MẶC KHẢI CỦA MỘT NGƯỜI ĐẠO CÔNG GIÁO CỦ VỀ NHÀ THỜ GIẢ BỞI ELRALDO MARTINO

LỜI CHỨNG CỦA ELRALDO MARTINO CỦA NƯỚC Ý
MẶC KHẢI CỦA MỘT NGƯỜI ĐẠO CÔNG GIÁO CỦ VỀ NHÀ THỜ GIẢ

Hello tên tôi là Eraldo Martino. Tôi đến từ thành phố Padua của xứ Italy. Tôi là người đạo Công giáo La Mã. Tôi luôn là một người đàn ông chuyên tâm cầu nguyện cho đến một ngày tôi cầu nguyện với Chúa rằng Ngài sẽ chỉ cho tôi liệu những gì tôi đang làm theo lời Ngài có phải là lời thật hay không. Chúa là đấng thành tín và Ngài đã nghe lời cầu nguyện của tôi. Ngài đã tiết lộ những điều mà tôi sẽ không bao giờ biết hoặc mơ ước được biết. Tôi đã cải đạo sau những khải tượng mà Chúa Giê-xu đã cho tôi thấy và ngày nay, tôi không còn ở trong nhà thờ Công giáo nữa. Tôi đang ở trong một nhà thờ Tin Lành. Tôi sẽ báo cáo những tầm nhìn của tôi đã được trao cho tôi vào những năm 1980.

Chúa Giê-xu đã cho tôi thấy một khải tượng và trong khải tượng đó, tôi nhìn thấy một nhà thờ đầy màu sắc.

Tôi hỏi, “Cái đó có nghĩa  là gì?”

Chúa Giê-xu nói với tôi, ” Hãy vào trong nhà thờ này.”

Tôi nhìn và thấy một hội trường với đèn màu nhấp nháy nên tôi nói, “ Đó là một vũ trường chứ không phải nhà thờ. Tôi chưa bao giờ đến một nhà thờ như thế này. “

Chúa Giê-su trả lời tôi, “ Trong thời gian hai thập kỷ nữa, nhiều nhà thờ trên Trái đất sẽ giống như nhà thờ này. Nhiều nhà thờ sẽ bị ô nhiễm bởi Babylon. Sự đa dạng về màu sắc đồng nghĩa với việc sẽ có những mẫu nhà thờ khác nhau. Đèn màu có nghĩa là thế gian đã xâm nhập vào nó. Chúng nó sẽ trộn lẫn những thứ đúng đắn với những thứ tục tĩu của thế giới này. ”

Khải huyền 3: 15-16 Ta biết công việc của ngươi; ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay!
16 Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta.


Một lần nữa , Chúa Giê-xu chỉ cho tôi một cô gái điếm đang mang thai.  Cô ấy đã chuyển dạ. Sau đó,  tôi thấy một nhà thờ đầy vàng.

Tôi hỏi, “Chuyện này có nghĩa là gì?”

Chúa Giê-su trả lời, “ Cô gái điếm là nhà thờ đầy đá quý.  Cô gái điếm cũng là nhà thờ yêu thích hình ảnh , tượng và các đồ vật được xức dầu . Những đồ vật được xức dầu này không chữa lành hoặc giải phóng hoặc giải phóng mọi người . Đá quý của người thừa kế có nghĩa là các học thuyết của họ là thuộc về thế gian và là phúc âm của sự sung túc về thể chất và tài chính. Nón mà nhà thờ này cung cấp là tất cả mọi thứ trên đất và thế gian. Nhưng nó không cung cấp những gì tôi có và không cung cấp cho sự cứu rỗi. Giáo hội này không dạy việc từ bỏ thú vui của thế gian. Đứa trẻ sinh ra từ cô gái điếm sẽ trở thành một đội quân và họ là những nhà thờ tiên phong của những nhà thờ Tin Lành sẽ lấy việc thờ hình tượng của cô ấy và áp đặt những giới luật của con người cũng như những giáo lý về xác thịt của cô ấy. “

Tôi đã từng đến nhà thờ Công giáo và tôi nhận ra rằng sự mô tả của khải tượng tương ứng với cô ấy và nhiều nhà thờ Tin lành đang giảng dạy phúc âm thế gian và thịnh vượng và không hiểu được những lời dạy thực sự của Chúa Giê Su Christ .

Tôi nhìn thấy rằng tôi nhìn vào những đám mây và nhìn thấy một con quỷ khổng lồ. Anh ta đang ngồi trên một ngai vàng ở trên những đám mây. Anh ta không chỉ là một con quỷ. Ông ấy là một công quốc.

Tôi hỏi, “Có phải đây là con quỷ không?”

Chúa Giêsu nói với tôi, “ Nó là công quốc của nền kinh tế thế giới. Mammon là con quỷ kiểm soát tất cả tài chính của các ngân hàng thế giới và các công ty lớn là một phần của sàn giao dịch chứng khoán. Con quỷ của hắn khiến nền kinh tế của một quốc gia sa sút và của những quốc gia khác đi lên . Ông ấy là người chịu trách nhiệm về các cuộc khủng hoảng tài chính trên thế giới . Anh ta gây ra nạn đói trên đất liền. “

Tôi đã chứng kiến ​​nhiều người chết vì bệnh tật vì thiếu tiền.

