PHẦN 6: ĐỨC CHÚA TRỜI MUỐN XÉT ĐOÁN CÔNG BÌNH CHO BẠN BỞI KEVIN ZADAI

LỜI CHỨNG CỦA KEVIN ZADAI

 NƠI BÍ MẬT

PHẦN 6: ĐỨC CHÚA TRỜI MUỐN XÉT ĐOÁN CÔNG BÌNH CHO BẠN

Xin chào, tôi là Kevin Zadai. Chào mừng bạn đến với nơi bí mật, nơi mọi lời cầu nguyện của bạn đều được đáp lại. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một số điều xảy ra ở một nơi bí mật. Một trong số đó chỉ làSỰ PHÁN XÉT. Rất nhiều người trong số các bạn cần sự công bằng trong cuộc sống của mình. Chúa đã nói với tôi về điều này.

Hôm nay chúng ta sẽ chỉ nói về các phán đoán. Đây là một trong những lợi ích của việc ở nơi bí mật. Trong Thi Thiên 36: 6 trong bản dịch Passion, nó nói rằng sự phán xét của bạn đầy sự khôn ngoan như đại dương đầy nước.

Điều này rất đáng khích lệ đối với tôi bởi vì nhiều người trong số các bạn biết rằng tôi đã ở bên thế giới bên kia trong 45 phút với Chúa Giê-xu. Một trong những điều mà tôi có thể nói với bạn về Chúa Giê-xu là Ngài đầy công lý. Rất nhiều người đã cầu nguyện để có câu trả lời cho những lời cầu nguyện của họ nhưng Chúa Giê-xu giải thích cho tôi rằng Ngài cũng là Đức Chúa Trời của sự công bằng.

Những phán xét mà Ngài đưa ra đối với kẻ thù của bạn sẽ trở nên rõ ràng với bạn ngày hôm nay. Tôi muốn bạn đầu phục Thánh Linh vì Chúa đang phán. Ngài đang nói rằng có rất nhiều điều đã xảy ra trong cuộc sống của bạn không đúng. Đức Chúa Trời chỉ ngồi lại và không bồi thường là chưa đủ.

Hôm nay chúng ta sẽ cầu nguyện. Chúng ta sẽ dành một chút thời gian để nói về những gì mà Thần của sự phục hồi, vị Thần chỉ là vị Thần đang chiến đấu vì bạn. Đó là một Đức Chúa Trời sẽ trả lại cho bạn những gì bạn đã mất. 

Tôi đang nói với bạn rằng Chúa muốn trả ơn. Ngài muốn làm cho kẻ thù đến theo lời Kinh thánh. Bạn biết kẻ thù phải trả lại khi bị bắt gấp 7 lần thứ đã bị đánh cắp. Anh ta phải đưa đồ đạc trong nhà cũng như tiền bồi thường cho việc bị bắt.

Kẻ thù bị bắt nhưng bạn có phục hồi? Bạn có công bằng trong cuộc sống của bạn? Đây là những gì Chúa đã cho tôi thấy về chính Ngài. Ngài là một vị thần của công lý.

Bây giờ công lý sẽ ngự trị trong cuộc sống của bạn sau từ này. Hãy nghĩ về nơi bí mật khi bạn đang ngồi ở đó với Chúa.

Chúa nói bạn biết gì không? Tôi biết rằng bạn đã được chữa lành từ quá khứ của bạn. Tôi hiểu điều đó nhưng trong hồ sơ, có một số thứ mà tôi muốn trả lại cho bạn. Tôi yêu cầu bạn thả tôi ra để đi và lấy lại những gì đã đánh cắp từ bạn.

Chúa nói rằng nó đã được giải quyết là chưa đủ. Khi bạn đã tha thứ cho kẻ thù của mình, bạn đã tiếp tục với anh ta. Chúa đang nói rằng Ngài là một thẩm phán công bình. Ngài muốn công lý trong trường hợp của bạn.

