BÀI SỐ 101: HÃY “NHÌN TRÁI BIẾT CÂY” NHỮNG NGƯỜI TIÊN TRI GIẢ:

BÀI SỐ 7: HÃY “NHÌN TRÁI BIẾT CÂY” NHỮNG NGƯỜI TIÊN TRI GIẢ:

Trong những bài trước tôi có đăng lên lời Chúa trong Kinh Thánh nói về tiên tri giả trong ba đọan Kinh Thánh Mathi-ơ 7:15; 21; Mathi-ơ 24; và 2 Phi-e-rơ 2. Hôm nay Chúa bày tỏ thêm chi tiết về nhiều bông trái của họ giống nhau cách rỏ rệt hơn và được liệt kê trong bài viết nầy.

Nếu chúng ta nhận diện được khoảng 3 bông trái giống y hệt những gì họ đã làm dưới đây thì chúng ta phải bắt đầu đề cao cảnh giác coi chừng họ có thể là tiên tri giả đấy! Chúng ta phải bắt đầu tìm hiểu thêm nữa nhiều bông trái khác nữa của họ. Nếu họ có thêm nhiều bông trái khác giống những điều được liệt kê dưới đây, càng nhiều thì càng tốt hầu chúng ta càng biết rỏ ràng và nhận định chính xác là chính hắn là đồ giả, không phải đồ thật, là công cụ của ma quỷ. Hiên nay đồ giả rất nhiều trên thị trường nhất là trên mạng internet. Chúng ta phải cẩn thận kẻo chúng ta mất tiền và mất linh hồn vì những người thầy giả mạo nầy do ma quỷ đem đến cho chúng ta hoặc trong nhà thờ chúng ta hoặc trên mạng internet FB mà chúng ta đã lở học hỏi từ họ những tín lý thần học sai lạc lời Chúa trong Kinh Thánh làm cho chúng ta bị trúng nọc độc của ma quỷ giết chết tâm linh mình. Tục ngử có câu: Thầy nào trò nấy. Chúa Jesus dạy người mù dắt người mù, cã hai đều té xuống hố địa ngục. Những bông trái xấu của họ dưới đây rất nhiều và rất dể nhận diện được nếu chúng ta được Chúa Thánh Linh soi sáng.

1-NÓI THÌ NHIỀU NHƯNG KHÔNG LÀM ĐƯỢC BAO NHIÊU.

Họ nói lý thuyết lời Chúa trong Kinh Thánh dạy rất hay, nhưng không áp dụng cho mình mà bắt người khác phải làm theo. Họ nói một đường nhưng làm một ngã. Họ chính là kẻ nói dối, là người pha-ri-si, là kẻ giả hình đang đục khoét anh em.

2-GIÃNG ĐẠO CHÚA THEO KIỂU HÙ DỌA ÉP BUỘC MỌI NGƯỜI ĐỂ KINH DOANH.

Họ thường bắt người nghe phải tin theo Chúa của họ nếu không sẽ bị tai nạn chết người xãy đến trong những ngày sắp đến. Họ cũng có thể hù dọa làm thiệt hại người nghe gây ra tai nạn hay bệnh tật thật sự giết chết người đó đúng theo ngày tháng họ đưa ra nếu người đó chưa có Chúa bảo vệ, và không chịu tin Chúa của họ. Chính họ là công cụ của ma quỷ đấy vì chúng có uy quyền để cướp giết và hủy diệt. Khi người sợ theo Chúa của họ rồi thì bị bắt buộc đi nhà thờ thường xuyện, bắt buộc dâng tiền phần mười, đủ thứ tiền phải chi cho nhà thờ. Mục su thì càng ngày càng giàu còn tín đồ thì càng nghèo thêm không thấy phước hạnh gì từ nơi Chúa.

3-CÓ NHIỀU TRIỆU CHỨNG CỦA MA QUỶ LÀ CƯỚP GIẾT VÀ HỦY DIỆT TRÊN THÂN THỂ CỦA NGƯỜI TIÊN TRI GIẢ NÀY:

-Đời sống nghẹt ngòi, không phước hạnh.

