CÁC THIÊN SỨ TRÊN THIÊN ĐÀNG BỞI CITALITH YANET HERNANDEZ

LỜI CHỨNG CỦA CITALITH YANET HERNANDEZ

CÁC THIÊN SỨ TRÊN THIÊN ĐÀNG

Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, xin gửi lời chào đến bạn.

Lời chứng này tiết lộ những sự kiện đã xảy ra trên Thiên đàng khi Lucifer, kẻ hiện là Satan nổi loạn chống lại ĐỨC CHÚA TRỜI và lừa dối các thiên thần khác vì hắn muốn ngồi trên ngai vàng của Đấng Tối Cao. Tiết lộ này đã được trao cho một cô gái trẻ tên là Citlalith đến từ Mexico vào năm 2014 bởi CHÚA GIÊSU CHRIST. Nội dung của nó có thể được tìm thấy trong những câu sau của Kinh thánh:

Ê-SAI 14:12-15: “Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống! Hỡi kẻ giày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào!

13 Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Ðức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương bắc.

14 Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng Ðấng Rất Cao.

15 Nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, sa vào nơi vực thẳm!”

KHẢI HUYỀN 12: 4-9:” Ðuôi kéo một phần ba các ngôi sao trên trời, đem quăng xuống đất; con rồng ấy chực trước người đờn bà gần đẻ, hầu cho khi đẻ ra thì nuốt con người đi.

5 người sanh một con trai, con trai ấy sẽ dùng gậy sắt mà cai trị mọi dân tộc; đứa trẻ ấy được tiếp lên tới Ðức Chúa Trời, và nơi ngôi Ngài.

6 Còn người đờn bà, thì trốn vào đồng vắng, tại đó người đà có một nơi ở mà Ðức Chúa Trời đã sửa soạn cho, để nuôi mình trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.

7 Bấy giờ có một cuộc chiến đấu trên trời: Mi-chen và các sứ người tranh chiến cùng con rồng, rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại;

8 song chúng nó không thắng, và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa.

9 Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỉ và Sa-tan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó.”

LUKE 10: 18 “Ðức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Ta đã thấy quỉ Sa-tan từ trời sa xuống như chớp.

Chúng tôi cầu nguyện rằng bạn sẽ được ban phước khi bạn nghe hoặc đọc nó trong DANH CHÚA GIÊSU.”

Amen.

GIỚI THIỆU

Hỡi anh em, xin Chúa ban phước cho anh em. Tên tôi là Citlalith. Chúa bày tỏ cho Tôi tớ Alexander và trong khi Chúa phục vụ anh ta, thì Ngài nói qua anh ta và hỏi tôi tôi sẽ làm gì nếu Ngài đưa tôi đến nơi các thiên thần ở trên trời? ” Và tôi trả lời, “Nếu Chúa định đưa tôi đi, tôi có thể được dẫn dắt bởi bàn tay của Chúa.”

Đó là vào lúc 8 giờ tối ngày 26 tháng 3 năm 2014.

Khi Ngài hỏi tôi điều đó, trong thời gian đó, tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó trong lòng và bắt đầu lo lắng. Và tôi nói rằng tôi cần phải chuẩn bị vì nếu Chúa nói với tôi điều đó, đó là bởi vì Ngài sẽ đưa tôi đến đó. Khoảng 10 ngày kể từ thời điểm đó, tôi có thể nhận thức được điều đó trong trái tim mình và tôi bắt đầu cảm thấy rằng tôi cần phải nỗ lực chuẩn bị và khi tôi bắt đầu nỗ lực này, Chúa càng khẳng định với tôi rằng tôi thực sự sẽ để đi đến nơi đó.

Tôi sẽ đọc cho bạn một câu Kinh thánh trong Giu-đe 1: 5-10 nhân danh Cha, Con và Thánh Linh.

Giu-đe 1: 5-9:” Dầu Anh em đã học những điều nầy rồi, tôi cũng muốn nhắc lại cho anh em rằng, xưa kia Chúa giải cứu dân mình ra khỏi xứ Ê-díp-tô, sau lại tiêu diệt những kẻ không tin;

6 còn các thiên sứ không giữ thứ bậc và bỏ chỗ riêng mình thì Ngài đã dùng dây xích họ trong nơi tối tăm đời đời, cầm giữ lại để chờ sự phán xét ngày lớn.

7 Lại như thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ cùng các thành lân cận cũng buông theo sự dâm dục và sắc lạ, thì đã chịu hình phạt bằng lửa đời đời, làm gương để trước mặt chúng ta.

8 Nhưng mà chúng nó cũng như vậy, trong giấc mơ màng làm ô uế xác thịt mình, khinh dể quyền phép rất cao và nói hỗn các đấng tôn trọng.

9 Vả, khi chính mình thiên sứ trưởng Mi-chen chống với ma quỉ giành xác Môi-se, còn chẳng dám lấy lời nhiếc móc mà đoán phạt; người chỉ nói rằng: Cầu Chúa phạt ngươi!”

TRONG LÚC THỜ PHƯỢNG CHÚA TẠI NHÀ THỜ

Kinh nghiệm của tôi là vào ngày 13 tháng 4 năm 2014 trong thời gian phục vụ chúng tôi tại Nhà thờ. Trong khi cầu nguyện, Chúa bắt đầu phục vụ cuộc đời tôi và khi Ngài phục vụ cuộc đời tôi, CHÚA đã chỉ cho tôi cách Ma quỷ tấn công Hội thánh. Và sau đó tôi thấy Trái đất đang mở ra và một mùi kinh khủng bắt đầu bốc ra. Sau đó, tôi nhìn thấy một cái hồ có rất nhiều lửa. Ma quỷ bắt đầu xuất hiện và khi chúng bắt đầu xuất hiện, Chúa đã phục vụ cuộc đời tôi.