Tôi phát hiện ra Chúa Giê-xu muốn chúng ta sát cánh với Ngài. Nghĩ về điều này. Người bào chữa, luật sư mà bạn có trước tòa là Chúa Giê-xu. Thẩm phán là Cha của Chúa Giê-xu. Tòa án có lợi cho bạn. Hôm nay Chúa Giê-su sẽ giải quyết trường hợp của bạn. Ngài sẽ trình bày nó với Cha. Chúa Cha sẽ cai trị có lợi cho bạn. 

Hãy nghĩ về điều này khi chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh. Tôi sẽ cầu nguyện bằng tiếng lạ. Tôi sẽ cung cấp bản dịch của các thứ tiếng đó.

[Nói tiếng mới bây giờ].

Linh hồn của Chúa đang nói rằng các Thiên thần của Chúa đã được gửi đến để phục hồi để mang lại công lý trong trường hợp của bạn. Ngài nói rằng bây giờ là lúc để bồi thường. Đã đến lúc đối phương phải đền đáp những gì đã cướp mất của bạn. Chúa là một thẩm phán công bình.

Tôi tin rằng Thánh Linh của Chúa đang phán những lời phán xét chỉ là có lợi cho bạn trong danh Chúa Giê-xu. Chúa nói với tôi rằng một số người trong các bạn đã bị gia đình mình đánh cắp. Đó là một tổn thương sâu sắc.

Chúng tôi sẽ hỏi bạn bởi Thần của Chúa. Ngài bảo tôi hãy tha thứ cho những người thân trong gia đình đã cướp mất của bạn. Ngài nói với tôi rằng có một số tài sản thừa kế đã được trao. Nó đã bị đánh cắp từ bạn mà bạn không nhận được những gì là của bạn. Chúa biết về điều đó.

Tôi đang nói với một số người. Bạn cần phải tha thứ cho các thành viên trong gia đình của bạn trong Chúa. Ngài nói Ngài sẽ mang nó theo cách khác cho bạn. Chúa sẽ mang nó theo một cách khác bởi vì các thiên thần đang được gửi đến. Họ sẽ mang nó trở lại cho bạn theo cách khác. Bạn cần giải phóng các thành viên trong gia đình mình.

Chúa đang nói với một số người trong các bạn cảm giác như thể những giấc mơ của bạn đã bị đánh cắp khỏi bạn. Có vẻ như chúng vừa ngủ trong mùa đông. Có một tên trộm trong cuộc sống của bạn đã lấy đi những giấc mơ trong tim bạn.

Nó gần giống như Chúa đang đưa bạn trở lại khi bạn còn là một đứa trẻ. Bạn đã từng mơ. Nghĩ về cái gì. Nó sẽ giống như khi bạn lớn lên.

Chúa đã nói, “Tôi ở đây để trả lại cho bạn những giấc mơ của bạn để cho bạn hy vọng.” Thánh Linh của Chúa đang nói, ” Đừng bỏ qua điều mà tôi đã ban cho bạn trong trái tim bạn trong những giấc mơ, khải tượng và lời nói của Chúa.” Chúa đang đổi mới những điều đó bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời Hằng Sống. Chúa đang làm sống lại những điều mà Ngài đã phán với bạn.

Đã đến lúc công lý. Những người tôi đang nói với bạn Thần của Chúa đang thay mặt bạn di chuyển. Ngài đang nói ngay qua tôi. Tôi cảm nhận được điều đó. Tôi biết những gì Ngài đang làm.

Thần của Chúa đang nói rằng các Thiên thần đã đến. Họ sẽ mang lại công lý trong cuộc sống của bạn. Hãy suy nghĩ về những gì Chúa đang nói với bạn. Ngài đã có nó. Ngài đã có nó. Bạn có nhận ra những gì Thánh Linh của Chúa nói không? Đó là kẻ thù của Chúa cũng là kẻ thù của bạn. Kẻ thù của bạn là kẻ thù của Chúa. Cả hai kẻ thù đều đã xong. Chúa đang phán xét kẻ thù của bạn. Ngài chưa quên mười . Ngài vẫn chưa quên bạn.

