BÀI SỐ 54: CHỚ THÔNG ĐỒNG VỚI NGƯỜI CHẾT

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG?

BÀI SỐ 54: CHỚ THÔNG ĐỒNG VỚI NGƯỜI CHẾT

Nói đến thông đồng với người chết thì chúng ta phải biết là phần đông người Việt Nam nào đã có người thân trong gia đình chết đều bị vướng vào bẩy nầy nếu họ chưa chấp nhận Chúa Jesus là cứu Chúa của mình và còn đi trong bóng đêm. Có rất nhiều người còn tin rằng người thân trong gia đình của họ qua đời rồi sẽ còn có cơ hội để trở về thăm họ được. Kinh thánh cho chúng ta biết khi người thân chúng ta qua đời rồi thì họ sẽ đi về hai nơi: Hoặc là địa ngục hay là thiên đàng. Hãy đọc câu chuyện trong Kinh Thánh sau đây để hiểu biết thế giới người chết ra thế nào:

LU-CA 16:20-31: “Lại có một người nghèo, tên là La-xa-rơ, nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. 21Người ước-ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống; cũng có chó đến liếm ghẻ người. 22Vả, người nghèo chết, thiên-sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham; người giàu cũng chết, người ta đem chôn. 23Người giàu ở nơi Âm-phủ đang bị đau-đớn, ngước mắt lên, xa thấy Áp-ra-ham, và La-xa-rơ trong lòng người; 24bèn kêu lên rằng: Hỡi Áp-ra-ham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi; vì tôi bị khổ trong lửa nầy quá đỗi. 25Nhưng Áp-ra-ham trả lời rằng: Con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn La-xa-rơ phải những sự dữ; bây giờ, nó ở đây được yên-ủi, còn ngươi phải bị khổ-hình. 26Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. 27Người giàu nói rằng: Tổ tôi ơi! Vậy thì xin sai La-xa-rơ đến nhà cha tôi, —_ 28vì tôi có năm anh em,_— đặng người làm chứng cho họ về những điều nầy, kẻo họ cũng xuống nơi đau-đớn nầy chăng. 29Áp-ra-ham trả lời rằng: Chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên-tri; chúng nó phải nghe lời các đấng ấy! 30Người giàu nói rằng: Thưa Áp-ra-ham tổ tôi, không phải vậy đâu; nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ, thì họ sẽ ăn-năn. 31Song Áp-ra-ham rằng: Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên-tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy.”

Tôn thờ người chết là một sự lừa dối trắng trợn của ma quỷ lợi dụng người nào đang buồn vì có người thân trong gia đình vừa mất thì chúng nó giả lấy hình dạng và danh tánh người chết đó về thăm viếng ngay trong một thời gian rất ngắn trong lúc họ đang ngủ và nói ra những lời rất đúng giống giọng nói, giống hình ảnh, ăn mặc đồ đạc, áo quần ăn mặc như người thân của họ lúc còn sống. Vì cớ đó nhiều người cứ lầm tưỡng là chính người thân của họ mới chết đã trở về thăm họ. Việc nầy là điều đáng kinh tởm trước mặt Đức Chúa Cha là đấng tạo hoá tạo dựng ra bạn. Bạn đã vi phạm điều răn số một là điều răn lớn nhất của Đấng tạo hoá, không tôn thờ Chúa Cha mà thờ ma lạy quỷ.

