BÀI SỐ 93: AI LÀ NGƯỜI CẦN PHẢI LÀM THEO SÁCH DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA?

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG?

BÀI SỐ 93: AI LÀ NGƯỜI CẦN PHẢI LÀM THEO SÁCH DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA?

I- NHỮNG NGƯỜI NGOẠI ĐẠO, CHƯA TIN NHẬN CHÚA JESUS LÀM CHỦ CUỘC ĐỜI MÌNH:

Những người ngoại đạo, chưa tin nhận Chúa Jesus làm chủ cuộc đời mình cũng có thể làm theo sách DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA, có kết quả tốt.

Cám tạ ơn Chúa từ mấy năm nay nhiều bạn tin Chúa đã gửi sách DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA cho bạn bè chưa tin Chúa thì họ cũng có những triệu chứng tà linh chạy ra khỏi họ khi họ tự ăn năn khước từ đuổi quỷ như người đã tin Chúa rồi. Cuối cùng họ cũng có thể mời Chúa Thánh lInh làm chủ thân thể họ như là đền thờ của Chúa Thánh linh và cảm nhận được sự tái sanh như những người đã tin Chúa rồi. Đây là một sự kỳ diệu của cách ăn năn khước từ theo cách 5 ngón tay, chứng tỏ người đó được Chúa Cha kể như họ đã tin Chúa Jesus rồi.

II-NHỮNG NGƯỜI ĐÃ TIN NHẬN CHÚA JESUS LÀM CHỦ CUỘC ĐỜI HỌ RỒI NHƯNG TRONG NHIỀU TRƯỜNG HỢP DƯỚI ĐÂY HỌ CẦN PHẢI DỌN SẠCH LÒNG TRỞ LẠI:

Khi chúng ta mới chấp nhận Chúa Jesus là cứu Chúa của mình rồi thì con người chúng ta được biến đổi ngay sau đó. Tất cả mọi tội lỗi của chúng ta đã được mua chuộc bởi Chúa Jesus ngay sau đó. Con người chúng ta sẽ được thay đổi bởi quyền năng biến đổi cuộc đời của Chúa Thánh Linh nếu chúng ta thật lòng tiếp nhận Chúa Jesus đã chết thay cho chúng ta. Chúng ta đã được sanh lại, được tái sanh, được biến hóa thành con người mới, có 9 trái Thánh Linh, có tình yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiếc độ. Con người mới này được sống động lâu dài hay ngắn hạn tùy theo hành động của người đó sau khi tin Chúa.

Một số rất ít tín hửu rất ham thích học Kinh Thánh như ăn nuốt lời Chúa là sửa thiêng liêng của Đạo thì sẽ mau lớn và kéo dài đời sống mới tốt đẹp lâu dài. Nếu giử vững đức tin, biết vâng lời Chúa, chống trả ma quỷ, phạm tội biết ăn năn liền, té thì ăn năn đứng dậy đi tiếp con đường theo Chúa thì họ sống trên đất như trên thiên đàng trần gian vì luôn được Chúa che chở và có đời sống tốt đẹp lâu dài. Thành phần này rất hiếm trong giới Cơ Đốc vì hiện nay là thời kỳ cuối cùng rồi, ma quỷ đã giăng lưới của chúng nó tứ bề để mong con cái Chúa xụp vào bẩy tội lỗi của chúng nó. Hạng người này không cần phải làm theo bài DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA.

Còn một số đông tín hửu mới tin Chúa thì đi hàng hai: Vừa theo Chúa, vừa theo thế gian (Ma-môn) trở nên hâm hẩm hay lạnh nhạt, cần phải DỌN SẠCH LÒNG, tự giải cứu, đuổi quỷ cho mình để được trở nên nóng cháy cho Chúa và nhận lãnh Thánh Linh làm đền thờ trong thân thể họ, hầu được trở về với tình yêu từ lúc ban đầu với Chúa, hầu nhận lãnh được 9 trái Thánh Linh trở lại.

Những người này nếu cầm đến quyển sách DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA thì bị nhức đầu dử dội vì họ đang chấp chứa tà linh bên trong thân thể của họ mà họ không hay biết. Nhiều người bị cảm giác kỳ lạ như là cái đầu bị quay mòng mòng, nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, v.v. khi cầm đến bài DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA này. Họ hốt hoảng, chạy trốn sách đó và cho rằng admin đã bỏ bùa ngải, bỏ quỷ vào trong sách đó. Nếu bạn cảm nhận như thế thì bạn hãy cố gắng làm tiếp để đuổi quỷ ra khỏi bạn. Nếu bạn đã tin Chúa rồi mà còn chấp chứa quỷ trong bạn thì khi bạn qua đời, bạn sẽ đi thẳng vào hồ lửa địa ngục đời đời, vì bạn đang là công cụ cho quỷ dử mà bạn tưởng rằng bạn đang hầu việc Chúa.

1-Nếu người đó sau khi tin Chúa một thời gian ngắn bị cám dổ và bị thua mưu kế của ma quỷ, không chịu ăn năn, phạm tội nào đó trở lại khi nghe Thánh Linh cáo trách tội lỗi, không biết vâng lời Ngài ngay lúc đó, không chịu từ bỏ tội lỗi ngay lúc đó. Tâm linh họ sẽ bắt đầu nguội lạnh, trốn Chúa và không còn ham muốn đọc Kinh Thánh, cầu nguyện nữa. Những người này đã mất đi sự tái sanh, đang sống trong tội lỗi trở lại, cần phải làm theo bài DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA để tìm kiếm lại sự tái sanh từ lúc ban đầu.

2-Nhiều người tin Chúa lâu năm không nhớ mình đã được tái sanh rồi hay chưa cũng phải nên làm theo bài DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA để nhận lãnh sự tái sanh.

3-Những ai đang bị tà ma ám ảnh, đến phá trong giấc ngủ, ăn không được, ngủ không thẳng giấc vì đang bị tà linh quấy phá, phạm những tội nho nhỏ nào mà bạn không biết, làm buồn Chúa Thánh Linh thì hãy mau đọc và làm theo sách DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA. Bảo đảm khi làm xong tâm linh bạn được trong sạch, bạn sẽ nhận được sự đổi mới tâm linh và thân xác, ăn ngon ngủ khỏe, đời sống bình an vui vẽ trở lại như ngày xưa lúc tuổi còn trẻ.

4-Những ai là con cái Chúa nhưng đang sống trong bệnh tật bác sĩ không thể trị bệnh được thì bạn hãy mau tìm cho được sách DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA đọc và làm theo đuổi tà linh cho mình được và được sanh lại bởi Chúa Thánh Linh thì bệnh tật sẽ tan biến ngay sau đó.

Mong rằng các bạn chuyển sách DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA cho bạn bè của mình để bạn mình có thể được giải cứu hoàn toàn ra khỏi tà ma và bệnh tật amen!

Mong rằng các bạn hiểu rỏ hơn về quyển sách DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA này như là cái phao cứu sanh hầu khi bạn lở bị bọn quỷ đánh phá té ngã, bị ngụp lặn trong biển tội lỗi mà không có lối thoát, hay bạn đang bị đi lạc đường đến mức đường cùng của cuộc đời, bạn biết và nhớ rằng có một giải đáp mà Chúa đã dành cho bạn là bạn hãy mau DỌN SẠCH LÒNG MÌNH ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA trước ngày bạn nhắm mắt lìa đời thì không trể nhé các bạn.

Muốn thật hết lòng. Amen!

http://www.mannaandlivingwatersministries.com/donsachlon…/

(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi dẩn của Thánh Linh trong Danh Chúa Jesus)

Advertisement