BÀI SỐ 33: LỜI CÔNG BỐ CHIẾN THẮNG ĐẦY UY QUYỀN CỦA CON CÁI CHÚA TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG?

BÀI SỐ 33: LỜI CÔNG BỐ CHIẾN THẮNG ĐẦY UY QUYỀN CỦA CON CÁI CHÚA TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST (Phỏng theo Cindy Trimm)

Trong Danh Đức Chúa Jesus Christ, con cầu xin Đức Chúa Cha là tác giả và là Đấng ban cho con đức tin mạnh mẽ, con cầu xin Cha thiết lập quyền hợp pháp và quyền cai trị của con trong mọi lãnh vực mà con sẽ công bố và khắp mọi lãnh thổ mà Cha đã ban cho con có thẩm quyền pháp lý trên thế giới bóng tối dưới đây.

Theo Đa-ni-ên 9: 4, “Vậy, ta cầu nguyện Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ta, và ta xưng tội cùng Ngài mà rằng: Ôi! Chúa là Ðức Chúa Trời cao cả và đáng khiếp sợ! Ngài giữ lời giao ước và sự nhơn từ đối với những kẻ yêu Ngài và giữ các điều răn Ngài.”

2 Sử Ký 7: 13-16, “Nếu ta đóng các từng trời lại, không cho mưa xuống, khiến cào cào phá hại thổ sản, và giáng ôn dịch giữa dân sự ta; 14 và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ. 15 Bấy giờ, mắt ta sẽ đoái xem, lỗ tai ta sẽ lắng nghe lời nào cầu nguyện tại nơi này; 16 vì bây giờ, ta đã chọn và khiến cho cái nhà này ra thánh, hầu cho danh ta ngự đó đời đời: mắt cùng lòng ta sẽ ở đó luôn luôn.”

Hôm nay con công bố rằng thân thể của con đã được thánh hóa, con dâng thân thể của con như là một của lể sống động và thánh hóa được mua chuộc bằng máu của Đức Chúa Jêsus, Đấng Cứu Rổi và Đấng Cứu Chuộc của con, xin Ngài hãy làm cho những lời cầu nguyện của con trở nên thánh hóa và được Đức Chúa Cha chấp nhận. Con thú nhận tội lỗi của con và tội lỗi của tổ phụ con, xin Đức Chúa Cha hãy ban cho con ân điển và lòng thương xót trọn vẹn của Ngài. con tuyên bố con đã được tự do hôm nay và bởi lời cầu nguyện của con, con sẽ được Chúa Cha chấp nhận đi lên vào các lĩnh vực siêu nhiên và sẽ không bị những gì thuộc về thế gian ràng buộc nữa. con đã được chấp nhận bởi Tòa án tối cao của Thiên đàng; con sẽ được ngồi ở những nơi trên thiên đàng với Đức Chúa Jêsus Christ, vì vậy, con hiên ngang tranh chiến với vương quốc của bóng tối.

Con tuyên bố rằng con đã được xức dầu bởi Đức Chúa Trời để phá vỡ mọi ách, mở ra mọi cổng thông tin và được các thiên thần củng cố con giúp con tiến lên một cấp độ mới, với những chiều hướng mới và lãnh thổ mới. Xin Cha ban cho con có một bước đột phá mới trên trời ngay giờ này. Con chạm vào tĩnh mạch môn đồ và tiên tri. Con phá vỡ trần nhà kính. Con đập những thanh sắt và màng sắt. Con tuyên bố một bầu không khí đột phá được thành lập. Con tái định hình khí hậu thiêng liêng và ra lệnh rằng mỗi chút oán hận phải được thay thế bằng lửa và sự nhiệt tình của Đức Chúa Jesus. Cầu xin Cha làm phép báp tem cho con bằng Đức Thánh Linh và lửa. Hãy để cho có lửa trong miệng con khi con tiến lên trong lời cầu nguyện này. Con nắm quyền trên các bầu khí quyển và khí hậu quỷ dữ và khí quyển được tạo ra bởi hoạt động của các hoạt động văn hoá, vận mệnh thay đổi hình ảnh, thần chú, lời nói xấu, nghề phù thủy, môi trường thù địch, sợ hãi, khủng bố, hận thù sắc tộc, chủng tộc và bạo lực. Trong danh Đức Chúa Jêsus Christ, con công bố rằng trong năm 2021 này mọi khí hậu sau đây phải được thay đổi: khí hậu sức khỏe, khí hậu tâm linh, khí hậu kinh tế, khí hậu xã hội, khí hậu văn hoá, khí hậu giáo dục, khí hậu chính trị. Con công bố mọi khí hậu của bệnh dịch Covid-19 sẽ bị tê liệt và biến mất ra khỏi thế giới của chúng con.

