BÀI SỐ 34: NHÌN TRÁI BIẾT CÂY TIÊN TRI GIẢ LÀ NHƯ THẾ NÀO?

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG?

BÀI SỐ 34: NHÌN TRÁI BIẾT CÂY TIÊN TRI GIẢ LÀ NHƯ THẾ NÀO?

(CÓ HAI BÀI NHÉ CÁC BẠN)

I-BÀI SỐ MỘT:

Mathio 7:15; 21:

“15Hãy coi chừng tiên-tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông-sói hay cắn-xé.

21Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên-đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. 22Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên-tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? 23Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian-ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta! “

Hôm nay Chúa có soi sáng cho tôi viết bài về tiên tri giả vì thời kỳ cuối cùng rồi, sẽ có nhiều tiên tri giả dấy lên dổ dành lắm kẻ. Ôi xin Chúa thương xót con dân của ngài không để chiên Chúa bị rơi vào tay của tiên tri giả dụ dổ phạm tội cùng Ngài mà hư mất linh hồn. Tiên tri của Chúa, những người có ân tứ chữa lành đuổi quỉ không phải tất cả đều là tiên tri thật. Hãy đề phòng vì cũng có một số ít tiên tri thật mà ngày nào đó họ phạm tội và trở nên công cụ của quỉ dử và lôi kéo đi theo một số người phạm tội đi theo họ, xa cách Chúa như Lucifer là thiên sứ trưỡng đã phạm tội với Chúa, phãn loạn và kéo theo một phần ba thiên sứ của Ngài đi theo nó vậy.

Chúng ta là loài người phải cẩn thận, không theo loài người nào trên trần gian nầy mà phải theo Chúa mà thôi. Nếu có một ai trên trần gian nầy có làm được dấu kỳ phép lạ mà muốn cho nhiều người theo họ, gọi họ bằng “Ba” hay “Cha” hay “Thầy” và đi đến đâu cũng muốn nhiều người biết danh tiếng của họ hơn là danh của Chúa thì hãy coi chừng họ là tiên tri giả nhé các bạn. Kinh Thánh Chúa đã cảnh báo cho chúng ta rằng hãy nhìn trái mà biết cây:” Mathio 7:16:” Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận-biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật-lê? 17Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu. 18Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt.”

Trái xấu ra sao? Nếu chúng ta ở xa thì khó mà nhận biết trái của nó mà có thể lầm lẫn được vì cũng như nhìn hoa giả ở xa thì luôn luôn đẹp hơn hoa thật. Nhưng nếu lại gần mà nhìn kỷ thì chúng ta biết ngay là hoa giả hay hoa thật. Cũng một thể ấy, khi chúng ta nhìn tiên tri giả thì có rỏ rệt ba điểm (T) báo động ngay là: Tôi, Tiền, và Tình. (Người Mỷ thì có 3 chử G: Glory, Gold, Girl)

1-Cái Tôi kiêu ngạo, hay khoe khoang, nóng tánh: Họ làm gì cũng muốn cho mình là số một, khoe mình tài giỏi, thay vì làm mọi sự vì danh Chúa thì họ lại làm cho danh của họ. Họ đi trước Chúa thay vì để Chúa đi trước họ.

2-Tiền: Tham tiền là cội rể của mọi điều ác. Họ đi đâu cũng than vãn cần tiền để sống. Hể mở miệng ra là xin tiền. Tiền càng nhiều thì họ càng tham lam ích kỷ bấy nhiêu. Lòng tham không đáy. Có bao nhiêu vẫn không thấy đủ. Những người nầy thường hay ăn cắp vặt. Thấy gì của ai cũng muốn lấy làm của riêng cho mình. Họ mở miệng xin tiền hoài mà không biết nhục nhã.

