LỜI CHỨNG CỦA DR. PAT HOLLIDAY BẠN CÓ THÁNH LINH GIẢ KHÔNG? 

LỜI CHỨNG CỦA DR. PAT HOLLIDAY CỦA XỨ MỸ

BẠN CÓ THÁNH LINH GIẢ KHÔNG? 

LỐI CẦU NGUYỆN GIẢI THOÁT KUNDALINI 

Dù bạn đã làm gì trong đời, cho dù bạn đã tập yoga, hay thiền siêu việt, võ thuật, bất kể đó là gì, đều có ma quỷ trong bạn, và những con quỷ này ở đó để đưa linh hồn bạn xuống địa ngục. Một số trong những điều đó sẽ là tôn giáo phương Đông (Eastern religious).

Tinh thần Kundalini là một linh hồn giả vờ là Chúa Thánh Linh nhưng đó là linh hồn xấu xa, một linh hồn huyền bí với sức mạnh siêu nhiên. Những linh hồn xấu xa, linh hồn hiến tế máu, linh hồn ma quỷ, tất cả các loại ma quỷ đã đến trú ngụ trong bạn và chúng giả vờ là bạn của bạn. 

Vì vậy, những gì tôi muốn bạn làm là tôi muốn bạn nói: 

Lạy Chúa Giê-xu, con cảm ơn Ngài vì Ngài là Cứu Chúa của con và con cảm ơn Ngài vì con đã cầu xin Ngài làm Chúa và Cứu Chúa của con nhưng con xin Ngài đuổi những con quỷ này ra khỏi con hôm nay và nhân danh Chúa Giê-xu, con nắm quyền trên tất cả những linh hồn ô uế mà con có và tất cả những linh hồn ô uế và những linh hồn tôn giáo  đã chiếm lấy cuộc đời con,  trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. 

Sa tan, ta không thuộc về ngươi. 

Ta từ bỏ bất cứ điều gì ta đã làm, bất cứ nơi nào ta đã đến mà ta đã tiếp nhận những linh hồn tôn giáo này.

Một trong những linh hồn chủ chốt được kết nối với tinh thần Kundalini này là linh hồn Python và linh hồn đó đến từ việc lắng nghe các tiên tri giả và nữ tiên tri giả. 

Lạy Chúa Giêsu, con không muốn nghe bất cứ điều gì từ bất cứ ai ngoài Ngài và trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, con ăn năn vì đã đi nhiều nơi và nghe những thông điệp mà Ngài không bảo con nghe. Vì vậy, xin Ngài vui lòng giải thoát con khỏi tinh thần Kundalini, tất cả các linh hồn được kết nối với tinh thần đó. Ta chặt đầu cả hai con rắn đó, tất cả những linh hồn Python liên quan đến Pythia, Delphi, tất cả những linh hồn này đã đến để nghiền nát tài sản của ta, nghiền nát sức khỏe của ta, nghiền nát con cái ta, nghiền nát vợ / chồng ta, ta đã cắt chặt đuôi chúng bay, ta chặt đầu chúng bay.

Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho những linh hồn đến từ địa ngục, tất cả những linh hồn rắn đến sống trong bụng ta, những linh hồn rắn lục, ta cắt đầu và đuôi của chúng bay và ta ra lệnh cho chúng bay hãy lui ra ngoài thân thể ta ngay giờ này.

Chỉ cần ho thật sâu và ho chúng ra, chúng sẽ chui vào một cái lồng và khi chúng vào lồng, chúng ta chỉ cần đặt chúng dưới chân của Chúa Giêsu. 

Lạy Đức Chúa Cha, chúng con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Giêsu. 

Ta ra lệnh cho những luân xa (chakras) đó được gọi từ bụng. Ta ra lệnh cho các luân xa ngay bây giờ phải đóng lại vì nó đã mở ra cho những linh hồn kỳ lạ này. 

Ta trói buộc tất cả các linh hồn thỏa hiệp, mọi linh hồn đã tiên tri về ta mà không phải đến từ Chúa Giêsu, ta từ bỏ chúng bây trong danh Chúa Giêsu và ta chỉ muốn tương lai của ta chỉ được tiên tri bởi Chúa mà thôi.