Trên thực tế, một số người trong số các bạn, tôi chỉ nói với các bạn bởi Thánh Linh của Chúa, tiền sẽ được giải phóng cho bạn mà tiền đã bị đánh cắp khỏi bạn. Có một số bạn mà Chúa đã nói với tôi rằng bạn sẽ nhận được tăng lương. Bạn sẽ được tăng lương bất ngờ. Điều này đã xảy ra với tôi nhiều lần.

Tôi đang nói với bạn bởi Thánh Linh của Chúa. Đã đến lúc bồi thường. Chúa nói những điều bạn đã làm trong bí mật nơi bạn đã trao cho mọi người, những điều đó đã được viết ra. Bây giờ Chúa sẽ thưởng cho bạn.

Chúa đang nói điều gì khác với tôi. Tôi thấy nơi bạn đã không cho một cơ hội. Tôi không phải là nơi của bạn để được thăng chức. Bạn đã không được thăng chức. Chúa đã viết ra điều đó. Bất cứ ai đó là Chúa muốn bạn biết rằng bạn sẽ không bị chết một lần nữa, rằng sự thăng tiến của bạn đang đến. Nó đã bị đánh cắp từ bạn.

Nó gần giống như bạn là Joseph. Bạn đã bị ném xuống một cái hố. Bạn đã đến nhà của Potiphar. Bạn đã kết thúc trong tù nhưng Chúa nói rằng bạn sẽ ra ngoài bởi vì lời của Chúa sau khi nó được thử thách bạn, nó sẽ phát ra. Lời của Chúa sẽ đến với bạn. Nó sẽ xảy ra. Tôi nói với bạn rằng bạn sắp được thăng chức. Công lý đang đến. Công lý đang đến trong cuộc sống của bạn.

Tôi nghĩ về Môi-se. Môi-se đã đi với Đức Chúa Trời như thế nào. Nó không phải là dễ dàng đôi khi. Anh ấy sẽ đến gặp Chúa. Anh ấy sẽ yêu cầu giúp đỡ. Anh ta nói, ” Chúa ơi, tôi phải đối phó với những người này như thế nào?”Chúa nói, ” Tôi biết rằng họ cứng cổ.” Môi-se trả lời: ” Được rồi, Chúa ơi, Chúa biết họ là dân tộc của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không đi đâu nếu không có Chúa . “

Điều đó đã chạm đến trái tim của Chúa. Tôi đã chạm vào trái tim của Chúa. Đó là những gì bạn sẽ nói ở nơi bí mật này. Đây là một trong những điều đó. “Chúa ơi, con muốn công lý nhưng đây là cách nó sẽ xảy ra. Ngài sẽ đi với con. Nếu Ngài không đi với con, con sẽ không đi.” Ngài thích nghe điều đó.

Ngài đã nói với tôi rằng một lần, “ Mọi người cần nói với Ta rằng họ cần Ta như hơi thở tiếp theo của họ. Họ cần Ta chỉ là những phán đoán trong cuộc sống của họ. Họ cần Ta hành động ”.

Bạn có thể bắt đầu một phép lạ. Chúa nói với tôi rằng có những phép lạ đang được khởi xướng. Điều này là mạnh mẽ. Phiên này ngay tại đây là một trong những phiên mạnh mẽ nhất bởi vì Chúa đang nói với tôi. Ngài đã có đủ. Ngài sẽ không ngồi lại lâu nữa và bạn sẽ bị mất trộm. Ngài đã theo dõi mọi thứ đã bị đánh cắp từ bạn.

Bây giờ Thánh Linh của Chúa đang nói với tôi rằng bạn cần phải vui mừng. Chúng ta chỉ sẽ tôn thờ Chúa. Hãy giơ tay lên.  Chúng ta chỉ thờ phượng Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa vì sự phục hồi của bạn . Cảm ơn Chúa vì sự giải cứu. Cảm ơn bạn chỉ cho những nhận định. Ôi, cảm ơn Cha. Cảm ơn Cha đã cho chúng tôi sức mạnh của sự phán xét chính xác trong cuộc sống của chúng tôi. Cảm ơn Chúa. Bạn là một thẩm phán công bằng. Bạn đang chăm sóc nó.

