VIỆC THỜ CÚNG MA QUỶ VÀ CÁC SỰ ĐAU KHỔ CỦA ĐỊA NGỤC BỞI ADEMBA EMMANUEL

LỜI CHỨNG CỦA ADEMBA EMMANUEL

VIỆC THỜ CÚNG MA QUỶ VÀ CÁC SỰ ĐAU KHỔ CỦA ĐỊA NGỤC

Nguyện Danh Đẹp đẽ của Đức Chúa Jêsus Christ thành Na-xa-rét được tôn vinh đến muôn đời muôn thuở. Hallelujah! hôm nay Thứ Ba 14/7/2020 thời gian từ 4: 00-4: 14 sáng. ”CHÚA là Đức Chúa Trời của trời đất qua sự hiện diện của Ngài, Đức Thánh Linh quý giá đã đến thăm tôi.

1. CHÚA đã giăng một biểu ngữ trên bầu trời với những dòng chữ này, “Sự thờ phượng của ma quỷ và Địa ngục”

Trước sự ngạc nhiên của tôi, tôi hỏi, “Nó có nghĩa là gì?” và Đấng đang đứng bên cạnh tôi nói, “Ta muốn các bạn biết tại sao Sự Phẫn nộ của Ta đang bùng cháy trên nhân loại”

2. Sau đó, CHÚA phán, “những gì bạn thấy là một ví dụ về những gì được thực hiện trong hội thánh bởi những người nam và người nữ của Đức Chúa Trời, những người tuyên bố rao giảng và làm phép lạ nhân danh Đức Chúa Trời.” Ngài đưa cho tôi các lá cờ của Kenya, Nigeria, Malawi, Nam Phi và Hoa Kỳ và Anh ấy tiết lộ danh tính của một số nhà tiên tri được tôn kính và tôn vinh nhất, và các mục sư, ví dụ, anh ấy tiết lộ một nhà tiên tri và nữ tiên tri ở Kenya, một nhà tiên tri ở Nigeria , Nam Phi và Malawi. Lo lắng, tôi hỏi, “CHÚA có vấn đề gì vậy?” Ngài nói, “Hãy xem họ làm gì.” Đột nhiên Ngài cho tôi thấy họ đem xác trẻ sơ sinh chết trong khay lớn ném xuống hố lửa làm vật hiến tế cho con người, và tôi bắt đầu khóc hỏi CHÚA rằng tôi sẽ làm gì vì nếu tôi tiết lộ điều này cho thế giới, họ sẽ giết tôi. , và Ngài nói “Đừng sợ, hãy kêu gọi huyết của Chúa Giê Su Christ và CHÚA đã đưa tôi đến với một trong những nhà tiên tri và tôi hỏi anh ta tại sao anh ta lại phá hủy những gì Chúa Giê Su Christ đã mua bằng huyết của Ngài. Sau đó, ông bắt đầu nguyền rủa tôi và tôi kêu cầu huyết của Chúa Giê-xu và nhà tiên tri này đã bị té xuống đất.

3. CHÚA đã đưa tôi đến lối vào Địa ngục và kinh hãi với những tình tiết mà tôi đã xem, Ngài nói “Hãy xem” khi tôi đang nhìn chằm chằm một cách kinh ngạc vào những gì đang xảy ra trong địa ngục Tôi thấy rất nhiều mà không có số người rơi vào địa ngục như những hạt mưa và khi họ bước vào lửa đã bao phủ họ và tất cả đều chìm trong biển lửa và tôi lại bắt đầu than khóc nhưng CHÚA nói đó là do ma quỷ. Tôi hỏi CHÚA rằng tôi nên làm gì, và Ngài nói “Hãy làm chứng về Ta trong Sự thật và để mọi người quay lưng lại với điều ác.”

Tôi nhảy ra khỏi giường và đổ mồ hôi và kinh hãi hơn với những hình ảnh này.

Bây giờ những ai đang đọc Tầm nhìn này xin hãy biết rằng đó không phải là một câu chuyện, mà đó là sự thật. Hãy nói với bạn bè của bạn rằng Chúa Giê Su Christ sẽ được làm chứng về Sự Thật cho tất cả các quốc gia trên thế giới này. Amen.

