BÀI SỐ 91: CÁCH ĂN NĂN TỘI LỖI MÀ CHÚA CHA ĐẸP LÒNG VÀ THA THỨ CHO BẠN LÀ NHƯ THẾ NÀO?

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG?

BÀI SỐ 91: CÁCH ĂN NĂN TỘI LỖI MÀ CHÚA CHA ĐẸP LÒNG VÀ THA THỨ CHO BẠN LÀ NHƯ THẾ NÀO?

Nhiều hội thánh Chúa hay nhà thờ ngày nay dạy tín hửu của họ có tội phải ăn năn đi mà không chỉ dẫn cách ăn năn là như thế nào và cách mà Chúa Cha chấp nhận sự ăn năn đó và tha thứ tội cho họ hay không là một lẽ khác. Vậy nếu bạn ăn năn tội mà Chúa Cha không chấp nhận và không tha tội của bạn thì dù cho bạn có ăn năn bao nhiêu lần tội lổi của bạn cũng vô ích mà thôi.

1-Không phải chúng ta phạm tội rồi nói tôi đã ăn năn rồi là chúng ta được sạch tội đâu. Nhiều nhánh tà giáo ngày nay đang cắt nghỉa chử ăn năn như sau:” Ăn năn là thay đổi tâm trí, lối suy nghỉ, thay đổi mục đích hay quyết định của bạn.”

Khi con người là xác thịt, chưa phải là con người tâm linh, càng tự cố gắng thay đổi tâm trí cho mình chừng nào, càng phạm tội nhiều hơn vì sự trói buộc của ma quỷ càng nặng hơn nếu không nhờ sức Chúa. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi (Phi-líp 4:13). Có tội thì phải biết cách ăn năn cho đuợc sạch tội. Nếu không ăn năn thì linh hồn sẽ bị hư mất và có thể được cứu dường như qua lữa, bị quăng vào nơi có khóc lóc và nghiến răng.

-Mác 1:4 – Giăng đã tới, trong đồng vắng vừa làm vừa giảng phép báp-tem ăn năn, cho được tha tội.

– Lu-ca 3:3 – Giăng bèn dạo qua hết thảy miền lân cận sông Giô-đanh, giảng dạy phép báp-tem về sự ăn năn để được tha tội,

– Lu-ca 13:3 – Ta nói cùng các ngươi, không phải; song nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy.

2-Còn ai cứng lòng có tội không chịu ăn năn thì sẽ nhận lãnh sự phán xét công bình của Đức Chúa Trởi.

-Rô-ma 2:5 – Bởi lòng ngươi cứng cỏi, không ăn năn, thì tự chấp chứa cho mình sự giận về ngày thạnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Ðức Chúa Trời,

-Khải-huyền 2:5 – Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình; bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chơn đèn của ngươi khỏi chỗ nó.

– Khải-huyền 2:16 – Vậy, hãy ăn năn đi, bằng chẳng, ta sẽ đến mau kíp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó.

– Khải-huyền 2:21 – Ta đã cho nó thì giờ để ăn năn, mà nó chẳng muốn ăn năn điều tà dâm nó!

-Khải-huyền 2:22 – Nầy, ta quăng nó trên giường đau đớn, và phàm kẻ nào phạm tội tà dâm với nó, mà không ăn năn việc làm của nó, thì ta cũng quăng vào tai nạn lớn.

-Khải-huyền 3:3 – Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thể nào, thì giữ lấy, và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình.

-Khải-huyền 3:19: Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt; vậy hãy có lòng sốt sắng, và ăn năn đi.

3-Ăn năn tội lỗi không phải là chỉ ăn năn bằng miệng lưỡi mà thôi, nhưng bằng tất cả tấm lòng thành thật, khóc lóc đắng cay.

Chúa Jesus rất ghét những người Pha-ri-si, là kẻ giả hình, chỉ biết ăn năn bằng miệng lưỡi. Bề ngoài ra vẽ nhân đức nhưng bề trong là muôn sói hay cắn nuốt.

-Ma-thi-ơ 3:2 – rằng: Các ngươi phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần!

-Lu-ca 15:7 – Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là chín mươi chín kẻ công bình không cần phải ăn năn.

