BÀI SỐ 12: HÃY TÌM KIẾM SỰ BÌNH AN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

NHỮNG BÀI VIẾT LÀM TĂNG TRƯỠNG ĐỜI SỐNG TÂM LINH:
BÀI SỐ 12: HÃY TÌM KIẾM SỰ BÌNH AN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Thời kỳ gần đây nói đến sự bình an thật hiếm có khi chung quanh chúng ta bị bệnh dịch chết, cho đến người chích ngừa cũng bị bệnh, báo chí truyền thông toàn đưa tin xấu làm cho nhiều người chưa có Chúa sống trong nỗi lo sợ bất an. Cám tạ ơn Cha vì những người con cái thật của Chúa vẫn còn có sự bình an và ngủ ngon giấc mổi ngày. Vì chúng ta đã giao tương lai mình trong cánh tay của Chúa và chúng ta đã sẳn sàng ra đi về thiên quốc nếu Cha gọi chúng ta đi bất cứ ngày và giờ nào. Bạn nào chưa có Chúa hãy mau đi tìm Chúa để lòng có sự bình an vì khi bị bất an lâu ngày sẽ dẩn đến bệnh tâm thần khó trị được.

1-Mời các bạn đọc những câu Kinh Thánh nói về sự bình an của Đức Chúa Trời dưới đây:
-Ê-sai 45:7 – Ấy chính ta là Ðấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ; chính ta, là Ðức Giê-hô-va, là mọi sự đó.
-Ê-sai 52:7 – Những kẻ đem tin tốt, rao sự bình an, đem tin tốt về phước lành, rao sự cứu chuộc, bảo Si-ôn rằng: Ðức Chúa Trời ngươi trị vì, chơn của những kẻ ấy trên các núi xinh đẹp là dường nào!
-Ê-sai 53:5 – Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bệnh.
-Giăng 14:27:”Ta để sự bình-an lại cho các ngươi; ta ban sự bình-an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình-an chẳng phải như thế-gian cho. Lòng các ngươi chớ bối-rối và đừng sợ-hãi.
-Rô-ma 16:20 – Ðức Chúa Trời bình an sẽ kíp giày đạp quỉ Sa-tan dưới chơn anh em. Nguyền xin ân điển của Ðức Chúa Jêsus chúng ta ở cùng anh em!

Ngày nay mọi người trên thếgiới điên đảo về những tin tức hung dử , không còn nghe được những tin vui như ngày xưa nữa. Mổi lần chúng ta mở đài radio hay T.V. lên thì toàn là nghe hung tin chết người như là: động đất, bảo tố, núi lữa xịt, tai nạn lưu thông chết người, đói kém, dich lệ, bắt cóc giết người lấy nội tạng, cướp trộm, cháy nhà, bảo lụt, đói kém, đồ ăn bị nhiểm độc, tận thế sắp đến nơi rồi, v.v. làm cho con người tin Chúa hay không tin Chúa đều hoang mang, đầu óc rối bời, ăn ngủ không được, sống trong nổi lo sợ không biết ngày mai mình sẽ ra thể nào? Cho nên sự lo lắng, sợ hãi sanh ra bệnh tật dày vò thân thể nhiều người không lối thoát. Họ không biết rằng có một giải pháp duy nhất để thoát ra khỏi mối âu lo ngày nay là đặt lòng tin vào đấng tạo hoá, là Đức Chúa Trời, là Đấng tạo dựng ra con người chúng ta. Ngài hứa Ngài sẽ bảo vệ con cái của Ngài trên cỏi đời nầy và đời sau. Mạng sống và tương lai của chúng ta đều nằm trong bàn tay của Cha. Nếu Cha muốn chúng ta còn sống trên đất nầy để hầu việc Ngài thì Ngài sẽ lo cho chúng ta một cách trọn vẹn nếu chúng ta biết đặt Ngài trên hàng đầu trong đời sống của chúng ta. Nếu Ngài muốn chúng ta ra đi thì Ngài rước chúng ta về nước Ngài là nước Thiên Đàng Vỉnh Cửu, nơi mà chúng ta hằng mong ước từ lâu mà cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của cuộc đời của chúng ta. Ai trong chúng ta không có sự bình an hay đã đánh mất sự bình an rồi thì hãy tìm cho được bằng cách làm theo những lời chỉ dẩn dưới đây:

1-Những ai chưa biết đến Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hoá phải làm gì?
Thương thay cho những ai chưa biết tí nào về đấng tạo hoá tạo ra con người mình. Tôi mời bạn hãy đi tìm và đọc cho được quyển Kinh Thánh toàn bộ (trong mạng internet có Kinh Thánh mọi người vào đọc được miển phí www.bible.iswww.bible.netwww.youversion.com) Bắt đầu đọc Kinh Thánh cựu Ước có nói về đấng tạo hoá là Đức Chúa Trời. Ngài lấy bụi đất nắn lên hình người, hà sinh khí vào lổ mủi, và loài người trở nên một loài sanh linh. Ngài tạo dựng ra chúng ta giống hình ảnh của Ngài cho nên chúng ta phải tôn thờ Ngài là đấng tạo dựng ra mình. Rồi sách Tân Ước bắt đầu sách Mathi-ơ nói về sự giáng sinh của Chúa Jesus, con một của Đức Chúa Cha đến trong thế gian để chết thay cho con người tội nhân như loài người chúng ta. Nếu chúng ta biết ăn năn tội lổi của mình chấp nhận Chúa Jesus đã bị đóng đinh trên cây thập tự giá đền tội cho mình rồi thì sẽ được trở nên trắng án, được trở về làm con của Ngài, và Ngài ban cho Đức Thánh Linh ngự vào lòng làm đền thờ của Ngài trong thân thể của chúng ta. Ngài ban cho chúng ta một sự bình an tràn ngập trong tâm hồn, một sự bình an siêu nhiên, lạ thường mà không phải có tiền mà mua được. Ai đã làm rồi thì biết không có gì đánh đổi sự bình an nầy mà Chúa Cha đã ban cho con cái của Ngài rất tuyệt vời!

2-Những ai đã biết đến Chúa rồi, làm phép báp tem rồi mà đang trong trình độ ham hẩm, lười biếng học hỏi lời Chúa, lười biếng cầu nguyện, chờ người khác như mục sư, truyền đạo, linh mục, chấp sự v.v. dạy dổ đút cơm tâm linh hằng ngày, không biết tự đi kiếm thức ăn tâm linh để tự nuôi sống và lớn lên phải làm gi? Hãy quỳ gối, hạ mình xuống ăn năn làm theo bài : “DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP CHA” có viết trên FB của tôi. Làm xong thì phải siêng năng đọc Kinh Thánh, cầu nguyện để đến gần Cha mổi ngày, có mối tương giao mật thiết giữa Cha con thì mới có sự bình an thật mà Cha ban cho loài người chúng ta.

3-Những ai đã là nhà lãnh đạo tôn giáo đang tưỡng mình đã đến tột đỉnh của tôn giáo rồi, không cần phải học hỏi gì nữa từ ai hết, kiêu ngạo, hãnh diện về những thành tích củ rích của mình và đang mất sự bình an, bện hoạn đang dày vò thân xác phải làm gì? Hãy quì gối xuống, hạ mình xuống, mọp sát đất trước mặt Đức Chúa Cha, ăn năn tội lổi của mình trước mặt Ngài mà xin một ân huệ của Ngài. Làm theo bài :”DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP CHA.” Bảo đãm rằng bạn sẽ tìm lại được sự bình an trong cuộc đời bạn mà bạn đã đánh mất từ bao nhiêu năm qua.

4-Những người đang đứng vững trong Chúa có một đời sống tốt đẹp, có sự bình an rồi phải làm gì? Hãy cẩn thận vì Chúa dạy trong Kinh Thánh:” Ai đang đứng hãy giử kẻo Ngã” (1 Cô-Rin-Tô 10:12) Hãy luôn luôn đềcao cảnh giác vì ma quỷ như sư tử rống rình mò chung quanh anh em tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được(1 Phie-Rơ 5:8). Một khi mình cãm thấy ăn ngủ không ngon, mất sự bình an thì hãy nhìn lại chính mình xem mình đã té ngã từ đâu hầu ăn năn và làm lại từ đầu. Thường thường 90% là bạn đang bị ma quỷ kiện cáo tội: Kiêu ngạo, đoán xét, lấy sự vinh hiển của Chúa Cha, và tội nói hành. Hãy ăn năn mổi tội lỗi và làm theo cách 5 ngón tay chỉ dẩn của tôi cho những tội lổi nào mình đã phạm và đuổi tà linh ra khỏi, chúng ta sẽ tìm lại được sự bình an cho tâm hồn trở lại ngay sau đó.

Chú ý: Mổi khi chúng ta đi ra ngoài tiếp xúc với thành phần chưa tin Chúa, ma quỷ thường dùng những người đó tấn công chúng ta. Hãy xin huyết Chúa Jesus bao phủ chúng ta và bao phủ những người chúng ta sẽ tiếp xúc với họ hầu cho ma quỷ bị trói buột bằng huyết Chúa Jesus không cựa quậy được, không tấn công chúng ta được. Ai đã có kinh nghiệm làm rồi thì cãm thấy bí quyết nầy thật là trên cã tuyệt vời!

Nguyền xin chính Ðức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến! Amen! (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23)

(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi dẩn của Thánh Linh trong Danh Chúa Jesus) 

Advertisement