BÀI SỐ 68: ĐỨC TÍNH CON RẮN VÀ CON CHIM BỒ CÂU

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG?

BÀI SỐ 68: ĐỨC TÍNH CON RẮN VÀ CON CHIM BỒ CÂU
LÀ THẾ NÀO TRONG MỘT CƠ ĐỐC NHÂN CHÂN CHÍNH?

Ma-thi-ơ 10:16 Nầy, Ta sai các con đi như chiên giữa bầy muông sói. Vậy hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu”

Nhiều người không hiểu rõ phải ứng dụng câu Kinh Thánh này là như thế nào? Làm thế nào mà một người có thể có được hai đức tính phản nghịch nhau duờng ấy? Hôm nay có sự bày tỏ của Chúa cho tôi biết ý nghĩa thật sự như sau:
Các bạn sẽ nhận biết ngay mình đã được tái sanh sau khi tiếp nhận Chúa Giê-su làm cứu Chúa của đời sống mình, con mắt tâm linh của bạn sẽ được mở ra, vì bạn đang có Chúa Thánh Linh ngự vào, biến bạn thành đền thờ của Chúa trong thân thể mình. Bạn sẽ nghe được tiếng nói của Chúa Thánh Linh (“chiên Ta nghe tiếng Ta”). Tâm linh của bạn sẽ có sự tươi mới, nhận lãnh được món quà của Ngài là 9 trái Thánh Linh, và bạn sẽ bắt đầu bước đi trong ánh sáng của Chúa (Chúa Jesus là ánh sáng, sự sống). Bạn sẽ không còn nhắm mắt đi trong bóng đêm nữa (làm những công việc của xác thịt? có bông trái của chúng). Bạn sẽ bắt đầu thấy rõ và biết rõ những ai đang sống chung quanh bạn là rắn và những ai đang là chim bồ câu của Chúa. 

 Nếu bạn nhạy bén với Chúa Thánh Linh thì bạn sẽ nghe lời Ngài dạy bạn hãy tách ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, không đi, không đứng, không ngồi, cùng bàn với chúng nó (Thi-thiên 1). Hãy đương đầu với những con rắn chung quanh bạn,  đánh trận với chúng nó bằng huyết Chúa Giê-su, xin Ngài giúp mình biến thành có sự khôn ngoan của con rắn với Thánh Linh soi dẩn, chiến đấu và đập đổ tất cả đồn lũy của sa tan, con rắn đời xưa đem mọi vinh hiển về cho Cha. Chỉ có rắn mới đánh trận với rắn được. Nếu bạn là bồ câu sẽ bị con rắn của sa tan nuốt ngon lành vào miệng chúng nó, chúng còn cười chế nhạo bạn là người nhu dại, không làm vinh hiển danh Chúa tí nào.

Nhưng vì bạn đã bị dạy sai cho nên bạn cứ tưởng rằng bạn đang đoán xét họ mà không đề phòng họ, bỏ qua những công việc quỷ quái của họ với bạn và với người khác. Những con rắn đó có sự khôn ngoan của con rắn quỷ đầu não báo tin cho đồng bọn của nó nên thu hút nhiều hơn với bạn và tìm đủ mọi cách để đến gần bạn nhiều hơn lúc trước. Chúng hút đến bạn như đá nam châm, tìm chỗ yếu của bạn mà tấn công, dụ dỗ, mua chuộc bạn, làm ra vẻ tử tế nhiều hơn trước, thôi miên bạn, bỏ nhiều bùa mê cho bạn, biết những chỗ yếu của bạn mà tấn công.

 Bạn cứ dửng dưng với nó, tiếp tục làm con bồ câu bình thường để chúng nó có thể giúp bạn thỏa hiệp với chúng nó, rồi chúng nuốt chửng bạn trong một thời gian ngắn.  Thật y như vậy, một thời gian ngắn sau đó con mắt tâm linh bạn lại bị đui mù và thỏa hiệp với rắn, làm Chúa Thánh Linh buồn và Ngài không bảo vệ bạn nữa, rắn quỷ dùng người đó đến cướp giết và hủy diệt bạn. Bạn bị thương tích đầy mình, khóc lóc với Chúa mà không biết tại sao? Có thể còn trách Chúa nói tại sao Chúa không bảo vệ con ra khỏi sự cướp giết và hủy diệt của bọn quỷ sứ?