Sau đó tôi tớ (Mục sư) Francisca đến và chạm vào trán tôi và nói rằng Chúa sẽ đưa tôi đến nơi có các thiên thần. Khi cô ấy nói điều đó, tôi ngã xuống sàn và cô ấy bắt đầu xức dầu cho tôi từ đầu đến lòng bàn chân của tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy đau từ chân đến đỉnh. Khi cơn đau bắt đầu di chuyển lên, tôi không còn cảm thấy tay của mình nữa. Tôi nói với Mục sư hãy xức dầu vào tay tôi vì tôi không còn cảm nhận được nữa. Tôi không còn cảm thấy trái tim mình nữa, tôi cảm thấy mình sắp chết.

MỘT THIÊN SỨ ĐƯỢC GỬI BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI

Khi tôi bắt đầu cảm thấy như vậy, tôi thấy một Thiên thần đang đến gần tôi hơn. Và khi anh ấy bắt đầu đến gần tôi hơn, anh ấy nói, “Hãy nhìn cái này và đừng rời mắt khỏi nó. Hãy dán mắt vào nó.” Và tôi nhìn vào nó và tôi thấy nó giống như một vòng tròn lửa và nó đang quay như một cơn lốc. Khi ngọn lửa đang chuyển, tôi thấy thiên thần kia đã chộp lấy nó và cho vào một chiếc cốc khác như thế nào.

Tôi nghe thấy một giọng nói vang lên, “Tôi tớ, đừng sợ, đừng sợ.”

Và một thiên thần nói, “Hãy nắm lấy tay anh ấy vì nơi bạn sẽ đến. Đó là nơi đau khổ. Đó là nơi các thiên thần tin rằng họ không tồn tại. Các thiên thần trên thiên đường giờ đang ở nơi này cùng với Satan. ” Khi ông ấy nói vậy, tôi đã nắm lấy tay của Chúa chúng ta, Chúa Giêsu Christ.

CHÚA JESUS ​​CHRIST ĐEM TÔI ĐẾN ĐÓ

Chúng tôi bắt đầu bước đi và tôi nhìn thấy một cánh cửa lớn, nó có những sợi dây xích khổng lồ. Chúa đã nói vài lời với những cánh cửa đó. Khi Ngài nói những lời này, cửa dễ dàng mở ra và chúng tôi bước vào nơi đó. Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ của mọi người nhưng họ không ở đó.

Chúng tôi tiếp tục bước đi và có hai con đường: một là đến nơi Chúa sẽ đưa tôi đến và hai là đến ngai vàng của Satan. Tôi nói với Chúa, “Đi thôi, tôi không muốn ở nơi này.” Chúa đáp: “Ta sẽ chỉ cho ngươi xem ngai vàng của Satan như thế nào nhưng ta sẽ không lấy ngươi làm trung tâm.” Khi Ngài nói điều đó, tôi thấy bên trái của tôi có một ngai vàng nhưng ngai vàng đó không giống như một ngai vàng thật mà thay vào đó nó giống như một ngai vàng chết. Nó không có bất cứ thứ gì, nó hoang vắng. Nhưng Chúa không cho phép Satan ra khỏi ngai vàng.

Ngài nắm tay tôi và nói với tôi, “Đi bộ, đi bộ.” Chúng tôi tiếp tục đi và ở bên phải của tôi, tôi thấy những tảng đá khổng lồ, khổng lồ và chúng là than nóng, chúng rất nóng. Nó rất nóng ở nơi đó. Chúng tôi tiếp tục đi bộ và chúng tôi bước vào một đường hầm. Và trong đường hầm đó, khi chúng tôi đi vào, ở cuối đường hầm, tôi thấy một nhà tù. Và trên nhà tù đó, nó được viết, “NHỮNG THIÊN SỨ BỊ NGUYỀN RỦA TỪ THIÊN ĐÀNG BỊ SA NGÃ.”

Chúa đã mở nhà tù nơi các thiên thần ở. Khi tôi bước vào Nhà tù đó, chúng tôi tiếp tục đi và chúng tôi đi vào một hang động và trong hang động đó có nhiều mũi tên, nhiều dây xích, nhiều gậy, và những cây gậy đó có gai. Tôi nhìn bên trái và thấy một cuốn sổ ở đó nhưng không có chữ nào trong đó. Và Chúa bảo tôi tiếp tục bước đi vì chúng tôi vẫn chưa đến được nơi các thiên thần đang ở.

Tôi tiếp tục bước đi với Ngài và khi chúng tôi đến nơi có các thiên thần, tôi thấy một số thiên thần xinh đẹp, họ thật đẹp. Một người trong số họ nói với tôi, “Hãy nói với Chúa Giê Su Christ của chúng ta để đưa tôi ra khỏi nơi này, hãy nói với Ngài để đưa tôi ra khỏi nơi này. Hãy nói với Cha để tha thứ cho tôi và đưa tôi ra khỏi nơi này.” Và tôi nói với anh ấy rằng tôi không thể làm gì cả. Khi tôi nói với anh ta điều đó, anh ta bắt đầu báng bổ Đức Chúa Trời và nói, “Đó là lý do tại sao Sa-tan đưa tôi vào nơi này bởi vì Ngài không thể làm bất cứ điều gì.”