3-Tình và dâm dục: Nhìn cặp mắt của họ thì sẽ biết ngay là họ có những ý nghỉ xấu xa trong đầu của họ. Con mắt là cữa sổ của tâm hồn. Nhìn con mắt đầy dâm dục của một người chúng ta có cảm giác ghê rợn ngay liền sau đó. Con mắt dâm dục là con mắt dẩn đến sự hư mất linh hồn của một con người. Chúa cảnh báo rằng:” Thà đui hai con mắt mà vào nước thiên đàng còn hơn có hai con mắt mà vào hồ lữa địa ngục đời đời.

Những người tiên tri giả ngay từ lúc ban đầu thì mọi người dể nhận diện họ được ngay vì bông trái xấu của họ thường hay lộ diện ngay từ lúc ban đầu khi tiếp xúc với họ. Còn tiên tri thật mà sa ngã trở nên công cụ cho quỷ dử thường it người nhận diện được là vì nhiều người đã xem người ấy như là thầy của họ hay là người gương mẩu cần phải noi theo. Bởi vậy khi người ấy sa ngã thì họ sẽ kéo theo một số đông người theo họ. Thật nguy hiểm cho chính họ và những người đi theo họ nữa. Tiên tri thật vì kiêu ngạo, tham tiền, tham tình sa ngã rất khó mà giúp họ ăn năn vì họ vẫn còn ân tứ chữa lành đuổi quỷ được. Họ đang được ma quỷ cho họ tiếp tục làm được những ân tứ như ngày trước vì ma quỷ vẩn copy giả được những ân tứ của người tiên tri đã sẵn có từ trước đến giờ cho nên ai nói họ là họ phạm tội với Chúa thì họ không thể thấy được rằng họ đã mất Chúa và họ đang là công cụ của ma quỷ được. Họ vẫn đang làm được những ân tứ như chữa lành đuổi quỷ được như xưa nhưng khác hơn là họ đang có thêm những bông trái của quỷ dử như “Tôi, Tình và Tiền” đây. Nguy hiểm cho họ là khi họ phạm tội với Chúa thì nếu họ tiếp tục đuổi quỷ trong Danh Chúa Jesus, những quỷ mà họ đuổi đi ra khỏi người bị quỷ ám lại nhảy vào trốn trong họ càng ngày càng nhiều mà chính họ không hay biết. Càng ngày họ càng bị lún sâu hơn nữa trong vũng bùn tội lỗi và càng làm nhiều việc ác mà mọi người nhìn thấy mà ghê rợn. Nhưng ma quỷ bịt mắt họ, họ không thấy những việc họ làm là rất xấu xa.

Càng ngày lương tâm họ trở nên chai lì, làm tội lổi mà cho mình là người công bình mà mắt thiên hạ, che giấu tưỡng không ai biết việc mình làm là ác độc. Ôi xin Chúa thương xót họ. Chỉ có Chúa Jesus mới đến kêu gọi họ một cách đặt biệt và giải cứu linh hồn họ mà thôi. Ngoài Chúa ra không ai có thể giúp họ được. Xin Cha thương xót giải cứu những ai đang làm tiên tri giả, đang đi trên con đường nguy hiểm cho linh hồn mình và những ai đang sống gần tiên tri giả hãy xa lánh họ ngay vì họ đang có rất nhiều tà linh và thu hút, thôi miên nhiều người sa ngã theo họ đấy.

Nguyện bài nầy sẽ mở mắt được nhiều người hôm nay nhìn biết được tiên tri giả, sói đội lốt chiên mà tránh xa ngay kẻo hư mất linh hồn. Và cũng có những ai đang là tiên tri thật của Chúa đang sa ngã làm công cụ của quỷ dử hãy mau mau ăn năn tội lổi 3 chử T (Tôi, tiền, và Tình) làm theo cách 5 ngón tay chỉ dạy của tôi, đuổi tà linh 3T ra khỏi ngay và trở về bên Cha yêu dấu ngay hôm nay. Amen!

