PHẦN 2: CHIẾN LƯỢC LỪA DỐI CỦA NHỮNG THIÊN THẦN SA NGÃ BỞI EMMANUEL OMOOBAJESU

LỜI CHỨNG CỦA EMMANUEL OMOOBAJESU

PHẦN 2: CHIẾN LƯỢC LỪA DỐI CỦA NHỮNG THIÊN THẦN SA NGÃ

Emmanuel Omoobajesu đã từng là một nhà huyền bí học rất mạnh mẽ. Satan đã đặt cho anh ta cái tên “Túi của sự gian ác.” Emmanuel đã được cứu bởi chính Chúa Giêsu Christ, Đấng đã hiện ra với ông và đổi tên ông thành Emmanuel Omoobajesu có nghĩa là trong tiếng Yoruba (Nigeria), “Con của Vua Chúa Giêsu.”

Lạy Cha, chúng con cảm ơn Ngài vì giây phút này. Chúng con cảm ơn Chúa Giê-su vì sức mạnh của Lời của Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa về quyền năng của Chúa Thánh Linh. Trong thời kỳ tăm tối này, rất nhiều tiếng nói vang lên trong tai của mọi người trong những ngày sau này; và trừ khi Đức Thánh Linh của bạn can thiệp, đó là lúc chúng tôi có thể xác định được giọng nói của chính bạn trong toàn bộ lô đất. Và lạy Chúa, khi con đi vào sự cân nhắc trong sứ điệp này, hãy để mục sư Đức Thánh Linh của Ngài ban ân điển và chiến thắng cho dân sự của Ngài khi họ lắng nghe. Và con dành cho Ngài sự ngợi khen, ngay cả bây giờ trong danh của Chúa Giê-xu. Hãy để mọi ánh sáng mà ánh sáng của sự cứu rỗi của Ngài sẽ chiếu sáng trong mọi tâm hồn u tối và đây sẽ là một bước ngoặt cho mọi người nghe thông điệp này. Và con dâng lên Chúa sự ngợi khen trong danh Chúa Jêsus. Amen và Amen! Ca ngợi Chúa.

Vâng, tiêu đề của thông điệp của tôi cho bạn được lấy ra từ những kinh nghiệm của tôi trong bóng tối của thế giới này trước khi Chúa Jêsus cứu tôi. Nó có tựa đề là “Chiến lược lừa dối của những thiên thần sa ngã” hoặc “Chính phủ của quỷ Satan.” Tôi đoán chúng ta có nhiệm vụ phải biết nguồn gốc của các thiên thần.

Chúng ta hiểu rằng các thiên thần là những sáng tạo của Đức Chúa Trời giống như chúng ta là đàn ông và đàn bà. Các thiên thần là sự sáng tạo của Đức Chúa Trời, nhưng theo quan điểm Kinh thánh, chúng ta hiểu rằng một số thiên thần này đã nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời trong một thời kỳ vĩnh cửu với Đức Chúa Trời.

Và Kinh thánh tổng kết họ chiếm khoảng 1/3 tổng số thiên thần trên Thiên đường, và họ bị đuổi khỏi Thiên đường và bị tống xuống đất. Và một số người trong số họ đã tìm thấy nơi ở, không chỉ ở trái đất, mà còn ở một số thiên thể khác nơi họ đã chọn nơi ở của mình.

Vì vậy, để chúng ta có thể hiểu được phần này của lời chứng cuộc đời mình, tôi muốn kết hợp nó với nhiều tài liệu tham khảo trong Kinh thánh và Kinh thánh. Vì vậy, nếu bạn thấy tôi làm điều đó, đừng nghĩ rằng tôi đang giảng cho bạn, mà tôi chỉ muốn chia sẻ với bạn những gì Chúa đã làm trong cuộc đời tôi và liên quan rất nhiều đến Lời Chúa.

Vì vậy, tôi thích đọc từ Kinh thánh và đó là cuốn sách của Hê-bơ-rơ 1: 4-14 “vậy được hưởng danh cao hơn danh thiên sứ bao nhiêu, thì trở nên cao trọng hơn thiên sứ bấy nhiêu.

5 Vả, Ðức Chúa Trời há có bao giờ phán cùng thiên sứ rằng: Ngươi là Con ta, Ngày nay ta đã sanh ngươi? Lại há có khi nào phán: Ta sẽ làm Cha người, Người sẽ làm Con ta?

6 Còn khi Ngài đưa Con đầu lòng mình vào thế gian, thì phán rằng: Mọi thiên sứ của Ðức Chúa Trời phải thờ lạy Con.

7 Nói về thiên sứ thì Ngài phán rằng: Ðức Chúa Trời làm cho thiên sứ Ngài như gió, Và tôi tớ Ngài như ngọn lửa.

8 Nhưng nói về Con thì lại phán rằng: Hỡi Ðức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia, Quyền bính của nước Chúa là quyền bính ngay thẳng.

9 Chúa ưa điều công bình, ghét điều gian ác; Cho nên, hỡi Chúa, Ðức Chúa Trời của Chúa lấy dầu vui mừng xức cho, Khiến Chúa trổi hơn kẻ đồng bạn mình.

10 Lại có phán: Hỡi Chúa, ban đầu trước hết Chúa đã dựng nền đất, Và các từng trời cũng là công việc của tay Chúa.

11 Trời đất sẽ hư đi, nhưng Chúa hằng có; Trời đất sẽ cũ đi như cái áo;

12 Ngài sẽ cuốn nó lại như cái áo choàng, Rồi trời đất sẽ biến đổi, Nhưng Chúa vẫn y nguyên, Các năm của Chúa không hề cùng.

13 Ðức Chúa Trời há có bao giờ phán cùng thiên sứ nào rằng: Hãy ngồi bên hữu ta, Cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch làm bệ dưới chơn ngươi?

14 Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Ðức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao?”

Đó là một câu hỏi lớn cần được trả lời bởi một nhà thần học. Nhưng tôi muốn chia sẻ với bạn những kinh nghiệm này vì tôi biết điều này sẽ rất có giá trị và nó sẽ là một phước lành lớn cho linh hồn của bạn. 

Bây giờ, hãy cho chúng tôi biết một chút về chính phủ của Satan. Trước khi biết về chính phủ của Sa-tan, chúng ta cần biết về chính phủ của Đức Chúa Trời: Đấng Tạo Hóa của tất cả vũ trụ.

Tất cả chúng ta đều có kiến ​​thức về Chúa Ba Ngôi:

Chúa- Cha;

Chúa- Con;

Chúa – Chúa Thánh Linh

Theo Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã tạo ra con người theo hình ảnh và sự giống hệt của Ngài. Giống như vậy, theo nghĩa chúng ta là một Chúa Ba Ngôi trong chính chúng ta như Đức Chúa Trời là một Chúa Ba Ngôi trong chính Ngài.

Chúng tôi có xác thịt.

Chúng ta có linh hồn, và

Chúng ta có Thần, là con người;

Vì vậy, Chúa: Cha; con trai; và Chúa Thánh Linh.

Khi Satan và phần còn lại của những thiên thần đó nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời trên Thiên đàng và họ bị đuổi ra khỏi nơi đó, chúng ta bắt đầu thấy Satan đang cố gắng tổ chức bản thân và cố gắng tổ chức tất cả những Thiên thần sa ngã này cùng với hắn thành các nhóm, bộ phận và khu vực. Tôi không thể liệt kê hết ở đây cái khác.

Tôi muốn vạch trần rất nhiều kẻ lừa dối trên thế giới này, những kẻ sử dụng danh nghĩa thiên thần làm vỏ bọc để làm điều ác.

Trong Kinh thánh, lời di chúc vĩnh cửu của Đức Chúa Trời, Phao-lô đã viết trong thư gửi

Cô-lô-se 2: 18-19 “Chớ để cho những kẻ kia cướp lấy phần thưởng chạy thi, là kẻ giả đò khiêm nhượng mà muốn thờ lạy các thiên sứ. Họ theo những sự mình xem thấy, và bởi tính xác thịt nổi lòng kiêu ngạo vô ích,

19 không liên lạc với đầu, là nhờ đầu đó mà cả thân thể xếp đặt kết hiệp bởi các lắt léo, và được sự sanh trưởng từ Ðức Chúa Trời đến.”