Nếu như người đó có tin Chúa Jesus thì họ sẽ biết trước rằng đây chính là ma quỷ giả danh người thân của mình để đến quấy phá họ mà nhơn Danh Đức Chúa Jesus Christ đuổi chúng nó đi vài ba lần thì chúng nó sẽ không dám bén mãng đến lừa dối họ nữa. Chính tôi cũng đã bị như thế ba lần trong vòng một tuần lể đầu khi ba tôi vừa mới qua đời. Tôi đã công bố với chúng nó là ba của ta đã về với Chúa và đang ở nước thiên đàng, không lãng vãng về xin nước uống than vãn là khát nước quá, cho ba xin một chút nước. Tôi biết ba tôi lúc trước khi qua đời có xin tôi cho ông uống nước vì khát nước, miệng và môi bị khô. Xong lần sau ma quỷ giả danh là ba tôi về ôm tôi vào lòng nói ba thương con lắm. Tôi phải cương quyết nhơn danh Đức Chúa Jesus Christ đuổi tà linh giả danh ba tôi đuổi chúng nó đi. Sau ba lần chúng nó không còn bén mãng đến với tôi nữa.

Còn ngược lại, nếu chúng ta tin trong ý nghỉ chúng ta là người thân qua đời còn có thể trở về thăm viếng chúng ta thì ma quỷ sẽ trở lại nhiều lần sau đó. Những lần kế tiếp ma quỷ sẽ lừa dối, dụ dổ chúng ta như là lập miếu, lập bàn thờ thờ lạy chúng nó. Chúng còn đòi cúng kiến cho chúng nó và chính thức trói buộc họ như là người của chúng nó. Chúng còn ghi tên họ vào sổ bìa đen nơi địa ngục là linh hồn của người đó thuộc về thế giới của chúng nó, thế giới của hồ lữa đia ngục.

Những ngày kế tiếp của họ sẽ là những ngày họ sẽ sống trong địa ngục trần gian. Họ sẽ gặp toàn là những việc không may xãy đến trong gia đình, xong phải đi xem thầy bói hỏi người thân đã qua đời cần gì để họ phải làm gì, cúng gì cho hết tai qua nạn khỏi? Rồi chúng trói buộc họ mua đồ cúng kiến, thờ lạy, lập miếu thờ, moi tiền người thân đến nổi họ nghèo sơ nghèo xác vì có tiền bao nhiêu cũng đem cúng cho bọn quỷ hết. Ma quỷ đến để cướp giết và huỷ diệt. Họ càng ngày càng đi sâu vào trong bóng tối u mê của bọn quỷ mà không còn biết lối nào để thoát ra khỏi được nếu không bởi huyết Chúa Jesus thì không người nào có thể thoát ra khỏi vòng tay của quỷ dử được hết.

I-Nhưng cảm tạ ơn Chúa Cha nhân từ, Đức Chúa Trời có mở đường cho nhiều người ra khỏi mạng lưới thờ người thân qua đời nầy một cách tốt đẹp từ khi có cách ăn năn theo 5 ngón tay và Ngài đã chỉ dẩn cho tôi giúp giải cứu được nhiều được tự do hoàn toàn trong Thánh Linh.

Ngài còn cho thêm quyển sách DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHƯA CHA để cứu giúp nhiều người đã bị trói buộc với nhiwwuf tội lỗi trong những trường hợp khó khăn hơn. Cho đến hôm nay đã có nhiều người được Cha giải phóng hoàn toàn ra khỏi tà linh nầy mặc dù họ đã bị té ngã trở lại vài lần sau đó nhưng họ biết cách tự mở trói cho họ được và đứng dậy đi tiếp.

Mời các bạn hãy xem những câu kinh thánh trưng dẩn dưới đây về tội tôn thờ người chết như sau:

1-Gióp 7: 9-10 :”Mây tan ra và đi mất thể nào, Kẻ xuống âm-phủ không hề trở lên, cũng thể ấy. Họ không hề trở về nhà mình nữa, Và xứ-sở người chẳng còn biết người.”

2-Ê-Sai 26:14: Họ đã chết, sẽ không sống nữa, đã thành âm-hồn không dậy nữa: vì Ngài đã phạt và diệt họ, cho đến sự ghi-nhớ họ, Ngài cũng làm ra hư-không.

3- Hê-Bơ-Rơ 9:27:” Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán-xét, “

4-Ti-Mô-Thê 2:5:” Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung-bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus-Christ, là người;”

5-Lê-Vi-Ký 20:6: “Nếu ai xây về đồng-cốt và thầy bói mà thông dâm cùng chúng nó, thì ta sẽ nổi giận cùng người đó, truất nó ra khỏi dân-sự mình.”

