BÀI SỐ 14: CÁC CUỘC GẶP GỠ VỚI CHÚA ĐÒI HỎI PHẢI CÓ ĐỨC TIN:

NHỮNG BÀI LÀM TĂNG TRƯỞNG TÂM LINH NGƯỜI LÃNH ĐẠO

May be a cartoon of 1 person and text that says 'Have FAITH in GOD'

BÀI SỐ 14: CÁC CUỘC GẶP GỠ VỚI CHÚA ĐÒI HỎI PHẢI CÓ ĐỨC TIN:

(sưu tầm)

” Vả ,đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong,là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy”.( Hê-bơ -rơ 11:3). Ai theo Chúa cũng cần phải có đức tin nơi Đức Chúa Trời ” vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải mắt thấy” ( 2 Cor 5:7). Đức Chúa Jesus phán rằng :” Kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, vì ta đi về cùng Cha ” ( Giăng 14:12). Ngài cũng khẳng định :” Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả ” ( Mác 9:23).

Đức tin là sự biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã hứa hoặc phán điều gì thì điều đó sẽ xảy ra. Những gì mắt thấy thì trái ngược với đức tin. Nếu thấy rõ ràng một điều nào đó đã được hoàn tất ra sao, thì rất có thể chẳng cần đến đức tin nữa. Đức tin là việc tin rằng Đức Chúa Trời gọi chúng ta vào công tác thì chính Ngài cũng là Đấng sẽ cung cấp để hoàn tất những công tác đó. Đức tin của chúng ta không đặt nơi một khái niệm hay một ý tưởng. Đức tin phải được đặt nơi MỘT THÂN VỊ- là chính Đức Chúa Trời. Nếu bạn hoặc ai đó xác định :” Điều mình nghĩ nếu xảy ra thì ắt là tốt lắm”, rồi hướng dẫn cho người ta “tin” hoặc có ” đức tin ” thì bạn đang gặp nguy hiểm. Đức tin chỉ có hiệu lực khi đặt nơi Đức Chúa Trời và những gì Ngài phán rằng Ngài đang dự định làm. Nếu điều bạn mong ước xảy ra lại xuất phát từ bạn chứ không xuất phát từ Đức Chúa Trời, thì bạn phải lệ thuộc vào những gì mình có thể làm được. Trước khi bạn kêu gọi chính mình, gia đình mình, hội thánh mình vận dụng đức tin để làm bất cứ việc gì, hãy bảo đảm chắc chắn rằng bạn đã nghe được lời phán từ chính Đức Chúa Trời. 

Với đức tin chỉ cỡ bằng hạt cải (rất nhỏ) nơi Đức Chúa Trời, không điều gì là không thể. Chúa Jesus nói các môn đồ Ngài sẽ làm những việc còn lớn hơn việc Ngài đã làm. Tuy nhiên , Ngài phán :” Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa “. ( Giăng 14:1). Đức tin của chúng ta phải đặt nơi Chúa và Lời Ngài phán chứ không đặt nơi con người hoặc nơi sự khôn ngoan của con người. Không có đức tin vững chắc nơi Chúa , bạn sẽ vấp té và ngã dài.

Khi Chúa bảo Môi-se đi giải cứu con cái dân Israel khỏi phu tù , vượt Biển Đỏ, cung cấp nước từ hòn đá, cung cấp bánh và thịt, thì ông phải tin rằng chính Chúa là Đấng đã kêu gọi ông ắt Ngài sẽ là Đấng làm thành điều đã phán. Tương tự cho Giô-suê, ông được Chúa bảo dẫn dân sự vượt sông Giô-đanh như đi trên đất khô, đi vòng quanh thành Giê-ri-cô bảy lần ,la lên cho nó đổ sập, triệt phá các thành trì kiên cố khác, đánh bại kẻ thù, hoặc khiến cho mặt trời đứng yên,chỉ có Đức Chúa Trời mới làm được mọi điều đó còn Giô-suê phải có đức tin nơi Đức Chúa Trời. 

Trong Tân Ước , điều này cũng đúng cho các môn đồ, tự sức của họ ,họ không thể cho đoàn dân đông thức ăn , chữa bệnh, đuổi quỉ…chỉ có Chúa mới làm được mọi điều đó. Nhưng Đức Chúa Trời kêu gọi các tôi tớ Ngài hãy để Ngài làm các điều đó qua họ.
Khi Chúa cho bạn biết điều Ngài muốn làm qua bạn ,đó sẽ là việc chỉ duy Chúa mới làm được. Điều bạn tin về Ngài sẽ xác định việc bạn làm. Nếu bạn có đức tin nơi Chúa là Đấng kêu gọi bạn, bạn sẽ vâng lời Ngài, và Ngài sẽ làm thành điều Ngài định làm.Nếu thiếu đức tin, bạn sẽ không làm điều Ngài muốn.Khi Chúa kêu gọi một người làm điều gì, Ngài đòi hỏi người đó phải có đức tin và sự vâng lời chứ không đòi hỏi tài năng, tài sản hay năng lực của người đó. Sự vâng lời cho thấy đức tin của người đó nơi Đức Chúa Trời. Khi các môn đồ đáp ứng sự kêu gọi gọi đi ra giảng tin lành thì Chúa lấy các phép lạ cặp theo lời giảng làm cho vững đạo.

Tóm lại :


1/ Khi Chúa phán, đáp ứng của chúng ta đòi hỏi phải có đức tin. 

2/ Đức tin phải được đặt duy nhất nơi một THÂN VỊ- chính mình Chúa chứ không đặt nơi tiền bạc,con người hoặc bất cứ điều gì khác ngoài Chúa và Lời Chúa.

3/Đức tin là lòng tin quyết rằng Chúa đã hứa hoặc phán bất cứ điều gì thì Ngài chắc chắn sẽ làm thành. 

4/Điều mắt thấy là trái ngược với có đức tin. Hễ Chúa kêu gọi chúng ta vào công tác thì Ngài cũng chính là Đấng sẽ cung cấp mọi thứ để hoàn tất những công tác đó.

5/ Trước khi kêu gọi chính mình, gia đình mình, hội thánh mình vận dụng đức tin, bạn phải phải biết chắc mình đã nghe tiếng phán từ Đức Chúa Trời. 

6/ Khi Chúa cho biết điều Ngài muốn làm qua chúng ta, đó sẽ là việc chỉ duy một mình Ngài mới làm được .

7/ Điều bạn tin về Chúa sẽ xác định việc bạn làm.

Hỡi anh chị em yêu dấu của tôi ơi, anh chị em đã đang đặt đức tin nơi đâu ? Nơi mục sư lãnh đạo, con người, hội thánh, hoặc tài năng, tài sản tiền bạc chăng ? Hãy tự xem xét lại nơi mình đặt đức tin và cẩn trọng trong các mối quan hệ với người khác. Ngày nay có rất nhiều người ngã đổ niềm tin chỉ vì chứng kiến các mục sư giả ,thày giả tội lỗi suy đồi tham lam tiền bạc và quyền lực giáo hội. Thật đáng tiếc thay cho cả hai hạng người đó !


Đức Chúa Jesus phán :” Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin nơi Đức Chúa Trời , cũng hãy tin ta nữa.. “( Giăng 14:1).
” Vả, không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài, vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.” ( Hê-bơ -rơ 11:6).

Advertisement