BÀI SỐ 6: CHỚ THÔNG ĐỒNG VỚI KẼ LÀM ÁC TRÊN MẠNG FACE BOOK

NHỮNG BÀI GIÚP PHẦN TÂM LINH TĂNG TRƯỞNG

BÀI SỐ 6: CHỚ THÔNG ĐỒNG VỚI KẼ LÀM ÁC TRÊN MẠNG FACE BOOK


1-Trước hết tôi mời các bạn hãy đọc trước những câu Kinh Thánh là lời Chúa dạy dưới đây mà run sợ:

-Châm Ngôn 1:7: “Sự kính-sợ Đức Giê-hô-va là khởi-đầu sự tri-thức; Còn kẻ ngu-muội khinh-bỉ sự khôn-ngoan và lời khuyên-dạy.”

-Châm Ngôn 6:16-19: “Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét, Và bảy điều Ngài lấy làm gớm-ghiếc: Con mắt kiêu-ngạo, lưỡi dối-trá, Tay làm đổ huyết vô-tội; 18 Lòng toan những mưu ác, Chân vội-vàng chạy đến sự dữ, 19 Kẻ làm chứng gian và nói điều dối, Cùng kẻ gieo sự tranh-cạnh trong vòng anh em.”

-Ê-sai 29:13-16: “Chúa có phán rằng: Vì dân nầy chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi-miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm; sự chúng nó kính-sợ ta chẳng qua là điều-răn của loài người, bởi loài người dạy cho; 14 vì cớ đó, ta sẽ cứ làm việc lạ-lùng giữa dân nầy, sự lạ rất lạ đến nỗi sự khôn-ngoan của người khôn-ngoan sẽ ra hư-không, sự thông-sáng của người thông-sáng sẽ bị giấu. 15 Khốn thay cho những kẻ giấu-kín mưu mình cách thẳm-sâu khỏi Đức Giê-hô-va, làm việc mình trong xó tối, và nói rằng: Ai thấy ta, ai biết ta? 16 Các ngươi thật là trái-ngược quá, há nên xem người thợ gốm như đất sét sao? Đồ-vật há được nói về kẻ làm nên mình rằng: Nó chẳng làm ra ta? Cái bình há được nói về kẻ tạo mình rằng: Nó chẳng có trí hiểu đâu.

-Hê-Bơ-Rơ 12:29: “Vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu-đốt.”

2-Ngày nay trên Face Book (FB) có hàng triệu triệu người gồm đủ mọi thành phần trong xã hội tin Chúa hay không tin Chúa cũng lên Face Book để tìm người thân và bạn bè thất lạc từ lâu đó chính là mục đích của người sáng tạo lập ra FB. Cũng có một số đông người lên FB với mục đích xấu lên FB để tìm nhiều fans (người ái mộ), càng nhiều càng tốt để khoe khoang và ganh tị lẫn nhau. Một số khác lên FB để lừa đảo mọi người gạt gẩm, moi tiền, giả vờ đủ mọi cách để làm cho bằng được xong mục đích của họ. Có một số đông người đôc thân thì lên FB để tìm bạn trai, bạn gái để mong được có một người vợ hay người chồng hầu có được một mái ấm gia đình, nhưng ngược lại phần đông họ đang bị những thành phần trai gái trên FB gạt gẩm nhau một cách trắng trợn bởi vì quỷ satan lợi dụng mạng FB đưa nhiều gái đẹp, trai đẹp lên dụ dổ những ai nhẹ dạ hầu bị dính vào bẩy của chúng nó. Nếu dính vào thì nó trói buộc kinh khủng luôn khó mà gở ra được nếu không bởi huyết Chúa Jesus.

Một số người khác thì lên FB để truyền giãng nhiều tôn giáo và đạo giáo (đạo Chúa, đạo phật, đạo tà) gồm đủ thành phần tốt hay xấu, đúng hay sai lạc. Thành phần giãng đạo Chúa đúng thì răt hiếm hoi, mà số đông thì sai lạc, tà giáo đủ mọi thành phần. Chúa Jesus dạy hãy nhìn trái thì biết cây. Muốn biết ai là người giãng đúng hay sai phải dựa vào Kinh Thánh. Một số người lên FB nhạo báng Chúa, lấy danh Chúa Jesus mà làm chơi thì dể nhìn biết tránh xa dể dàng. Một số đông giãng đạo Chúa nhánh Tin Lành sai lạc Siêu Ân Điển toàn là nói những lời êm tai, vuốt ve, nịnh bợ loài người phạm tội cứ sống trong tội lổi đi vì những gì mình không làm được đã có Chúa Jesus làm xong hết rồi. Nhiều người phải vướng vào nọc độc nầy khó mà gở ra khỏi nanh vuốt của ma quỷ.