Con ra lệnh rằng bầu khí quyển phải tràn ngập Vinh quang của Đức Chúa Trời. Xin Cha lấp đầy vào không khí, vào mọi môi trường trên thế gian này với sự Vinh Quang của Ngài. Con thay đổi môi trường này và tuyên bố nó bây giờ phù hợp với mục vụ của con để phát triển mối quan hệ của con, để phát triển con của con, để phát triển những người thân yêu của con, để phát triển kinh doanh của con, để phát triển ý tưởng của con, để phát triển đất nước của con, để phát triển chính phủ của con, để phát triển nền kinh tế của con, để phát triển môi trường siêu nhiên cho phép lạ xảy ra. con tranh chiến với bọn quỷ dử trong danh Đức Chúa Jêsus và bởi huyết Ngài đổ ra, tức là máu của Chiên Con, con chiên con đã bị giết trước mặt các nền của thế gian. Bởi máu của Chúa Jesus đổ ra trên cây thập tự và sự sống lại của Ngài tất cả kẻ ác phải bị tiêu huỷ. Vì lý do đó, con của Đức Chúa Trời đã tỏ lộ rằng Ngài sẽ hủy diệt các công việc của bóng tối. Con tuyên bố và tuyên bố các tác phẩm của bóng tối sẽ bị phá hủy.con tuyên bố mọi lời nguyền về cuộc đời con đều bị đảo ngược. Con vượt qua khỏi những quyền lực hiện tại và hủy phá quyền lực của bóng tối trên vùng con đang sống và trên toàn thế giới trong danh của Chúa Jêsus.

Trong Danh Đức Chúa Jesus, con bắt mọi tinh thần ma quỷ, hãy mau trao quyền cho các thiên thần phù hộ con. Con chống lại các thành trì lãnh thổ. Con cắt đứt mọi sự trói buộc. Con mở cửa các nhà tù tâm lý và giải phóng họ ra khỏi tinh thần xấu hổ, xấu xa, quấy rối, tội ác. Hãy đưa họ ra khỏi tinh thần thành lũy và niềm tự hào. Hãy mở xiếng xích của sự kỳ thị, tống tiền tình cảm, những trở ngại xã hội, những sự cám dổ của Satan, những ảo tưởng về Satan, những nghiện ngập, những hạn chế của quỷ dữ, các thành trì văn hoá, những sự đam mê những gì thuộc về thế gian, truyền thống, những môi trường văn hoá chống đối. Giải phóng con khỏi những hạn chế, những khuyết điểm, những trở ngại. Con từ chối không bị gạt ra bên lề, bị kỳ thị, bất động, khủng bố, đặc trưng, ​​bị phê bình, kiểm duyệt, đánh giá sai, không xử lý, quản lý kém.