II-Chỉ có sự giao tiếp giữa người với người còn sống trên đất nầy là đáng kể mà thôi. Một khi họ đã chết đi rồi thì không còn có cơ hội nào nữa để người thân có thể tiếp chuyện với họ nữa. Việc báo hiếu, hay trả nợ, hay làm gì cho họ đã chấm dứt ngay sau đó. Người Việt Nam có câu tục ngữ như sau: “Khi cha mẹ còn sống không cho ăn, đến khi cha mẹ chết làm văn tế ruồi.”

Nhiều điều liên quan đến thông đồng với người chết là thông đồng với ma quỷ sẽ được liệt kê dưới đây để các bạn biết là gì mà các bạn không sợ chúng nó trã thù và huỷ phá công việc của quỷ satan trong Danh Chúa Jesus christ được thành công tốt đẹp:

Ăn đồ cúng (bao nhiêu lần hỏi Chúa Thánh Linh sẽ chỉ ra)? Thắp hương? Thắp nhang? Uống bùa (bùa tên gì, trong chùa nào, ai là người thầy bùa đem bùa đến cho bạn)? Có viếng chùa và có tên pháp danh trong chùa không (bao nhiêu chùa tên gi phai ghi ra hết để an năn khước từ)? Cầu cơ? Xem chỉ tay? Xem tướng mạo? Giải điềm (điềm gì) Bói bài? Bói thần đủa? Lên đồng (đồng tên gi, bao nhiêu đồng)? Thiên văn? Trù ếm? Phong thủy? Tà thuật? Xem chử ký? Phù thủy? Voodoo? Thôi miên? Yoga? Ngồi thiền? Bùa ngải (bùa tên gì)? Vỏ thuật? Có thấy người thân qua đời về nói chuyện với mình không (người thân là ai, có mấy người, kể ra hết)? Có nghe âm thanh lạ bên lổ tai hay không (nghe nói gì)? Thích xem phim kinh dị? ma quái?; Phim bạo động? Phim thần thoại, đọc sách huyền bí? Sách nói về sự tiến hóa? Nghe nhạc Rock, Rap, Satan? Tin dị đoan, mê tín (liệt kê ra hết mê tín việc gì)? Vô tín? Không tin ai hết? Có bị ngất đi lần nào không? Nghi ngờ Chúa, Chửi Chúa? V.V.

1-Bạn hãy lấy cây viết và miếng giấy biên ra hết những tội nào bạn đã làm để ăn năn từng tội một theo cách 5 ngón tay dưới đây. Hãy nhớ lại lần đầu tiên từ lúc bạn mới lớn lên cho đến bây giờ về vấn đề kể trên hầu cho bạn được Chúa Cha mở trói dể dàng hơn. Những sợi mắc xích đầu tiên phải được banh khui ra mới hy vọng đuợc Chúa Cha giải phóng tự do hoàn toàn trong Chúa. Như nhổ cỏ phải nhổ tận gốc rể.

Bạn hãy quì gối hạ mình xuống ăn năn khóc lốc với Chúa Cha. Chú tâm trói buột ba phần hồn, linh và thân xác lại với nhau và nói lên những lời như sau: TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST, CON CÓ PHẠM NHIỀU TỘI TÔN THỜ NGƯỜI CHẾT RẤT GHÊ TỞM TRƯỚC MẶT CHA NHƯ LÀ TỘI…….. ( liệt kể lên hết những tội tôn thờ người chết mà bạn đã làm ). NHỮNG TỘI NẦY CỦA CON ĐÁNG CHẾT, ĐÁNG BỊ ĐÓNG ĐINH TRÊN THẬP TỰ GIÁ.