Khi anh ta bắt đầu nói điều đó, Chúa Giê Su Christ bắt đầu khóc và nói với tôi, “Con thấy làm thế nào Satan trói (quấn) ngay cả các thiên thần, bây giờ có thêm lý do để nó trói con người để đưa họ đến nơi này.”

NHỮNG THIÊN SỨ SA NGÃ ĐÃ NẮM LẤY TAY TÔI

Tôi thấy một thiên thần đang nói chuyện với một thiên thần khác và anh ta đang trách móc thiên thần kia rằng, “Vì lỗi của bạn, tôi ở nơi này, do lỗi của bạn, tôi ở đây ở nơi này. Nếu tôi không nghe lời bạn, tôi sẽ không” bị ở nơi này, nhưng bây giờ tôi hối hận vì đã ở nơi này. ” Và khi thiên thần đó nói vậy, thiên thần kia đã nói với anh ta rằng: “Hãy im lặng, im lặng! Đừng nói với tôi bất cứ điều gì vì bạn cũng đã tin vào lời của Lucifer.” Khi anh ấy nói những điều đó, tôi thấy cách các thiên thần bắt đầu tập hợp lại với nhau và lập một hiệp ước và họ bắt đầu báng bổ và nguyền rủa.

Và tôi nhìn thấy thiên thần nhỏ nhất trong số họ và anh ấy nói với tôi, “Hãy đưa tôi ra khỏi nơi này,” và tôi nói, “Tôi không thể đưa bạn ra khỏi nơi này.” Và khi tôi nói với anh ấy điều đó, tôi đã thấy Làm thế nào răng mọc ra khỏi miệng anh ấy và từ ngón tay anh ấy đang mọc ra những chiếc đinh to lớn. Và anh ấy nắm lấy tay tôi và nói với tôi, “Hãy đưa tôi ra khỏi nơi này bởi vì tôi không muốn ở nơi này. Đưa tôi ra ngay bây giờ. “Và tôi nói với anh ấy,” Tôi không thể đưa anh ra khỏi nơi này. “Và khi tôi nói với anh ấy rằng anh ấy đã nói,” Nếu anh không thể, thì anh sẽ ở lại với em. . “Và khi anh ấy nói với tôi điều đó, tôi chìm vào tuyệt vọng.

Tôi bắt đầu hét lên và tôi nói với anh ta, “Không để tôi đi vì tôi sẽ không ở lại nơi này.” Và Chúa Jêsus Christ ở bên cạnh tôi nhưng Ngài không nói gì với anh ta. Và thiên thần đó đang ôm tôi và nói với tôi, “Sau đó, bạn sẽ ở lại với tôi cho đến khi sự phán xét lớn đến.” Tôi nói với anh ta, “Tôi sẽ không ở lại với anh vì Chúa đã chọn tôi để đến nơi những thiên thần này ở và đi ra và nói điều đó với Trái đất, và nói cho mọi người biết Satan đã lừa dối anh như thế nào.” Thiên thần nói: “Đừng nói gì cả! Đừng nói gì cả.” Tôi nói với anh ấy rằng tôi sẽ nói điều đó bởi vì Chúa Giê Su Christ đã chọn tôi.

Khi tôi nói với anh ta rằng anh ta đến và nắm lấy tôi mạnh hơn nhiều và Chúa Giê Su Christ nói với tôi, “Đừng sợ vì ta sẽ đưa con lên thiên đàng.” Khi Ngài nói với tôi như thế, chúng tôi đã bay lên qua một cánh cửa mà các thiên thần không có quyền mở.

CÁC THIÊN SỨ SA NGÃ ĐÃ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ TÔN THỜ ĐỨC CHÚA TRỜI

Khi chúng tôi đi lên, Chúa đã nói với tôi: “Ta sẽ chỉ cho ngươi nơi mà các thiên sứ đã từng vui mừng, nơi họ tôn cao danh Cha ta, nơi họ tôn vinh và không hề mệt mỏi. Và ta sẽ chỉ cho ngươi cách mà trước kia Satan đã làm. “

Chúng tôi đi lên trong đường hầm đó và có một căn phòng đóng cửa với hàng chử có nội dung “CẤM VÀO NƠI NÀY. AI CÃI LẠI SẼ BỊ VÀO NƠI NÀY.” Và nơi đó đã bị cấm đối với các thiên thần.

Chúa đã cho tôi thấy những thiên thần đó trước đây như thế nào. Đó không phải là một hoặc hai thiên thần, họ là hàng triệu người mà bạn không thể đếm được. Dưới các hình thức khác nhau, họ là thiên thần, tổng lãnh thiên thần, cherubims, họ được tìm thấy ở nơi đó. Mỗi thiên thần đều có một vị trí. Một số chơi nhạc cụ, những người khác tôn vinh Chúa, và những người khác sẽ hát. Chúa đã chiếu điều đó cho tôi trên màn hình như một bộ phim. Tôi thấy tất cả các thiên thần hân hoan tôn vinh Chúa. Tôi đã thấy tất cả những điều đó.

