JERUSALEM MỚI: CHÚA MUỐN TRÁI TIM TRONG SẠCH BỞI HUBERT OPALA

LỜI CHỨNG CỦA HUBERT OPALA

JERUSALEM MỚI: CHÚA MUỐN TRÁI TIM TRONG SẠCH

Khải Huyền 21: 9-11 “Một vị trong bảy thiên sứ đã cầm bảy bát đựng đầy bảy tai nạn cuối cùng, đến gần tôi, bảo rằng: Hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ Chiên Con.

10 Rồi tôi được Thánh Linh cảm động, thiên sứ đó đưa tôi đến trên một hòn núi lớn và cao, và chỉ cho tôi thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem, từ trên trời, ở nơi Ðức Chúa Trời mà xuống,

11 rực rỡ vinh hiển của Ðức Chúa Trời. Sự chói sáng của thành ấy giống như của một viên bửu thạch, như bích ngọc sáng suốt.”

Tôi xin chào tất cả các bạn. Cầu xin ân điển và sự bình an của Chúa ở cùng anh chị em Trong Danh Chúa Giê-su. Tôi muốn chia sẻ với bạn chứng ngôn này đã được ban cho tôi bởi ân điển. Đây là một kinh nghiệm mà Chúa ban cho tôi bằng cách tiết lộ cho tôi những điều tuyệt vời, và tôi muốn chia sẻ sự hướng dẫn mà Chúa đã ban cho tôi dành cho con cái của Ngài.

Khi Chúa đến thăm tôi và Ngài đưa tôi đi trong không khí Ngài đã ban cho tôi để nhìn thấy rất nhiều điều. Ngài đã cho tôi một lời giới thiệu đặc biệt để nói với dân sự của Ngài. Tôi có thể nói với bạn ngay lập tức sự chỉ dẫn của Chúa nhưng vì Ngài đã cho tôi thấy những điều bí ẩn trước khi đưa ra lời đề nghị cho tôi, tôi muốn kể lại những gì đã được ban cho tôi để xem.

Bạn biết đấy, thật không dễ dàng gì đối với tôi khi nói rằng Chúa đã chiếm đoạt tinh thần của tôi bởi vì luôn có những câu hỏi và mọi người có xu hướng nghi ngờ khi nghe ai đó nói rằng Chúa đã lấy đi tinh thần của họ. Tôi đã nghĩ về điều đó, nhưng tôi sẽ tuân theo tiếng nói của Chúa và tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm theo sự chỉ dẫn của Chúa.

Tôi đã chia sẻ kinh nghiệm này trong 20 năm. Chúng tôi đã đặt cuộc gặp gỡ này dưới nhiều hình thức để chia sẻ và chúng tôi chia sẻ nó miễn phí để vâng theo tiếng nói của Chúa. Tôi đã viết kinh nghiệm này trong một cuốn sách nhỏ mà tôi tặng miễn phí cho các mục đích truyền giáo ở khắp mọi nơi ở Châu Phi. Tôi muốn thực hiện video này trên mạng xã hội để tác động đến số lượng người tối đa.

Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 22 tháng 12 năm 1991 khi tôi vẫn còn là một cậu học sinh năm cuối. Chính trong đêm khi tôi đang ngủ, Chúa đã đến thăm tôi và vực dậy tinh thần của tôi. Tôi đã thấy mình rời khỏi Trái đất. Tôi đã ở trên không trước sự hiện diện của Chúa. Tôi đã ở với Chúa, Đấng đã bắt đầu tiết lộ cho tôi những điều bí ẩn.

Trên thực tế, Chúa đã bắt đầu tiết lộ cho tôi cách Ngài tạo ra Trời và Đất, và mọi thứ mà Ngài đã tạo ra đều xuất phát từ sự trống rỗng vì không có gì tồn tại trước khi Ngài tạo dựng. Ngài đã làm cho những gì trước đây không tồn tại bằng quyền năng của Lời Ngài.

Sau đó, Ngài bắt đầu tạo ra và làm cho mọi thứ tồn tại duy nhất qua Lời của Ngài. Ngài đã nói và mọi việc xảy ra nhờ quyền năng của Lời Ngài. Khi tôi bắt đầu quan sát cách Chúa tạo ra thế giới, tôi đang chiêm ngưỡng toàn bộ sự việc giống như trong một màn hình lớn. Ngài đang nói và mọi thứ trở nên tồn tại.

