BÀI SỐ 70: SỰ VÂNG LỜI CHÚA LÀ QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO?

BẠN CÓ BIẾT?

BÀI SỐ 70: SỰ VÂNG LỜI CHÚA LÀ QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO?

Đức Giê hô va phán với Sau-lơ qua môi miệng tiên tri Sa-mu-ên như vầy: I SA-MU-ÊN 15:22:” Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực; sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật; sự cố chấp giống như tội trọng cúng lạy thần tượng.

Qua đoạn Kinh Thánh trên chúng ta phải ghi nhận thần tánh của Đức Chúa Cha. Ngài chỉ muốn chúng ta giống như những đứa trẻ, biết ngoan ngoản vâng lời Ngài. Khi có tội biết xin lổi, biết ăn năn, không bội nghịch, không cố chấp. Phải có tấm lòng mềm mại, hạ mình đến độ, nhu mì khiêm nhường đến độ, không cải vã, không biện luận, cho mình là đúng, không phản loạn, nếu làm ngược lại thì tội càng chồng chất thêm tội nữa. Tội tà thuật và tội cúng lạy thần tượng là tội trọng đáng bị ném đá chết trong luật pháp môi-se, nhưng nếu vì chuyện nhỏ, có tội nhỏ mà không ăn năn, cứ biện luận, hay chạy tội thì tội của họ càng biện hộ cho mình là đúng thì tội nhỏ của họ sẽ trở nên càng ngày càng nặng hơn. Con đường dể nhất là chỉ cần nói lời xin lổi mà ít người nói được lời xin lổi ấy. Người dám nói lên lời xin lổi phải là người có tâm linh tốt, có đức tánh nhu mì khiêm nhường. Sau đây chúng ta hãy nhớ nguyên do sự không vâng lời đến từ đâu, và tại sao chúng ta phải tuyệt đối vâng lời Chúa dạy Ngài mới đẹp lòng.

1-Nhớ lại dòng lịch sử:

a-A-đam thứ nhất đã phản loạn lại với Chúa Cha nghe lời dụ dổ của quỉ sa tan:

Tổ tông của chúng ta là Adam đã phản loạn với Chúa Cha và bị ma quỉ dẩn dụ nghe theo lời chúng nó, bị Chúa Cha phạt đuổi ra khỏi vườn Ê-đen từ ngàn xưa, kể từ đó đời sống của loài người chúng ta bị lệ thuộc vào ma quỉ. Chúng nó có uy quyền trên chúng ta và khiến chúng ta có những tánh tình giống chúng nó: lên mình kiêu ngạo, cho mình là khôn, không chấp nhận mình làm sai, cứ đổ lổi cho người khác, phản loạn, v.v. Nếu như A-đam biết xin lổi Chúa Cha khi lở ăn trái cấm thì Ngài sẽ tha thứ tội lổi cho ông ngay sau đó, không bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen. Nhưng ông Â-dam lại đổ thừa tại người nữ mà Chúa đã để gần bên ông cho ông ăn trái cây cấm của Chúa Cha. Ông cứng lòng không chịu nhận tội và xin lổi Chúa Cha, chọc Cha nổi giận cho nên phải lảnh hậu quả cay đắng cho con cháu ông và cả thế hệ dòng giống loài người về sau.

Bài học vua Sau-lơ không vâng lời, không làm theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời phán với ông qua môi miệng Tiên tri Sa-mu-ên cho nên ngài phán một cách kinh sợ : “Vã đấng phù hộ Y sơ ra ên chẳng nói dối, và không ăn năn, vì đấng ấy chẳng phải loài người mà ăn năn.” Một khi Chúa Cha đã nổi giận cùng chúng ta thì Ngài không ăn năn khi chúng ta phản loạn và không vâng lời Ngài. Khi Ngài đã đổi ý rồi thì mọi công việc kể như đã xong. Chúng ta làm gì cũng phải lảnh hậu quả của công việc mình làm. Không đổ lổi cho người khác vì càng đổ lổi cho người khác thì lại càng thêm tội nặng hơn.

b-Chúa Jesus là A-đam thứ hai biết vâng lời Chúa Cha:

Khi A-đam thứ nhất bị thua mưu kế của ma quỉ, Chúa Cha có một chương trình mới mẽ để mua chuộc loài người ra khỏi ách nô lệ của ma quỉ. Chúa Jesus được sanh ra trên thế gian để làm trọn ý của Chúa Cha là chịu đau đớn, chịu đánh chịu đập để chết thay cho tội lổi nhân loại. Chúa Jesus vâng phục trọn vẹn tất cã ý muốn của Cha mình mặc dù chịu nhục nhã trước những sự sỉ vã đánh đập của những kẻ ghét Ngài cách vô cớ nhưng Ngài không hề mở miệng. Cuối cùng Ngài chịu chết trên cây thập tự giá để đền tội cho chúng ta và hôm nay bởi huyết chuộc tội của Chúa Jesus, chúng ta đã được mua chuộc trở lại bằng huyết vô tội của Chúa Jesus và chúng ta có quyền vào nơi chí thánh mà gặp Chúa Cha và được gọi Ngài là Aba, Cha của chúng ta.

