PHẦN 3: SỢI DÂY VÔ HÌNH TRÓI HAI NGƯỜI NÊN MỘT THỊT (SOUL TIES) BỞI AUGUSTO MEQUENGO

LỜI CHỨNG CỦA AUGUSTO MAQUENGO

PHẦN 3: SỢI DÂY VÔ HÌNH TRÓI HAI NGƯỜI NÊN MỘT THỊT (SOUL TIES)

Khi tôi sắp tròn 20 tuổi, tôi là giáo viên dạy tiếng Anh trong một trường tư, nơi tôi dạy sáu lớp khác nhau; và trong mỗi lớp, tôi có một bạn gái. Điều này có nghĩa là tôi đã có 12 người bạn gái không bao gồm những người tôi có từ bên ngoài trường học. Vì sự sa đọa và ô uế tình dục, tôi đã trở thành nơi cư trú của một số quỷ thần và những con chim đáng ghét.

Tôi nhớ rằng sau khi tôi dâng mình cho Đấng Christ và bắt đầu tìm kiếm sự giải cứu, Chúa đã cho tôi thấy một khải tượng. Trong tầm nhìn, tôi nhìn thấy một chiếc giường nơi tôi đang nằm với một người bạn gái và xung quanh giường có nhiều con quỷ đang nhảy múa xung quanh khi tôi làm xong mọi hoạt động, những con quỷ tự nhân lên làm hai. Họ dường như đã 20 và trở thành một cặp 40 con quỷ. 20 trong số đó bước vào cuộc đời tôi và 20 con khác vào cô gái đã ở bên tôi.

Sau đó, tôi thấy Khải Huyền 18: 2-3 Người kêu lớn tiếng rằng: Ba-by-lôn lớn đã đổ rồi, đã đổ rồi! Thành ấy đã trở nên chỗ ở của các ma quỉ, nơi hang hố của mọi giống chim dơ dáy mà người ta gớm ghiếc,

3 vì mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn buông tuồng của nó, vì các vua thế gian đã cùng nó phạm tội tà dâm, vì các nhà buôn trên đất đã nên giàu có bởi sự quá xa hoa của nó.

Như bạn có thể thấy, tôi đã thiết lập một số sợi dây trói buộc mình với những cô gái mà tôi đã làm tình và làm cho nhiều người bị ô nhiễm bởi rồng và rắn và những loài chim đáng ghét. Hỡi các anh em, khi anh em ngủ với đàn bà, anh em sẽ trở thành cái bẩy của sự xấu xa và ô uế do sự uống rượu của sự tà dâm ô uế. Những cô gái hay cậu trai trẻ đi lang thang dâm dục trong ô uế này đang làm công việc truyền giáo của bọn quỷ dử một cách nghiêm túc.

Advertisement