NGÀI KHÔNG MUỐN (A) CỦA CON BỊ HƯ MẤT ĐỜI ĐỜI, VÌ VẬY NGÀI ĐÃ CHO CON BIẾT SỰ VIỆC NẦY VÀ CON ĐỨNG TRONG CHỔ XỨC MẺ MÀ CẦU THAY CHO (A) CỦA CON. CON CẢM ƠN CHA

5-NÓI CHUYỆN VỚI NHÂN LINH:

-TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST, TA NÓI CHUYỆN VỚI NHÂN LINH CỦA (A) TÊN ……….HÃY NGHE ĐÂY,

TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST (A) HÃY QUAY TRỞ VỀ ĐẦU PHỤC ĐỨC CHÚA TRỜI, HẠ MÌNH XUỐNG TRƯỚC MẶT ĐỨC CHÚA TRỜI, TIẾP NHẬN CHÚA JESUS CHRIST ĐỂ LINH HỒN (A) ĐƯỢC CỨU. HÃY QUAY TRỞ VỀ NGAY BÂY GIỜ ĐỪNG CÓ CHẬM TRỂ, HÃY ĐẦU PHỤC ĐỨC CHÚA TRỜI NGAY BÂY GIỜ TRƯỚC KHI QUÁ TRỂ.

-TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST, CON CÔNG BỐ BỞI LẰN ROI CHÚA JESUS CHỊU, (A) CỦA CON ĐÃ ĐƯỢC LÀNH BỆNH.

6-CẢM ƠN CHÚA JESUS ĐÃ GÁNH HẾT SỰ RỦA SÃ CỦA GIA ĐÌNH MÌNH:

-CẢM ƠN CHÚA JESUS NGÀI ĐÃ GÁNH HẾT TẤT CÃ NHỮNG SỰ RỦA SÃ, GÁNH HẾT TẤT CÃ MỌI TỘI LỔI CHO CON VÀ DÒNG HỌ CỦA CON. BÂY GIỜ CON KHÔNG PHẢI GÁNH NỮA, CON CẢM ƠN CHÚA JESUS, CON CẢM ƠN CHA.

-CHA ƠI XIN NGÀI TIẾP TỤC THÚC ĐẨY LÒNG CỦA CON ĐỂ CON KHÔNG YÊN NGHỈ MÀ TIẾP TỤC CẦU THAY CHO (A) CỦA CON CHO ĐẾN KHI (A) CỦA CON TIẾP NHẬN ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST LÀM CỨU CHÚA CUỘC ĐỜI MÌNH CON CẢM ƠN CHA VÔ CÙNG

XIN HUYẾT CỦA CHÚA JESUS CHRIST BAO PHỦ (A) CỦA CON TỪ ĐẦU ĐẾN CHÂN, TỪ TRONG RA NGOÀI. XIN HUYẾT CỦA CHÚA JESUS CHRIST BAO PHỦ VÀ NIÊM PHONG TẤT CÃ NHỮNG LỜI CẦU NGUYỆN CỦA CON, CON CẢM ƠN CHA.

7-XIN CHA BẢO VỆ:

XIN CHA BẢO VỆ CON, VỢ CHỒNG, CON CÁI CỦA CON TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST XIN CHA GÌN GIỬ LÒNG VÀ Ý TƯỞNG CỦA CON, CON CẢM ƠN CHA, CON CẢM ƠN CHÚA JESUS, CẢM ƠN ĐỨC THÁNH LINH.

8-CẮT ĐỨT GIAO KÈO KẾ ƯỚC DÒNG HỌ VÀ GIA ĐÌNH KÝ KẾT VỚI MA QUỶ:

-TRONG DANH CỦA ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST, TA ĐẠI DIỆN CHO ĐẠI GIA ĐÌNH DÒNG HỌ CỦA TA CẮT ĐỨT TẤT CẢ MỌI QUAN HỆ, CẮT ĐỨT MỌI GIAO KÈO KẾ ƯỚC MÀ GIA ĐÌNH DÒNG HỌ CỦA TA ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG VỚI NGƯƠI SA-TAN VÀ CÙNG VỚI TẤT CÃ CÁC ĐỒNG BỌN CỦA CÁC NGƯƠI: QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT, PHẬT A DI ĐÀ, PHẬT DI LẠC.

-TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST TA CÔNG BỐ CẮT ĐỨT VÀ ĐOẠN TUYỆT VỚI CÁC NGƯƠI. TA ĐẠI DIỆN CHO GIA ĐÌNH CỦA TA TA CẮT ĐỨT MỌI GIAO KÈO, HỦY PHÁ HẾT TẤT CÃ NHỮNG HỢP ĐỒNG ĐÓ.

-TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST NGƯỜI NA-XA RÉT, TA CẮT ĐỨT VÀ HỦY PHÁ HẾT NHỮNG BÙA NGẢI MÀ (A) CỦA TA CŨNG NHƯ GIA ĐÌNH CỦA TA DÙNG ĐỂ CỨU MẠNG SỐNG CỦA (A) TA. GIỜ NẦY, TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST NGƯỜI NA-XA-RÉT, TA HỦY PHÁ HẾT VÀ TA VÔ HIỆU HÓA HẾT NHỮNG CÔNG VIỆC CỦA CẤC NGƯƠI, TA VÔ HIỆU HÓA HẾT TẤT CÃ NHỮNG BÙA NGẢI CỦA CÁC NGƯƠI.

-TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST, CHA ƠI, CON XIN NHẬN TỘI CHO GIA ĐÌNH CỦA CON VÀ DÒNG HỌ CỦA CON. XIN CHA THA THỨ CHO DÒNG HỌ CỦA CON BỞI VÌ HỌ DÙNG BÙA NGẢI, XIN CHA THƯƠNG XÓT VÀ THA THỨ VÀ GIẢI CỨU DÒNG HỌ CON.

-TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST NGƯỜI NA-XA-RÉT, SA-TĂNG NGƯƠI NGHE ĐÂY, (A) CỦA TA KHÔNG THUỘC VỀ NGƯƠI. TA ĐẠI DIỆN CHO GIA ĐÌNH TA VÀ DÒNG HỌ CỦA TA, TA RA LỆNH CHO NGƯƠI, CÂM MIỆNG CỦA NGƯƠI LẠI. (A) TA KHÔNG THUỘC VỀ NGƯƠI. TA HỦY PHÁ HẾT TẤT CÃ NHỮNG GIAO KÈO KÝ KẾT CỦA (A) TA VỚI NGƯƠI, TA HỦY PHÁ HẾT.

-TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST, TA RA LÊNH VỚI NGƯƠI, SA TAN VÀ ĐỒNG BỌN CỦA NGƯƠI, HÃY BUÔNG TAY NGƯƠI RA, TRẢ (A) CỦA TA VỀ VỚI ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST. NGƯƠI CÂM MIỆNG NGƯƠI. NGƯƠI KHÔNG CÓ QUYỀN GÌ TRÊN NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH TA NỮA, TRÊN (A) CỦA TA NỮA, BỞI VÌ TA LÀ CON CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI. TA ĐÃ ĐỨNG RA NHẬN TỘI RỒI CHO CÃ DÒNG HỌ TA RỒI. BÂY GIỜ NGƯƠI KHÔNG CÓ QUYỀN GÌ HẾT, NGƯỜI KHÔNG CÓ QUYỀN ĐỂ KIỆN CÁO (A) CỦA TA NỮA, CÚT NGAY CHO TA.

9-CẢM ƠN CHA:

-LẠY CHÚA JESUS CỦA CON, CON CẢM ƠN CHÚA JESUS CHẾT VÀ ĐỀN TỘI CHO (A) CỦA CON, NGÀI ĐÃ CHẾT VÀ ĐỀN TỘI CHO CON CŨNG NHƯ TẤT CÃ NHỮNG NGƯỜI TRONG DÒNG HỌ CON. LẠY CHÚA JESUS CỦA CON, NGÀI ĐÃ HỨA RẰNG NGÀI ĐÃ XÓA TỜ KHẾ LẬP NGHỊCH CÙNG CON VÀ DÒNG HỌ CỦA CON CÁC ĐIỀU KHOẢN TRÁI VỚI CON (CÔ LÔ SE 2:14-15)

-CẢM ƠN CHA NGÀI ĐÃ XÓA HẾT MỌI KHẾ ƯỚC CHO CHÚNG CON, BÂY GIỜ CHÚNG CON THUỘC VỀ CHÚA JESUS, CHÚNG CON THUỘC VỀ NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI. (A) CỦA CON CŨNG ĐƯỢC NGÀI MUA CHUỘC BẰNG HUYẾT CHÚA JESUS VÀ NGÀI XÓA HẾT CÁC TỜ KHẾ NGHIỆP NGHỊCH CÙNG (A) CỦA CON.

-LẠY CHÚA JESUS, BÂY GIỜ NGÀI LÀ ĐẤNG BIỆN HỘ CHO CON VÀ (A) CỦA CON TRƯỚC TÒA ÁN CỦA THIÊN ĐÀNG. LẠY CHÚA JESUS CỦA CON ƠI, CON CẢM ƠN NGÀI BỞI VÌ NGÀI ĐÃ CHẾT VÌ TỘI CỦA (A) CỦA CON.

-SA TAN HÃY NGHE ĐÂY, NGƯƠI HÃY CÂM MIỆNG CỦA NGƯƠI ĐI VÀ BƯỚC SANG MỘT BÊN. NGƯƠI KHÔNG CÓ QUYỀN LÊN TIẾNG NỮA BỞI VÌ NHỮNG TỘI LỔI CỦA TA VÀ CỦA (A) TA VÀ DÒNG HỌ CỦA TA ĐÃ ĐƯỢC CHÚA JESUS GÁNH HẾT RỒI.

10-NẾU BẠN CÓ BIẾT THÊM NHỮNG TỘI CỦA (A) MÌNH LÀM BỊ SATAN KIỆN CÁO TRƯỚC MẶT CHA TRÊN NƯỚC THIÊN ĐÀNG ĐƯỢC LIỆT KÊ RA THÌ MÌNH PHẢI ĐỨNG CHỔ XỨC MẺ CỦA NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH ĐANG BỆNH ĂN NĂN THẾ CHO HỌ:

Thí dụ như những tội sau đây:

-Tội cay đắng

-Tội ngoại tình, tội dâm dục

-Tội ăncắp vặt

-Tội nói dối

-Tội kiêu ngạo, tin vào khả năng của mình

-Tội tội cứng lòng không đầu phục Đức chúa trời

-Tội phạm thượng, nói nghịch , chống nghịch Đức Chúa Trời.

-Tội ông tha thứ, giận hờn, ghen ghét

-Tội chống lại Đức Chúa trời.

-Tội không ngay thẳng về tiền bạc v.v.

(Bài viết bởi sự soi sáng của Đức Chúa Cha, sự soi dẩn của Chúa Thánh Linh trong Danh Đức Chúa Jesus Christ)

Advertisement