Một số đông khác tin theo Chúa Jesus theo cái bụng của mình, một Chúa Jesus đang bị đóng đinh trên thập tự giá mà vẫn còn chết hoài trên đó. Họ không biết rằng Chúa Jesus đang sống và nhìn thấu hết trong lòng của họ, Ngài đang nhìn thấy hết mọi công việc gian ác trong lòng của họ. Mục đích của họ lên FB để vui chơi, khoe mình và con cháu mình ngoan và đẹp để mọi người bấm thích. Họ được nhiều người thích thì lấy làm thích thú, kiêu ngạo, tưỡng mình là ngon lành lắm, là tốt lắm. Họ có biết rằng trên FB nầy, có cái bẩy to lớn của quỷ satan đưa ra để cho mọi người sụp vào đó dể dàng không? Vì càng có nhiều người bấm thích mình thì mình càng bị ma quỷ lừa mình đi vào cái bẩy kiêu ngạo, khoe khoang dể dàng làm buồn Chúa Thánh Linh và mình đang đi vào nẻo sự chết phần tâm linh hồi nào mà không hay biết vì họ đang chiếm lấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Họ dùng FB để nói chuyện nhảm nhí, lập ra phe đãng chống người nầy, chống người kia, nói hành, đoán xét, vu khống nhiều người vì muốn kéo mọi người đứng về phía mình vì ganh tị. Xin Chúa thương xót họ vì sự thiếu hiểu biết của những ai không kính sợ Đức Giê Hô Va. Ngài là đấng hằng sống, đấng thánh, Ngài ở khắp mọi nơi, biết và thấu hiểu lòng dạ mổi con người trên trái đất nầy dù cho trên trái đất nầy có 7 tỉ người mà Ngài vẫn biết từng người một.

Nếu chúng ta lên FB mà nghe người nầy nói xấu người kia mà bị lừa dối nghe theo lời họ không đi tìm hiểu sự thật, theo phe đãng người nầy người kia vu khống lẫn nhau trên mạng lưới FB mà theo phe họ, châm biếm người nầy người nọ hãy cẩn thận. Chúng ta vô tình đưa cổ chúng ta vào bẩy của ma quỷ tấn công thù người lành, biến chúng ta từ người vô tội thành ra người có tội. Mà phạm tội với Chúa Thánh Linh, chống lại người được Chúa Thánh linh xức dầu là tự mình đá vào gai nhọn, tự hại mình. Hãy cẩn thận, nhìn trái biết cây, không vội vàng chạy đến sự dử, chạy đến nẻo sự chết nhé các bạn.

Thời kỳ cuối cùng, ma quỷ giận hoãng đến phá loài người chúng biết rằng thời giờ của chúng không còn bao lâu nữa. Xin Cha kéo chúng con là những con chiên thật của Cha, là bầy chiên trong đồng cỏ Ngài được nối kết lại gần với nhau trên FB, với Lẽ Thật của Ngài. Xin Cha giúp chiên thật của Ngài được chăm sóc, dạy dỗ và sửa dạy đúng thep Lẽ thật của Ngài hầu chóng lớn để mau ra đi làm công việc cho Cha, cứu người ra khỏi hồ lữa địa ngục đời đời. Còn những con nào là dê, không phải là chiên hay là sói đội lốt chiên thì xin Cha ngăn trở họ không cho họ quấy phá chiên của Ngài, sửa trị họ cho họ biết ăn năn quay đầu trở về theo đúng đường lối của Cha. Nếu họ không chịu ăn năn thì họ thuộc về ma quỷ, cuối cùng của cuộc đời họ sẽ bị Cha quăng ra ngoài là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Con cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ Amen!

Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi dẩn của Chúa Thánh Linh trong Danh Chúa Jesus).

Advertisement