10 CÂU KINH THÁNH NÓI GÌ VỀ VIỆC THỜ CÚNG NGƯỜI CHẾT TRONG GIA ĐÌNH

10 CÂU KINH THÁNH NÓI GÌ VỀ VIỆC THỜ CÚNG NGƯỜI CHẾT TRONG GIA ĐÌNH

Mấy ngày nay có nhiều người vào hỏi tôi về việc tôn thờ người đã qua đời trong dòng họ và gia đình mình. Có rất nhiều câu Kinh Thánh Chúa cấm lập bàn thờ thờ người chết, nhưng tôi chỉ đưa cho các bạn 10 câu Kinh Thánh dưới đây cho các bạn đọc và tự chọn cho mình một kết luận và hướng đi đúng theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh hầu ngày kia gặp Chúa các bạn không bị hổ thẹn, không bị Ngài quở phạt hay phán xét vì không vâng lời Ngài.

1-Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:15-20

“Vậy anh em hãy cẩn thận, vì anh em không nhìn thấy một hình thù nào vào ngày Chúa nói với anh em ở Horeb từ giữa ngọn lửa, để anh em không hành động đồi bại và làm một tượng chạm cho mình dưới bất kỳ hình thức nào, giống đực hay giống cái, giống bất kỳ loài động vật nào trên trái đất, giống bất kỳ loài chim nào có cánh bay trên trời…..

2-Phục Truyền Luật Lệ Ký 17:2-7

“Nếu ở giữa các ngươi, trong bất cứ thành nào mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho các ngươi, có người nào làm điều ác trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, vi phạm giao ước của Ngài, và đã đi hầu việc các thần khác và thờ lạy chúng, hoặc mặt trời, mặt trăng hoặc bất kỳ cơ binh nào trên trời mà ta không truyền lệnh, và nếu người ta nói cho ngươi biết và ngươi đã nghe nói về nó, thì ngươi phải hỏi cặn kẽ. Kìa, nếu đó là sự thật và điều chắc chắn rằng điều ghê tởm này đã được thực hiện ở Israel…..

3-Xuất-ê-díp-tô-ký 20:1-15

“Bấy giờ Đức Chúa Trời phán tất cả những lời này rằng: “Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngươi, Đấng đã đem ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà nô lệ. “Ngươi không được có thần nào khác trước mặt Ta…..

4-Xuất-ê-díp-tô-ký 20:1-10

“Bấy giờ Đức Chúa Trời phán tất cả những lời này rằng: “Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngươi, Đấng đã đem ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà nô lệ. “Ngươi không được có thần nào khác trước Ta……

5-Rô-ma 1:25

“Vì họ đã đổi sự thật của Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, tôn thờ và hầu việc tạo vật thay cho Đấng Tạo Hóa, là Đấng đáng chúc tụng đời đời. Amen.”

6-1 Cô-rinh-tô 10:20-21

“Không, nhưng tôi nói rằng những thứ mà dân ngoại thờ cúng, họ dâng cho ma quỷ chứ không phải cho Chúa; và tôi không muốn bạn trở thành người chia sẻ ma quỷ. Bạn không thể uống chén của Chúa và chén của ma quỷ; bạn không thể dự bàn của Chúa và bàn của ma quỷ.”

7- Xuất-ê-díp-tô-ký 20:5

“Bạn sẽ không tôn thờ họ hoặc phục vụ họ; vì Ta, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, là Đức Chúa Trời ghen tương, giáng tội tổ phụ xuống con cháu đến ba bốn đời của những kẻ ghét Ta,”

8-Ma-thi-ơ 4:8-10

“Một lần nữa, ma quỷ *đem Ngài lên một ngọn núi rất cao và *chỉ cho Ngài tất cả các vương quốc trên thế gian và vinh quang của chúng; và thưa với Ngài: “Tôi sẽ cho Ngài tất cả những thứ này, nếu Ngài sấp mình thờ lạy tôi.” Sau đó, Chúa Giê-su * nói với hắn: “Hãy đi đi, Sa-tan! Vì có lời chép rằng: ‘Ngươi phải thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ phục vụ Ngài mà thôi.’”

9-Khải Huyền 22:8-9

Tôi, Giăng, là người đã nghe và nhìn thấy những điều này. Khi tôi nghe và thấy, tôi sấp mình xuống dưới chân vị thiên sứ đã tỏ cho tôi những điều ấy để thờ lạy. Nhưng anh ấy * nói với tôi: “Đừng làm thế. Tôi là một tôi tớ của bạn và của các anh em của bạn, các nhà tiên tri và của những người chú ý đến những lời của cuốn sách này. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời.”

10-Lu-ca 4:8

Chúa Giê-xu đáp, “Có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi.”

Đọc xong những câu Kinh Thánh trên, các bạn hãy suy nghỉ và tự quyết định cho mình có nên dẹp bỏ các bàn thờ những người quá cố mà bạn đã tôn thờ họ từ bao nhiêu năm qua. Mỗi người sau khi chết Chúa đem họ đi một nơi gọi là thiên đàng hay địa ngục tùy theo đức tin của họ trong Chúa. Bọn sa tan giả danh người chết đến dụ dổ những người còn sống trong gia đình và nói chuyện với họ đúng về những gì người qua đời ưa thích và đòi hỏi họ cúng bái, lập bàn thờ mà thờ họ. Bọn quỷ nói rất đúng về những sở thích hay việc làm của người thân của họ cho nên người trong gia đình tưởng thật mà thờ cúng người chết, tưởng rằng họ hưởng được những của cúng. Nhưng đó chính là sự lừa dối của thế giới tối tăm muốn mọi người tôn thờ chúng mà thôi. Xin Chúa thương xót giúp cho các bạn có một quyết định sáng suốt mà dẹp hết những bàn thờ tôn thờ người đã chết vì không vâng lời Chúa và sẽ còn bị lãnh hậu quả rất nặng nề khi đứng trước mặt Ngài. Amen!

Advertisement