Con được mặc một chiếc áo choàng mới. Con giải phóng các trình kích hoạt ma thuật và các nút tâm lý. Con cắt đứt mọi quyền lực của chúng. Con thiết lập thẩm quyền cao cấp của con trong năm mới 2021 này bằng máu, bằng lời nói, bởi thần khí của Đức Chúa Trời. Vì lý do này, con nhắc nhở với thế giới bóng tối rằng con trai của Đức Chúa Trời đã được tỏ lộ rằng Ngài sẽ tiêu diệt các công việc của ma quỷ. con tuyên bố rằng các tác phẩm của ma quỷ sẽ bị phá hủy. Nó bị phá hủy trong năm 2021 này, trong nơi con ở, nó bị phá hủy trong khu phố của con, nó bị phá hủy trên cơ thể của con, qua gia đình, qua con cái của con, qua những người thân yêu, qua mục vụ của con, qua mục sư của con, qua bác sĩ, qua luật sư, qua chính phủ của con. Những công trình ác của ma quỷ sẽ bị phá hủy. Con tuyên bố và ra lệnh rằng kế hoạch và mục đích của Thượng Đế sẽ thắng thế. Lời của Đức Chúa Trời sẽ chiếm ưu thế. Hallelujah! Ngài sẽ đắc thắng vinh quang.

Mục đích tiên đoán và số phận của con chiếm ưu thế. Tầm nhìn của con chiếm ưu thế. Kinh doanh của con chiếm ưu thế. Ý tưởng của con chiếm ưu thế. con tiên đoán về bốn cơn gió, rằng những hoạt động của satan sẽ bị khô cằn và chết tiệt. Con tuyên bố rằng những mảnh mệnh của con và câu đố liên quan đến bộ tài chính nó kết hợp lại với nhau. Cuộc sống của con đến với nhau. Con tuyên bố, Hallelujah, rằng tiền của con đang đến với con. Kinh doanh của con đang tốt đẹp, Mọi mối quan hệ của con đang đến với nhau. Gia đình con đang đến với nhau. Chức vụ của con đang đến với nhau. Hôn nhân của con, gia đình con đang đến với nhau. Ngân sách của con đang đến với nhau. Chính phủ của chúng con đang đến với nhau. Lãnh đạo của chúng con đang đến trong sự xấp xếp của Chúa. Mọi thứ đang làm việc cùng nhau theo ý muốn thánh của Đức Chúa Trời. Cảm tạ ơn Cha, với Ngài, không có gì là không thể, do đó, con tuyên bố con công bố rằng trong năm 2021 này, cánh cửa trên trời sẽ được mở ra. Hãy để mưa, thần khí của Đức Chúa Cha đổ trên chúng ta để làm mới lại trong chúng ta bởi sự hiện diện của Chúa Thánh Linh. Con tuyên bố rằng sẽ không còn bị những sự hạn hán khốc liệt nữa, không còn khô khan, đau khổ, bệnh tật, trầm cảm và đời sống của con không còn là bộ phim kinh dị nữa.

Chúng con đến với quyền năng của Đức Chúa Trời, Hallelujah, Đức Chúa Trời của Joshua, Hallelujah, và chúng con tuyên bố và tuyên bố rằng mọi bức tường không thể xuyên thủng phải đổ xuống dưới danh Chúa Jêsus và dưới quyền của Đấng Tối Cao. Con phá vỡ rào cản, tắc nghẽn, chướng ngại vật, và tảng đá. Con tuyên bố rằng con đang tiến tới việc kêu gọi, với mục đích và kế hoạch của Đức Chúa Trời. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, trong năm 2021 này, con đang quảng bá và tuyên bố rằng Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa và Vua của các Vua, rằng nước của Đức Chúa Trời đã đến. Ngài là Vua trên mọi vùng và vương quốc của Ngài ở nơi đây. Chúng con nắm quyền trên mọi thành lũy của quỷ dữ và phá vỡ sợi dây xích và những ban nhạc xấu xa của chúng nó. Chúng con mở trói cho những tội nhân ra khỏi nơi bất hợp pháp của họ trong Danh Đức Chúa Jesus. Chúng con cướp hết tất cả các quyền hành của Satan ở trên các núi. Chúng con đứng trong tinh thần của Ê-li và chúng con tuyên bố rằng Đức Chúa Trời sẽ đáp trả bằng lửa – Ngài là Đức Chúa Trời.