LUCIFER QUYẾN DỤ CÁC THIÊN THẦN KHÁC

Và tôi nhìn thấy một thiên thần đến gần một thiên thần cầu vòng (archangel) và tôi không thể hiểu thiên thần đó là ai nhưng anh ấy rất đẹp. Anh ấy đến gần Archangel và nói với anh ấy, “Hãy giúp tôi để tôi có thể ngồi trên ngai vàng của Đức Chúa Trời.” Và tổng lãnh thiên thần nói với anh ta, “Tôi không thể làm điều đó bởi vì chúng tôi không có thẩm quyền để đi vào nơi đó.” Và anh ta lại nói lần nữa: “Nào, hãy giúp tôi và nếu bạn giúp tôi, tôi sẽ giúp bạn để Chúa có thể giao cho bạn một công việc khác cao hơn.”

Khi anh ta nói với anh archangel điều đó, thiên thần kia trả lời: “Vậy thì tốt rồi, tôi sẽ giúp anh nhưng tôi muốn anh giúp tôi nói với những người khác.” Khi ông ấy nói với ông ấy điều đó, tôi thưa với Chúa, “Lạy Chúa, tên của thiên thần đó là gì?” Và Chúa trả lời: “Tên anh ấy là Lucifer. Anh ta là người đã bắt đầu đánh lừa thiên thần này để đánh lừa những người còn lại. “

Sau đó Lucifer đến gần các thiên thần khác, họ ngừng ca hát, thờ phượng và tôn vinh Chúa. Họ bắt đầu bước đi và ra khỏi nơi này và họ đang hướng đến ngai vàng của Đức Chúa Trời. Nhưng Lucifer nói với một người trong số họ, “Chờ tôi ở đây, tôi đi xem Cha có ở đó không.”

Và khi anh ta nói vậy, thiên thần nhỏ nhất, người chơi nhạc cụ hỏi anh ta, “Tại sao anh muốn lên ngai vàng của Đức Chúa Trời? Anh không bằng lòng với sự hiện diện của Ngài sao?”

Và Lucifer trả lời: “Đó là bởi vì tôi muốn giống như Ngài. Tôi muốn được tôn thờ vì tôi là người hư hỏng của Ngài. Tôi cũng muốn được tôn thờ và được ca ngợi giống như Ngài và nếu bạn đi cùng tôi, tôi hứa với bạn điều đó. Tôi sẽ cho bạn một cái gì đó tốt hơn Chúa. ” Và thiên thần đã chơi nhạc cụ trả lời: “Tôi chấp nhận.”

Và Lucifer bắt đầu bước đi, anh ta bắt đầu nhìn xung quanh từ bên này sang bên kia. Sau đó, ông nói với các thiên thần còn lại, “Hãy đến, ngai của Đức Chúa Trời đang trống rỗng.”

Nhưng anh không nhận ra rằng có hai thiên thần trên ngai vàng của Chúa. Đó là Archangel Michael và Archangel Gabriel, họ đang đứng ở một cửa và anh ấy không nhìn thấy họ.

Khi mở cửa, thiên thần Michael nói, “Bạn muốn gì ở nơi này? Bạn có một nơi mà Chúa đã ban cho bạn.” Và Lucifer đáp lại, “Nhìn tôi chỉ muốn bước vào ngai vàng của Chúa để cảm nhận cảm giác được tôn thờ như thế nào.” Và Gabriel nói: “Bạn không có quyền ở nơi này, bạn không có quyền ở đây. Chúa chỉ ban phép cho hai thiên thần được chỉ định ở đây, không có thiên thần nào được vào đây. Chỉ khi Chúa nói hoặc khi Ngài. gọi cho họ. “

Và Lucifer bắt đầu nói với họ, “Tôi muốn bạn giúp tôi để tôi có thể vào. Nào.” Anh ta bắt đầu nài nỉ, “Cho phép tôi vào, chỉ trong chốc lát.”

Lucifer đã không thành công với các thiên thần Michael và Gabriel. Anh ấy rất tức giận với họ. Khi anh ấy bắt đầu tức giận với họ, tôi đã thấy cách Michael và Gabriel rút kiếm ra nhưng Lucifer không có bất kỳ thanh kiếm nào, thậm chí không có các thiên thần mà anh ấy mang theo. Bởi vì những thiên thần đó có nhiệm vụ tôn vinh và thánh hóa ĐỨC CHÚA TRỜI và chơi các nhạc cụ. Khi Satan nhìn thấy Thiên thần Gabriel và Thiên thần Michael rút kiếm của họ ra, hắn ra khỏi ngai vàng của Chúa về phía sau. Và các Thiên thần Michael và Gabriel bước ra khỏi ngai vàng từ cánh cửa mà cả hai đều đang ở.

Lucifer bắt đầu hét lên và khi anh ta bắt đầu hét lên, Thiên thần Michael và Gabriel bắt đầu hét vào mặt các thiên thần còn lại và nói với họ, “Chạy đi, chạy đi vì cái ác đã xâm nhập vào đây ở nơi này. Và trên ngai vàng của Chúa, ở đó không nên như vậy ”

ĐỨC CHÚA TRỜI ĐUỔI LUCIFER VÀ CÁC THIÊN THẦN PHE CỦA HỌ RA KHỎI THIÊN ĐÀNG

Sau đó, tôi thấy cách các thiên thần của Satan bắt đầu gây chiến chống lại các thiên thần của Chúa. Tôi thấy cách họ bắt đầu chiến đấu và Chúa Giê Su Christ bắt đầu khóc. Ngài khóc và tôi nhìn Ngài và Ngài nói, “Hãy nhìn xem điều gì đang xảy ra.”