-Con cái của họ hư hỏng, hút xì ke ma túy, không tin Chúa, suy đồi, hư hoại.

-Chạy theo tiền bạc, giàu có nhưng vẩn luôn thiếu hụt.

-Có nhiều điều không may mắn xãy ra trên đời sống họ như tai nạn, bệnh hoạn, thiếu thốn, v.v.

-Công việc làm quá bề bộn, tốn hao sức khỏe, không có thì giờ nghỉ ngơi, phung phí sức khỏe, thân xác của mình là đền thờ của Đức Chúa Trời.

-Tánh tình rất khó khăn với mình và với những người chung quanh. Sống không được tự do, bị nhiều sự trói buộc của ma quỷ. Ăn uống, ăn mặc, hay làm bất cứ điều gì cũng khó khăn theo ý của họ mà không dể dải cho những người chung quanh và cho con cái của họ.

-Đời sống không có gì phản ảnh được sự phước hạnh và sự bình an mà Chúa đã hứa cho con cái Ngài như trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 28.

4-KHÔNG CÓ ĐẦY ĐỦ 9 TRÁI THÁNH LINH (Galati 5:22)

Thiếu tất cã hay thiếu một vài trái Thánh Linh cũng không được: Tình yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân tự, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.

5-KHÔNG GIẢNG DẠY ĐÚNG THEO LẼ THẬT CỦA CHÚA TRONG KINH THÁNH. HOẶC GIẢNG DẠY PHÂN NỮA LẼ THẬT, THẦN ĐẠO ÚP MỞ KHÔNG RỎ RÀNG:

-Họ giảng dạy cho hội chúng của họ về tình yêu của Chúa, sự vĩ đại của Chúa, lòng tốt của Chúa và cũng coi Chúa là người tạo ra sức mạnh và phép lạ toàn năng. Đó là Chúa có thể ban phước cho họ, làm điều kỳ diệu. Họ cũng nên làm cho hội chúng của họ xem Thiên Chúa như một người bạn nhưng không nên khiến họ nhớ hoặc cho phép họ nhìn thấy Thiên Chúa như một người đang khó chịu nghiêm trọng với thế giới tội lỗi này. Họ không nên mang tâm trí của mình đến sự hủy diệt sắp xãy ra trên thế giới này. Khi họ đang rao giảng, họ sẽ nói với mọi người về phạm tội, nhưng họ sẽ không nói rõ tội lỗi cụ thể mà kinh thánh đang nói và sự ăn năn tội như thế nào? Họ cũng không giảng về sự thánh thiện, công bình hay sự kính sợ Đức Chúa Trời.

-Họ cũng lập đi lập lại tội lổi này cho mọi người lo sợ rằng tín hửu phải siêng năng nhóm lại thường xuyên mổi Chúa nhật trong nhà thờ và trung tín dâng tiền phần mười và siêng năng góp tiền cho các quỷ trong nhà thờ. Họ lập đi lập lại tội lổi này thường xuyên mà không nhấn mạnh sự thánh thiện của Cơ Đốc nhân và sự cứu rổi linh hồn. Họ không quan tâm đến sự hư mất linh hồn của tín hửu của họ.

-Họ nhấn mạnh về phép lạ. Sức mạnh đằng sau phép lạ đó có thể đến từ satan. Phép lạ đó satan không ban cho bạn cách nhưng không nhưng đòi hỏi tiền bạc của các ban và chúng nó sẽ sống cùng bạn làm cho bạn bị trói buộc trong cuộc sống, làm cho bạn mất đi sự thánh thiện và công chính để không được vào thiên đàng. Bạn khám phá ra rằng đây là một sự kinh doanh của nhà thờ giả đó

-Họ giảng dạy phúc âm thịnh vượng, mà người ta chỉ nói về phước hạnh, và bỏ bê điều quan trọng nhất là: ”Sự cứu rỗi.” Người ta không còn nhấn mạnh vào tội lỗi, nhưng người ta chỉ tập trung vào phước lành và những thứ không cần thiết khác. Đó không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời. Bạn nên biết rằng một phước lành mà không có sự cứu rỗi là một lời nguyền rủa. Ma-thi-ơ 6:33 Nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài; thì mọi đều khác sẽ ban thêm cho bạn. Khi bạn thấy một nhà thờ nơi người ta không thích nói về Sự Cứu rỗi hoặc khăng khăng phạm tội, hãy biết rằng bạn đang đối phó với một nhà thờ chịu ảnh hưởng của ma quỷ.