Theo kinh nghiệm của tôi trong bóng tối của thế giới này khi tôi đang học nghệ thuật ma thuật và sau khi tốt nghiệp, tôi nhận ra rằng ma quỷ đã đặt chính phủ của mình làm hàng giả. Tôi không nói là một bản sao mà là một sự giả mạo: một sự giả mạo của vương quốc Đức Chúa Trời.

Anh ta có Ba Ngôi của riêng mình nhưng có bốn nhân cách trong Ba Ngôi này. Vì vậy, tôi có thể gọi sự sắp xếp của chính phủ Satan là chính phủ Quadruplicate hoặc Quadtrinity nếu bạn muốn sử dụng ngôn ngữ đó.

Con người của ma quỷ, như ma thuật đã giới thiệu cho anh ta, hoàn toàn khác với Lời. Quyền năng vĩnh cửu trong Kinh thánh vạch trần hắn và chúng ta không được quên rằng Kinh thánh là Lời lẽ thật được Đức Chúa Trời soi dẫn và Sa-tan là tác giả của phép thuật chính là cha đẻ của mọi lời nói dối.

Kinh Thánh cho chúng ta biết trong Giăng 8:44: “Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, và không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. “

Chúa Giê-su gọi ông là “Cha của sự dối trá”.

Kinh thánh khẳng định với chúng ta, Lucifer, con trai của buổi sáng, là ma quỷ nhưng ma thuật không thừa nhận điều đó. Các pháp sư nói rằng khi Chúa nguyền rủa Lucifer, lời nguyền của Chúa giáng xuống Lucifer và khiến một linh hồn khác hoàn toàn phóng ra từ bên trong anh ta và chính linh hồn này được gọi là Satan.

Họ cho rằng Satan không giống như Beelzebub, nhưng trong Kinh thánh, Lời Chúa được soi dẫn, người Do Thái cho rằng Beelzebub, Satan là Đầu của tất cả các linh hồn ma quỷ. Tôi đang đề cập đến Ma-thi-ơ 12:24, “Song những người Pha-ri-si nghe vậy, thì nói rằng: Người nầy chỉ nhờ Bê-ên-xê-bun là chúa quỉ mà trừ quỉ đó thôi. “

THỨ TỰ TRONG THẾ GIỚI SA TAN

Đây là một thứ tự do ma thuật đã ban cho nó. Chính phủ của quỷ có ba bộ phận là …

1. Thần linh cao cả,

2. Các hoàng tử, và

3. Các Tinh linh Người hầu.

Những tinh linh đầy tớ bao gồm những tinh linh quen thuộc mà trong ngôn ngữ Yoruba ở Nigeria gọi là “emere”, đó là những tinh linh quen thuộc và có một số mệnh lệnh mà Yoruba dùng để chỉ “iwi” và từ tiếng Anh cho đó là “ma quỷ (phantoms)”.

Vì vậy, tất cả những bộ trưởng của ma quỷ này có nhiệm vụ riêng của họ trong văn phòng của họ và họ thực hiện chúng một cách triệt để.

Nếu bạn đọc Gióp 1: 6-7, “ Vả, một ngày kia các con trai của Ðức Chúa Trời đến ra mắt Ðức Giê-hô-va, và Sa-tan cũng đến trong vòng chúng.

7 Ðức Giê-hô-va phán hỏi Sa-tan rằng: Ngươi ở đâu đến? Sa-tan thưa với Ðức Giê-hô-va rằng: Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó.”

Và nếu bạn đọc 1 Sử ký chương 21 ở đó, bạn sẽ thấy những điều xấu xa mà những thế lực này đã có thể gây ra đối với linh hồn của một con người. 1 Sử-ký 21: 1 Và Sa-tan đứng lên chống lại Y-sơ-ra-ên, và khiêu khích Đa-vít để đánh số dân Y-sơ-ra-ên.

Bây giờ, bốn linh hồn siêu việt là …

1. Lucifer

2. Leviathan,

3. Satan, và

4. Bailiak.

Các Hoàng tử phụ chỉ có 8 con số và cụ thể là: 

1. Astaroth,

2. Margot,

3. Beelzebub,

4. Asmodeus,

5. Oriens,

6. Bamon,

7. Eritin, và

8. Amamon.

8 tiểu hoàng tử này trực tiếp quản lý hơn 5.000 tinh linh đầy tớ nhưng tất cả các yêu quái khác, bất kể số lượng của chúng là bao nhiêu triệu, chúng đều có trách nhiệm với 8 tiểu hoàng tử này và 8 tiểu hoàng tử này có trách nhiệm với 4 linh hồn thượng đẳng.

Trong số các linh hồn đầy tớ có

1. Sacheal,

2. Anniel,

3. Eleazer,

4. Zamael,

5. Michael, và

6. Tổng lãnh thiên thần Michael (Michael khác với tổng lãnh thiên thần Michael của Chúa),

7. Tổng lãnh thiên thần Hanniel,

8. Casiel,

9. Lạc đà,

10. Zafquel,

11. Raphael,

12. Zadiquel,

13. Gabriel,

14. Tổng lãnh thiên thần Gabriel và

15. Tổng lãnh thiên thần Uriel.

SỰ LỪA DỐI THỨ 1: TƯ TƯỞNG CỦA QUỶ

Tất cả những thứ này đều là thiên thần của Ác quỷ. Những linh hồn ma quỷ này tìm cách kiểm soát tâm trí của một người đàn ông trong suy nghĩ của mình. Họ xâm chiếm tư tưởng của người đàn ông bằng cách gợi ý. Ma quỷ có thể gợi ý suy nghĩ của một người và khiến anh ta suy nghĩ vu vơ. Sau đó, những linh hồn xấu xa sẽ khuyến khích anh ta thực hiện ý nghĩ cho đến khi người đàn ông đó bị tiêu diệt. Đó là một suy nghĩ vô căn cứ khiến ngay cả một Cơ đốc nhân cũng tham gia vào các nhóm huyền bí, hội kín và giáo phái bí mật.

Một số người đã treo cổ tự tử, và nói chung, những người tự tử do thất vọng với cuộc sống và phần còn lại, bị quỷ dữ đẩy đến cái chết mà mắt thường không thể nhìn thấy. Tuy nhiên, họ vẫn đang hoạt động. Chúng rất có tổ chức và bạn khó có thể nhận thấy chúng.

Như một người hướng dẫn an toàn, chúng ta được nghe trong các bài thánh ca Phúc âm rằng con cái của Đức Chúa Trời có quyền vui mừng, có nghĩa là bạn nên để niềm vui của Chúa luôn ở trong lòng bạn. Đó là dù bạn có điều gì khiến bạn vui mừng hay không thì bạn cũng phải vui mừng hết lần này đến lần khác. Và vì vậy, một lần nữa tôi nói hãy vui mừng!

Lý do tại sao Đức Thánh Linh tuyên bố lời tuyên bố đó là ma quỷ không ở trong Niềm Vui. Ma quỷ không thể chịu được sức mạnh mà Niềm vui của Chúa tạo ra hoặc ban cho, nhưng bất cứ nơi nào có thể tìm thấy Satan vấn đề, nước mắt, nỗi buồn, nỗi thống khổ, hoặc cách hắn có thể lên kế hoạch hủy diệt, hắn sẽ tung tăng vui mừng.

Nê-hê-mi 8:10. “…Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Ðức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi.

SỰ LỪA DỐI THỨ 2: CÁC CUỐN SÁCH ẢO THUẬT ĐƯỢC GIẢ MẠO NHƯ SÁCH KINH THÁNH

Có một số cuốn sách ma thuật mà những kẻ lừa dối dùng để dụ dỗ mọi người và sau đó họ sẽ cho rằng những cuốn sách đó được lấy từ Kinh thánh: đây là lời nói dối của ma quỷ nhằm tiêu diệt các linh hồn.

Cũng chính những kẻ lừa dối đó sẽ cho bạn biết rằng Kinh Thánh chưa hoàn chỉnh và những cuốn sách mạnh mẽ đã bị lấy ra trong quá trình biên soạn. Đây lại là sự báng bổ và là cạm bẫy của Địa ngục.