Bạn hãy đọc câu chuyện của Môi se trong Kinh Thánh:  Ông vứt cây gậy xuống mặt đất và biến nó thành ra con rắn. Các phù thủy của quỷ cũng bắt chước làm được như thế mà biến cây gậy của họ thành ra
con rắn. Nhưng con rắn của Môi-se nuốt hết tất cả những con rắn của những thầy phù thủy. Làm như thế Môi-se đem lại sự vinh hiển và chiến thắng vẻ vang cho Đức Giê-hô va. Ngài rất đẹp lòng. Cũng như Đa-vít là một cậu bé dám cầm cái trành ném đá giết chết và chặt đầu Go-li-át, một tên khổng lồ của Sa tan, đem lại vinh hiển cho Đức Chúa Trời là Cha của mình. Hội thánh Chúa hiện nay đúc khuôn ra những con cái Chúa chỉ biết làm chim bồ câu mà thôi. Đây là phân nửa của Lẽ Thật của Chúa và là cái bẫy của sa tan đem vào hội thánh của Chúa, giấu đi sự dạy dỗ con rắn của Thánh Linh hầu chúng có thể cướp giết và hủy diệt từ từ những con chiên con của Chúa. Chúng còn đem những con chó sói đội lốt chiên con vào Hội Thánh Chúa mà khi Thánh Linh mở mắt người nào thấy được có chó sói vào trong bầy chiên thì Ngài bảo họ phải mạnh dạn báo cáo cho mọi người đề cao cảnh giác mà đồng một lòng hiệp một lại đánh đuổi lột mặt nạ chó sói đi. Ngược lại họ còn bao che cho chó sói đội lốt chiên con, lấy khăn trùm lại giúp cho cho sói hoạt động mạnh mẽ hơn để nuốt chửng từng con chiên của Ngài.

Nó làm cho nhiều chiên Chúa bị tổn hại và thương tích đầy mình, có người còn giận mà bỏ Chúa luôn.

Hễ bạn nhìn thấy rắn (quỷ sa-tan) thì mình phải khôn ngoan như là con rắn, thấy bồ câu (chiên Chúa) thì mình phải như là bồ câu. Nếu thấy rắn mà mình không đề cao cảnh giác, là như chim bồ câu thì không sớm thì muộn mình sẽ bị con rắn đó nuốt chửng mình ngay nhé các bạn. Rồi từ từ có thể tâm linh của chúng ta sẽ nguội lạnh, chúng ta sẽ biến dạng thành con rắn hồi nào luôn mà không hay biết. 

Thành phần rắn là thành phần gian ác, là tay sai của sa tan. Số người gian ác này chiếm tỷ lệ chỉ có 1 phần 10 mà thôi trong xã hội nào cũng vậy và không lệ thuộc màu da và chủng tộc. Hãy nhìn xem Chúa Giê-su có 12 môn đồ thì có 1 người tên Giu-đa-ích-ca-ri-ốt là người gian ác, người của sa tan vào theo dõi hành động của Chúa Giê-su để âm mưu phản Ngài. Thành phần chó sói đội lốt chiên con, cỏ lùng trong đám lúa mì của Chúa, thành phần đâm sau lưng chiến sĩ, thành phần gián điệp, thành phần không trung thành với bạn bè, ích kỷ, thành phần có bông trái xác thịt xấu lòi ra để mọi người nhìn biết nếu nhận xét sẽ thấy ngay (tham tiền, nóng tánh, ham ăn, ích kỷ, v.v ). Nếu nhìn kỹ chúng ta sẽ không lầm đâu các bạn. Chính Chúa Giê-su đã biết trước về Giu-đa ích ca ri-ốt và Ngài đã nói cho môn đồ đề cao cảnh giác với người đó là một người trong các ngươi sẽ phản ta. Mặc dù Ngài không nói tên nhưng các mộ đồ cũng đã đoán ra và biết người đó là ai rồi. Ngài không nói tên ra với hy vọng là ông sẽ ăn năn để được cứu rỗi linh hồn. Nhưng kết quả cho chúng ta thấy cuối cùng ông đến chết vẫn không ăn năn là vậy.