-Họ giảng nhiều về tình yêu thương. Họ đem câu Kinh Thánh là “tình yêu thương che đậy vô số tội lổi.” mà dạy nhiều tín hửu họ hầu việc loài người, sợ làm người khác giận, mà không sợ Đức Chúa Trời giận.

Họ dạy cứ phạm tội không sao vì chúng ta là loài người không thể nào thánh như Chúa Jesus được. Những gì chúng ta không làm được có Chúa Jesus làm xong hết rồi. Chúng ta sống trong thời kỳ ân điển, chỉ cần tin mà thôi. Không phải bởi việc làm cho nên không ai khoe mình.

-Họ giảng dạy tránh né nói về sự ăn năn tội lổi chấp nhận mình là con người có tội cần huyết Chúa Jesus đổ ra trên cây thập tự mua chuộc để được Chúa Cha tha tội.

-Họ nói nhiều về Cha và về Thánh Linh và lữa. Tránh né dùng từ “Trong Danh Chúa Jesus.”để đuổi quỷ, chữa lành hay cầu nguyện

-Họ giảng dạy về Chúa Jesus tha thứ tội lổi cho mình hết tội dỉ vãng, tội hiện tại và tội tương lai cũng được Chúa Cha tha thứ một lần đủ cã.

-Họ giảng dạy tín lý thần đạo úp úp, mở mở, không rỏ ràng, tránh né những câu hỏi về thần học vì họ hầu việc loài người, sợ loài người giận, không đi nhóm, hoặc không dâng tiền cho họ.

-Họ giảng dạy tín lý tin lành ân điển rẻ tiền, siêu ân điển, cứ sống trong tội lổi không sao vì Chúa Jesus đã chết thế cho chúng ta một lần đủ cả, không cần phải ăn năn hoài hoài nữa. Không lo sợ mất sự cứu rồi vì sự cứu rổi là đời đời cho những ai tin đến Chúa Jesus.

-Họ giảng dạy phải nghe và vâng lời người chăn bầy cách tuyệt đối. Nếu không vâng lời thì phạm tội với Chúa.

-Họ giảng dạy con người giống như một Đức Chúa Trời nhỏ trên đất. Tất cã những gì mình có đức tin thì sẽ được thành vì chúng ta đã được tạo dựng giống nên hình ảnh của Đức Chúa Trời.

-Họ giảng dạy Đức Chúa Trời là tình yêu thương cho nên Ngài không thể bỏ một ai vào hồ lửa địa ngục hết. Địa ngục là cho ma quỷ mà thôi. Ai tin Chúa Jesus cũng được vào nước thiên đàng hết.

-Họ dạy Chúa Jesus không còn làm phép lạ nữa thời kỳ cuối cùng vì phép lạ đã chấm dứt. Ai có cầu nguyện phép lạ là đến từ ma quỷ, lấy quỷ trừ quỷ. Trong lúc chúng ta biết câu Kinh Thánh này Chúa Jesus nói:” Chúa Jesus hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi(Hê-bơ-rơ 13:8)

-Và nhiều điều khác nữa không có trong Kinh Thánh hoặc họ lấy một câu trong Kinh Thánh rồi cắt nghỉa theo ý xác thịt của họ.

