THÁP BA BÊN, CON QUỶ ĐẢ Ở ĐÓ BỞI DAVID L HENSON

LỜI CHỨNG CỦA DAVID L HENSON  

THÁP BA BÊN

(CON QUỶ ĐÃ Ở ĐÓ)

Nơi này chúng ta gọi là thị trấn đại học — một trung tâm học tập. (Có một thành phố ở đó). Có vẻ như một buổi lễ cung hiến đang được tiến hành. Hàng nghìn người đã ở đó bởi hàng nghìn người ở chân tháp có hình nón và có một con đường xoắn ốc dẫn lên đỉnh. Nó cao như những ngọn núi xung quanh nó.

Chúa đã xuống và phán (nó giống như sấm sét – như khi Chúa Giê-su chịu phép báp têm). (Giăng 12:29). Trong khoảnh khắc, trong ánh mắt lấp lánh, Ngài đã thông dịch các thứ tiếng ra khắp thế gian. (Ngài nghĩ những con thú có thể đã được thông dịch cùng với chúng nó).

Nhưng Chúa không chia rẽ gia đình. Toàn bộ gia đình đã được tập hợp lại để tạo thành tất cả các bộ lạc trên trái đất. Điều này được thực hiện ngay lập tức đến nỗi họ thậm chí không biết rằng họ đã đi từ đây đến đó. Họ đã được cung cấp một ngôn ngữ mới và được đưa vào một chủng tộc khác ngay lập tức.

[Đây là lý do tại sao tất cả các nền văn hóa đều có ghi chép lịch sử về một trận lụt trong quá khứ của họ. “Đức Chúa Trời đã làm cho tiếng Ngài thật kỳ diệu; những điều vĩ đại mà Ngài đã làm cho loài người, mà chúng ta không thể hiểu được ”. —Giop 37: 5].

Họ giữ lại những gì họ biết trước khi nhận được thứ tiếng mới được dịch. Trong cùng một khoảnh khắc, một trận động đất đã làm giảm thành phố và tòa tháp ba bên biến thành đống đổ nát chỉ trong vài giây.

Sau đó, Chúa nói, “Lý do tôi làm điều đó là để ngăn họ xây dựng nền văn minh đó trở lại cho đến khi tôi chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch cứu chuộc.” Họ đã được thay đổi thành tất cả các chủng tộc khác nhau để ngăn họ quay trở lại với nhau lần nữa và thành lập chính phủ thế giới. Họ đã học cao hơn cho đến khi điều này xảy ra. Sự cao học hơn đã kết thúc.

Đây là khi chiếc đầu thứ tám của con rồng đã nhận được vết thương CHẾT của mình để nó không thể làm việc cho đến ngày của chúng ta. Bất cứ điều gì Đức Chúa Trời làm với anh ta, Ngài đã chỉnh sửa anh ta ở nơi anh ta không thể hoạt động được nữa.

[Lưu ý: Nếu Chúa không làm điều đó, tình huống tương tự đã xảy ra trước trận lụt và nó sẽ không kéo dài lâu như vậy. Nó ngăn cản chính phủ một thế giới và dấu ấn của con thú cho đến tận ngày nay của chúng ta.

 Phục truyền luật lệ ký 32: 7-8  Hãy nhớ lại những ngày xưa; Suy xét những năm của các đời trước; Hãy hạch hỏi cha ngươi, người sẽ dạy cho. Cùng các trưởng lão, họ sẽ nói cho.

8 Khi Ðấng Chí Cao phân phát sản nghiệp cho muôn dân, Phân rẽ những con cái A-đam, Thì Ngài định bờ cõi của các dân, Cứ theo số dân Y-sơ-ra-ên.

Công vụ 17:26 Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người, và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở,

Rô-ma 11:33 Ôi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Ðức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được!

‘Kế hoạch chuộc lỗi đã sẵn sàng’ được đề cập trong 1 Phi-e-rơ 1: 5.

1 Phi-e-rơ 1: 5 là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Ðức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt!

Đây là con thú “ĐÓ LÀ” ở tháp Babel, và “KHÔNG CÓ ” trong thời của Giăng, nhưng “LÀ CÓ” trong thời kỳ của chúng ta. 

Khải Huyền 17: 8 Con thú ngươi đã thấy, trước có, mà bây giờ không còn nữa; nó sẽ từ dưới vực lên và đi đến, chốn hư mất; những dân sự trên đất, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống từ khi sáng thế, thấy con thú thì đều lấy làm lạ, vì nó trước có, nay không có nữa, mà sau sẽ hiện đến.

Khải Huyền 17:11 Chính con thú trước đã có nay không có nữa, là vì vua thứ tám; nó cũng ở trong số bảy, và nó sẽ đi đến chỗ hư mất.

Truyền-đạo 1: 9-10 Ðiều chi đã có, ấy là điều sẽ có; điều gì đã làm, ấy là điều sẽ làm nữa; chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời.

10 Nếu có một vật chi mà người ta nói rằng: Hãy xem, cái nầy mới, vật ấy thật đã có rồi trong các thời đời trước ta.

Trên Trái đất ngày nay, hiện thân của loài rồng này là giới tinh hoa trí tuệ đứng sau chủ nghĩa nhân văn, chủ nghĩa vô thần, thuyết tiến hóa và chính phủ một thế giới.

[Dr. Phần chú thích của Kenneth Taylor trên Sáng thế ký 11: 6 như sau: Ngôn ngữ là cơ sở mà khoa học tự nuôi dưỡng và phát triển. Đây là sự khởi đầu của một sự bùng nổ kiến ​​thức, chớm nở vì động cơ sai lầm và sử dụng sai kiến ​​thức thu được. Sự tương đồng với thế giới ngày nay là rất đáng kể.] – Kinh thánh sống, in lần thứ năm, tháng 8 năm 1981, trang 7, Nhà xuất bản Tyndale House]

Trích từ David L Henson 12 Hours in Heaven. Cuốn sách này có sẵn để mua từ 12hoursinheaven.com

Advertisement