Nếu Chúa Jesus không vâng lời Chúa Cha không chịu chết thay cho chúng ta trên cây thập tự giá thì ngày hôm nay chúng ta ra sao? Mọi sự việc đã thay đổi khác hẳn. Cho nên chương trình của Chúa Cha trên đời sống mổi người chúng ta đã được Cha an bày từ buổi sáng thế rồi. Cha muốn chúng ta phải biết vâng lời Ngài một cách tuyệt đối, không cứng lòng, không phản nghịch lại chương trình của Ngài đặt ra trên đời sống của mổi người chúng ta mà đi ngược lại ý Ngài rồi sẽ lảnh hậu quả xấu xa. Nếu chúng ta phạm tội biết ăn năn thì tội chết Cha tha tội cho chúng ta nhưng tội sống chúng ta phải trả một giá rất đắt. Hãy xem đời sống của vua Đavít. Ông giết chồng người và giựt vợ người nhưng khi ông ăn năn tội lổi ông xong thì Chúa Cha kể ông là người công bình, nhưng tội sống ông làm vẩn không được tha thứ mà ông phải trả một giá rất đắt. Làm việc gì cũng phải có cái giá phải trả hết. Xin Cha mở mắt chúng ta để chúng ta biết vâng lời Ngài trong mọi cách ăn nết ở hàng ngày của chúng ta.

2-Vâng lời Chúa Cha như thể nào?

-Tìm kiếm Chúa hết lòng, đặt ưu tiên hàng đầu trong đời sống chúng ta.

-Vâng lời Chúa kiêng ăn cầu nguyện tìm kiếm mặt Cha để nghe được tiếng Chúa, vâng lời và làm theo ý thánh của Ngài hầu đời sống được phước hạnh, thân thể không bệnh hoạn, tâm linh được cứu rổi.

-Vâng lời Chúa trong việc siêng năng đọc Kinh Thánh, cầu nguyện tương giao mật thiết với Chúa Cha

-Vâng giử trọn vẹn 10 điều răn của Ngài

-Vâng lời Chúa Thánh Linh cáo trách khi phạm tội biết ăn năn, chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời.

-Vâng lời Chúa đi quay đầu 180 độ chừa bỏ con đường mang nhiều tội lổi củ.

-Vâng lời Chúa trong từng công việc nhỏ, không phải việc lớn.

-Vâng lời Chúa không lên mình kiêu ngạo, không chiếm lấy sự vinh hiển của Cha.

-Vâng lời Chúa trung tín trong sự dâng 1 phần mười.

-Vâng lời Chúa không hầu việc loài người nhưng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống. Phần đông nhiều người lo sợ loài người buồn giận mình hơn là sợ Đức Chúa Trời giận. “Thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta.”

-Vâng lời Chúa không yêu những gì thuộc về thế gian, yêu những gì Chúa yêu, ghét những gì Chúa ghét.

-Vâng lời Chúa trong hôn nhân, phụ nữ hãy vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Chồng hãy yêu vợ mình như đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh.

-Vâng lời Chúa trong mọi cách ăn nết ở của mình kính trên nhường dưới, không khinh khi kẻ mồ côi người góa bụa, người nghèo khó.

Và còn nhiều điều khác nữa tùy theo từng người một và sự kêu gọi khác nhau.

3-Có tội với ai?

Nếu chúng ta có tội với Chúa thì ăn năn tội với Chúa. Nhưng khi chúng ta có tội với Chúa và với người thì chúng ta phải biết hạ mình xuống ăn năn tội lổi với Chúa và xin lổi với người. Không ăn năn tội lổi với Chúa xong rồi thôi. Khi chưa hạ mình xin lổi với người mình đã làm tổn thương thì chưa hẳn là đã ăn năn thật lòng. Tánh kiêu ngạo vẩn còn đó, sỉ diện vẩn còn đó. Lời Chúa dạy phải hạ mình đến độ, nhu mì khiêm nhường đến độ là như thế. Xin Cha thương xót sửa dạy chúng ta là những người dũng sĩ cho Ngài hãy tập tành biết hạ mình khiêm nhường hầu sau nầy khi đi ra trận chiến biết bò sát mặt đất không lên mình kiêu ngạo thì không bao giờ bị trúng tên đạn của kẻ địch là ma quỉ được. Khi dũng sĩ bị trúng đạn rồi thì khó mà bình phục trở lại như xưa, phải mất nhiều thời gian mới lấy lại sức khỏe. Có người mất luôn sức khỏe không bình phục trở lại như xưa được nữa. Có người bị mất tay hay chân sẽ bị tàn phế suốt đời. Hãy cẩn thận vì việc này có liên quan đến linh hồn chúng ta trong cỏi đời đời nhé các bạn.

Cha yêu các bạn và muốn các bạn hãy tập tành ngay từ bây giờ. Xin huyết Chúa Jesus giúp chúng ta rửa sạch mọi tội lổi hầu chúng ta được ra mắt Cha với tấm lòng trong sạch nhận lãnh ân phước Ngài trong tương lai. Amen!

(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi sáng của Chúa Thánh Linh trong Danh Chúa Jesus )

Advertisement