II-BÀI SỐ HAI:

Trong bài trước tôi có đăng lên lời Chúa trong Kinh Thánh nói về tiên tri giả trong ba đọan Kinh Thánh Mathi-ơ 7:15; 21; Mathi-ơ 24; và 2 Phi-e-rơ 2. Hôm nay Chúa bày tỏ thêm chi tiết về nhiều bông trái của họ giống nhau cách rỏ rệt hơn và được liệt kê trong bài viết nầy.

Nếu chúng ta nhận diện được khoảng 3 bông trái giống y hệt những gì họ đã làm dưới đây thì chúng ta phải bắt đầu đề cao cảnh giác coi chừng họ có thể là tiên tri giả đấy! Chúng ta phải bắt đầu tìm hiểu thêm nữa nhiều bông trái khác nữa của họ. Nếu họ có thêm nhiều bông trái khác giống những điều được liệt kê dưới đây, càng nhiều thì càng tốt hầu chúng ta càng biết rỏ ràng và nhận định chính xác là chính hắn là đồ giả, không phải đồ thật, là công cụ của ma quỷ. Hiên nay đồ giả rất nhiều trên thị trường nhất là trên mạng internet. Chúng ta phải cẩn thận kẻo chúng ta mất tiền và mất linh hồn vì những người thầy giả mạo nầy do ma quỷ đem đến cho chúng ta hoặc trong nhà thờ chúng ta hoặc trên mạng internet FB mà chúng ta đã lở học hỏi từ họ những tín lý thần học sai lạc lời Chúa trong Kinh Thánh làm cho chúng ta bị trúng nọc độc của ma quỷ giết chết tâm linh mình. Tục ngử có câu: Thầy nào trò nấy. Chúa Jesus dạy người mù dắt người mù, cã hai đều té xuống hố địa ngục. Những bông trái xấu của họ dưới đây rất nhiều và rất dể nhận diện được nếu chúng ta được Chúa Thánh Linh soi sáng.

1-NÓI THÌ NHIỀU NHƯNG KHÔNG LÀM ĐƯỢC BAO NHIÊU.

Họ nói lý thuyết lời Chúa trong Kinh Thánh dạy rất hay, nhưng không áp dụng cho mình mà bắt người khác phải làm theo. Họ nói một đường nhưng làm một ngã. Họ chính là kẻ nói dối, là người Pha-ri-si, là kẻ giả hình đang đục khoét anh em.

2-GIÃNG ĐẠO CHÚA THEO KIỂU HÙ DỌA ÉP BUỘC MỌI NGƯỜI ĐỂ KINH DOANH.

Họ thường bắt người nghe phải tin theo Chúa của họ nếu không sẽ bị tai nạn chết người xãy đến trong những ngày sắp đến. Họ cũng có thể hù dọa làm thiệt hại người nghe gây ra tai nạn hay bệnh tật thật sự giết chết người đó đúng theo ngày tháng họ đưa ra nếu người đó chưa có Chúa bảo vệ, và không chịu tin Chúa của họ. Chính họ là công cụ của ma quỷ đấy vì chúng có uy quyền để cướp giết và hủy diệt. Khi người sợ theo Chúa của họ rồi thì bị bắt buộc đi nhà thờ thường xuyện, bắt buộc dâng tiền phần mười, đủ thứ tiền phải chi cho nhà thờ. Mục su thì càng ngày càng giàu còn tín đồ thì càng nghèo thêm không thấy phước hạnh gì từ nơi Chúa.

3-CÓ NHIỀU TRIỆU CHỨNG CỦA MA QUỶ LÀ CƯỚP GIẾT VÀ HỦY DIỆT TRÊN THÂN THỂ CỦA NGƯỜI TIÊN TRI GIẢ NÀY:

-Đời sống nghẹt ngòi, không phước hạnh.

-Con cái của họ hư hỏng, hút xì ke ma túy, không tin Chúa, suy đồi, hư hoại.

-Chạy theo tiền bạc, giàu có nhưng vẩn luôn thiếu hụt.