Có một cuốn sách ma thuật tên là “Chìa khóa lớn hơn của Solomon” ở trang 6 và 7 của chương giới thiệu, hầu hết những cái tên này đều có ở đó.

Một lần nữa, trong cuốn sách ma thuật có tựa đề “Moses ‘Magical Spirits Arts” thường được gọi là “Cuốn sách thứ 6 và 7 của Moses” ở trang 39, có tên của Eleazar.

Và tên của Sacheal được tìm thấy trên trang 105 của cuốn sách “The Sacred Magic Abramelin Damaige”.

Bây giờ, hãy nói về các ấn phẩm về ma thuật và ma thuật.

Tôi vẫn chưa giải thích xong trường hợp của Michael và Gabriel. Chỉ cần lắng nghe một cách cẩn thận; bạn sẽ nhận được mọi thứ chính xác.

Trong các thiết bị của ma quỷ để đưa những người đàn ông xuống hố và giam giữ của Địa ngục, anh ta đã yêu cầu một số người biên soạn nhiều cuốn sách ma thuật khác nhau. giống

“Thuyết huyền bí Ấn Độ”,

“Những bí mật của người Ai Cập” thường được gọi là “Những trận chiến Magnus của chúng ta”,

“Cuốn sách của người chết”,

“Sách ma thuật đen”,

“Chìa khóa nhỏ hơn của Solomon”,

“Chìa khóa vĩ đại hơn của Solomon”,

“Từ điển Thiên thần”, vân vân.

Nếu bạn đang tìm kiếm việc sử dụng những cuốn sách này, bạn đang tự mời mình vào cơn thịnh nộ của Chúa và Lửa địa ngục. Thậm chí không an toàn chút nào khi giữ một cuốn sách như vậy trong thư viện hoặc nhà của bạn với tư cách là một Cơ đốc nhân. Sự hiện diện của một cuốn sách như vậy sẽ mời gọi những con quỷ đứng sau quyền lực trong đó bắt đầu hành hạ hoặc áp bức bạn trong sự thiếu hiểu biết của bạn.

Nếu bạn đọc trong Công vụ các sứ đồ 19, bạn sẽ thấy bảy người con trai của Sceva, những tiên tri giả đó. Điều gì đã xảy ra với họ khi họ bắt đầu chơi với những con quỷ?

Công vụ 19: 13-16 “ Bấy giờ có mấy thầy trừ quỉ là người Giu-đa đi từ nơi này sang chỗ kia, mạo kêu danh Ðức Chúa Jêsus trên những kẻ bị quỉ ám, rằng: Ta nhơn Ðức Chúa Jêsus nầy, là Ðấng mà Phao-lô giảng, để truyền khiến chúng bay.

14 Các kẻ làm việc đó là bảy con trai của Sê-va, tức là một người trong bọn thầy tế lễ cả Giu-đa.

15 Song quỉ dữ đáp lại rằng: Ta biết Ðức Chúa Jêsus, và rõ Phao-lô là ai; nhưng các ngươi là kẻ nào?

16 Người bị quỉ dữ ám bèn xấn vào chúng, thắng được hai người trong bọn và hành hạ dữ lắm, đến nỗi phải trần truồng và bị thương, trốn ra khỏi nhà.”

Công vụ 19:19 Có “lắm người trước theo nghề phù pháp đem sách vỡ mình đốt trước mặt thiên hạ; người ta tính giá sách đó, cọng là năm muôn đồng bạc.”

Và vì vậy cho dù Kinh thánh có hoàn chỉnh hay không, tôi sẽ giải thích đầy đủ, vì một số người sẽ muốn làm bạn nhầm lẫn rằng chính từ Kinh thánh mà Sách có tên “Sách thứ 6 và thứ 7 của Môi-se” đã được tách ra nhưng không phải vậy, đó là một lời nói dối.

Tác giả của cuốn sách ma thuật được đặt tên là “Cuốn sách thứ 6 và 7 của Moses” là LW de Laurence, một người Mỹ sống ở Chicago trong suốt cuộc đời của ông. Ông đã từng là một linh mục Công giáo trước khi ma quỷ quay lưng lại với ông.

Người Công giáo ngày nay gọi ông là một linh mục có quan hệ tốt với Giáo hội. Sau đó, ông bắt đầu thu thập và biên soạn những điều kinh khủng mà Satan đã cho ông biết. Khi lần đầu tiên hoàn thành cuốn sách, ông gọi nó là “Nghệ thuật Tinh linh ma thuật của Moses.”

Những người theo đạo Thiên Chúa cùng thời với ông đã phản đối hành động này của ông và mặc dù ông miễn cưỡng quyết định đổi tên sách, nhưng ông vẫn quyết tâm gây nhầm lẫn cho người dân về tiêu đề và nội dung của các cuốn sách, vì vậy ông gọi chúng là “Cuốn sách thứ sáu và thứ bảy của Môi-se.” “

LW de Laurence và một người đàn ông khác, được gọi là “Spencer Lewis”, tôi gọi họ là “Những người theo chủ nghĩa bối rối.” Họ là những kẻ gây nhầm lẫn. Họ đã viết nhiều sách và cố gắng thuyết phục thế giới Cơ đốc rằng ma thuật là một phần của thế giới Cơ đốc.

Và đặc biệt, LW de Laurence bắt đầu dạy mọi người rằng những cuốn sách trong Kinh thánh do Moses viết có bảy cuốn và hai cuốn trong số đó đã bị loại bỏ vì chúng quá mạnh. Anh ta khai rằng mình đã phát hiện ra 2 cuốn sách còn lại. Đây là những lời nói dối mà nhiều người chọn để tin vào ngày nay và những điều này đã gieo vào lòng của nhiều người thiếu hiểu biết ngay cả ngày nay.

Tôi không muốn bạn bị lừa dối một lần nữa bởi tên của những cuốn sách này hoặc bởi các tác giả.

Tôi đã làm cho bạn nhận ra rằng cái được gọi là “Sách thứ sáu và thứ bảy của Môi-se” không được lấy từ Kinh thánh và Môi-se, người lãnh đạo đức tin của Y-sơ-ra-ên không phải là tác giả.

Một tựa sách khác “Chìa khóa lớn hơn của Solomon” không được viết bởi Solomon, vua của Y-sơ-ra-ên. Người viết chúng là “LW de Laurence”

Tôi có thể nhớ sau khi ông qua đời, một trong những người hầu của ông từng là người phục vụ hàng loạt dưới quyền ông, trong khi ông là một linh mục Công giáo La Mã, tên của ông là “Luis Clement” đã viết những cuốn sách khác mà ông còn gọi là “The 8, the 9, sách thứ 10, 11 và 12 của Môi-se ”.

Trong một trong những cuốn sách của LW de Laurence, “Cuốn sách của phép thuật thiêng liêng”, LW de Laurence đã đưa ra quan điểm rằng ai đó tin vào phép thuật, đặc biệt là những người theo đạo công giáo hoặc Hồi giáo; rằng bạn không nói với anh ấy hoặc cô ấy rằng tôn giáo của anh ấy là sai hay xấu mà chỉ bảo anh ấy thêm một chút ma thuật vào đó. Sau đó, anh ấy nói khi một người nhìn thấy phép thuật hoạt động, ngay lập tức, anh ta sẽ tự nguyện vứt bỏ bất cứ thứ gì anh ta tin tưởng và hoàn toàn đi chệch hướng đối với phép thuật.

Đây là lý do tại sao ngày nay chúng ta có nhiều nhóm và tổ chức huyền bí khác nhau tụ họp lại trong sự huyền bí và nhân danh nhà thờ để duy trì các học thuyết về ma quỷ thông qua việc thực hành các nghi lễ và tôn giáo.

SỰ LỪA DỐI THỨ 3: QUỶ SATAN MANG MẶT NẠ GIẢ LÀM THIÊN SỨ CỦA CHÚA

Bây giờ, chúng ta hãy nói một chút về sự tôn thờ thiên thần và hãy nói một chút về Michael và Gabriel bởi vì bạn đã nghe tôi nhắc đến Michael và Gabriel như những thiên thần của ác quỷ. Điều này có thể làm bạn ngạc nhiên và bạn có thể thách thức tôi chứng minh từ Kinh thánh.