Chúng con quyết định rằng lửa của Chúa hủy hoại mọi bàn thờ. Chúng con ra lệnh rằng quyền lực của kẻ thù sẽ bị phá vỡ ra khỏi cuộc sống của chúng con, bị chia cắt khỏi chức vụ của chúng con, bị phá vỡ khỏi nhà chúng con, bị phá vỡ ra khỏi tâm trí, phá vỡ ra khỏi mối quan hệ của chúng con. Chúng sẽ bị chia nhỏ ra khỏi cơ thể chúng con, ra ngoài cuộc sống của chúng con, thoát ra khỏi con cái của chúng con, khỏi hôn nhân, ngoài của vợ / chồng của chúng con, khỏi công việc kinh doanh của chúng con, ngoài việc thực hành của chúng con. Chúng con tuyên bố rằng điều ác không có quyền kiểm soát cuộc sống của chúng con nữa. Chúng con đã thoát khỏi sự kiểm soát ma quỷ, của kẻ thù. Chúng con thoát khỏi những xiềng xích, dị đoan, bùa ngãi, sự rủa sả, lời nguyền, nghiện ngập, nguyền rủa trên thế hệ, tinh thần kế thừa, cái chết, nghèo đói, vô vọng, lạm dụng, cô đơn, vô thần, v.v. Chúng con tuyên bố và tuyên bố chúng nó sẽ bị tiêu hủy trong danh Chúa Jesus Christ. Bất cứ nơi nào và bất cứ điều gì phù thủy, thầy bùa, thầy ngải, bói toán, bói khoa, và các nhà hoạt động tôn giáo đang sử dụng như là điểm tiếp xúc để giải phóng lời nguyền qua hình ảnh, quần áo, sợi tóc, đồ cá nhân, hàng may mặc, máu, voodoo,bùa,ngải, và bất cứ điều gì thuộc về thế giới của quỷ dử, con ra lệnh nó tan rã trong Danh Chúa Jesus. Hallelujah!

Chúng con cắt ngang đường dây liên lạc giữa các linh hồn quen thuộc và cắt đứt các hoạt động bất hợp pháp được thiết kế để làm hỏng kế hoạch và mục đích của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của chúng con. Chúng con ra lệnh cho mọi mưu kế xấu xa phải bị phá vỡ. Chúng con ra lệnh cho mọi đồn lũy của sa tan sẽ bị phá vỡ. Chúng con nắm quyền trên các nghi thức, nghi ngờ, lúng túng, sợ hãi, khủng bố, hoang mang, không tin, hăm dọa, tội lỗi, tội ác. Chúng con giải phóng bản thân mình ra khỏi các thành lũy của sự thù hận và các lực lượng tinh thần tối tăm đang bắn phá tâm trí chúng con.

Trong danh Đức Chúa Jêsus, xin Cha lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con, giúp chúng con vượt qua các thành trì của kẻ thù bởi bàn tay mạnh sức của Ngài, ngón tay của Ngài, Lời của Ngài, huyết của Chúa Jêsus Christ, sức mạnh của Chúa Thánh Linh. Hallelujah!

Xin Cha ban cho chúng con tinh thần của Zerubbabel, và Êli để tìm kiếm ân sủng, ân sủng cho những ngọn núi và những thay đổi ác quỷ của chúng. Xin Cha làm cho chúng nó bị lửa phá hoại để chúng con thiết lập lại uy quyền của Đấng Christ trên thế giới trong năm 2021 này. Trong Danh Đức Chúa Jesus Christ, con tuyên bố rằng quyền hạn của thế giới tối tăm sẽ bị bất lực trong mọi lãnh thổ trong năm mới này. con tuyên bố theo Êsai 9,6, và “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Ðấng Lạ lùng, là Ðấng Mưu luận, là Ðức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Ðời đời, là Chúa Bình an.” Hallelujah! Amen!

Advertisement