Lạy Đức Chúa Cha, con cầu xin Ngài tha thứ cho con trong danh Chúa Giê-xu.  Xin Ngài tha thứ cho con bất cứ điều gì tương tự mà con đã tham khảo.

Satan,ngươi đã hoàn toàn bị đánh bại ngày hôm nay và ta ra lệnh cho mọi thứ được đặt tên, và mọi thứ không được đặt tên phải xuất hiện và rời đi ngay lập tức. Hãy ra khỏi tâm trí của ta. Mất từ ​​​​tâm trí của ta. Ta ra lệnh cho linh hồn sợ hãi đó, ta đóng con mắt thứ ba đó, ta ra lệnh cho linh hồn của con mắt thứ ba đó rời đi. Ta ra lệnh cho linh hồn huyền bí đó, sức mạnh phù thủy đó, ta ra lệnh cho tiềm thức chứa đầy những linh hồn kiểm soát tâm trí, hãy lui ra ngoài khỏi ta ngay bây giờ, tất cả chúng bây. Chỉ cần đi ra ngoài, chúng bây, mọi linh hồn đã đến và ở trong cơ thể ta phải rời đi, chúng bây không thể ở lại trong thân thể của ta được nữa, mỗi linh trong số chúng bây hãy lui ra hết.

Tất cả các linh hồn ma thuật, trong danh Đức Chúa Giêsu, hãy đi ra. Tất cả các vị thần và nữ thần phương đông, ta ràng buộc tất cả các quyền của chúng bây, quyền phép thuật, vật hiến tế phù thủy, mọi thứ vô thần đã nắm quyền thống trị, ta trói buộc tất cả linh hồn của gia đình ta mười thế hệ trước, mười thế hệ sau. Ta ra lệnh cho những linh hồn đó xuất hiện ngay bây giờ mọi thứ xử lý cuộc sống Cơ đốc nhân của ta, ta ra lệnh cho tất cả chúng bây phải đi ra khỏi thân thể ta. 

Tất cả những biểu hiện của thiền định không thuộc về Thần của Chúa, những linh hồn tâm linh đó, mọi thứ không tin kính đã đến để tạo rào cản giữa ta và Chúa của ta, ta phá bỏ những rào cản, ta phá vỡ mọi tinh thần cản trở ngăn cản ta nhận được sự giải thoát hôm nay. 

Giờ đây, lạy Đức Chúa Trời, trong danh Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu là Đấng làm phép Báp-têm, con cầu xin rằng Chúa Giê-su sẽ làm phép báp têm cho con. 

Lạy Chúa Giêsu, con yêu Ngài. Con xin Ngài ban cho con sức mạnh của Chúa Thánh Linh và làm phép báp tem cho con bằng lửa và con xin Chúa bảo vệ con và ban cho con ơn nói tiếng lạ.

Con khen ngợi và tôn vinh Đức Chúa Trời ở đây ngày hôm nay. Con thuộc về Ngài và mọi con quỷ đã được ra khỏi nhà của con. Con trói buộc mọi tà linh nào đang trói những người thân còn sống của con và trong danh Chúa Giêsu, con từ bỏ mọi điều vô duyên mà con đã từng làm.

Hãy tha thứ cho con vì tất cả những điều kỳ lạ về tình dục mà con đã làm trước khi được cứu và con ra lệnh cho tất cả những con quỷ tình dục đó phải lui ra ngoài và vào cái lồng và con cảm ơn Chúa Giê-xu đã cứu con và ban cho con Đức Thánh Linh. 

Bây giờ bạn chỉ cần mở miệng ra và để món quà tiếng lạ mới của bạn trong danh Chúa Giê-xu.

Con dâng lên Cha tất cả những lời ngợi khen và vinh quang trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 

Để cầu nguyện lời cầu nguyện giải thoát này một cách sâu sắc hơn, hãy tải xuống và cầu nguyện CẦU  NGUYỆN SÁM HỐI CHO KUNDALINI.

Advertisement