THAM KHẢO KINH THÁNH:

Lê-vi Ký 20: 2

[2]Ngươi hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Phàm ai trong dân Y-sơ-ra-ên hay là kẻ khách kiều ngụ giữa vòng họ, dùng một trong các con mình dâng cho thần Mo-lóc, thì chắc sẽ bị xử tử: dân bổn xứ phải ném đá người ấy.

Ê-xê-chi-ên 9: 9-10

Ngài phán rằng: Sự gian ác của nhà Y-sơ-ra-ên và của Giu-đa lớn quá lắm thay; đất đầy những máu, trong thành đầy sự trái phép; vì chúng nó nói rằng: Ðức Giê-hô-va đã lìa bỏ đất nầy, Ðức Giê-hô-va chẳng thấy chi hết.

10 Về phần ta, mắt ta cũng chẳng đoái tiếc chúng nó, và ta không thương xót; ta sẽ làm cho đường lối chúng nó đổ lại trên đầu chúng nó.

 Ê-sai 29:15

Khốn thay cho những kẻ giấu kín mưu mình cách thẳm sâu khỏi Ðức Giê-hô-va, làm việc mình trong xó tối, và nói rằng: Ai thấy ta, ai biết ta?

 Ê-sai 14: 9-11

Nơi âm phủ sâu thăm thẳm đã rúng động vì cớ ngươi đặng rước ngươi đến. Nó đã vì ngươi đánh thức các âm hồn, tức là những kẻ cả trên đất; nó đã làm cho vua các nước đứng dậy khỏi ngai mình.

10 Hết thảy chúng nó sẽ cất tiếng nói cùng ngươi rằng: Kìa ngươi cũng yếu đuối như chúng ta ư! Kìa ngươi cũng trở giống như chúng ta ư!

11 Sự sang trọng với tiếng đờn cầm của ngươi đều xuống nơi âm phủ. Một lớp dòi làm nệm cho ngươi, sâu bọ thì làm mền!

 Ê-sai 66:24

Khi dân sự ra ngoài, sẽ thấy thây của những người đã bội nghịch cùng ta; vì sâu chúng nó chẳng hề chết, lửa chúng nó chẳng hề tắt; chúng nó sẽ làm sự gớm ghiếc cho mọi xác thịt.

Ê-sai 33: 11-14

Các ngươi sẽ có nghén rơm rạ và sẽ đẻ ra cỏ rác. Hơi các ngươi thở ra tức là lửa thiêu nuốt mình.

12 Các dân sự sẽ như vôi đương sôi nổi, như gai đã chặt bị đốt trong lửa.

13 Các ngươi là kẻ ở xa, hãy nghe việc ta đã làm; còn các ngươi là kẻ ở gần, hãy nhận biết năng lực ta.

14 Những kẻ phạm tội đã kinh hãi trong Si-ôn; bọn vô đạo đã run rẩy. Ai trong chúng ta ở được với đám lửa thiêu nuốt? Ai trong chúng ta ở được với sự thiêu đốt đời đời?

Giăng 5: 28-29

 Chớ lấy điều đó làm lạ; vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi:

29 ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán.

 Khải Huyền 12: 10-11

Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng: Bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng, và nước Ðức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Ðấng Christ Ngài nữa; vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Ðức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi.

11 Chúng đã thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng của mình; chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết.

[Gióp 1: 9-11.]

Sa-tan thưa với Ðức Giê-hô-va rằng: Gióp há kính sợ Ðức Chúa Trời luống công sao?

10 Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất.

11 Nhưng bây giờ hãy giơ tay Chúa ra Chúa ra, đụng đến hại các vật người có, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt.

HÃY ĂN NĂN VÀ TRỞ VỀ VỚI CHÚA GIÊSU NGƯỜI ĐÃ CHỊU XỨC DẦU ĐỂ CỨU CHUỘC CHÚNG TA RA KHỎI TỘI LỖI. HÃY TRỞ LẠI VỚI THẬP TỰ GIÁ VÀ MÁU CỦA CHÚA GIÊSU CHRIST.