Nhưng chờ một phút, chỉ cần thắt dây an toàn. Đừng xấu hổ. Khi tôi đã đề cập trước đó về một số tổng lãnh thiên thần của ma quỷ và đặc biệt là cái tên Michael và Gabriel, bạn có thể đã đặt ra hàng triệu câu hỏi trong đầu. Nếu bạn là một Cơ đốc nhân, hãy để tôi giúp bạn. Tôi sẽ giải thích.

Khi tôi học về phép thuật bí mật, đó là lúc tôi biết nhiều loại thiên thần khác nhau và những gì họ làm trong Chính phủ của Satan. Trước khi tôi trở thành một Cơ đốc nhân, đối với tôi không có cái gọi là thiên thần của ma quỷ. Khi đó bất cứ ai đề cập đến các thiên thần của ác quỷ với tôi, tôi sẽ không thể trích dẫn chương và câu trong Kinh thánh nơi nó được tìm thấy.

Đó là lý do tại sao Kinh thánh cảnh báo bạn rằng bạn không nên cho phép bất kỳ ai lừa dối bạn bằng cách thờ phượng các thiên thần. Do đó, khi ai đó quỳ xuống để cầu nguyện, gọi tên các thiên thần trong khi cầu nguyện, hãy chắc chắn rằng người đó đang cầu nguyện với ác quỷ chứ không phải thiên thần; không phải với Chúa.

Bây giờ liên quan đến Michael và Gabriel, tôi quay trở lại điều đó một lần nữa bởi vì tôi không muốn nhảy qua điều đó. Michael và Gabriel, họ là thiên thần của ai? Hãy để tôi giải thích điều này cho bạn. Tôi muốn giải thích điều này cho bạn thấu đáo.

Tên Michael có trong Kinh thánh và tên Gabriel cũng có ở đó. Nhưng hãy để tôi nhắc bạn về lời cảnh báo ban đầu rằng Sa-tan đã thiết lập hệ thống chính quyền của hắn để làm giả những điều của Đức Chúa Trời.

Mặc dù đúng là cả Michael và Gabriel đều ở trong vương quốc của Chúa, nên Satan cũng có Michael và Gabriel trong Chính phủ của hắn. Đừng quên rằng Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ma quỷ là những thiên thần sa ngã bị gửi đi khỏi Đức Chúa Trời. Và kể từ khi nổi loạn và bị trục xuất, họ đã không thay đổi tên cũ của mình. Đừng quên điều đó!

Mặc dù bây giờ họ đã bị hủy hoại, bị nguyền rủa và bị ràng buộc vào địa ngục, họ vẫn được biết đến với tên gọi ban đầu của họ. Khi tôi ở vương quốc bóng tối trong khi luyện tập phép thuật và luyện tập phù thủy và phần còn lại của nó, tôi biết đến sáu Gabriels khác nhau của quỷ và về bốn Michaels khác nhau của quỷ. Ngoài ra, các pháp sư thích gọi những người hầu là những linh hồn có nhiều loại văn phòng và công việc.

Chúng ta đọc về thiên sứ Gabriel trong Phúc âm Lu-ca 1:10 đến 22.

Đó là nơi Xa-cha-ri, cha của Giăng Tẩy Giả, khi ông nhìn thiên thần vì sợ hãi và hỏi ông, thiên thần nói: “Tôi là Gabriel, người đứng trước mặt Thiên Chúa.” (Lu-ca 1:19) Thiên sứ của Chúa giải thích cho Xa-cha-ri, để Xa-cha-ri không nhầm ông với sứ thần Gáp-ri-en.

Nhưng, khi vị linh mục không thể tin được những điều vui mừng từ Đức Chúa Trời, thiên sứ nói với ông rằng ông sẽ bị câm và không thể nói được như một dấu hiệu do sự không tin của ông.

Hãy để tôi đề cập đến điều tôi đang nói ở đây: không phải Xa-cha-ri đã cầu nguyện, la hét, kêu gọi hay kêu gọi thiên sứ giáng thế. Thiên thần đến theo sự sai khiến của Đức Chúa Trời.

Đầu tiên chúng ta đọc về Michael trong Kinh thánh ở đâu? Thậm chí một số người trong Cựu ước đã được đặt tên là “Michael” trước khi Kinh thánh tiết lộ Michael là tên của một thiên thần. Vì vậy, Tổng lãnh thiên thần Michael trong Kinh thánh lần đầu tiên xuất hiện trong Sách Đa-ni-ên 10:13 và 21 và Đa-ni-ên 12: 1.

Ở đây một lần nữa, tôi nhấn mạnh rằng không phải Đa-ni-ên đã cầu nguyện, cầu khẩn hay kêu gọi thiên thần xuống với mình. Chính Đức Chúa Trời đã phái Michael đến vì Đa-ni-ên ở vào vị trí cần sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời.

Nhưng, tôi cũng muốn nhắc bạn rằng: Daniel hoàn toàn không nhìn thấy Michael.

Đó là thiên thần mà Đức Chúa Trời phái đến Đa-ni-ên để trả lời cho những lời cầu nguyện của ông đã nói với Đa-ni-ên kể từ ngày Đa-ni-ên quỳ xuống cầu nguyện, 21 ngày trước, Chúa đã phái ông đến để cho ông câu trả lời cho vấn đề của ông nhưng ma quỷ đã trì hoãn ông. . Và thế là Chúa đã cử Michael đến để giải cứu anh khỏi bàn tay của quỷ Satan. Vì vậy, không phải Daniel là người đã mời Michael. Daniel thậm chí không nhìn thấy anh ta ở tất cả.

Ngoài ra, nhiều tiền thân của chúng ta trong đức tin như Áp-ra-ham, Gia-cốp, Môi-se, Đa-vít, Ê-li, Phi-e-rơ. Hầu hết tất cả những người này đều nhìn thấy các thiên thần và các thiên thần đã truyền đạt các thông điệp của Đức Chúa Trời cho họ. Đức Chúa Trời đã gửi những thiên thần đó đến với họ vì một lý do cụ thể như trong trường hợp đã xảy ra với họ.

Khi Manoah, cha của Sam-sôn nhìn thấy thiên thần đó sau khi thiên thần đã truyền thông điệp và Manoah nhìn thấy những bí ẩn, kỳ quan và phép lạ đó, ông đã hỏi tên của thiên thần đó.

Anh ta muốn danh tính của mình nhưng thiên thần chỉ đơn giản nói với anh ta, “Tại sao bạn hỏi tên của tôi? Tại sao bạn hỏi tên của tôi?”

Các quan xét 13: 17-18 Và Manoah thưa với Thiên thần của Đức Giê-hô-va rằng: Tên Ngài là gì, để khi những lời Ngài nói, chúng tôi có thể tôn vinh Ngài? 18 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng: Tại sao ngươi lại hỏi danh Ta theo cách này? Yea, nó là tuyệt vời.

Lý do là các thiên thần của Đức Chúa Trời ngày nay không phải là tôi tớ của con người. Họ là tôi tớ của Đức Chúa Trời và họ phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Đức Chúa Trời.

Nếu bạn chăm chỉ cầu nguyện, tôi tin rằng Chúa có thể ban cho họ đến và phục vụ bạn. Nhưng bạn không có quyền ra lệnh cho Đức Chúa Trời sai thiên sứ của Ngài đến và hầu việc cho bạn. Chúa biết phải làm gì; bạn không thể dạy Ngài phải làm gì. Hallelujah!

Hãy nói thêm một chút về các thiên thần.

Các thiên thần ở đó dành cho các tôi tớ của Đức Chúa Trời hay như Kinh thánh gọi nó là “thần phục vụ”. Và như vậy, chỉ một mình Đức Chúa Trời có thể sai họ đi làm một việc vặt như vậy.