Chúa Giê-su nói, “ Công quốc này muốn nguyền rủa tất cả tiền bạc của tôi tớ Ta. Khi các tôi tớ của Ta đặt lòng vào vật chất, điều này sẽ cản trở các phước lành của Ta. Nhưng nếu họ dâng tiền cho Ta, Ta sẽ ban phước cho họ. Mọi sự dâng hiến đều là để giúp đỡ công việc của Ta và những người khó khăn. Cảnh báo các nhà thờ không giảng dạy theo giáo lý của Mammon ”.

Tôi nhìn thấy một tầm nhìn khác, tôi nhìn thấy một nhà thờ màu trắng và từ bên trong nó bước ra một nhà thờ nhỏ màu trắng và một nhà thờ nhuộm màu.

Tôi hỏi, “Khải tượng này có nghĩa  là gì?”

Chúa Giê-su trả lời, “ Hội thánh màu trắng mà bạn đã thấy là nhà thờ của Ta và họ rao giảng Lời lẽ đúng như nó vốn có và hội thánh nhỏ xuất phát từ hội thánh lớn tượng trưng cho  những người đầy tớ ra khỏi nhà thờ đó và lấy lời lẽ thật. Đây là nhiều người của Ta nhận từ các nhà thờ của họ và tạo ra những mục sư để cho các mục vụ mới, do đó truyền bá phúc âm của Ta. Những nhà thờ bị vấy bẩn là những kẻ nổi dậy chống lại Ta và họ không tuân theo lời Ta . Họ gây chia rẽ trong hội thánh và bắt bớ những người rao giảng Lời Chúa. Những người nổi loạn này rời bỏ chức vụ của họ và mở các hội thánh mới mà không có lệnh của Ta mặc dù biết lời Ta. Họ không muốn vâng theo và dạy lời Ta. Họ dạy những ý thức hệ tự cho mình là trung tâm và tuân theo những luật lệ của riêng họ. “

Chúa Giê – su nói với tôi, ” Những nhà thờ giả có thể ra đời bởi một nhà thờ thánh vì những sự xung đột và bất đồng.”

Chúa Giê-xu đã dẫn tôi đọc đoạn văn trong Sáng thế ký 25: 21-26 Y-sác khẩn cầu Ðức Giê-hô-va cho vợ mình, vì nàng son sẻ. Ðức Giê-hô-va cảm động lời khẩn cầu đó, nên cho Rê-be-ca thọ thai.
22 Nhưng vì thai đôi làm cho đụng nhau trong bụng, thì nàng nói rằng: Nếu quả thật vậy, cớ sao đều nầy xảy đến làm chi? Ðoạn nàng đi hỏi Ðức Giê-hô-va.
23 Ðức Giê-hô-va phán rằng: Hai nước hiện ở trong bụng ngươi, và hai thứ dân sẽ do lòng ngươi mà ra; dân nầy mạnh hơn dân kia, và đứa lớn phải phục đứa nhỏ.
24 Ðến ngày nàng phải sanh nở, nầy hai đứa sanh đôi trong bụng nàng ra.
25 Ðứa ra trước đỏ hồng, lông cùng mình như một áo tơi lông; đặt tên là Ê-sau.
26 Kế em nó lại ra sau, tay nắm lấy gót Ê-sau; nên đặt tên là Gia-cốp. Khi sanh hai đứa con nầy thì Y-sác đã được sáu mươi tuổi.


Tôi nhìn thấy một tầm nhìn khác, tôi thấy một lỗ đen mở ra trên sàn nhà và một nhà thờ đen đang chui ra từ đó.

Tôi sợ hãi và hỏi, “ Nhà thờ này là gì?  Đây là nhà thờ tồi tệ nhất trong tất cả những gì tôi từng thấy. “

Chúa Giê-su trả lời, “ Nhà thờ này đã nằm ở đây trong Địa ngục. Nó là tà ác và nhà thờ này, nhà thờ của Satan, sẽ đi lên Trái đất nơi mà Lời của Ta không ngự trị trong danh Ta. Nhà thờ này được tạo ra để làm ô nhiễm tất cả các nhà thờ trên Trái đất với tất cả những thứ nghiện ngập mà bạn đã thấy trong những hình ảnh trước đây. Tôi nghĩ rằng học thuyết ma quỷ sẽ biến những cơn nghiện này trở nên dễ chịu đối với đôi tai ở nhiều nhà thờ trên Trái đất. Nhà thờ tà ác này sẽ nôn mửa những lời dạy của nó cho phá hủy các rào cản c thực sự . Đây là cô dâu của quỷ Satan đến Trái Đất để thực hiện vai trò của nó để giết chết đức tin và phá hủy học thuyết của Ta. Nếu làm theo tà thuyết của họ sẽ không đến được Thiên đàng. Những nhà thờ nổi loạn không tuân theo lời Chúa, tuân theo giới luật của con người và giáo lý về ma quỷ sẽ không đến được Thiên đường . ”

2 Cô-rinh-tô 11:13-15 Vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Ðấng Christ.
14 Nào có lạ gì, chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng.
15 Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lại gì; nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm.