6-HAM CAI TRỊ NGƯỜI KHÁC, MUỐN NGƯỜI KHÁC LÀM THEO Ý MÌNH NHUNG KHÔNG BIẾT LẮNG NGHE Ý KIẾN NGƯỜI KHÁC

7-ĐẦY DẨY BÔNG TRÁI XÁC THỊT: Galati 5:19-21:

Gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ganh ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đãng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em như tôi đã nói rồi: Hể ai phạm những việc như thể ấy thì không hưởng được nước Đức Chúa Trời.

8-THƯỜNG KIÊU NGẠO, ĐOÁN XÉT, NÓI HÀNH , CHỈ TRÍCH NGƯỜI KHÁC TRONG CUỘC ĐÀM THOẠI VỚI MỌI NGƯỜI

9-NÓI RA NHỮNG LỜI CAY ĐẮNG, BỰC DỌC TRONG LÒNG, KHÔNG CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG

10-KẾT BẠN THÂN VỚI TẤT CÃ MỌI NGƯỜI KHÔNG PHÂN BIỆT TÔN GIÁO HAY TÍN LÝ SAI. Chúa day chúng ta nên tránh họ, không kết bạn với họ.

-Thi Thiên 1:1:” Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chổ của kẻ nhạo báng. Chúng ta không nên kết bạn thân la cà hàng ngày với những hạng người như thế, lâu ngày chúng ta sẽ bị nhiểm nọc độc của họ. “Gần mực thì đên, gần đèn thì sáng.”

-1 Cô-rin-tô 5:11 Phao lô khuyên chúng ta đừng làm bạn với kẻ xưng mình là anh em mà gian dâm, tham lam, thờ hình tượng, chửi rủa, say sưa, chắc bóp. Cũng không nên ăn chung với người như thể ấy.

11-NHỮNG TIÊN TRI GIẢ KHÔNG ĂN MẶC ĐƠN GIẢN LỊCH SỰ SẠCH SẼ, KHIÊM TỐN, MÀ CÒN ĐEO VÒNG VÀNG TRÊN THÂN THỂ, LÀM TÓC KIỂU CỌ ĐỦ THỨ. NHÌN TRÁI BIẾT CÂY, THÂN THỂ HỌ TOÀN LÀ NHỮNG THỨ THUỘC VỀ THẾ GIAN NHƯ LÀ ĂN MẶC ÁO QUẦN THEO THỜI TRANG, ĐEO NHẨN, VÀNG VÒNG, HỘT XOÀN, MÓNG TAY GIẢ, TÓC GIẢ, V.V.

12-ĐỐI XỬ KHÔNG TỐT VỚI NHỮNG NGƯỜI CHUNG QUANH:

Không tôn trọng người lớn tuổi, khinh khi người nghèo, kỳ thị chũng tộc, không thương cha mẹ già của mình, không thương bà con anh em chú bác cô dì nghèo của họ.

13-ĐỐI SỬ KHÔNG CÔNG BẰNG VỚI MỌI NGƯỜI. TRỌNG NGƯỜI NÀY GHÉT NGƯỜI KIA.

Chúng ta hãy cố lấy mắt nhìn xem cách họ đối sử với nhiều người trong hội thánh. Ai nịnh bợ hay người giàu có thì họ thương, còn ai không nịnh hót, hay nói sự thật với họ thì họ ghét bỏ.

14-THẦN THÁNH HÓA LOÀI NGƯỜI, HAM CHẠY THEO AI CÓ DẤU KỲ PHÉP LẠ, KHÔNG BIẾT PHÂN BIỆT ĐƯỢC CÁC THẦN.

15-CÓ NHỮNG KINH NGHIỀM BẢN THÂN SIÊU NHIÊN MÀ KINH THÁNH KHÔNG ĐỀ CẶP ĐẾN ĐẾN TỪ MA QUỶ

Họ có thể xuất hồn bỏ xác lại tại nhà và tâm linh đi đây đó viếng nơi nầy nơi nọ, hay đi chơi giống như trong phim ảnh thần thoại, siêu nhiên.

16-THƯỜNG HAY CƯỜI TO LỚN TIẾNG MÀ KHÔNG NGỪNG ĐƯỢC, RẤT KINH DỊ, LẠ THƯỜNG KHÔNG BÌNH THƯỜNG, NHƯ NGƯỜI BỊ BỆNH TÂM THẦN.