Đó là những gì Thánh Linh của Chúa nói với. Tôi sẽ tiếp tục ở đây. Thánh Linh của Chúa đang nói với tôi rằng có rất nhiều người trong số các bạn rằng quá trình mà các bạn đã trải qua đã khiến các bạn kiệt sức. Bạn đã trải qua một thời gian khó khăn.

Chúa nói, “ Hãy nghe đây, nếu con sẽ ở lại đó với Ta thêm một chút nữa, Ta sẽ thay mặt con giải quyết vấn đề đó. Ta đang di chuyển. Con không thể từ bỏ bây giờ ”.

Chúa nói hãy tiếp tục tiến lên, tiếp tục tiến lên, tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục tìm kiếm Ta bởi vì con đang ở rìa của một bước đột phá. Chúa sẽ thay mặt bạn tạo ra một bước đột phá.

Tôi đang nói với những người có cơ thể đang kìm hãm họ. Tôi nói nhân danh Chúa Giê-xu chữa lành. Tôi nói với mọi loại bệnh. Tôi phát hiện ra nó đặc biệt là ở thận và gan . Lạy Chúa, Chúa chỉ làm sạch những lá gan đó. Hãy rửa sạch những quả thận đó nhân danh Chúa Giê-su.

Tất cả các bạn, những người bị đau lưng, tôi biết rằng điều đó rất khó nhưng Chúa muốn chữa lành cho bạn. Sẽ có một cơn nóng bốc lên dọc sống lưng bạn bởi vì Chúa đang chữa lành cho bạn.

Chúa đang nói, ” Đã đến lúc cho công lý. Đã đến lúc cần có sự phán xét chống lại kẻ thù của bạn. ”

Có những ác ma đã hành hạ bạn vào ban đêm. Chúa nói với tôi rằng có những người thậm chí không muốn ngủ vì khi ngủ họ có những giấc mơ xấu. Những ác ma hành hạ họ . Tôi nhân danh Chúa Giê -xu mà đuổi chúng ra khỏi bạn, chúng là kẻ xấu xa. Tôi nhân danh Chúa Giê-xu phá vỡ quyền lực . Bạn sẽ ngủ ngon. Không còn những giấc mơ xấu. Nhân danh Chúa Giêsu, tôi phá vỡ sức mạnh đó.

Bạn thấy Chúa đang mang lại công lý cho bạn. Tôi đang giải quyết mọi thứ xấu xa đang cản trở bất kỳ loại hình thịnh vượng nào . Nhân danh Chúa Jêsus, tôi phá bỏ mọi tội ác đã dựng lên để ngăn tiền vào. Tiền sẽ chảy. Chúa nói, ” Tôi không phải là tôi đang giữ nó lại từ bạn.” Bây giờ nó đã bị phá vỡ trong danh của Chúa Giêsu. Tôi không phụ lòng bạn bởi Thần của Chúa, sự thịnh vượng đang đến với bạn.

Bạn chỉ cần giơ tay và thờ phượng Chúa. Cảm ơn Cha đã giải phóng tài chính. Cảm ơn Cha.

Có một số bạn mà Chúa đang nói rằng bạn muốn được sử dụng trong thánh chức. Tôi đang nói với bạn rằng Chúa muốn sử dụng bạn trong chức vụ nhưng đây là cách Ngài sẽ làm điều đó. Ngài sẽ cho bạn một cái gì đó để làm. Ngài sẽ nói cho bạn biết bạn phải làm gì. Những gì Ngài đang bảo tôi nói với bạn là điều này hãy chờ đợi Ngài bởi vì Chúa muốn nói với bạn và ban cho bạn những chỉ dẫn. Quyền năng của Chúa ở trên tôi. Tôi đang nói với bạn bởi quyền năng của Chúa mọi thứ đang bị phá vỡ cuộc sống của bạn nhưng một trong những điều bạn cần làm là bạn cần nhận được chỉ thị từ chỉ huy của bạn. Đây là công lý bởi vì bạn đã chờ đợi một thời gian dài. Chúa nói rằng thời gian của bạn đang đến. Nó sẽ không bị trì hoãn nữa vì công lý đã đến trong cuộc sống của bạn.