Khi tôi quan sát sự sáng tạo của thế giới, tôi nhận thấy rằng màn hình mà tôi quan sát sự hình thành của vũ trụ qua màn hình này là không có giới hạn. Nó không có ranh giới và không có chu vi và không có bắt đầu và không có kết thúc cho màn hình này. Tôi đang quan sát sự trống rỗng vô hạn.

Và như Chúa đã nói, mọi thứ đã xảy ra. Tôi đã thấy sức mạnh của những lời sáng tạo của Ngài. Ngài chỉ cần phải nói và mọi thứ đã trở thành giống như lời được nói trong Kinh thánh trong Sáng thế ký 1: 1-10, “Ban đầu Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất.

2 Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Ðức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.

3 Ðức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng.

4 Ðức Chúa Trời thấy sự sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối.

5 Ðức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày; sự tối là đêm. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhứt.

6 Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có một khoảng không ở giữa nước đặng phân rẽ nước cách với nước.

7 Ngài làm nên khoảng không, phân rẽ nước ở dưới khoảng không cách với nước ở trên khoảng không; thì có như vậy.

8 Ðức Chúa Trời đặt tên khoảng không là trời. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhì.

9 Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Những nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi, và phải có chỗ khô cạn bày ra; thì có như vậy.

10 Ðức Chúa Trời đặt tên chỗ khô cạn là đất, còn nơi nước tụ lại là biển. Ðức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.”

Tôi nhận thấy rằng khi Chúa nói trong sự trống không để tạo ra tiếng nói của Ngài vang vọng trong toàn thể vũ trụ, không phải ở một vị trí nào của vũ trụ. Tôi không thắc mắc giọng nói của Ngài từ đâu ra. Và tôi không nhìn sang trái hay phải để xác định nguồn gốc của giọng nói của Ngài bởi vì tiếng nói của Ngài đã vang vọng trong toàn thể vũ trụ. Tiếng nói của Chúa là đồng nhất và giống hệt nhau trong toàn thể vũ trụ, vì không có sự biến đổi nào. Và tôi không buồn nhìn mặt Ngài vì tiếng nói của Ngài đang giải phóng sự hiện diện đầy quyền năng của Ngài trong toàn thể vũ trụ.

Khi Chúa đang phán, giọng nói của Ngài rất to lớn và sấm sét. Tôi có thể nói với bạn rằng rất khó để mô tả giọng nói của Ngài bằng vốn từ vựng của con người, nhưng tôi sẽ cố gắng mô tả nó. Giọng Chúa ngọt ngào, yên tâm, đầy uy quyền và quyền năng.

Tôi đang ở trên không trung quan sát Trái đất hình tròn. Vào lúc đó, tôi cảm thấy rằng để nói chuyện với Chúa, tôi không cần phải nhìn lên hoặc nhìn xuống vì sự hiện diện của Ngài ở khắp mọi nơi trong vũ trụ. Tôi thấy Chúa tạo ra thế giới giống như được viết trong Kinh thánh.

Tôi đã rất ngạc nhiên và ngưỡng mộ những người của Chúa, khi tôi nhìn thấy vũ trụ được tạo ra, vì bất cứ điều gì họ rao giảng về tạo vật đều chính xác là những gì tôi đã thấy trong cuộc gặp gỡ này. Bất cứ khi nào loài người của Đức Chúa Trời công bố lời dưới sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, thì đó là lẽ thật. Họ công bố những điều đã xảy ra trong quá khứ xa xưa và tương lai, nhưng bất cứ điều gì họ rao giảng trong Kinh thánh hoàn toàn là Lời của Đức Chúa Trời. Và nó hoàn toàn là sự thật. Những người của Đức Chúa Trời được ưu ái vì biết sự thật này qua sự mặc khải bởi vì tôi đã nhìn thấy toàn bộ sự việc trong khải tượng này. Lời Chúa chắc chắn là sự thật. Tất cả Kinh thánh đều được Đức Chúa Trời ban cho sự soi dẫn và có lợi cho giáo lý, sự khiển trách, sự sửa trị, sự dạy dỗ về sự công bình, hầu cho con người của Đức Chúa Trời có thể hoàn hảo, được trang bị kỹ lưỡng cho mọi công việc tốt. (2 Ti-mô-thê 3: 16-17)

Tôi đang suy ngẫm về vũ trụ này và sự vĩ đại của Đức Chúa Trời và quyền năng của Ngài thì đột nhiên có một khoảng lặng lớn trên Thiên đàng. Tôi đang ở trong không gian quan sát toàn bộ vũ trụ trong im lặng, thì đột nhiên với một giọng nói mạnh mẽ vang lên trong vũ trụ, Chúa gọi tôi bằng tên của tôi, “Opala.”