-Có nhiều điều không may mắn xãy ra trên đời sống họ như tai nạn, bệnh hoạn, thiếu thốn, v.v.

-Công việc làm quá bề bộn, tốn hao sức khỏe, không có thì giờ nghỉ ngơi, phung phí sức khỏe, thân xác của mình là đền thờ của Đức Chúa Trời.

-Tánh tình rất khó khăn với mình và với những người chung quanh. Sống không được tự do, bị nhiều sự trói buộc của ma quỷ. Ăn uống, ăn mặc, hay làm bất cứ điều gì cũng khó khăn theo ý của họ mà không dể dải cho những người chung quanh và cho con cái của họ.

-Đời sống không có gì phản ảnh được sự phước hạnh và sự bình an mà Chúa đã hứa cho con cái Ngài như trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 28.

4-KHÔNG CÓ ĐẦY ĐỦ 9 TRÁI THÁNH LINH (Galati 5:22)

Thiếu tất cã hay thiếu một vài trái Thánh Linh cũng không được: Tình yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân tự, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.

5-KHÔNG GIẢNG DẠY ĐÚNG THEO LẼ THẬT CỦA CHÚA TRONG KINH THÁNH. HOẶC GIẢNG DẠY PHÂN NỮA LẼ THẬT, THẦN ĐẠO ÚP MỞ KHÔNG RỎ RÀNG:

-Họ giảng dạy cho hội chúng của họ về tình yêu của Chúa, sự vĩ đại của Chúa, lòng tốt của Chúa và cũng coi Chúa là người tạo ra sức mạnh và phép lạ toàn năng. Đó là Chúa có thể ban phước cho họ, làm điều kỳ diệu. Họ cũng nên làm cho hội chúng của họ xem Chúa như một người bạn nhưng không nên khiến họ nhớ hoặc cho phép họ nhìn thấy Chúa như một người đang khó chịu nghiêm trọng với thế giới tội lỗi này. Họ không giảng về sự hủy diệt sắp xãy ra trên thế giới này. Khi họ đang rao giảng, họ sẽ nói với mọi người về phạm tội, nhưng họ sẽ không nói rõ tội lỗi cụ thể mà kinh thánh đang nói và sự ăn năn tội như thế nào? Họ cũng không giảng về sự thánh thiện, công bình hay sự kính sợ Đức Chúa Trời.

-Họ cũng lập đi lập lại tội lổi này cho mọi người lo sợ rằng tín hửu phải siêng năng nhóm lại thường xuyên mổi Chúa nhật trong nhà thờ và trung tín dâng tiền phần mười và siêng năng góp tiền cho các quỷ trong nhà thờ. Họ lập đi lập lại tội lổi này thường xuyên mà không nhấn mạnh sự thánh thiện của Cơ Đốc nhân và sự cứu rổi cho linh hồn. Họ không quan tâm đến sự hư mất linh hồn của tín hửu của họ.

-Họ nhấn mạnh về phép lạ. Sức mạnh đằng sau phép lạ đó có thể đến từ satan. Phép lạ đó satan không ban cho bạn cách nhưng không nhưng đòi hỏi tiền bạc của các ban và chúng nó sẽ sống cùng bạn làm cho bạn bị trói buộc trong cuộc sống, làm cho bạn mất đi sự thánh thiện và công chính để không được vào thiên đàng. Bạn khám phá ra rằng đây là một sự kinh doanh của nhà thờ giả đó.

-Họ giảng dạy phúc âm thịnh vượng, mà người ta chỉ nói về phước hạnh, và bỏ bê điều quan trọng nhất là: ”Sự cứu rỗi.” Người ta không còn nhấn mạnh vào tội lỗi, nhưng người ta chỉ tập trung vào phước lành và những thứ không cần thiết khác. Đó không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời. Bạn nên biết rằng một phước lành mà không có sự cứu rỗi là một lời nguyền rủa. Ma-thi-ơ 6:33 Nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài; thì mọi đều khác sẽ ban thêm cho bạn. Khi bạn thấy một nhà thờ nơi người ta không thích nói về Sự Cứu rỗi hoặc khăng khăng phạm tội, hãy biết rằng bạn đang đối phó với một nhà thờ chịu ảnh hưởng của ma quỷ.