Bây giờ, chúng ta đã thấy rằng có hai loại thiên thần:

1. Các thiên thần của Chúa và

2. Các thiên thần của ác quỷ được gọi là thiên thần sa ngã hoặc ác quỷ.

Đức Chúa Trời trong tình yêu của Ngài có thể gửi thiên thần của Ngài đến bất kỳ người nào và ngay sau khi thiên thần chuyển các thông điệp, người đó quay trở lại với Đức Chúa Trời.

Sau đó, khi một người quỳ xuống để cầu nguyện và hét lên, “Thiên thần” X “hãy xuống! Thiên thần” B “hãy xuống!” và thiên sứ hiện ra với anh ta và trả lời anh ta như vậy không phải là thiên thần của Chúa mà là của Satan. Đó là một tác nhân ma quỷ đã trả lời một lời cầu nguyện như vậy. Chúng tôi rút kinh nghiệm và tránh những sai lầm của những người đi trước.

Công vụ các sứ đồ 17:30 Quả thật, Đức Chúa Trời đã bỏ qua thời kỳ của sự ngu dốt, giờ đây Ngài nghiêm khắc ra lệnh cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi phải ăn năn,

Tôi đã chứng kiến ​​nhiều người trong khoảng thời gian này gọi các thiên thần và do đó họ đã mất khả năng tinh thần của họ bởi vì những thiên thần mà họ đang mời gọi là những đặc vụ của ma quỷ và tất cả những gì họ sẽ tìm kiếm là để ý những sai lầm của bạn. Và bất cứ khi nào bạn phạm sai lầm, họ sẽ lao vào bạn, họ sẽ làm hại bạn, họ sẽ làm điều ác mà bạn không bao giờ ngờ tới, và bạn sẽ bị dày vò, bạn sẽ bị chiếm hữu và bạn sẽ bị áp bức cho phần còn lại của bạn. đời sống.

Bạn cần quyền năng của Chúa Giê Su Christ để can thiệp và làm điều gì đó lớn lao trong đời bạn, thì bạn sẽ được giải cứu.

SỰ LỪA DỐI THỨ 4: NHANG VÀ NẾN

Một số người nói nếu bạn muốn nhìn thấy thiên thần này và thiên thần kia, họ muốn bạn đặt một số thứ hoặc mùi thơm vào lưỡi của bạn và đốt chân nến và khi ngọn nến đang cháy, thì bạn sẽ bắt đầu cầu nguyện.

Hãy để tôi nói với bạn điều gì đó: Hãy để tôi kể cho bạn nghe những điều về nến, hương thơm, hoa oải hương và việc đốt cháy hương thơm.

Ma quỷ thích thú với mùi hương đốt, và bất kỳ loại hương thơm nào. Họ yêu nó rất nhiều. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy bối rối khi một số người đứng lên cầu nguyện, cho dù họ là Cơ đốc nhân hay Hồi giáo hay Satan hoặc bất cứ điều gì tôi không quan tâm, họ bắt đầu thắp hương và khi bạn hỏi họ, “Tại sao bạn lại đốt hương ; để làm gì?” Họ sẽ duy trì là để xua đuổi ma quỷ khỏi họ. Hahaha! Những người như vậy sẽ bày ra một trò đùa lớn với Satan!

Các pháp sư đốt cây gai dầu vì ví dụ, nếu bạn muốn gọi “Phantoms”, bạn cần một số loại thuốc cao để đốt cháy, để khiến bản thân ít nhất là bị nửa điên trước khi bạn có thể nhìn thấy những “Phantoms” đó.

Vì vậy, một số pháp sư đốt cây gai dầu làm hương đến mức họ bắt đầu cư xử như thể họ là một người điên để gọi linh hồn “Phantom” mà ở Yoruba gọi là iwin. Bản thân Satan có lẽ sẽ hút cây gai dầu như điếu thuốc của chính mình. Mùi của cây gai dầu, mùi nặng hơn và tệ hơn nhiều so với hương trầm không thể xua đuổi Satan và ma quỷ của hắn, mà ngược lại, thu hút chúng trong các công ty lớn.

Làm sao ai đó có thể tuyên bố sẽ đuổi chúng đi bằng mùi hôi hoặc bất kỳ loại hương liệu hay mùi hương nào? Bên cạnh đó, chính trong mùi của những mùi hương này, Beelzebub, người điều khiển chính của tinh linh phù thủy, khiến anh ta luôn vui mừng.

Hơn nữa, bất cứ khi nào hương luôn cháy, có thể là trong nhà thờ hoặc nhà thờ Hồi giáo hoặc bất kỳ phòng bình thường hoặc nơi linh thiêng hoặc nhà cầu nguyện; nếu bạn mạo hiểm đi vào đó, bạn sẽ nhận ra rằng ngay lập tức bạn bước vào, đầu bạn sẽ phồng lên và tóc bạn dựng đứng.

Lý do là vì các linh hồn quỷ đã biến môi trường đó thành nơi cư trú của chúng với số lượng lớn và chúng cảm thấy thoải mái. Họ sẽ không rời khỏi chỗ đó cho đến khi mùi của những mùi đó biến mất hoàn toàn. Đó là trong một tình huống như thế này, tinh thần của phù thủy cai trị với niềm tự hào. Đó là nơi họ thích ngự trị. Vì vậy, bất cứ ai nghĩ rằng bạn có thể xua đuổi ma quỷ bằng cách thắp hương là một loại điên rồ.

Chúng ta hãy đọc nhanh Sách Ê-sai 1: 11-13.

Cùng tìm hiểu nhanh về trầm hương nhé. Thật đáng tiếc; Tôi có thể không có thời gian để trình bày chi tiết về những gì bạn sẽ đọc nhưng hãy suy ngẫm về nó. Tôi chắc rằng đó sẽ là một điều may mắn cho linh hồn của bạn. Hãy lắng nghe điều này rất cẩn thận liên quan đến hương,

Ê-sai 1: 11-13 ” Ðức Giê-hô-va phán: Muôn vàn của lễ các ngươi nào có can hệ gì đến ta? Ta đã chán chê của lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ của bò con mập. Ta chẳng đẹp lòng về huyết của bò đực, chiên con và dê đực đâu.

12 Khi các ngươi đến chầu trước mặt ta, ai khiến các ngươi giày đạp hành lang ta?

13 Thôi, đừng dâng của lễ chay vô ích cho ta nữa! Ta gớm ghét mùi hương, ngày trăng mới, ngày sa-bát cùng sự rao nhóm hội; ta chẳng khứng chịu tội ác hội hiệp nơi lễ trọng thể.”

Bây giờ bạn thấy rằng một từ mạnh mẽ ở đây, Kinh thánh nói rằng hương là một điều ghê tởm đối với Đức Chúa Trời.

Vì vậy, không có sự hy sinh nào khác mà chúng ta cần ngoài Huyết của Chúa Jêsus Christ đã đổ trên đồi Calvary cho mọi linh hồn, cho mọi linh hồn con người, hễ ai tin thì sẽ đến.

Vì vậy, nó rất đáng tiếc và điều này thật đáng buồn. Một điều đáng buồn khi biết rằng một số nhà thờ Thiên chúa giáo có thắp hương trong các buổi lễ của họ. Điều này rất không đúng đắn và trái ngược với sự thờ phượng Đức Chúa Trời bằng thần khí và lẽ thật. Việc đốt linh khí có nghĩa là bạn đang muốn xua đuổi ma quỷ theo bạn, đó là điều bạn tin. Tuy nhiên, khi bạn tuyên bố rằng bạn đang cố gắng xua đuổi ma quỷ, bạn không biết rằng những gì bạn đang cố gắng xua đuổi là những gì bạn đang mời gọi một cách vô thức.

Vào thời kỳ trước khi Chúa Jêsus đến, các loại nước hoa mà các thượng tế Do Thái và giáo sĩ Do Thái sử dụng trong nhà hội phải chứa myrh mà người Yoruba gọi là Ojiya đã thêm vào họ.

Ngày nay, những người bán những loại nước hoa này thường lừa dối mọi người rằng họ đã thêm vào. Nhưng từ những kinh nghiệm của tôi với những điều này trong quá khứ, tôi biết đó là một lời nói dối lớn.