Bây giờ tôi đang cho bạn biết quyền năng mà Đức Chúa Trời đang phục vụ con người. Có những nụ hôn từ thiên đường xảy ra. Bạn thấy những gì xảy ra với bạn. Ngài đang giải cứu bạn. Bạn sẽ thấy. Bạn sẽ thấy nó. Bạn sẽ thấy những điều sẽ mở ra cho bạn.

Chúa nói, ” Khi bạn cầu nguyện, mong đợi Ta sẽ đến thăm bạn. Khi bạn tìm kiếm Ta mong đợi để tìm thấy Ta. Khi bạn gõ cửa mong rằng cánh cửa sẽ mở. Nó sẽ được mở cho bạn. “

Có rất nhiều người bạn sẽ không phải chờ đợi lâu hơn nữa vì Chúa đã đến. Ngài đã đến với một câu trả lời cho lời cầu nguyện của bạn. Tôi nói với bạn bằng quyền năng của Chúa rằng công lý đã đến với cuộc sống của bạn.

Cảm ơn Chúa Giêsu. Có rất nhiều người ở đó. Bạn thậm chí đang cảm thấy sự phục hồi trong các khớp của bạn. Ngay cả nỗi đau đã có cũng không còn nữa. Chúa đang di chuyển. Hãy xem đây là những gì xảy ra ở nơi bí mật. Chúa thì thầm với bạn. Ngài đang nói, “Bạn biết không? Bạn không cần phải đợi một ngày nữa.”

Tôi đã đến giống như trong Giô-suê chương 5 khi thiên sứ đó đến. Joshua thậm chí còn không biết mình là ai . Anh ta nói, “Tôi là chỉ huy quân đội của Chúa.” Đó là những gì mà thiên thần đã nói. Bây giờ tôi đã đến. Đó là những gì Chúa đang nói với bạn. Những gì xảy ra khi một thiên thần xuất hiện? Anh ấy bắt đầu thực thi công lý thay mặt bạn trong cuộc sống của bạn. Khi anh vừa rút thanh kiếm đó ra, các bạn bắt đầu truy đuổi tất cả kẻ thù của mình. Đột nhiên, không còn kẻ thù nào. Không ai nói chuyện. Không ai nói bất cứ điều gì với bạn nữa.

Trong Thánh Linh, bạn thấy rằng bạn sẽ ngủ tốt bây giờ. Bạn sẽ ngủ tốt. Bạn sẽ nghe thấy tiếng nói của Chúa. Chúa nói với tôi. Ngài đang nói, ” Sự xức dầu ngày càng gia tăng trên cuộc sống của bạn, đến nơi bạn có thể nghe thấy giọng nói của Ngài .”

Ngài nói, “ Công lý đến với cuộc sống của bạn chính là điều này. Lời của Chúa đã đến với bạn nhưng có nhiều tiếng nói trong cuộc chiến mà bạn đang trải qua mà bạn không thể phân biệt được cái nào là của Chúa cái nào không phải là của Chúa . Bạn thấy mình ở trong một góc. “

Chúa nói, “Tôi sẽ đến một nơi bí mật để bạn có thể nghe rõ giọng nói của Ngài.”

Tôi đang nói cho bạn biết Chúa đang di chuyển trong lĩnh vực công lý. Ngài đang đánh giá có lợi cho bạn. Hãy nhớ lại những gì đã xảy ra với tôi khi Chúa gửi tôi trở lại. Ngài nói, “Kevin, nếu bạn quay lại, bạn sẽ làm theo ý tôi , nếu bạn làm những gì tôi đã yêu cầu bạn làm, bạn không thể thất bại. Tôi không phải là tất cả tín dụng bổ sung. Bạn không thể thất bại ”.

