PHẦN 5: SATAN GIẢ CHÚA GIÊ-SU ĐANG GIA TĂNG RẤT NHIỀU BỞI WITNESS KENPAUL OBIEKE

LỜI CHỨNG CỦA WITNESS KENPAUL OBIEKE CỦA NEGERIA

PHẦN 5: SATAN GIẢ CHÚA GIÊ-SU ĐANG GIA TĂNG RẤT NHIỀU

Tất cả lời ngợi khen và vinh quang dành cho Đức Chúa Trời Toàn năng và Chúa Giê Su Christ, vị Vua sắp đến, Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, người mà tôi chia sẻ lời chứng này trước mặt.

Tôi đang ngồi trong phòng với cánh cửa đóng lại thì đột nhiên Chúa Giê Su Christ xuất hiện ngay trong căn phòng đó. Đó là một đối một, ý tôi là mặt đối mặt. Chúa Giêsu nói với tôi, “Ma quỷ sẽ cám dỗ bạn trong hình dạng của tôi. Hãy cẩn thận.”

Tôi đã không thay đổi bất cứ điều gì từ chính xác từ hoặc ngôn ngữ mà Chúa Giêsu Christ đã sử dụng. Hãy để mọi linh hồn nghe thấy điều này vì Thượng Đế và Đấng Christ của Ngài là nhân chứng của tôi về thông điệp hết sức quan trọng này cho thân thể của Đấng Christ.

Sau khi nói điều này, Chúa Giê Su Christ, Đấng đã nói chuyện với tôi, lập tức biến thành hai người giống hệt nhau để miêu tả một cách thực tế ý của Ngài là ma quỷ sẽ cám dỗ nhà thờ dưới hình dạng của Ngài. Ý tôi là Chúa Giêsu đã biến thành hai và không thể phân biệt được họ ngoại trừ nhờ Chúa Thánh Linh.

Chúa Giêsu nói rằng đây là chiến lược cuối cùng, cuối cùng của ma quỷ chống lại nhà thờ. Hiện nay có một mối nguy hiểm là ma quỷ đang lừa dối mọi người trên khắp thế giới, đội lốt Chúa Giê-su và nhiều người đang theo hắn xuống địa ngục mà không biết vì họ không cẩn thận nhưng bất cẩn.

Chúa Giê-su cảnh báo rằng Sa-tan sẽ tự biến mình thành thiên sứ sáng láng và những người phục vụ nó thành những người phục vụ sự công bình mà kết cục sẽ tùy theo công việc của họ, 2 Cô-rinh-tô chương 11:13 đến 15.

Thiên đường bị xáo trộn vì nhiều Cơ đốc nhân dường như không hiểu hoặc không coi trọng lời cảnh báo này và kết quả là đang nói lên nhà thờ khi ngày nay Satan và các mục sư Antichrist của hắn được cử hành bởi những Cơ đốc nhân mù quáng.

Các tín đồ không phân biệt cũng không thử thách tinh thần chứng minh mọi sự như được truyền dạy trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 21 và Giăng thứ nhất chương 4 câu 1.

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:21 Hãy chứng minh mọi điều; giữ chặt những gì là tốt.

1 Giăng 4:1 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin mọi thần, nhưng hãy thử các thần xem chúng có phải bởi Đức Chúa Trời không: vì có nhiều tiên tri giả đã đi khắp thế gian.

Chúa Giê Su Christ đã nói trong Ma-thi-ơ 24: 4-5, Hãy lưu ý rằng không ai có thể lừa dối các ngươi vì nhiều người sẽ nhân danh Ta đến và nói: “Ta là Đấng Christ” và sẽ lừa dối nhiều người.

Hãy lưu ý từ “nhiều”. Chúa Giê-su đã cảnh báo rằng các christ giả và tiên tri giả sẽ nổi lên và sẽ sử dụng các dấu kỳ phép lạ để lừa dối chính những người được chọn nếu không cẩn thận.