Tuy nhiên, mục đích của việc hy sinh và đốt các bình hương đã được hoàn thành khi Chúa Giê Su Christ đến và được làm chỗ dựa cho tội lỗi của chúng ta qua cái chết của Ngài trên thập tự giá. Kinh thánh nói rất rõ ràng – rõ ràng như pha lê – rằng Chúa Giê-su đã hiến dâng chính Ngài như một của lễ một lần và mãi mãi.

Bạn hãy nhớ Hê-bơ-rơ 10: 6-14 “Chúa chẳng nhậm của lễ thiêu, cũng chẳng nhậm của lễ chuộc tội.

7 Tôi bèn nói: Hỡi Ðức Chúa Trời, nầy tôi đến Trong sách có chép về tôi Tôi đến để làm theo ý muốn Chúa.

8 Trước đã nói: Chúa chẳng muốn, chẳng nhậm những hi sinh, lễ vật, của lễ thiêu, của lễ chuộc tội, đó là theo luật pháp dạy; sau lại nói: Ðây nầy, tôi đến để làm theo ý muốn Chúa.

9 Vậy thì, Chúa đã bỏ điều trước, đặng lập điều sau.

10 Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Ðức Chúa Jêsus Christ một lần đủ cả.

11 Phàm thầy tế lễ mỗi ngày đứng hầu việc và năng dâng của lễ đồng một thức, là của lễ không bao giờ cất tội lỗi được,

12 còn như Ðấng nầy, đã vì tội lỗi dâng chỉ một của lễ, rồi ngồi đời đời bên hữu Ðức Chúa Trời.

13 từ rày về sau đương đợi những kẻ thù nghịch Ngài bị để làm bệ dưới chơn Ngài vậy.

14 Vì nhờ dâng chỉ một của tế lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời.”

Do đó, không cần phải đốt nến và xông hương theo nghi lễ nữa. Và tiếp tục làm như vậy chỉ đơn giản là sự không tin tưởng vào công việc cứu chuộc của Chúa Giê Su Christ và công việc trung gian của Ngài với tư cách là thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại của chúng ta.

Và liên quan đến việc sử dụng bất kỳ loại nến nào, có thể là nến khổng lồ, nến rồng, nến bất kỳ loại nến nào, nến thơm. Con quỷ thích mùi của những ngọn nến đang cháy được gọi là Eleazar. Đó là mùi của chất béo hoặc sáp, Eleazar vui mừng và tự hào của mình. Đừng quên.

Nến được làm bằng mỡ động vật là chất béo được chiết xuất từ ​​cừu và bò để tạo ra ánh sáng. Nến cũng được làm từ sáp parafin, sáp ong, sáp thực vật và gel. 

Con quỷ quan tâm đến mùi của sáp cháy và chất béo đang cháy là Eleazar, kẻ có hàng ngàn hàng vạn thuộc hạ dưới quyền của hắn.

Ngay lập tức, lửa được châm vào mỡ hoặc sáp, những linh hồn xấu xa đó là Eleazar và những bộ hạ thông thường của hắn sẽ đến môi trường đó để thưởng thức mùi hôi. Mùi thu hút chúng. Đó là Eleazar và các bộ trưởng thông thường của anh ta dưới quyền anh ta sẽ đến đó cho dù họ có được mời hay không. Họ chắc chắn sẽ đến. Nó chỉ là tự nhiên.

Không có loại nến nào như vậy cho dù trắng hay khổng lồ hoặc rồng hay bất kỳ loại nào khác mà không có hàm lượng sáp hoặc chất béo trong chúng. Vì vậy, bất cứ khi nào sáp hoặc mỡ cháy, những linh hồn quỷ này sẽ đến đó theo từng tiểu đoàn để thưởng thức mùi hôi.

Cơ đốc nhân chân chính không dựa vào sức mạnh của nến. Hãy để tôi nhắc lại về cảnh báo trước đó rằng bạn học được từ những sai lầm của mùi.

Những ai tìm kiếm sự giúp đỡ của các thiên thần trong lời cầu nguyện, Kinh Thánh nói rõ: thế giới mới đang đến mà chúng ta đang mong đợi, đó là sự sống đời đời không thuộc quyền cai trị của các thiên thần.

Bạn còn nhớ những gì chúng ta đã đọc Hê-bơ-rơ 1:13 Ðức Chúa Trời há có bao giờ phán cùng thiên sứ nào rằng: Hãy ngồi bên hữu ta, Cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch làm bệ dưới chơn ngươi?

Thành phố đó, thành phố thịnh vượng chung đó, mà chúng ta đang trông đợi nơi Chúa, rằng sự sống đời đời không thuộc quyền cai trị của các thiên thần mà thuộc quyền tể trị của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Christ, Đấng Cứu Rỗi Phục Sinh của chúng ta.

Kinh thánh nói rằng Chúa Giê-xu rằng nhờ sự đau khổ của Ngài trên thập tự giá và sự khiêm nhường thiêng liêng của Ngài, Đức Chúa Trời đã tôn cao Ngài và đã ban cho Ngài một danh hiệu cao hơn mọi danh xưng khác. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, mọi đầu gối sẽ cúi đầu chào Hallelujah! Tên của Chúa Giê Su CHrist ở trên mọi tên, trên tên của cây, lá và rễ. Phía trên tên của các thiên thần, phía trên tên của bất kỳ tên nhân cách lớn nào, Bishop mà bạn biết xung quanh, phía trên tên của phù thủy, phía trên tên của pháp sư, phía trên tên của các linh hồn quen thuộc, phía trên tên của hóa trang hoặc thần tượng, phía trên tên của các thầy tế lễ và các nhà tiên tri, thậm chí trên cả tên của các thiên thần.

Kinh thánh nói, “Nhân danh” Chúa Jêsus “, mọi đầu gối sẽ cúi đầu.” Đó là một sự ép buộc. Không gì có thể chống lại danh Ngài.

Tên anh ấy là ánh sáng và ánh sáng này là ánh sáng của loài người. Và ánh sáng tỏa sáng trong bóng tối và bóng tối không hiểu được điều đó.

Do đó, nếu bạn là một nhà tiên tri hoặc một linh mục Hồi giáo thường được gọi là Imam ở Nigeria hoặc bất kỳ người đàn ông nào vì vấn đề đó sẽ gọi tên của các thiên thần hoặc Malayka như người Hồi giáo sẽ gọi chúng, vài lần trong nỗ lực xua đuổi Satan , người đó chỉ đang lãng phí thời gian của mình và đang lừa dối bạn. Có một tinh thần gian dối trong cá nhân đó. Và điều đó sẽ xảy ra khi bất cứ ai kêu cầu danh Chúa Giê-su sẽ được cứu. Và điều đó sẽ xảy ra, bất kỳ ai nam hay nữ, da trắng hay da đen, xanh lá cây hay vàng, hay thổ dân sẽ kêu cầu danh Chúa Giê-su để được cứu.

Công vụ 2:21 Và điều đó sẽ xảy ra, ai kêu cầu danh Chúa Giê-su sẽ được cứu.

Một số người đã viết thư cho tôi một thời gian, “Xin hãy cho tôi một số tên Thánh để gọi trong lời cầu nguyện của tôi.”

Vâng, bạn biết những gì tôi làm. Tôi trả lời và tôi chỉ nói với họ tên Thánh duy nhất mà tôi biết là tên “CHÚA GIÊSU” bởi vì Kinh Thánh nói với tôi, “Đức Chúa Trời đã tôn cao Ngài và Ngài đã ban cho Ngài một danh hiệu cao hơn mọi danh xưng.”

Vì vậy, tên Thánh duy nhất mà tôi biết là tên của Chúa Giêsu. Vì vậy, Chúa Giê-xu là tên Thánh duy nhất được ban cho trên đất và trên trời và chỉ nhờ tên này mà chúng ta có sự cứu rỗi, chúng ta có phước lành, chúng ta có hy vọng, chúng ta có sự sống đời đời.

Hallelujah!

Amen

Bây giờ, một chút, chúng ta hãy thảo luận về quyền năng trong danh Chúa Giê Su Christ.

Nhiều người nói, “Ồ! Chúa có quyền năng. Sa-tan có quyền lực. Cái này có quyền và cái kia có quyền.”