-Họ giảng nhiều về tình yêu thương. Họ đem câu Kinh Thánh là “tình yêu thương che đậy vô số tội lổi.” mà dạy nhiều tín hửu họ hầu việc loài người, sợ làm người khác giận, mà không sợ Đức Chúa Trời giận.

Họ dạy cứ phạm tội không sao vì chúng ta là loài người không thể nào thánh như Chúa Jesus được. Những gì chúng ta không làm được có Chúa Jesus làm xong hết rồi. Chúng ta sống trong thời kỳ ân điển, chỉ cần tin mà thôi. Không phải bởi việc làm cho nên không ai khoe mình.

-Họ giảng dạy tránh né nói về sự ăn năn tội lổi chấp nhận mình là con người có tội cần huyết Chúa Jesus đổ ra trên cây thập tự mua chuộc để được Chúa Cha tha tội.

-Họ nói nhiều về Cha và về Thánh Linh và lữa. Tránh né dùng từ “Trong Danh Chúa Jesus.”để đuổi quỷ, chữa lành hay cầu nguyện

-Họ giảng dạy về Chúa Jesus tha thứ tội lổi cho mình hết tội dỉ vãng, tội hiện tại và tội tương lai cũng được Chúa Cha tha thứ một lần đủ cả.

-Họ giảng dạy tín lý thần đạo úp úp, mở mở, không rỏ ràng, tránh né những câu hỏi về thần học vì họ hầu việc loài người, sợ loài người giận, không đi nhóm, hoặc không dâng tiền cho họ.

-Họ giảng dạy tín lý tin lành ân điển rẻ tiền, siêu ân điển, cứ sống trong tội lổi không sao vì Chúa Jesus đã chết thế cho chúng ta một lần đủ cả, không cần phải ăn năn hoài hoài nữa. Không lo sợ mất sự cứu rồi vì sự cứu rổi là đời đời cho những ai tin đến Chúa Jesus.

-Họ giảng dạy phải nghe và vâng lời người chăn bầy cách tuyệt đối. Nếu không vâng lời thì phạm tội với Chúa.

-Họ giảng dạy con người giống như một Đức Chúa Trời nhỏ trên đất. Tất cã những gì mình có đức tin thì sẽ được thành vì chúng ta đã được tạo dựng giống nên hình ảnh của Đức Chúa Trời.

-Họ giảng dạy Đức Chúa Trời là tình yêu thương cho nên Ngài không thể bỏ một ai vào hồ lửa địa ngục hết. Địa ngục là cho ma quỷ mà thôi. Ai tin Chúa Jesus cũng được vào nước thiên đàng hết.

-Họ dạy Chúa Jesus không còn làm phép lạ nữa thời kỳ cuối cùng vì phép lạ đã chấm dứt. Ai có cầu nguyện phép lạ là đến từ ma quỷ, lấy quỷ trừ quỷ. Trong lúc chúng ta biết câu Kinh Thánh này Chúa Jesus nói:” Chúa Jesus hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi (Hê-bơ-rơ 13:8)

-Và nhiều điều khác nữa không có trong Kinh Thánh hoặc họ lấy một câu trong Kinh Thánh rồi cắt nghỉa theo ý xác thịt của họ, v.v.

6-HAM CAI TRỊ NGƯỜI KHÁC, MUỐN NGƯỜI KHÁC LÀM THEO Ý MÌNH NHƯNG KHÔNG BIẾT LẮNG NGHE Ý KIẾN NGƯỜI KHÁC

7-ĐẦY DẨY BÔNG TRÁI XÁC THỊT: Galati 5:19-21:

Gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ganh ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đãng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em như tôi đã nói rồi: Hể ai phạm những việc như thể ấy thì không hưởng được nước Đức Chúa Trời.