Ngày xưa Môi se treo con rắn trên cây thập tự giá để ai bị rắn cắn, nhìn vào con rắn bằng đồng treo trên cây thập tự giá đó thì khỏi nọc độc. Con rắn cũng có hình bóng về Chúa Thánh Linh chứ không phải là sa tan không đâu. Rồi con rắn Môi-sẽ cắn nuốt sống hết các con rắn của bọn phù thủy giả giống y hệt con rắn của Môi-se. Có sự khác biệt là bông trái Thánh Linh khác với bông trái của quỷ dử. Chúa bảo hãy nhìn trái thì biết cây là vậy.

Khi Chúa Giê-su bện cây roi để đánh những người buôn bán, đổi bạc trong nhà thờ của Ngài thì chúng ta thấy khía cạnh về mặt con rắn của Chúa Giê-su đối với bọn quỷ sa-tan. Ngài không phải là chim bồ câu nữa, Ngài không nhượng bộ và sợ số đông. Bọn chúng có thể hiệp phe lại với nhau để đánh giết Ngài nhưng Ngài biết công việc nào đúng là Ngài làm cho nên Ngài không sợ mà đứng ra một mình, dùng roi mà quất bọn gian ác đến để cướp giết và hủy diệt nhà Chúa. Chúa Giê-su chiến thắng vẻ vang trong công việc nầy đem vinh hiển về cho Cha mình. Cha rất đẹp lòng. 

Nhiều người được giáo hội dạy rằng Chúa Jesus dạy chúng ta phải sống như con chim bồ câu. Đây chỉ là phân nửa  của Lẽ Thật của Chúa chứ không phại lẽ thật 100%. Lời dạy của Chúa Giê-su là mình phải như chim bồ câu là như thế này: “Hễ ai vả má bên phải thì hãy cho họ vả tiếp má bên trái luôn. Ai muốn lấy cái áo ngắn của mình thì hãy cho họ luôn cái áo dài của mình”. Đây là bài học cho những con cái Chúa đang sống trong tình trạng lên mình kiêu ngạo, tham lam ích kỷ, không làm được việc này thì phải nên tập tành. Phải xem mọi sự là lỗ, chịu thua thiệt trong thế gian đầy người xấu (chứ không phải là người gian ác), ít có người tốt bụng để làm người ta nhìn thấy mình sống khác hơn họ sống như người thế gian mà tìm đến với Chúa. Thành phần người sống theo người thế gian không phải là thành phần người gian ác. Họ chiếm tỷ số đông lên đến khoảng 9 phần 10 cần phải được giúp đở, xem gương tốt của chúng ta để họ tìm đến với Chúa hầu được cứu rỗi linh hồn. 

Xin Chúa Jesus giúp bạn dạn dĩ bước đi một mình với Chúa Thánh Linh thấy rõ và biết rõ lúc nào cần phải làm con rắn, lúc nào cần phải làm con bồ câu tùy theo mỗi trường hợp khác nhau. Mục đích duy nhất của chúng ta sống trên trần gian này thứ nhất là để làm vinh hiển danh Chúa Cha của chúng ta ở trên trời, sau đó cứu vớt nhiều linh hồn đang hư mất được trở về bên Cha, sau cùng bảo vệ mình và cả bầy chiên Chúa không bị bọn quỷ đến cướp giết và hủy diệt. Mỗi người có trách nhiệm làm người lính canh của Chúa, bước đi trong Thánh Linh, trong ánh sáng sự sống, là ngọn hải đăng cho nhiều người đang đi trong bóng đêm thấy được hướng đi về thiên đàng cách trọn vẹn.

Hẹn gặp các bạn yêu dấu trên nước thiên đàng vĩnh cửu. 

Amen!

(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi dẫn của Chúa Thánh Linh trong Danh Chúa Jesus)

Advertisement