Ngay trước mắt chúng ta, những điều này đang xảy ra và giáo hội là niềm hy vọng cuối cùng của nhân loại dường như đang ngủ say.

Một phúc âm khác đã tiếp quản các nhà thờ bên ngoài phúc âm mà các Sứ đồ đã rao giảng. Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì? Hội thánh phải trở lại Ma-thi-ơ chương 6 câu 33 trước tiên tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài.

Chúa Giê-su đã rời bỏ nhiều nhà thờ và tinh thần Antichrist đã chiếm lấy nhiều mục sư rao giảng ân sủng như một giấy phép cho những điều vô nghĩa.

Cũng không có sứ đồ nào của Đấng Christ rao giảng về ân điển như một sự chứng thực cho tội lỗi. Ân điển dành cho sự tin kính, không phải sự không tin kính.

Bất kỳ thông điệp nào không ngăn cản bạn phạm tội, cảnh báo bạn chống lại địa ngục và chuẩn bị cho bạn được cất lên thiên đàng là một phúc âm khác.

Một mục sư không chuẩn bị cho bạn sự trở lại sớm của Đấng Christ với tất cả các dấu hiệu đã được thực hiện đang làm việc cho Antichrist mà linh hồn đã ở đây.

Các mục sư của Antichrist đã ở đây và nhiều người trong số họ đang được tôn vinh bởi những Cơ đốc nhân ngu ngốc, 1 Giang 2:18.

1 Giăng 2:18 Hỡi các con nhỏ, đây là lần cuối cùng: và như các con đã nghe nói rằng kẻ địch lại Đấng Christ sẽ đến, ngay bây giờ vẫn có nhiều kẻ địch lại Đấng Christ; nhờ đó chúng ta biết rằng đó là lần cuối cùng.

Bất kỳ mục sư nào làm cho con đường hẹp trở nên rộng rãi đều là công cụ của Antichrist. Đức Giê-hô-va phán: Ngươi sẽ biết chúng qua trái của chúng. Họ không quan tâm đến việc cứu người khỏi tội lỗi hay việc họ lên Thiên đường.

Sự tái lâm của Đấng Christ không phải là mối quan tâm của họ. Đây là những ngày của một Chúa Giêsu khác và một phúc âm khác. Vì vậy, hãy cẩn thận.

Thông điệp này đến từ tôi, Nhân Chứng Kenpaul Obieke, một nhân chứng sống mà Đấng Christ đã hiện ra với từng người một, để phân phát trong thẩm quyền của Chúa Giê Su Christ bằng nhân chứng sống của chính tôi.

Địa ngục là có thật và thiên đường là có thật. Bạn sẽ sống cuộc sống bất tử ở đâu? Nó sẽ kết thúc bất cứ lúc nào kể từ bây giờ. Hãy ăn năn tội lỗi của bạn và thực sự tôn Chúa Giê-xu làm Chúa của cuộc đời bạn.

Tôi muốn ở với bạn trên thiên đàng khi Chúa Giê-su sẽ đến để đưa chúng ta về nhà. Mọi thứ đang sụp đổ vì ma quỷ đã cải trang thành Chúa Giêsu và đang lừa dối nhà thờ. Hãy sẵn sàng cất lên và xứng đáng với thiên đàng. Chúa phù hộ bạn.

Nếu bạn muốn tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm Chúa và Cứu Chúa tại sao bạn không cầu nguyện với tôi? Hãy cúi đầu và cầu nguyện bằng cả tấm lòng.

Lạy Chúa Giêsu, con đến với Chúa hôm nay là một tội nhân. Con tin Ngài đã chết cho con và Ngài đã sống lại. Con xin Ngài ngự vào lòng con và ban cho con một tấm lòng công bình mới. Tha thứ cho con tất cả tội lỗi của con. Con từ bỏ Sa-tan và mọi công việc đen tối trong cuộc sống của con và con nhận được món quà của cuộc sống vĩnh cửu ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa Giêsu đã cứu con. Amen.

CÒN TIẾP PHẦN 6

Advertisement