Khi Ngài bảo tôi hãy nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, tôi thấy tất cả những điều này và một giọng nói trên trời như sấm vang lên và một ánh sáng chói lọi xuất hiện với rất nhiều lửa và với một âm thanh / tiếng ồn lớn và nó nói, “Lucifer tại sao Ngươi đã làm việc này vậy? ” Lucifer trả lời: “Bởi vì tôi cũng muốn được khen ngợi giống như Ngài. Tôi muốn được tôn vinh như Chúa. Tôi muốn được như Ngài.”

Và Đức Chúa Trời phán, “Ngươi sẽ không bao giờ giống như Ta và ngươi sẽ không bao giờ được như vậy bởi vì hôm nay Ta nguyền rủa ngươi và Ta đuổi ngươi ra khỏi ngai vàng của Ta và ngươi sẽ bị đày xuống Trái đất. Ngươi cùng với phần còn lại của các thiên thần đã ở cùng Ta. Và nếu các ngươi muốn được tôn thờ, thì họ sẽ thờ các ngươi vì đằng này trong vương quốc của Ta không ai thờ các ngươi. Ta là Đấng duy nhất mà họ ca tụng, tôn thờ và tôn vinh. “

Tôi đã thấy một bàn tay lớn ném chúng xuống đất như thế nào. Tôi đã thấy cách các thiên thần rơi xuống. Nó trông giống như cát biển khi chúng rơi xuống. Họ bắt đầu sa ngã: Thiên thần, Tổng lãnh thiên thần, cherubims, tất cả các loại thiên thần. Khi họ ngã xuống, tôi hỏi Chúa Giê Su Christ, “Bây giờ họ ở đâu?” Ngài nói với tôi, “Ta sẽ đưa bạn một lần nữa đến nơi mà họ đã ở.”

Và tôi hỏi Chúa một câu hỏi khác, “Nhưng Chúa chưa ra lúc đấy à?” Chúa Giê-su trả lời: “Ta vẫn chưa được tạo ra ở nơi này, bởi vì Lucifer là người hư hỏng của Đức Chúa Trời. Anh ấy là cánh tay phải của Ngài nhưng anh ấy đã lãng phí nó vì cố gắng giống như Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời đã sai Ta đến thế gian để chết cho mọi người và mỗi người trong các ngươi. Để xóa bỏ sự lên án, để xóa bỏ tội lỗi, bởi vì Sa-tan muốn giữ mọi người trong nơi đau khổ đó. Đó là lý do tại sao Cha Ta đã hình thành Ta và đã phái Ta đến Trái Đất và Ta đã sống lại và Ta ở bên hữu Đức Chúa Trời. Cha ta muốn có một Vương quốc khiêm nhường, Ngài muốn nhìn thấy sự hạ mình xuống tan nát cỏi lòng trong trái tim bạn và để bạn được đẹp lòng trước mặt Ngài. “

Sau đó Ngài nói với tôi, “Hãy đi, chúng ta phải xuống.” Tôi nói với Ngài, “Xin hãy đợi, tôi không muốn đến nơi đó.” Và Ngài nói với tôi, “Điều đó là cần thiết bởi vì nếu ta không chỉ cho con, con sẽ không thể nói cho những người trên Trái đất biết vị trí của các Thiên thần sa ngã, tội lỗi và sự gian ác của họ. Tại đây họ sẽ sa ngã và tại đây sẽ có sự phán xét lớn, đây là nơi họ sẽ bị xét xử. Tất cả những ai đã phạm tội và tất cả những ai đã bị nguyền rủa. ” Khi Ngài nói với tôi điều đó, chúng tôi đi xuống.

NHỮNG CÁI CÁNH CỦA CHÚNG ĐÃ BỊ CẮT BỎ

Khi chúng tôi đi xuống, tôi thấy khói bốc ra từ nơi đó như thế nào và tôi nghe thấy tiếng la hét từ nơi đó. Nhưng chính những thiên thần đã rơi vào nơi đó. Khi đến nơi đó, tôi thấy các thiên thần đã sa ngã như thế nào. Đôi cánh của chúng đã bị uốn cong khi chúng rơi vào nơi đó. Họ đã rơi vào một hồ lửa và khi rơi vào nơi đó, họ bắt đầu báng bổ Chúa và cả Lucifer.

Khi chúng bắt đầu báng bổ, tôi đã thấy đôi cánh của chúng bị chặt ra như thế nào. Ngay lúc đó, đôi cánh của chúng bị cắt đi, trên trán chúng có đặt những tấm biển ghi số 666. Và trên mũi chúng, một chiếc vòng dẫn chúng đến vị trí của chúng, và cánh tay của chúng bị trói bằng xích sau lưng. Và quần áo của họ bắt đầu cháy, tóc của họ chuyển sang màu đen vì nó đã từng là màu vàng, da của họ bắt đầu cháy.

Tôi thấy một thiên thần khác đã khóc khi đôi cánh của mình bị cắt và nói với một thiên thần khác, “Vì lỗi của bạn mà tôi ở nơi này.” Và thiên sứ khác đáp lại, “Nhưng tốt cho bạn là bạn muốn một vị trí khác trong ngai vàng của Đức Chúa Trời.” Khi anh ta nói với anh ta điều đó, quần áo màu trắng của anh ta bắt đầu cháy và chúng chuyển sang màu xám.