Tôi luôn thẳng thắn nói với họ, “Tôi không tin rằng Chúa có quyền năng và tôi cũng không tin rằng Satan có quyền lực.”

“Ồ, bạn thấy những gì tôi tin tưởng sau đó?”

Tôi không tin rằng Chúa có quyền năng, tôi không tin rằng Satan có quyền lực. Tất cả những gì Satan có thể sử dụng và bạn ước gì bạn gọi là quyền lực là thủ đoạn.

Nhưng Chúa không có quyền năng vì Chúa là quyền năng. Chúa toàn năng là quyền năng. Vì vậy, nếu có bất cứ điều gì được gọi là sức mạnh đó là Chúa. Vì vậy, nếu bạn nói Chúa có quyền năng, đó là một quan niệm sai lầm hoặc sử dụng sai ngôn ngữ.

Ở đây, tôi không cố nói ra một số bài thể dục trí tuệ mà tôi chỉ muốn nói rõ rằng: Chúa không có quyền năng. Chúa là quyền năng.

Vì vậy, Kinh thánh nói “Chúa Giê-xu Christ là quyền năng của Đức Chúa Trời đối với sự cứu rỗi.” đó là ngôn ngữ của con người mà chúng ta có thể hiểu được.

Đó là lý do tại sao nó được đóng khung theo cách đó. Đáng lẽ tốt hơn nên nói, “Chúa Giê Su Christ là quyền năng cứu rỗi”.

TÊN CỦA CHÚA GIÊSU GIỐNG NHƯ QUẢ BOMB HẠT NHÂN

Tôi nhớ lại một cuộc họp về thuyết huyền bí được tổ chức tại Lagos, Bar Beach ở Nigeria trước khi tôi trở thành một Cơ đốc nhân.

Tất cả những nhà huyền bí cấp cao ở Nigeria đều có mặt và trong số đó có một số nhà cai trị truyền thống từ khắp Nigeria. Vì vậy, từ mọi miền của đất nước, tất cả chúng tôi đến và tập hợp tại Lagos, Bãi biển Bar trong thần khí ma quỷ của chúng tôi trong khi sức mạnh ma quỷ của chúng tôi khiến chúng tôi vô hình và chúng tôi chỉ đang định cư trên bãi biển để bắt đầu cuộc họp thì một người đàn ông đến cầu nguyện. Trên bãi biển. Mặc dù chúng tôi vô hình với anh ta, chúng tôi có thể nhìn thấy anh ta rõ ràng.

Vô tình, anh ấy bắt đầu diễu hành trên các thành viên của chúng tôi đang ngồi trên cát. Tất cả chúng tôi đều tức giận; tất cả chúng tôi đều khó chịu và một người trong hội đồng của chúng tôi được lệnh phải đối phó với anh ta. Và ngay lập tức, anh ta đứng dậy và giáng cho kẻ đột nhập một cái tát nặng nề.

Người đàn ông bắt đầu cảm thấy chóng mặt, bối rối, và khi nhận ra điều này, người đàn ông đã khóc lớn và anh ta hét lên, “CHÚA GIÊSU!”

Giọng anh vang vọng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm. Chuyện gì đã xảy ra thế? Điều gì xảy ra sau đó?

Ngay khi anh ta hét lên cái tên đó “Jesus”, thì cái tên “Jesus” đã được gọi ra. Và một tia sáng thoát ra từ miệng anh ta và biến mất trong Thiên đàng.

Tất cả chúng tôi đã ngồi xuống để xem những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Sau một lúc, một ánh sáng lại xuất hiện từ bầu trời trở lại trái đất. Ánh sáng lại phát nổ như một quả bom nguyên tử trên bầu trời và chia nhỏ thành nhiều phần khác nhau.

Ánh sáng chiếu thẳng về phía chúng tôi. Ánh sáng này bao vây cuộc tụ họp của chúng tôi trên bãi biển được cho là chìm trong bóng tối, trong bóng tối hoàn toàn. Nhưng ánh sáng đã bao quanh tụ điểm của chúng tôi ở đó và làm cho toàn bộ xung quanh trở nên rất rực rỡ.

Nhìn kỹ hơn, chúng tôi thấy đi cùng với ánh sáng này là tất cả các dạng vũ khí chiến tranh, chiến xa lửa và những sinh vật có cánh rực lửa. Tất cả đang chạy điên cuồng về phía chúng tôi. Tất cả chúng tôi phải phân tán bằng vũ lực. Mọi người bỏ chạy. Những chiếc xe ngựa đang đuổi từng người chúng tôi về nhà.

Tất cả những điều này xảy ra trong nháy mắt. Dù bạn có tin hay không thì sự không tin của bạn không thể thay đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh nói, “Mãi mãi Ôi Chúa ôi, lời của Ngài đã ở trên trời.”

Không có tên..không có tên .. Và không có quyền lực, không có ảnh hưởng nào, dưới Thiên đường này mà bạn có thể so sánh với quyền lực trong danh Chúa Giê-xu Christ.

Tôi ước rằng nhiều Cơ đốc nhân sẽ biết những gì họ tin khi họ tin vào danh “CHÚA GIÊ-XU.” Có một điều rất quan trọng ở đây mà tôi muốn bạn lưu ý. Không phải vì người đàn ông này cầu nguyện mà anh ta được cứu hay chỉ vì anh ta gọi tên của “Chúa Giêsu”.

Quả thật, Ðức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Thi thiên 46: 1

Thi Thiên 41: 1  Phước cho người nào đoái đến kẻ khốn cùng! Trong ngày tai họa Ðức Giê-hô-va sẽ giải cứu người. “

Thi thiên 50:15  Trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng ta: Ta sẽ giải cứu ngươi, và ngươi sẽ ngợi khen ta. “

Chúa Giê-xu thực sự là tên cao nhất; các thiên thần cúi đầu vì Ngài.

Giống như. cách chúng tôi sử dụng để hát những điệp khúc đó:

Thật là một Đức Chúa Trời quyền năng mà chúng tôi phục vụ!

Thật là một Đức Chúa Trời quyền năng mà chúng tôi phục vụ!

Trời đất tôn thờ Ngài.

Các thiên thần cúi đầu trước Ngài.

Thật là một Đức Chúa Trời quyền năng mà chúng tôi phục vụ!

Hallelujah!

Vì vậy, các thiên thần cúi đầu trước Ngài và ma quỷ run sợ và chạy khi nghe tên “Chúa Giêsu”.

Bạn có thể gọi “Chúa Giêsu” không? “Chúa Giêsu”

Bạn có thể nói “Chúa Giêsu” không? “Chúa Giêsu”

Bạn có thể nói nó một lần nữa được không? “Chúa Giêsu”

Bây giờ nếu bạn không tìm thấy ân điển của Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu Christ, bạn sẽ bị hư mất vĩnh viễn vì lẽ thật này: Lời ấy được chép trong Giăng 3: 35-36 Cha yêu Con, và đã giao hết mọi vật trong tay Con.

36 Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Ðức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. “

Liên quan đến những người lừa dối bạn rằng bạn nên thắp sáng nhiều loại nến và kêu gọi tên thánh, hãy đọc Lời Chúa nói về họ.

Trong 2 Phi-e-rơ 2: 1-3 Dầu vậy, trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả, và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em; họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình.

2 Có nhiều kẻ sẽ theo họ trong những sự buông tuồng, và đạo thật vì cứ họ sẽ bị gièm pha.

3 Họ sẽ bởi lòng tham mình, lấy lời dối trá khoét anh em; nhưng sự kêu án nghịch cùng họ đã nghị định từ lâu nay, và sự hư mất của họ chẳng ngủ.

2 Phi-e-rơ 2:12  Nhưng chúng nó cũng như con vật không biết chi, sanh ra chỉ làm thú vật để bị bắt mà làm thịt, hay chê bai điều mình không biết, rồi chết đi như con vật, dường ấy chúng nó lãnh lấy tiền công về tội ác mình.”

Những kẻ mạo danh như Chúa biết họ là người cung cấp cho bạn xà phòng đen, nến, bùa hộ mệnh, nhẫn, dây chuyền, thánh giá, và những thứ còn lại, họ đang kiếm lợi từ bạn. 