– Lu-ca 15:10 – Ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên sứ của Ðức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn.

Ăn năn đúng theo lời Chúa dạy theo cách 5 ngón tay mà Chúa chỉ dạy bao gồm có ba ngôi Đức Chúa Trời hành động giúp chúng ta đánh đuổi được tà linh trói chúng ta làm tôi mọi cho tội lỗi là cách mà Đức Chúa Cha đẹp lòng và tội chúng ta cũng sẽ được sạch khi tất cả tà linh đánh phá chúng ta bị Chúa Thánh Linh giúp chúng ta đuổi được chúng nó ra khỏi thân thể của chúng ta xong, và Chúa Thánh Linh sẽ ngự trị trong chúng ta làm đền thờ của Ngài trong thân thể của chúng ta, dạy dổ, gìn giử, bảo vệ, nhắc nhở chúng ta sợ phạm tội trong những ngày trong tương lai.

Ăn năn theo cách 5 ngón tay đã được Chúa Thánh Linh soi sáng cho admin vào năm 2015 bao gồm nền tảng về Tin Lành của nước Đức Chúa Trời và đã được áp dụng kết quả tốt đẹp. Người nào áp dụng đúng cách sẽ tự đuổi quỷ cho mình được mà không cần người nào khác đuổi quỷ cho mình. Mời các bạn hãy đọc, áp dụng và làm theo như trong bài chỉ dẩn dưới đây. Cách này đã được kiểm chứng bởi nhiều người đã áp dụng, làm theo, tự đuổi quỷ cho mình được kết quả tốt đẹp từ hơn 6 năm qua. Chúa yêu các bạn và muốn mỗi người chúng ta có tội biết ăn năn đúng cách, như cái phao mà chúng ta bám víu lấy nó để bơi lội được vào bến bờ tự do mà Chúa đã thương yêu đùm bọc chúng ta từ bao nhiêu năm nay. Ngài không muốn một người nào bị hư mất linh hồn mà Ngài muốn mọi người đều được cứu, được hưởng nước thiên đàng sau khi qua đời Amen!

4-LÀM BẰNG TẤT CẢ TẤM LÒNG THÀNH THẬT THEO CÁCH ĂN NĂN, KHƯỚC TỪ, ĐUỔI TÀ LINH THEO CÁCH 5 NGÓN TAY DƯỚI ĐÂY

1.Con thú nhận với Chúa Cha rằng con là một tội nhân xứng đáng bị kết án tử hình đóng đinh trên cây thập tự giá vì phạm tội A nầy. (A là tên của một tội lổi mình đã làm trong quá khứ) .

2.Con bằng lòng chấp nhận Chúa Jesus Christ đã chết thế cho tội A này của con trên thập tự giá và đền tội cho con rồi

3.Con tin rằng Chúa Cha sẽ tha thứ tội A nầy của con và Cha không nhìn thấy tội A nầy của con nữa,

4.Con ăn năn và khước từ tội A này và hứa với Chúa Cha là kể từ hôm nay con sẽ cố gắng không phạm tội A nữa, con sẽ quay đầu lại 180 độ ngay từ hôm nay.

5.(Đuổi tà linh): TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST, TA RA LỆNH CHO TÀ LINH GÂY RA TỘI A HÃY LUI RA KHỎI TA, ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU ĐÃ DÀNH CHO NGƯƠI NGAY GIỜ NẦY VÀ KHÔNG BAO GIỜ TRỞ LẠI QUẤY PHÁ TA NỮA, HÃY CÚT NGAY! Amen!

CHÚ Ý:

Phần tội lỗi nào mà bạn ăn năn mà có dính líu đến ông bà cha mẹ bạn đã làm mà bạn biết (ví dụ: tà dâm, thờ thần tượng, lên đồng, làm thầy pháp, v.v. thì bạn hãy làm thêm 2 phần kế tiếp dưới đây để cắt đứt sự rủa sả cho tội tổ tông bạn đã làm mà có ảnh hưởng đến bạn và con cháu bạn.