Ngài nói với tôi, “Kevin, nếu bạn nói với mọi người tin rằng họ đã nhận được trước khi họ cầu nguyện, hãy tin trong trái tim bạn rằng những gì họ đang cầu nguyện sẽ xảy ra, hãy tin trước khi bạn nhận được nó, bạn sẽ có nó.”

Đây là Chúa Giê-xu Christ mà bạn phục vụ với tư cách là một Cơ đốc nhân. Bạn đang tin tưởng. Ngài đã muốn cho bạn những khao khát từ trái tim bạn. Ngài sẽ đưa nó cho bạn. Thi Thiên 37 Ngài sẽ ban cho bạn những ước muốn của lòng bạn. Đó là những gì Ngài nói với tôi. Bạn phải nhận được từ Ngài.

Thời gian may mắn này với sự hiện diện của Ngài, sẽ có một mệnh lệnh về bạn. Có lẽ bạn đang cảm thấy nó bởi vì tôi đang cảm nhận nó. Sự thay đổi đã xảy ra. Đã đến lúc bạn phải mạnh dạn vươn lên. Hãy nói lời của Chúa.

Bạn thấy đó là điều Chúa muốn. Đức Chúa Trời muốn mọi người trên trái đất này hoạt động trong thẩm quyền. Ngài muốn họ nói quyền năng của Lời Đức Chúa Trời được nói trong thiên đàng. Tôi cảm thấy rằng bạn đang bị đụng chạm.

Có nhiều người trong số các bạn được gọi đến để làm nhà tiên tri nhưng các bạn không đủ can đảm để nói. Bạn cần bắt đầu cho phép và nhượng bộ cõi khác đến nơi khác mà Chúa ngự trong bạn. Nó ở thiên đàng nhưng nó ở trong bạn. Bạn có một năng suất cho điều đó. Đây là một lời của Chúa đến bên trong bạn.

Giê-rê-mi nói rằng khi ông cố gắng ngừng nói lời Chúa, thì trong lòng ông như có lửa đốt . Ngọn lửa đó là bên trong bạn. Đó là ngọn lửa đang cháy. Ngọn lửa đang bùng cháy bên trong bạn. Đó là lời của Chúa. Bạn cần bắt đầu nói lời của Chúa.

Tôi đang nói với bạn. Bạn đang bứt phá. Đó là thời gian của bạn. Tôi đang cảm nhận một số điều khác cho bạn. Bạn đã chọn một số người mà bạn kết hợp. Họ không giống như bạn. Họ không được gọi đến cùng một chuyến đi mà bạn được gọi đến. Chúa đã đối xử với bạn. Chúa nói với tôi rằng bạn cần phải để những người đó đi. Những người không cho phép bạn bước vào nơi Chúa đã gọi bạn đến. Bạn cần để họ đi. Tốt hơn là ở một mình với Chúa hơn là ở với một người sẽ làm bạn đi chậm lại.

Có một số người đã định sẵn cho cuộc đời bạn vào những thời điểm nhất định nhưng rồi Chúa lại dời họ ra ngoài. Ngài đưa bạn đến những nơi khác với những người khác có cùng tầm nhìn với bạn. Lý do tại sao Chúa đã chọn thời điểm này ở nơi này để nói với bạn điều này là vì đã đến lúc chỉ dành cho những phán xét trong cuộc đời bạn. Đã đến lúc bạn phải tiếp tục.

Chúa nói với bạn. Bạn biết tôi đang nói về điều gì. Bạn cần để những người đó đi. Có những người đang ở trong những mối quan hệ mà không cần phải có trong những mối quan hệ đó. Đó là không . Chúa ơi , tôi nói đã đến lúc.

Ngài nói, “Ta đã gọi bạn là hãy rời xa Ta . Đã đến lúc bạn phải chuyển sang những gì Ta có cho bạn ”.