17-SỐNG HAI MẶT, KHÔNG THẬT LÒNG VỚI MỌI NGƯỜI: LÀM NHỮNG VIỆC KÍN GIẤU KHÔNG CHO MỌI NGƯỜI BIẾT.

18-KHÔNG MUỐN NGHE VÀ RẤT SỢ, TRÁNH NÉ VIỆC KIÊNG ĂN CẦU NGUYỆN 40 NGÀY.

19-THƯỜNG NÓI NHỮNG LỜI TIÊU CỰC GÂY CHIA RẺ NGƯỜI NẦY VỚI NGƯỜI KIA.

20-HAY NÓI LỜI TIÊN TRI SAI BÉT VỚI NHỮNG NGƯỜI TIN CHÚA THẬT SỰ NHƯNG CÓ THỂ ĐÚNG VỚI NGƯỜI CHƯA TIN CHÚA VÌ HỌ ĐỌC ĐƯỢC TƯ TƯỞNG NHỮNG NGƯỜI CHƯA CÓ CHÚA THÁNH LINH LÀM CHỦ TRONG LÒNG.

21-THAM LAM ÂN TỨ THÁNH LINH: MUỐN CÓ HẾT TẤT CÃ 9 ÂN TỨ THÁNH LINH CHO MÌNH HẾT MỘT LOẠT:

Cô-rin-tô 12:4-11: Kinh Thánh nói rỏ ân tứ Thánh Linh ban cho mổi người mổi ân tứ khác nhau chứ không phải một người có được hết tất cã. Nếu quá tham lam mà cầu xin phép lạ, ân tứ Thánh Linh thì ma quỷ có thể ban cho người đó tất cã 9 ấn tứ Thánh Linh và họ có thể vừa nói tiếng mới vừa thông giải tiếng ấy luôn. Điều này có thể không đến từ Chúa Thánh Linh nhưng đến từ ma quỷ.

Cô-rin-tô 14:27: Ví bằng có người nói tiếng lạ……..phải có một người thông giải.”

22-THƯỜNG NÓI VỀ MÃ SỐ TƯỢNG TRƯNG CHO NGƯỜI NÀY NGƯỜI NỌ.

Ma quỷ thường gọi người này người nọ bằng mã số của họ. Cho nên ai nói về mã số hay những gì tương tự hãy cẩn thận không chấp nhận cho mình một mã số đến từ người nào.

Mong rằng với bài học này, những ai đang có những bông trái trên và cảm nhận được mình đang làm công cụ cho ma quỷ mà không hay biết thì hãy mau mau quay đầu trở về 180 độ ăn năn với Đức Chúa Trời. Có thể tìm người giúp giải cứu mình ra khỏi nanh vuốt của ma quỷ. Từ năm 2015 đã có sách “Tự Dọn Rác Tâm Linh” chỉ dẩn cho các bạn nào đang đi sai lạc đường của Chúa làm theo để được trở về đúng đường, ăn năn đuổi ma quỷ ra khỏi mình được. Nhiều người đã tự giải cứu cho họ được rồi và kết quả thật tuyệt vời từ năm 2015 cho đến nay. Bắt đầu năm 2017, có phiên bản mới với tên “Dọn sạch Lòng để Gặp Đức Chúa Cha đầy đủ hơn. Mong rằng những ngày sắp tới tôi sẽ cho in phiên bản mới nầy với hai thứ tiếng Anh và Việt ngử. Xin các bạn cầu nguyện nhiều cho công việc này hầu sách này sẽ được in ra và phân phát miển phí cho mọi người, mọi chủng tộc, khắp đầu cùng đất hầu cứu được nhiều linh hồn trở về cho Chúa trước ngày Chúa Jesus tái lâm. Muốn thật hết lòng! Amen!

(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi sáng của Chúa Thánh Linh Trong Danh Chúa Jesus)

Advertisement