6.Bạn hãy chấp nhận tội của tổ tông của bạn làm như là tội của bạn làm và bắt đầu ăn năn với Đức Chúa Cha theo như phần trên từ số 1 đến số 5 phía trên,

và đuổi quỷ cho đến khi chúng đi ra khỏi bạn như là tội của bạn đã làm.

7.(Xong rồi nói): Trong Danh Đức Chúa Jesus Christ, con xin Cha cắt đứt, bẻ gãy hết tất cả những sự rủa sả trên đới sống của con về tội A nầy mà tổ tông con đã làm từ đời Adam trở lại. Và kể từ hôm nay, con không còn bị ảnh hưởng về tội A trên đời sống của con nữa và Đức Chúa Cha có toàn quyền ban phước ngập tràn trên đời sống của con và gia đình con đời đời mãi mãi Amen!

THÍ DỤ phần 1-5:

Trong Danh Chúa Jesus Christ, hôm nay con thú nhận con là một tội nhân xứng đáng bị đóng đinh trên thập tự giá vì phạm tội (tham tiền).

Con bằng lòng chấp nhận Chúa Jesus Christ đã chết thế cho tội (tham tiền) nầy của con rồi.

Con tin rằng Chúa Cha sẽ tha thứ tội lỗi (tham tiền) nầy cho con rồi và Cha không còn nhìn thấy tội (tham tiền) nầy của con nữa.

Kể từ hôm nay, con hứa với Chúa là con sẽ không (tham tiền) nầy nữa và quay đầu lại 180 độ.

TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST, TA RA LỆNH CHO TẤT CẢ TÀ LINH THAM TIỀN HÃY LUI RA KHỎI TA, ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU ĐÃ DÀNH CHO NGƯƠI NGAY GIỜ NẦY, HÃY CÚT NGAY RA KHỎI TA VÀ KHÔNG BAO GIỜ TRỞ LẠI QUẤY PHÁ TA NỮA, HÃY CÚT NGAY. AMEN!)

CHÚ Ý: Nếu bạn thấy mình đang có tà linh gây ra nhiều triệu chứng khác nhau như nôn mửa, muốn ói, nhức đầu, chóng mặt, phải đuổi hoài như đuổi con chó trước mặt bạn cho đến khi bạn nghe chúng đi ra khỏi bạn.

Bạn sẽ thấy hết triệu chứng đó và nghe người nhẹ nhàng hơn.

Nếu đuổi hoài mà nó không đi ra là vì bạn còn đang vướng bận nhiều tà linh khác giống như vậy nữa trong quá khứ chưa khai trình ra với Chúa Cha.

Bạn đừng sợ nó, hãy bình tĩnh, nhắm mắt lại tìm thêm những tội lỗi bạn đã làm giống như vậy nữa vì còn thiếu sót cho nên ma quỉ còn kiện cáo bạn, chưa chịu đi ra.

Nếu bạn moi ra hết rác rến và ăn năn khước từ bằng cách năm ngón tay xong, đuổi trở lại chúng sẽ đi ra hết ngay.

Nếu bạn không nhớ hãy xin Chúa Thánh Linh nhắc lại để cho mình nhớ. Không lo lắng, không sợ hãi vì có Đức Chúa Cha, Đức Chúa JESUS và Đức Thánh Linh giúp bạn trục xuất tất cả tà linh ra khỏi bạn.

Bạn tự đuổi từng con tà linh như thế rất tốt cho bạn vì rác rến sẽ được dọn sạch sẽ. Còn nếu bạn xin một người có ân tứ đuổi quỷ khác giúp, thì chúng sợ Danh Chúa JESUS mà đi ra xong nhưng sau đó chúng sẽ trở lại nhiều hơn gấp 7 lần vì rác rến của bạn vẫn còn, chưa dọn dẹp thật sạch sẽ.

Cám ơn bạn đã theo dõi. Hy vọng rằng bạn áp dụng và làm theo cách ăn năn tội lổi này, tội lổi của bạn sẽ được Chúa thứ tha, linh hồn bạn sẽ được cứu và bạn sẽ có một đời sống phước hạnh cặp theo trong những ngày sắp đến. Amen!

(Viết theo sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi dẫn của Chúa Thánh Linh, trong Danh Chúa Jesus)

Advertisement