Khoảnh khắc tôi nghe Chúa gọi tên tôi, “Opala”, tôi cảm thấy toàn bộ mình bị chấn động. Tôi cảm thấy cơ thể, tâm hồn và tinh thần của tôi rung động khi nghe Thiên Chúa uy nghi, Đấng Tạo Hóa của vũ trụ, gọi tên tôi trong vũ trụ.

Khi nghe Chúa xướng tên tôi nhỏ bé, tôi đã rung động khi tiếng sấm rền của Chúa vang vọng trong vũ trụ. Tôi nhắm mắt lại và nói, “Tôi là ai để Chúa là Đấng tạo dựng cả vũ trụ gọi tên tôi?”

Trong khi nhắm mắt, tôi nghe Chúa nói, “Opala, này là Giê-ru-sa-lem thiên thượng mới.”

Trong khi tôi vẫn nhắm mắt, tôi cảm thấy có một luồng sáng mạnh mẽ chiếu sáng nơi này. Tôi có thể cảm nhận được rằng ánh sáng ngày càng mạnh hơn khi thành phố đang dần buông xuống. Tôi vẫn nhắm mắt và tôi cảm thấy thành phố trên trời từ trên trời giáng xuống. Và khi Kinh đô Ánh sáng đi xuống, tôi dần dần mở mắt ra. Khi tôi mở mắt ra, tôi nhìn thấy phía trên Thiên Đàng, một Thành Phố Vàng và khổng lồ, đang đổ xuống với ánh hào quang và ánh sáng rực rỡ.

Thành phố được bao quanh bởi một đám mây đầy vinh quang và ánh sáng. Có một đám mây như khói đi cùng với sự sụp đổ của Thành phố Vàng. Ánh hào quang của nó giống như một viên ngọc quý hiếm nhất, giống như một viên ngọc Jasper trong suốt như pha lê. Nó có một bức tường cao lớn với 12 cổng và ở cổng là 12 thiên thần.

Tôi đang suy nghĩ về nền tảng của thành phố khi nó đang đi xuống. Nền tảng của thành phố rất lớn và kích thước cũng khổng lồ. Tôi không thể nhìn thấy toàn cầu của thành phố đang từ trên trời giáng xuống, mà chỉ nhìn thấy một phần. Sau đó, tôi thấy thành phố đang di chuyển ra xa tôi trong một khoảng cách tương đối để tôi có thể có cái nhìn toàn cảnh và toàn cầu về thành phố. Khi thành phố khổng lồ di chuyển ra xa, tôi có thể thấy nó hình vuông.

Sau đó, Chúa bắt đầu cho tôi thấy một phần của thành phố. Tôi thấy một cánh cổng lớn đã đóng lại và nó vàng rực. Tôi thấy rằng bạn chỉ có thể vào thành phố qua cổng. Không có cách nào khác. Đó là một thành phố xinh đẹp đầy vinh quang, được chiếu sáng bởi một thứ ánh sáng mãnh liệt. Trong khi tôi quan sát thành phố, tôi bắt đầu nghe thấy những bài hát ca ngợi đến từ thành phố. Tai tôi chú ý đến giai điệu và âm nhạc từ thành phố khổng lồ và tôi lặng im trước vinh quang và lắng nghe những bài hát bay lên Thiên đường.

Và lần đầu tiên, tôi hỏi Chúa, “Âm nhạc đến từ đâu?”

Chúa cho phép tôi đi xem bên trong thành phố ngay lập tức. Tôi nhìn thấy một đám đông vô cùng các thiên thần. Tôi nhìn thấy vô số thiên thần và vô số các vị thánh từ mọi quốc gia, mọi màu da và mọi chủng tộc. Họ thẳng hàng và trật tự như một đội quân. Những dòng của các thiên thần và các thánh đã đi một quãng đường dài đến vô tận. Và tôi có thể nhìn thấy khoảng không giữa những dòng thiên thần và thánh.