2-NHƯNG HÔM NAY CON TIN RẰNG CHÚA JESUS CHRIST ĐÃ CHẾT THAY CHO NHỮNG TỘI THÔNG ĐỒNG VỚI NGƯỜI CHẾT NẦY CỦA CON RỒI VÀ HUYẾT CHÚA JESUS ĐÃ BÔI XOÁ HẾT TẤT CÃ NHỮNG TỘI CON VỪA KỂ TRÊN.

3-CON TIN RẰNG CHA SẼ THA THỨ HẾT TẤT CÃ NHỮNG TỘI THÔNG ĐỒNG VỚI NGƯỜI CHẾT KỂ TRÊN VÀ CHA SẼ KHÔNG NHÌN THẤY NHỮNG TỘI NẦY CỦA CON NỮA.

4-KỂ TỪ HÔM NAY CON XIN HỨA VỚI CHA RẰNG CON SẼ CỐ GẮNG QUAY ĐẦU LẠI 180 ĐỘ KHÔNG LÀM NHỮNG HÀNH ĐỘNG TÔN THỜ NGƯỜI CHẾT, THỜ MA LẠY QUỶ NỮA.

5-Bạn đuổi từng con tà linh gây ra từng tội kể trên phần nầy cho đến khi nghe chúng nó đi ra khỏi thân thể bạn mới là xong một con tà linh như sau:

TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST TA RA LỆNH CHO TẤT CÃ TÀ LINH ( mổi lần kêu lên một tội bạn đã làm phía trên ) HÃY LUI RA KHỎI TA NGAY GIỜ NẦY VÀ ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU LÀ NƠI CHA TA ĐÃ DÀNH SẲN CHO CHÚNG BÂY, HÃY CÚT NGAY, CÚT NGAY RA KHỎI TA. Làm từ từ từng con tà linh (gọi tên tà linh giả danh đến tên người thân qua đời đó) cho đến khi xong.

Khi bạn làm mà chưa thấy được Chúa Cha giải phóng bạn thì hãy làm lại lần nữa và lần nữa. Tìm thêm nhiều tội còn xót ma quỷ không chịu đi ra khỏi bạn được. Nếu làm đúng và thật lòng thì sẽ được kết quả tốt. Nếu nói không thật lòng, bằng miệng lưởi thì không thành công.

Nếu bạn làm mà chưa được Chúa Cha giải phóng thì hãy mở trói những tà linh thờ người chết đến từ tổ tông ông bà truyền xuống cho mình và ma quỷ kiện cáo không chịu xuất ra khỏi bạn. Hãy xem bài mở trói tà linh những tội giống như vậy đến từ tổ tông mình đã làm trong bài viết trước.

Bạn sẽ cãm nhận được một sự bình an, nhẹ nhàng trong thân thể bạn ngay sau khi làm xong công tác nầy. Có Chúa Cha vùa giúp bạn đuổi ra được những tà linh tôn thờ người chết giải cứu bạn ra khỏi cơn bệnh tâm linh hành hạ thân xác bạn trong những năm qua. Bạn sẽ không còn bị chúng bén mãng đến quấy phá bạn nữa và đời sống của bạn sẽ được Cha ban phước tài chánh tốt đẹp hơn nhiều.

Trong những ngày kế tiếp tôi sẽ lần lượt biên soạn thêm những bài kế tiếp để giúp các bạn mở trói những tà linh đang trói buộc bạn về những tội lổi mà bạn vướng phải trong khi còn sống trên đất nầy mà bạn không hề hay biết trong quyển sách “DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA.”

Mong các bạn theo dỏi và ủng hộ chuyễn đến FB những người bạn nào cần được Chúa Cha giải thoát họ ra khỏi tà linh ghê tởm TÔN THỜ NGƯỜI CHẾT nầy như chính bạn vậy. Muốn thật hết lòng. Amen!

(Viết bởi sự bày tỏ của Đức Chúa Cha, sự soi dẩn của Chúa Thánh Linh trong Danh Đức Chúa Jesus)

Advertisement