Bây giờ tôi nhìn thấy ngọn lửa của Chúa. Ngọn lữa Chúa bắn ra đánh nhiều người. Nó sâu sắc trên toàn thế giới. Mọi người đang bị ngọn lửa của Chúa giáng xuống. Ngọn lửa đang bùng cháy bên trong bạn bởi vì có nhiều nhà tiên tri ở ngoài kia. Có nhiều người được gọi để nói tiên tri. Bạn đã không làm điều đó.

Ngài đang nói rằng đã đến lúc phải nhường cho Thánh Linh để nhường ngọn lửa đó. Nói ra những bí ẩn của Đức Chúa Trời. Bạn cứ tự nhiên. Chỉ cần thực hành nó. Chỉ cần bắt đầu nói những gì Đức Chúa Trời bảo bạn phải nói. Bạn biết khi nói với ma quỷ rằng tôi sẽ không còn thiếu rằng Chúa đang dẫn dắt tôi vào mọi điều khoản mà Chúa là Đức Chúa Trời đã cung cấp cho tôi. Ngài đang làm việc tất cả. Tôi sẽ được thăng chức bởi vì tôi phục tùng ý muốn của Ngài. Tôi sẽ KHÔNG chấp nhận câu trả lời là không.

Chúa đã nói với tôi một lần. Ngài nói, “Kevin, nếu mọi người chỉ nắm lấy Ta và không buông tay, Ta sẽ cho họ những gì họ muốn. Ta thấy mọi người không thể cưỡng lại được khi họ đặt niềm tin vào niềm tin, một niềm tin bền bỉ không chịu buông bỏ . ”

Đó là những gì đang xảy ra. Bạn đang nắm lấy Chúa Giêsu. Bạn sẽ không buông tay bởi vì Chúa đã cai trị có lợi cho bạn. Đây là cách bạn phải hành động từ bây giờ. Bạn phải hành động như thể bạn biết rằng Chúa đã cai trị có lợi cho bạn. Đây là thời gian của bạn.

Vâng, Thánh Linh của Chúa vẫn đang nói với tôi rằng có rất nhiều người, bạn đang nhận ra rằng bạn đã sống trong một cuộc sống thấp kém. Bạn đã sống một cuộc sống rất thấp so với những gì Chúa dành cho bạn. Thần của Khải Huyền đang đánh bạn. Ngài đang nói với bạn, ” Là ngọn lửa này đang thiêu rụi chiếc tủ.” Tôi không cho bạn thấy bạn đang sống một cuộc sống thấp kém. Đã đến lúc để Thánh Linh của Đức Chúa Trời đưa bạn lên một cảnh giới cao hơn trong một cách sống cao hơn. Nó bắt đầu ngay bên dưới mũi của bạn. Bạn sẽ bắt đầu nói với ngọn lửa của Chúa.

Bạn sẽ bắt đầu tiên tri về thế giới của mình. Bạn sẽ nói với thế giới của bạn rằng các vương quốc trên trái đất này đã trở thành vương quốc của Đức Chúa Trời của chúng ta. Các vương quốc trên thế giới này giờ đây đã trở thành vương quốc của Đức Chúa Trời của chúng ta. Đó là có một sự chuyển giao từ Thiên đường đến Trái đất.

Nó đến từ Thánh Linh của bạn qua môi bạn. Bạn đang nói bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Bạn chỉ nói tiên tri. Tôi đang nói tiên tri với bạn. Bạn có thể nói tiên tri cho thế giới của mình. Chúa vẫn nói với tôi rằng có lửa đang biểu hiện.

Chỉ cần nhắm mắt lại. Giơ tay. Tiếp nhận ngọn lửa. Ngọn lửa của Đức Chúa Trời đang chiếu qua máy quay đến ngay với bạn bây giờ nhân danh Chúa Giê-xu. Ngọn lửa của Đức Chúa Trời tôi ở trên bạn bởi vì Đức Chúa Trời nói rằng con đường mới và sống mà tôi dành cho bạn bây giờ là quyền năng mà bạn không thể thất bại. Chúa nói bạn không thể thất bại nếu bạn bước đi với  Ta. Ngài sẽ không dẫn bạn đi lạc đường.