Khi họ đi xa khỏi tầm nhìn của tôi đến vô tận, vô số dân chúng đang hát và ngợi khen với niềm vui sướng. Và chúng đang vẫy cánh. Họ đang thực hiện các bước nhảy một cách hài hòa và mọi thứ đều theo đúng cách của họ. Không ai lạc lõng hoặc lạc lõng. Có vô số thiên thần ca ngợi và vô số dân chúng đồng thanh, hòa hợp và hòa hợp.

Tôi biết rằng chúng ta ngợi khen Chúa trên Trái đất, nhưng điều đó chẳng là gì so với những gì tôi đã thấy ở Giê-ru-sa-lem Mới, vì có nhiều niềm vui, hạnh phúc tràn đầy và hân hoan. Tôi bị lóa mắt bởi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời tràn ngập thành phố và các thiên thần. Không khí trong thành phố vui vẻ và yên bình. Không có mặt trời và mặt trăng vì vinh quang của Đức Chúa Trời đã chiếu sáng thành phố này theo một cách đồng nhất, và không có sự biến đổi của thời tiết.

Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đã ban ánh sáng cho cả thành phố. Các thiên thần và các thánh ca ngợi Đức Chúa Trời một cách dễ dàng và họ tràn ngập niềm vui sướng vĩnh cửu. Không có gì ô uế sẽ vào trong thành phố này, cũng như sẽ không cho bất cứ ai làm điều đáng xấu hổ hoặc gian dối, nhưng chỉ những người có tên được viết trong sách sự sống của Chiên Con. (Khải Huyền 21:27)

Tôi không thấy một ngôi đền nào trong thành phố, bởi vì Chúa là Đức Chúa Trời Toàn năng và Chiên Con là Đền thờ của nó. Các quốc gia sẽ bước đi bởi ánh sáng của nó, và các vị vua của Trái đất sẽ mang sự huy hoàng của họ vào đó. Kinh Thánh nói trong Ê-sai 65: 18-19 “Thà các ngươi hãy mừng rỡ và vui vẻ đời đời trong sự ta dựng nên. Thật, ta dựng nên Giê-ru-sa-lem cho sự vui, và dân nó cho sự mừng rỡ.

19 Ta sẽ vui vì Giê-ru-sa-lem, ta sẽ mừng vì dân ta; tại đó sẽ chẳng còn nghe tiếng khóc lóc kêu la nữa.”

Chúa phán: “Dân Ta ngày đêm thờ phượng và tôn thờ Ta.”

Người yêu dấu, trong khi tôi đang làm chứng ở đây, trên Thiên đàng, có sự ngợi khen và thờ phượng không ngớt. Tôi quan sát thấy ánh sáng rực rỡ của thành phố này là vàng chói lọi, và con đường lớn của thành phố cũng bằng vàng, tinh khiết như thủy tinh trong suốt.

Tôi nghe Chúa nói với tôi, “Kìa, đây là Môi-se.”

Ngay lập tức tôi có thể nhìn thấy Môi-se ở cự ly gần giữa vô số đám đông. Sau đó, tôi nhìn thấy tổ phụ Áp-ra-ham và tiên tri Ê-li trong đám đông trong khoảng cách gần.

Chúa đã nói với tôi và khi Ngài nói, tiếng của Ngài có thể được nghe thấy ở khắp mọi nơi trong vũ trụ, và đồng thời trong tôi.

Chúa phán, “Khi dân Ta cầu nguyện, lời cầu nguyện của họ dâng lên Ta qua sự ngợi khen và thờ phượng trên Thiên đàng.”

Chúa nói, “Những người của Ta trên Trái đất cầu nguyện đồng thời ở những nơi khác nhau. Sau đó, hàng triệu lời cầu nguyện dâng lên trên Thiên đàng, nhưng khi họ cầu nguyện, Ta ở với từng người trong số họ, và Ta dành sự quan tâm riêng cho từng người trong số họ. Điều này xảy ra bất cứ khi nào các con của Ta đồng thời cầu nguyện. Trong khi họ cầu nguyện từ những nơi khác nhau trên Trái đất, họ vẫn tiếp xúc với Ta. Không có sự tắc nghẽn giao thông của những lời cầu nguyện và không có sự xử lý tập thể của lời cầu nguyện cho sự hiện diện của Ta lấp đầy vũ trụ. Bạn có thể cầu nguyện ở mọi tư thế và mọi hướng ”.