Tôi đã thấy những thiên thần đó rơi xuống như thế nào và ngay lập tức đôi cánh của họ đã bị cắt ra như thế nào. Và trên các thanh ở nơi đó, một tấm biển ghi, “BẠN ĐANG BỊ NGUYỀN RỦA ĐỜI ĐỜI Ở NƠI NÀY VÀ BẠN SẼ BỊ ĐOÁN XÉT VÀO NGÀY XÉT XỬ VÀ BẠN SẼ QUAY LẠI NƠI NÀY MÃI MÃI VÀ KHÔNG BAO GIỜ, BẠN SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC RA NGOÀI”

Khi tôi thấy điều đó, Chúa Jêsus Christ đã nói với tôi rằng: “Ta sẽ chỉ cho ngươi biết Sa-tan ở đâu.”

LUCIFER LÀ NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU QUÝ

Satan được đặt ở một nơi khác với phần còn lại của các thiên thần. Anh ấy từ trên trời rơi xuống và khi anh ấy đang rơi xuống nơi đó, anh ấy đã bốc cháy, đôi cánh của anh ấy không còn bay được nữa, chúng bị uốn cong. Anh ấy nói, “Tôi cần bay, tôi cần bay bởi vì tôi cần phải ra khỏi nơi này và tôi không muốn ở nơi này. Tôi không muốn ở một mình cũng như với những thiên thần này.” Và anh ta bắt đầu báng bổ.

Tất cả những thiên thần còn lại ở đó và Satan bắt đầu báng bổ. Tôi đã thấy cách một trong những cánh của Satan duỗi ra và xung quanh cánh của nó, nó có vàng. Quần áo của ông được thêu bằng vàng. Trên thắt lưng anh ta có một chiếc thắt lưng làm bằng vàng có ghi tên anh ta. Trên chân anh ta có một đôi giày bằng vàng và mái tóc xoăn bằng vàng.

Lucifer rất đẹp trai và Chúa Jêsus Christ bảo tôi hãy nhìn vào mặt anh ấy và dán mắt tôi vào mắt anh ấy. Khi tôi dán mắt vào mắt anh ấy, mắt anh ấy có màu xanh lam. Chúng rất đẹp mà ở đây trên Trái đất này, tôi sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy đôi mắt như vậy. Anh ta là người được cưng của Chúa. Và phải, anh ta là người được Chúa cưng.

Chúa Giê-su nói, “Vì anh ta là người được cưng chìu của Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã ban cho anh ta tất cả. Nếu anh ta muốn nhiều vàng hơn, Chúa sẽ cho anh ta nhiều vàng hơn để có đôi cánh của anh ta. Và bây giờ con sẽ xem anh ta sẽ bị bỏ lại như thế nào trong này. nơi.” Khi Ngài nói với tôi điều đó, tôi thấy cách một số xiềng xích chộp lấy tay và chân của anh. Lucifer được đặt trên đầu một chiếc bàn úp xuống, và tôi thấy cánh của anh ta bị cắt ra như thế nào.

Khi chiếc cánh đầu tiên của anh ta bị cắt đứt, anh ta đã hét lên rất to, một tiếng hét kinh khủng. Khi anh ấy hét lên ở nơi đó, bạn có thể nghe thấy tiếng hét của anh ấy, anh ấy đang khóc. Và anh ta nói, “Tại sao Chúa lại cắt cánh của tôi nếu bạn nói rằng tôi là người yêu thích của Chúa?” Sau đó, họ tiến đến cắt cánh tiếp theo và điều tương tự xảy ra, khi cả hai cánh bị cắt ra, anh ta bắt đầu nói, “Hãy để tôi đi ra khỏi nơi này. Thả tay tôi ra, thả chân tôi ra. ”Và anh ta bắt đầu báng bổ Đức Chúa Trời.

LUCIFER BỊ NGUYỀN RỦA

Khi anh ta bắt đầu báng bổ Đức Chúa Trời, quần áo của anh ta là màu trắng và chúng đã bị lấy đi khỏi anh ta và họ đặt quần trên người anh ta và một giọng nói đang nói với anh ta, “Đây là cách bạn sẽ sống mãi mãi và bạn sẽ bị nguyền rủa ở nơi này. và bạn sẽ bị phán xét vào ngày phán xét. “

Khi nói điều đó, Sa-tan lại bắt đầu báng bổ Đức Chúa Trời. Khi anh ta bắt đầu báng bổ Chúa, các thiên thần đã rơi xuống từ thiên đường bắt đầu chiến đấu. Một người trong số họ nói, “Bạn không định cho chúng tôi một nơi tốt hơn sao? Bạn đã không hứa rằng bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi một công việc tốt hơn sao?” Và Satan nói với họ, “Hãy im lặng, hãy im lặng mà bạn bị nguyền rủa.”

Khi anh ta bắt đầu nói điều đó, tất cả các thiên thần bắt đầu đi đến chỗ anh ta. Nhưng vì họ bị trói bằng dây xích trên tay, họ không thể đến được nơi Lucifer đang ở và ngược lại. Ngay cả Lucifer cũng không đến được với các thiên thần khác. Giữa họ có một khoảng cách, họ không thể đến gần được với nhau.

Tôi đã thấy móng tay của Satan bắt đầu dài ra như thế nào. Các móng tay ngón chân của anh cũng bắt đầu dài ra và anh bắt đầu mọc rất nhiều lông. Cơ thể anh ta chuyển sang màu hơi đỏ, mắt anh ta không còn xanh nữa, chúng có lửa. Anh ta thè lưỡi như một con rắn và tôi thấy một số sợi xích bắt đầu quấn quanh anh ta.