8-THƯỜNG KIÊU NGẠO, ĐOÁN XÉT, NÓI HÀNH , CHỈ TRÍCH NGƯỜI KHÁC TRONG CUỘC ĐÀM THOẠI VỚI MỌI NGƯỜI

9-NÓI RA NHỮNG LỜI CAY ĐẮNG, BỰC DỌC TRONG LÒNG, KHÔNG CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG

10-KẾT BẠN THÂN VỚI TẤT CÃ MỌI NGƯỜI KHÔNG PHÂN BIỆT TÔN GIÁO HAY TÍN LÝ SAI. Chúa day chúng ta nên tránh họ, không kết bạn với họ.

-Thi Thiên 1:1:” Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chổ của kẻ nhạo báng. Chúng ta không nên kết bạn thân la cà hàng ngày với những hạng người như thế, lâu ngày chúng ta sẽ bị nhiểm nọc độc của họ. “Gần mực thì đên, gần đèn thì sáng.”

-1 Cô-rin-tô 5:11 Phao lô khuyên chúng ta đừng làm bạn với kẻ xưng mình là anh em mà gian dâm, tham lam, thờ hình tượng, chửi rủa, say sưa, chắc bóp. Cũng không nên ăn chung với người như thể ấy.

11-NHỮNG TIÊN TRI GIẢ KHÔNG ĂN MẶC ĐƠN GIẢN LỊCH SỰ SẠCH SẼ, KHIÊM TỐN, MÀ CÒN ĐEO VÒNG VÀNG TRÊN THÂN THỂ, LÀM TÓC KIỂU CỌ ĐỦ THỨ. NHÌN TRÁI BIẾT CÂY, THÂN THỂ HỌ TOÀN LÀ NHỮNG THỨ THUỘC VỀ THẾ GIAN NHƯ LÀ ĂN MẶC ÁO QUẦN THEO THỜI TRANG, ĐEO NHẨN, VÀNG VÒNG, HỘT XOÀN, MÓNG TAY GIẢ, TÓC GIẢ, V.V.

12-ĐỐI XỬ KHÔNG TỐT VỚI NHỮNG NGƯỜI CHUNG QUANH:

Không tôn trọng người lớn tuổi, khinh khi người nghèo, kỳ thị chũng tộc, không thương cha mẹ già của mình, không thương bà con anh em chú bác cô dì nghèo của họ.

13-ĐỐI SỬ KHÔNG CÔNG BẰNG VỚI MỌI NGƯỜI. TRỌNG NGƯỜI NÀY GHÉT NGƯỜI KIA.

Chúng ta hãy cố lấy mắt nhìn xem cách họ đối sử với nhiều người trong hội thánh. Ai nịnh bợ hay người giàu có thì họ thương, còn ai không nịnh hót, hay nói sự thật với họ thì họ ghét bỏ.

14-THẦN THÁNH HÓA LOÀI NGƯỜI, HAM CHẠY THEO AI CÓ DẤU KỲ PHÉP LẠ, KHÔNG BIẾT PHÂN BIỆT ĐƯỢC CÁC THẦN.

15-CÓ NHỮNG KINH NGHIỆM BẢN THÂN SIÊU NHIÊN MÀ KINH THÁNH KHÔNG ĐỀ CẶP ĐẾN TỪ MA QUỶ

Họ có thể xuất hồn bỏ xác lại tại nhà và tâm linh đi đây đó viếng nơi nầy nơi nọ, hay đi chơi giống như trong phim ảnh thần thoại, siêu nhiên.

16-THƯỜNG HAY CƯỜI TO LỚN TIẾNG MÀ KHÔNG NGỪNG ĐƯỢC, RẤT KINH DỊ, LẠ THƯỜNG KHÔNG BÌNH THƯỜNG, NHƯ NGƯỜI BỊ BỆNH TÂM THẦN.