Rất nhiều người đã học cách tin cậy Ngài bằng cách bước đi với Ngài. Bạn đang học cách lắng nghe từ Thánh Linh. Chúa này nói, “Ta sẽ dạy bạn cách nghe giọng nói của Ta.” Đó là những gì Ngài đang nói. Ngài nói, “Nếu bạn để cho Ta, Ta sẽ dạy bạn cách nghe giọng nói của Ta.”

Chúa thực sự đang làm rất nhiều việc. Tôi vẫn nhận được rất nhiều lượt tải xuống. Một trong số đó là việc chữa bệnh của bạn bị trì hoãn. Bạn phải thức dậy vào mỗi buổi sáng. Bạn phải nói, “Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã chữa lành cho con.  Con cảm ơn Ngài vì tôi là toàn vẹn. ” Khi bạn đi ngủ vào ban đêm, bạn nói, “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con đã được chữa lành để con được toàn vẹn.”

Bạn không buông bỏ điều đó. Nghĩ về điều này. Tôi đã đeo kính cận từ năm 1983. Tôi đã không tin rằng mình cần có kính áp tròng trong suốt những năm qua . Tôi liên tục nói: “Lạy Chúa, con tin rằng mình đã được chữa lành,” nhưng tôi đã đeo kính áp tròng suốt những năm qua. Chỉ một thời gian ngắn trước đây Chúa nói với tôi rằng tôi đã được chữa lành. Tôi đã đến gặp bác sĩ nhãn khoa . Tôi thấy rằng tôi không cần đeo kính nữa. Chúa đã chữa lành cho tôi. Không ai chạm vào tôi. Không ai cầu nguyện cho tôi. Tôi tin rằng nơi được gọi là nơi bí mật này là nơi tôi nhận được sự chữa lành của mình.

Tôi không bao giờ chấp nhận sự thật rằng tôi sắp bị mù. Tôi luôn chấp nhận rằng đôi mắt của tôi đã trở nên tốt hơn. Bây giờ họ đã hoàn toàn lành lặn. Bạn có thể nhận được sự chữa lành của mình – bây giờ bạn chỉ cần tiếp cận. Hãy chạm vào gấu áo của Chúa Giêsu.

Chúa nói, ” Hãy đến gần ngai vàng của Ta. Cúi xuống trước mặt Ta. Xem những gì xảy ra trong cuộc sống của bạn. Sắp có một sự thay đổi. ”

Đó là những gì Chúa vừa nói. Ngài đang nói hãy đến và cúi xuống trước mặt Ngài. Thờ phượng Ngài. Thần của Chúa đang nói rằng sắp có một sự thay đổi. Có một sự thay đổi trong danh Chúa Giê-xu.

Chúa cũng nói điều này. Ngài đối phó với bạn vì bạn cũng phải học. Bạn phải sẵn sàng để viết. Chúa nói rằng có rất nhiều sách trong thiên đàng cần được viết trong cõi này. Ngài nói có những bài hát trên Thiên đường cũng phải chuyển xuống cõi này. Ngài đang nói chuyện với bạn. Bạn cần bắt đầu cầm bút lên. Bắt đầu viết. Bạn cần phải chọn những nhạc cụ bạn cần để bắt đầu đi vào nơi bí mật. Hãy để Chúa dạy bạn chơi. Chúa đang nói với bạn rằng bạn được gọi. Bạn được chọn. Bạn có thể đầu phục Thánh Linh.

Cảm ơn bạn đã theo dõi với tôi trong phiên này của nơi bí mật cho đến lần sau.  Chúa ban phước cho bạn

Nếu bạn muốn tham gia một khóa học miễn phí về Thăm Thiên Đàng, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới

https: // www. Warriornotesschool. c om /

Liên kết mua sách của tôi !!

https: // kevinzadai. Com / store /

Advertisement