Và một giọng nói đã được nghe nói với anh ta, “Ngươi sẽ mở ra vào ngày phán xét.” Tôi hỏi Chúa Giê Su Christ của chúng ta, “Và các thiên sứ khác chung quanh anh là gì? Tại sao họ lại ở đây? Ngoài những thiên thần đã ở trên trời?” Và Ngài nói với tôi, “Anh ấy không muốn ở một mình ở nơi này, anh ấy cũng muốn có Thiên thần của anh nhưng họ không phải là thiên thần tốt, họ xấu tính, có nghĩa là họ là Ác quỷ. Đó là những thiên thần mà Satan đã sản sinh ra. “Và tôi hỏi Chúa,” Lucifer đã sản sinh ra chúng như thế nào? ” Và Ngài nói với tôi, “Bởi vì sự gian ác của hắn.”

SATAN LÀM VIỆC QUA SỰ LỪA DỐI

Chúa Giê-su nói, “Anh ta chỉ có quyền làm những việc ở đây trên Trái đất và nếu con để anh ta đưa con đến đây vào nơi này thông qua sự lừa dối, không thông qua những điều tốt lành giống như tất cả những thiên thần mà anh ta đã mang xuống từ thiên đường. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời đã mang Ta đến trên trái đất này để chết và mang lấy mọi mặc cảm, mọi tội lỗi, mọi sự kết án. ” Khi Ngài nói với tôi điều này trước mặt tôi, tôi thấy một con quỷ đang thè lưỡi.

Và anh ấy bắt đầu chế giễu chúng tôi. Và con quỷ đã nói với tôi, “Hãy im lặng, đừng nói gì cả, đây là một nơi tốt hơn trên Trái đất. Ở đây bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn. Nếu bạn thích nhảy khi còn ở trên trái đất, ở đây bạn sẽ Hãy nhảy múa vĩnh cửu. Đừng lo lắng sẽ không có chuyện gì xảy ra ở đây. ” Thiên thần kia nói với tôi, “Đừng tin ông ta vì ở nơi này đang có sự dày vò. Hãy nhìn xem tôi đang ở đâu vì đã nghe lời Satan!”

HÃY CHUẨN BỊ CHO BẠN KHÔNG BỊ VÀO NỚI ĐÓ

Và Chúa Jêsus Christ đã nói với tôi, “Hãy chuẩn bị để các ngươi không đến chỗ này của hắn. Còn những người ở đằng kia trên Trái đất, hãy nói cho họ biết những điều mà Ta đã cho các ngươi thấy và những điều mà Cha Ta đã cho phép các ngươi thấy. . Bởi vì chưa ai từng thấy nơi này, nơi có các thiên thần và nơi họ đã ở. ” Sau đó Ngài nói, “Đã đến lúc quay trở lại.”

Khi chúng tôi bắt đầu bước đi, chúng tôi bước ra qua cùng một cánh cửa và tôi nghe thấy một giọng nói rằng, “Kẻ không chuẩn bị sẽ đến nơi này. Đó là ngai vàng của Ta nhưng một khi các ngươi đã đến ngai vàng của Ta, thì sẽ không có ai. trốn thoát. Và Ta sẽ cho phép họ ngồi trên ngai vàng của Ta. “

Sau khi Ngài nói những lời này, Sa-tan bắt đầu báng bổ Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời không cho phép hắn ngồi trên ngai thiên thượng của Ngài.

Và Satan đã nói, “Và vâng, tôi sẽ cho phép họ ngồi ở chỗ này.” Và anh ấy nói với tôi, “Hãy chuẩn bị vì tôi muốn xem bạn sẽ đến nơi này như thế nào bởi vì Chúa đã chỉ cho bạn quá nhiều thứ và việc bạn đến Trái đất và nói những điều này không có lợi cho tôi.”

Anh ta bắt đầu thách thức tôi, “Và nếu tôi không thể thành công với bạn, tôi sẽ bắt đầu với nhà thờ nhỏ nơi bạn đang ở.”

Và Chúa Jêsus Christ đã bảo tôi nói với anh ta rằng không ai trong số họ được vào nơi này, trừ khi Đức Chúa Trời cho phép(nếu Ngài cho phép họ đến đó), nếu họ muốn thì họ sẽ không đến. Khi tôi nói với Satan điều đó, anh ta bắt đầu cười. Và Chúa Jêsus Christ đã nói với tôi, “Hãy đi.”

QUAY LẠI TRÁI ĐẤT

Và Satan bắt đầu báng bổ chúng tôi. Sau đó, Chúa là Đức Chúa Trời đóng cánh cửa đó lại. Tôi đã thấy cách Ngài đóng những cánh cửa đó bằng một số chìa khóa. Và tôi nói với Chúa Jêsus, “Nhưng tôi không thấy bất kỳ chìa khóa nào mà Ngài đã mang theo với Ngài.” Và Ngài nói với tôi, “Cha ta đã ban chúng cho ta. Ta có thể đến nơi này bao nhiêu lần khi cần thiết, nhưng khi Ngài sai ta, không phải một mình ta.”

Chúng tôi đi bộ và tôi nhìn thấy một ánh sáng ở cuối con đường. Tôi nhìn thấy cơ thể của mình và tôi đang nói với Người hầu (Mục sư của tôi) rằng tôi có thể cảm thấy rằng tôi đang chết và tim tôi không đập nữa. Một nỗi đau vô cùng xâm nhập vào tim, cơ thể tôi không còn chịu đựng được nữa. Tôi cảm thấy rằng tôi đang chết, tôi đang nói với Chúa Giê Su Christ của chúng ta, “Tôi tin rằng tôi sẽ chết.”