17-SỐNG HAI MẶT, KHÔNG THẬT LÒNG VỚI MỌI NGƯỜI: LÀM NHỮNG VIỆC KÍN GIẤU KHÔNG CHO MỌI NGƯỜI BIẾT.

18-KHÔNG MUỐN NGHE VÀ RẤT SỢ, TRÁNH NÉ VIỆC KIÊNG ĂN CẦU NGUYỆN 40 NGÀY.

19-THƯỜNG NÓI NHỮNG LỜI TIÊU CỰC NÓI XẤU NGƯỜI NÀY VỚI NGƯỜI KIA GÂY CHIA RẺ NGƯỜI NẦY VỚI NGƯỜI KIA.

20-HAY NÓI LỜI TIÊN TRI SAI BÉT VỚI NHỮNG NGƯỜI TIN CHÚA THẬT SỰ NHƯNG CÓ THỂ ĐÚNG VỚI NGƯỜI CHƯA TIN CHÚA VÌ HỌ ĐỌC ĐƯỢC TƯ TƯỞNG NHỮNG NGƯỜI CHƯA CÓ CHÚA THÁNH LINH LÀM CHỦ TRONG LÒNG.

21-THAM LAM ÂN TỨ THÁNH LINH: MUỐN CÓ HẾT TẤT CÃ 9 ÂN TỨ THÁNH LINH CHO MÌNH HẾT MỘT LOẠT:

Cô-rin-tô 12:4-11: Kinh Thánh nói rỏ ân tứ Thánh Linh ban cho mổi người mổi ân tứ khác nhau chứ không phải một người có được hết tất cã. Nếu quá tham lam mà cầu xin phép lạ, ân tứ Thánh Linh thì ma quỷ có thể ban cho người đó tất cã 9 ấn tứ Thánh Linh và họ có thể vừa nói tiếng mới vừa thông giải tiếng ấy luôn. Điều này có thể không đến từ Chúa Thánh Linh nhưng đến từ ma quỷ.

Cô-rin-tô 14:27: Ví bằng có người nói tiếng lạ……..phải có một người thông giải.”

22-THƯỜNG NÓI VỀ MÃ SỐ TƯỢNG TRƯNG CHO NGƯỜI NÀY NGƯỜI NỌ.

Ma quỷ thường gọi người này người nọ bằng mã số của họ. Cho nên ai nói về mã số hay những gì tương tự hãy cẩn thận không chấp nhận cho mình một mã số đến từ người nào.

Mong rằng với bài học này, những ai đang có những bông trái trên và cảm nhận được mình đang làm công cụ cho ma quỷ mà không hay biết thì hãy mau mau quay đầu trở về 180 độ ăn năn với Đức Chúa Trời. Có thể tìm người giúp giải cứu mình ra khỏi nanh vuốt của ma quỷ. Từ năm 2015 đã có sách “Tự Dọn Rác Tâm Linh” chỉ dẩn cho các bạn nào đang đi sai lạc đường của Chúa làm theo để được trở về đúng đường, ăn năn đuổi ma quỷ ra khỏi mình được. Nhiều người đã tự giải cứu cho họ được rồi và kết quả thật tuyệt vời từ năm 2015 cho đến nay. Bắt đầu năm 2017, có phiên bản mới với tên “Dọn sạch Lòng để Gặp Đức Chúa Cha đầy đủ hơn CÓ 3 PHẦN A,B,C. Mong rằng những ngày sắp tới tôi sẽ cho in phiên bản mới nầy với hai thứ tiếng Anh và Việt ngử. Xin các bạn cầu nguyện nhiều cho công việc này hầu sách này sẽ được in ra và phân phát miển phí cho mọi người, mọi chủng tộc, khắp đầu cùng đất hầu cứu được nhiều linh hồn trở về cho Chúa trước ngày Chúa Jesus tái lâm. Muốn thật hết lòng! Amen!

(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi sáng của Chúa Thánh Linh Trong Danh Chúa Jesus)

Advertisement