Trong tầm nhìn cuối cùng, tôi nhìn thấy những người trồng nho.  Mổi người đang thu hoạch nho từ các đồn điền khác nhau và làm rượu vang.

Người đầu tiên nhìn thấy không có nho nào chín và bỏ đi mà không thu hoạch nho nào vì chúng vẫn còn xanh và chưa chín.

Chúa Giê-su nói, “Hãy nhớ lại hình ảnh đó về nhà thờ đầy đá quý và các nhà thờ Tin Lành khác. Họ chỉ cải thiện cuộc sống của những giáo đoàn đó nhưng họ không từ bỏ những chấp trước của xác thịt và tuân theo Lời Ta. Những cây trồng này sẽ bị mất trắng vì phúc âm của sự giàu có sẽ ngăn cản chúng lên Thiên đàng .  Những người  này sẽ bị mắc kẹt trong những thú vui của cuộc sống. ”

Người trồng nho thứ hai thu hoạch được 70% số nho chín.

Chúa nói, “Hãy nhớ lại khải tượng của Hội thánh màu trắng rao giảng Lời Chúa. Đa số sẽ lên được Thiên đàng vì họ đang rao giảng lẽ thật và được chuẩn bị sẵn sàng. “

Người thứ ba thu hoạch ba mươi phần trăm số cây nho nhưng không có rễ chống đỡ và bị đổ xuống đất và chết. Họ không sản xuất nho nào .

Chúa Giê-su nói, “Hãy nhớ rằng những kẻ phản loạn nhà thờ bị hoen ố đã rời bỏ nhà thờ trắng và thành lập các mục vụ của họ. Nhà thờ này đã giảng cả lời của Ta và giáo lý của riêng họ . Trong vườn nho đó, một phần của họ làm theo lời Ta và phần khác làm theo phúc âm tự cho mình là trung tâm. Như vậy, họ đã thu hoạch được ba mươi phần trăm, những ai làm theo lời Ta. Nhưng khi ở trong một nhà thờ bị hoen ố, chúng không thể phát triển và chết thuộc linh và không lên được Thiên Đàng ”.

Kh 3:17 Vả, ngươi nói: Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa; song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù và lỏa lồ.
18 Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có; mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra; lại mua thuốc xức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được.

Sau đó, trong một khải tượng khác, tôi đã thấy các buổi lễ nhà thờ nhưng họ không phục vụ Chúa Giê-xu.  Nhà thờ với sự xuất hiện của các nhà Truyền giáo nói về Chúa Giê-xu nhưng không rao giảng về sự cứu rỗi và sự thánh hóa. Người đã giấu kho tàng của Lời. Đổi lại, họ dạy các học thuyết phương Đông về yoga, sức mạnh của tâm trí và họ vận hành bằng những sức mạnh ma thuật tiềm ẩn. Ở đây là những phương pháp chữa trị phi thường và những phép màu thông qua thực vật, phép thuật phù thủy và các vật linh thiêng.

Tôi hỏi: ” Lạy Chúa, tại sao những nhà thờ Tin Lành rao giảng danh của chúng tôi nhưng lại làm những công việc đen tối không tôn vinh danh Ngài ?”

Chúa Giê-su trả lời: “ Bạn có nhớ khải tượng về Hội thánh đi lên đất từ ​​Địa ngục không? Những hành động đen tối này đã làm ô nhiễm nhiều nhà thờ đã rao giảng Lời Ta để áp dụng các thực hành phù thủy của họ. Họ tu luyện những học thuyết về Địa ngục này và sẽ thu phục nhiều linh hồn xuống Địa ngục. Trong thời gian này , Ta sẽ không có thu hoạch vì chúng thuộc về Sa-tan. Những việc làm của họ không bắt nguồn từ nguồn của lời Ta.”

Tôi đã thấy trong khải tượng cách các thầy phù thủy và những người theo đạo Satan tham gia các khóa học thần học và mở các nhà thờ bằng cách nói rằng họ là người theo đạo Tin Lành. Tôi thấy các mục sư lập hiệp ước trung thành với ma quỷ.

Tôi hỏi, ” Chúa ơi, điều đó có nghĩa là gì?”

Ngài nói, ” Các hiệp ước này là để đảo ngược các nhà thờ.”

Tôi hỏi, ” Liệu họ có thể chống lại sự thật không?”

Chúa Giê-su nói, “ Mọi người sẽ không được cứu nếu mọi người được dạy về việc thực hành điều huyền bí. Hãy nói với Hội thánh của Ta không nên báng bổ các nhà thờ. Không phải tất cả mọi thứ là từ ma quỷ và không phải mọi thứ là từ Chúa Thánh Linh. Xin mọi người cầu nguyện cho họ và cầu xin ân tứ phân biệt các Thần để họ có thể biết và phân biệt công việc của Đức Thánh Linh và công việc của các thần giả mạo lừa dối.”