Và Ngài nói với tôi, “Chưa, chưa! Chưa đến thời của ngươi. Nếu Cha Ta cho phép ngươi thấy điều này, thì đó là để ngươi có thể đi đến mọi quốc gia ở mọi nơi và nói cho dân chúng biết Satan đang làm gì và những điều hắn đã làm. Sa-tan không muốn bị phán xét một mình, hắn muốn có nhiều người để họ có thể chia sẻ ngai vàng của hắn vì Sa-tan muốn được tôn thờ giống như Cha Ta, đó là lý do tại sao hắn muốn có nhiều người ở trên ngai vàng của mình. Nhưng hắn sẽ không bao giờ có thể giống như Chúa. “

Ngài nói với tôi rằng: “Ta sẽ xóa bỏ nỗi đau mà con mắc phải”. Khi Ngài nói điều đó, cơ thể tôi bắt đầu bình tĩnh lại và trái tim tôi bắt đầu đập trở lại. Tôi mở mắt ra và điều duy nhất tôi muốn là ôm ai đó. Khi tôi mở mắt ra, mục sư của tôi đã ở đó và tôi rất xúc động, vì tôi rất muốn ôm một ai đó và vì nơi đó tôi đã trải qua không hề dễ dàng. Một số người tin rằng đó chỉ là trí tưởng tượng của tôi nhưng tôi muốn nói với bạn rằng với trải nghiệm như vậy với Đức Chúa Trời, và khi Chúa Giê-su Christ của chúng ta đưa bạn vào nơi đó, cơ thể bạn cảm nhận được điều đó, tinh thần bạn cảm nhận được điều đó, linh hồn bạn cảm nhận được điều đó.

Nhưng tạ ơn Chúa là cha mà Ngài đã không cho phép tôi chết. Khi tôi có kinh nghiệm với Ngài, khó khăn hơn trong tinh thần, bây giờ hãy tưởng tượng trong thể xác và linh hồn.

Tôi đã trở lại lúc 3:45 chiều với Chúa Giê Su Christ. Tôi sẽ không im lặng về những điều mà Ngài đã ban cho tôi và cho tôi thấy, ngay cả khi tôi nói với bạn điều này làm phiền bạn.

Ngay cả khi Sa-tan nổ tung, tôi sẽ không im lặng vì Ngài đã chọn tôi để nói, bởi vì tôi sẽ tường thuật những điều mà Ngài đã chỉ cho tôi và bạn sẽ tường thuật những việc bạn đã làm trên đất. Bạn sẽ bị phán xét.

Bây giờ, anh chị em của tôi hãy chú ý lắng nghe những gì Đức Chúa Trời đang nói với anh chị em. Đó không phải là chị, không phải anh, không phải mục sư, không phải người hầu, không phải lãnh đạo, không phải thiếu nữ, không phải đàn ông, đó là Chúa Thánh Linh đang phán xét trong cuộc sống của bạn. Bởi vì Cha tôi nói rằng không có gì được che giấu khỏi Ngài, Ngài nhìn thấy trong nơi sâu thẳm trong trái tim bạn. Chúa đã hình thành bạn và tạo ra bạn. Bất cứ lúc nào Ngài chọn, Ngài có thể lấy đi mạng sống của bạn. Nhưng vì lòng thương xót của Ngài, Ngài muốn bạn nhận biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời thật và đang sống. Bạn có thể trốn tránh mọi người nhưng bạn không bao giờ có thể trốn tránh Ngài.

Mục sư Francisca:

Hỡi các anh em, đã được Chúa ban phước cho anh em. Đó không phải là một trải nghiệm dễ dàng mà chị Citlalith có được. Tại thời điểm ghi hình, cô ấy đã vượt qua sự lo lắng. Cô cảm nhận được sự tuyệt vọng trong lòng. Đó là lý do tại sao tôi ở đây với cô ấy và phải xuất hiện trong bản ghi âm.

Tôi muốn nói với bạn, anh trai và em gái của tôi, nó không phải là dễ dàng. Bởi vì khi cô ấy quay lại, cô ấy đã ôm cổ tôi bởi vì tôi đang ở bên cạnh cô ấy. Không một giây phút nào tôi tách mình ra khỏi cô ấy. Trong suốt thời gian cô ấy có kinh nghiệm này với Chúa, tôi đã ở đó. Tôi sẽ không tách mình ra khỏi cô ấy.

Tôi ở bên cạnh họ, cầu nguyện và nài xin Cha thương xót và thương xót và ban cho cô ấy sức mạnh và lòng can đảm và để cổ vũ cô ấy. Cô ấy ôm tôi rất chặt. Tôi muốn nói với bạn rằng nó không dễ dàng. Nhưng tạ ơn Chúa rằng trong ngôi nhà thờ rất nhỏ này của Ngọn lửa Lửa của Đức Thánh Linh, Cha tôi đang làm được những điều to lớn và vĩ đại.

Dù bạn đang lắng nghe từ đâu, chúng tôi sẽ sớm có mặt trong Nhà thờ của bạn nếu đó là mong muốn của bạn. Chúng tôi sẽ đến tận nơi để bạn nghe tin nhắn dễ dàng hơn.

Thánh là Chúa! Chúa phù hộ bạn!

Xin Chúa chúc lành cho Hội thánh của Chúa!

KẾT THÚC

Advertisement