Tôi đã rất ngưỡng mộ khi quan sát Jerusalem Mới. Tôi đã nhìn thấy vô số thiên thần và vô số các vị thánh trong một vùng đất không có nước mắt, không có tiếng khóc và không có đau đớn. Không phải lo lắng về những điều trước đây đã qua. Không ai cảm thấy buồn chán trong thiên đường của Đức Chúa Trời. Mọi người đều tràn ngập cảm xúc vui sướng.

Sau đó, đột nhiên Chúa nói, “Kìa trái đất.”

Tôi đang ở trên không và khi tôi quay lại để nhìn xuống, tôi đã bị sốc trước tình hình trên Trái đất. Không có hòa bình, có chiến tranh và đổ máu, giết người. Tôi thấy sự ghê tởm, vô luân và đủ thứ tội lỗi. Tôi thấy Trái đất đang bốc cháy.

Khi tôi nhìn thấy những gì đang diễn ra trên Trái đất so với vinh quang của Đức Chúa Trời ở Giê-ru-sa-lem Mới, sự ngợi khen và nhiệt thành của thiên thần, và niềm vui bất diệt dồi dào ở Giê-ru-sa-lem Mới, tôi cảm thấy thương hại và thương xót. Vì ngay cả khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta có một nền hòa bình tương đối trên Trái đất, nhưng sự thật thì không có hòa bình nào cả.

Tôi đang nói điều này trên cơ sở những gì tôi đã thấy ở Jerusalem Mới, Thế giới mới. Khi tôi nhìn thấy tình trạng của nhân loại trên Trái đất so với cái nhìn của Môi-se và các nhà tiên tri tôn vinh Chúa trong vinh quang và huy hoàng, tôi nhận ra rằng tình hình trên Trái đất thật là u ám.

Tôi cầu nguyện và nói với Chúa, “Giá như Ngài có thể thổi một luồng gió hòa bình cho Trái đất, để họ có thể có được một phần hòa bình nhỏ nhoi ở Jerusalem Mới, Thành phố của Hòa bình.”

Ngay lập tức tôi thấy Chúa cười. Tôi ngạc nhiên khi thấy Chúa bày tỏ chính Ngài bằng tiếng cười. Và tôi tự hỏi, “Chúa là Đức Chúa Trời có cười như một con người không?” Theo như tôi được biết, trong mắt của Thiên đường, không có hòa bình trên Trái đất mặc dù chúng tôi có hòa bình tương đối.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng của Chúa đang nói trong tôi và nói, “Chúa là tình yêu và Ngài từ bi vì Ngài cảm nhận được nỗi đau và sự đau khổ của chúng ta trên Trái đất. Chúa đã không bỏ rơi Trái đất. ” 

Ngài lẽ ra có thể vui mừng với sự vinh hiển của Ngài trên Thiên đàng và không để ý đến Trái đất bởi vì tôi đã tận mắt nhìn thấy sự ô uế tràn ngập trên Trái đất. Bây giờ hãy tưởng tượng đôi mắt của Chúa là Đấng thánh khiết ba lần.

Tuy nhiên, bất chấp vấn đề tội lỗi, gian ác và vô luân, ngay cả khi lòng Ngài đau đớn vì tội lỗi và sự gian ác của thế gian, Ngài đã không quay lưng lại với thế gian. Anh ấy cảm nhận được nỗi đau và sự đau khổ trên Trái đất.

Khi tôi đang cầu xin Chúa mang lại hòa bình trên Trái đất, đột nhiên, tôi bắt đầu cảm thấy muốn xuống Trái đất. Tôi không muốn điều này xảy ra. Tôi bắt đầu phàn nàn với Chúa. Tôi không thể chấp nhận bị tách rời khỏi vinh quang của Giê-ru-sa-lem Mới. Và tôi không muốn dính dáng gì đến thế giới tội lỗi, bạo lực này. Tôi bắt đầu thấy tội lỗi, chiến tranh, sự vô luân, và vết nhơ của Trái đất.