Đây là những bằng cấp của họ. Kinh thánh gọi chúng là “giếng không nước”. Bạn đang làm gì vậy? Ý tôi là bạn đang làm gì trong một “cái giếng không có nước”?

2Pe 2:17 Ấy là những suối không có nước, những đám mây bị luồng gió mạnh đưa đi và sự tối tăm mờ mịt đã để dành cho chúng nó.  

Bạn chỉ đứng về phía những thứ chỉ mang tên lớn. Họ tuyên bố họ nghiên cứu siêu hình học. Họ muốn trở thành nhà siêu hình học và họ lên án mọi thứ thuộc về Chúa và của Chúa Thánh Linh.

Bạn đang làm gì với cái “giếng không có nước” này? Bạn đang làm gì với liều thuốc mê của anh ta đang hủy hoại cuộc sống của bạn từng phút trong ngày? Bạn đang làm gì với những điều xấu xa này có nghĩa là bạn đã đi vào tiềm thức phù thủy và bạn không thể tận hưởng ngay cả đêm của mình?

Bạn đang làm gì với cái này? Tôi chỉ cầu nguyện ngay bây giờ rằng Chúa sẽ giúp bạn và giải cứu bạn khỏi sự hủy diệt sắp hủy diệt bạn này.

Bạn bắt đầu sao chép động vật. Ý tôi là, bạn phải học gì từ những con vật không thể dạy bạn sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời? Bởi vì Kinh thánh gọi chúng là loài vật vũ phu được tạo ra để hủy diệt.

2 Phi-e-rơ 2:12 Nhưng chúng nó cũng như con vật không biết chi, sanh ra chỉ làm thú vật để bị bắt mà làm thịt, hay chê bai điều mình không biết, rồi chết đi như con vật, dường ấy chúng nó lãnh lấy tiền công về tội ác mình.

Tại sao không quay trở lại với Người sáng tạo của bạn ngay bây giờ? Kinh Thánh bảo bạn hãy nhớ đến Đấng Tạo Hóa của bạn trong những ngày còn trẻ.

Và bằng chứng rằng Chúa Giê Su Christ là Đấng Tạo Hóa của bạn sẽ được tìm thấy trong Giăng 1: 3, ” Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.”

Ngay cả Chúa Giê-xu Christ, người đứng đầu tất cả các chính phủ và quyền lực trong vương quốc của Đức Chúa Trời, “Nhờ Ngài, mọi vật đã được tạo thành”.

Bây giờ, tôi muốn khai sáng thêm cho bạn một chút vì tôi biết một số người có thể cố gắng lôi kéo bạn thêm vào việc thờ phượng các thiên thần bằng cách chỉ cho bạn một số từ như

Jehovah jireh,

Jehovah Shalom,

Giê-hô-va Nissi,

Jehovah Tsidkenu,

Giê-hô-va Shammah, và phần còn lại của nó.

Sau đó, họ bắt đầu nói với bạn rằng họ là tên của một số thiên thần bởi vì tôi đã nghe một số người nói với tôi rằng trước đó đây là tên của các thiên thần. Nhưng nó không như vậy.

Nếu bạn đọc Kinh Thánh rất kỹ, bạn sẽ thấy những lời khác giống như tôi đã nói với bạn: Jehovah Nissi, Jehovah Tsidkenu, Jehovah Shammah, Jehovah Rohi. Tất cả những điều này hoàn toàn là những thuật ngữ gốc trong Kinh thánh và ý nghĩa của chúng hoàn toàn được xác định rõ ràng trong Kinh thánh.

Vì vậy, chúng hoàn toàn không phải là tên của bất kỳ thiên thần nào giống như Giê-hô-va Jireh được tìm thấy trong Sáng thế ký khi Áp-ra-ham hiến tế con trai mình, Y-sác. Và thay vào đó, Chúa đã ban cho anh ta một con cừu đực. Vì vậy, Áp-ra-ham có Đức Giê-hô-va Jireh đó. Nhưng khi người con trai thậm chí hỏi ông một câu hỏi và ông nói với ông, “Đức Giê-hô-va sẽ cung cấp.” Giê-hô-va Jireh: Đức Giê-hô-va sẽ cung cấp.

Còn Jehovah Shalom, Shalom có ​​nghĩa là hòa bình là Đức Giê-hô-va của hòa bình, “Chúa của hòa bình”.

Và Jehovah Tsidkenu có nghĩa là Giê-hô-va sự công bình của chúng ta, “Chúa là sự công bình của chúng ta”.

Từ Jehovah có nghĩa là “Chúa.” Giê-hô-va Nissi vốn là ngôn ngữ được Môi-se sử dụng sau khi băng qua Biển Đỏ lần kia.

Jehovah Nissi là một ngôn ngữ và ý nghĩa là “Chúa là ngọn cờ của chúng tôi.”

Vì vậy, không có gì giống như tên của các thiên thần trong tất cả các tên của Chúa. Chúng hoàn toàn không phải là tên của các thiên thần.

Vì vậy, tôi nói với bạn rằng sự cứu rỗi không phải trong bất kỳ thiên thần nào mà là trong Chúa Giê-xu Christ. Chúa Giê-xu không chết cho các thiên thần nhưng Chúa Giê-xu đã chết cho tôi, cho bạn và cho tất cả nhân loại, những người sẽ tin vào Ngài.

Do đó, tội lỗi lớn hơn là tội bất tín. Không tin tưởng là một căn bệnh lớn. Tốt hơn, hãy để Chúa Giê-xu Christ giải quyết nó.

Nếu bạn tin vào Chúa Giê Su Christ là Chúa và Đấng Cứu Rỗi của bạn và rằng Ngài đã chết vì tội lỗi của bạn, nơi bạn đã tin công việc của Đức Chúa Trời. Nếu bạn tin, bạn sẽ thấy vinh quang của Đức Chúa Trời.

(Diễn giả Sings)

“Lạy Chúa của sự cứu rỗi của con

Hãy để Chúa Giê Su Christ đến trong trái tim bạn.

“Bởi tội lỗi của bạn sẽ được tha thứ”

“Hãy để Chúa Giê-xu ngự vào lòng bạn”

“Ngay bây giờ hãy chôn chặt nghi ngờ của bạn”

“Ngay bây giờ không từ chối Ngài nữa”

“Ngay bây giờ hãy nôn ra và mở cửa”

“Hãy mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng bạn”

KẾT THÚC.

Nếu bạn muốn được Sinh lại như đã đọc ở trên, thì chỉ có Chúa Giê-xu Christ mới cứu. Có lẽ bạn là một người không tin hoặc những người sùng bái Hồi giáo hoặc ngoại giáo. Hãy nói những lời dưới đây. Nói ra lời thú nhận và sau đó, vui lòng tìm kiếm một hội thánh tin cậy Kinh Thánh tốt xung quanh bạn và xác định với họ.

SỰ THÚ NHẬN TỘI LỖI VÀ SỰ CHẤP NHẬN CHÚA GIÊSU CHRIST:

Lạy Chúa Giêsu Christ;  Con thừa nhận rằng con là một tội nhân và xấu xa.

Con đã lạc lối và làm nhiều điều không vừa lòng Chúa.

Con đã sống cuộc sống của con chỉ cho bản thân con. Con xin Ngài tha lỗi, và con ăn năn.

Con xin Ngài tha thứ cho con và nhận con là con của Ngài.

Con tin rằng Ngài đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi của con và để cứu con. Chúa Giê-su đã làm những điều mà bố mẹ con không thể làm cho con và cũng là những điều mà con không thể làm cho chính mình.

Con đến với Chúa Giê-su ngay bây giờ và cầu xin Ngài kiểm soát tất cả cuộc sống của con vì con giao nó cho Ngài.

Kể từ ngày này trở đi, xin Chúa hãy giúp con sống mỗi ngày cho Ngài và theo cách làm đẹp lòng Ngài.

Con yêu Ngài, Chúa Giê-xu và con cảm tạ Ngài vì con sẽ ở với Ngài suốt đời đời trên Thiên đàng. Trong danh Chúa Giêsu Christ con cầu xin. Amen.