Tất cả những điều này đang cuộn trào trong tâm trí tôi, và tôi đang nhìn thấy vinh quang của thành phố, vô số thiên thần đang ca tụng Chúa trong niềm vui tràn đầy. Sự tương phản này thật đau đớn nhưng tôi vẫn tiếp tục đi xuống.

Trong khi tôi đang đi xuống, tôi nói, “Chúa ơi, tôi thậm chí còn không nhìn thấy Chúa Giê-xu Christ, tôi phải nhìn thấy Ngài trước khi trở lại Trái đất.”

Tôi nghe tiếng Chúa phán: “Sự vinh hiển của Chiên Con đã bị giết còn cao hơn cả sự vinh hiển của thành mà các ngươi đã thấy. Khi Chiên Con của Đức Chúa Trời ngồi trên ngai vàng của Ngài, thì niềm vui tràn ngập. Sự vinh quang và uy nghiêm lớn hơn những gì bạn đã thấy. Sự vinh hiển của Chiên Con còn lớn hơn ánh hào quang và ánh sáng của Giê-ru-sa-lem Mới, vì các thiên sứ cử hành và thờ phượng Ngài trong vui mừng, trọng tội và với toàn bộ sức mạnh. Sự vinh quang, uy nghiêm và lộng lẫy của Ngài còn hơn cả những gì bạn đã thấy trong thành phố. Và khi Ngài ngự trên ngai vàng, vô số thiên thần và vô số thánh tôn thờ Ngài. ”

Khi nghe những lời này, tôi cảm thấy bình yên và yên tâm. Tôi tiếp tục đi xuống và tôi nghe thấy tiếng Chúa nói với tôi, “Hãy giữ lấy trái tim của bạn hơn bất cứ điều gì bởi vì nó là nguồn gốc của sự sống.”

Tôi đã bị rung động bởi lời giới thiệu này.

Chúa phán với tôi: “Đừng để lòng con là chỗ dựa của tội lỗi, thù hận, giận dữ, nhưng con phải giữ lòng mình trong sạch và thánh khiết.”

Tôi nghe tiếng Chúa phán, “… lòng người.” Ngài đã lặp đi lặp lại “trái tim của con người”. Thật vậy, tôi có thể nghe thấy giọng nói của Ngài trên Thiên đàng liên tục lặp lại “… trái tim của loài người.”

Sau đó, Chúa nói: “Ta không nhìn hình dáng bên ngoài, nhưng Ta nhìn vào bên trong. Ta nhìn vào trái tim. Ta không nhìn vào những gì bạn có và những gì bạn cho đi mà là trái tim của bạn. Ta nhìn vào trái tim của loài người. Hãy nói với họ rằng hãy giữ lấy tấm lòng của mình hơn bất cứ thứ gì ”.

Trong khi Chúa đang nói, tôi tiếp tục đi xuống và tiếp tục nghe Ngài nói, “… lòng người.”

Đây là thông điệp mà Chúa đã ban cho tôi dành cho con cái của Ngài. Giữ cho trái tim bạn khỏi sự không tha thứ, khỏi thù hận, khỏi sứ giận dữ, khỏi vết bẩn và sự ô uế.

Chúa nói, “Ta giao tiếp với ngươi qua tấm lòng của ngươi. Và điều Ta muốn là trái tim của bạn, không phải tiền bạc và vật sở hữu của bạn mà là trái tim của bạn. Ta muốn có sự hiệp thông với bạn, không phải bằng bàn tay của bạn mà là trái tim của bạn ”.

Một năm sau cuộc gặp gỡ này, khi đang đọc Kinh thánh, tôi tìm thấy những lời khuyên này của Chúa trong Châm ngôn 4 câu 23, có nội dung: “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.”. Đây chính xác là những gì Chúa đã nói với tôi trên Thiên đường và tôi đã vô cùng sửng sốt.

Khi tôi tiếp tục đọc Kinh Thánh, tôi tìm thấy câu này trong Giê-rê-mi 31: 31-33  Ðức Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Y-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa.

32 Giao ước nầy sẽ không theo giao ước mà ta đã kết với tổ phụ chúng nó trong ngày ta nắm tay dắt ra khỏi đất Ê-díp-tô, tức giao ước mà chúng nó đã phá đi, dầu rằng ta làm chồng chúng nó, Ðức Giê-hô-va phán vậy.

33 Ðức Giê-hô-va phán: Nầy là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Ðức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta.

Advertisement