BÀI SỐ 27: HẠNG NGƯỜI NÀO BỊ QUĂNG VÀO HỒ LỬA ĐỊA NGỤC ĐỜI ĐỜI

BAN CÓ BIẾT KHÔNG?

BÀI SỐ 27: HẠNG NGƯỜI NÀO BỊ QUĂNG VÀO HỒ LỬA ĐỊA NGỤC ĐỜI ĐỜI

Mời các bạn đọc những câu trong phần cuối của sách Kinh Thánh như sau để biết những thành phần nào bị Chúa quăng vào hồ lữa địa ngục đời đời nếu không chịu ăn năn tội mình với Chúa Cha và xin huyết Chúa Jesus bôi xóa tội lổi của mình trước khi chết.

-Khải Huyền 21:8:” Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Đó là sự chết thứ hai.”

-Khải huyền 21:27: “ Kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc, và nói dối không hề được vào thành; nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của chiên con.”

-Khải Huyền 22:15: “ Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng, và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy”

Họ gồm nhiều thành phần khác nhau dưới đây:

I-NHỮNG KẺ HÈN NHÁT:

Họ là những người đã tin Chúa Jesus rồi và đã trưỡng thành trong Chúa bao nhiêu năm mà vẩn chưa dám xưng nhận đức tin mình trong Chúa Jesus với bạn bè của mình. Giống như ông Phi-e-rơ chối Chúa trước mặt nhiều người cho đến khi gà gáy lần thứ ba ông mới ăn năn thật sự và nhận lãnh Chúa Thánh Linh vào lòng có sự dạn dĩ xưng nhận đức tin của mình trong Chúa Jesus trước mặt mọi người. Chúa Jesus nói ai chối ta trước mặt thiên hạ thì Ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời.

Ngày kia sẽ có sự bắt bớ lớn xãy ra trên khắp mọi nơi và chuyện xưng nhận đức tin trong Chúa Jesus không phải là chuyện dể dàng nữa. Có thể bị chém đầu chết. Nhưng thà chết trong Chúa Jesus để được lên thiên đàng hơn là chối Chúa Jesus để bị quăng vào hồ lữa địa ngục đời đời. Địa ngục có thật các bạn nhé! Không phải chuyện bị đặt mà là chuyện 100% có thật. Bây giờ nhiều người đã được Chúa Jesus dắt đi viếng địa ngục rồi và trở về nói lại cho chúng ta trong Youtube biết hồ lữa địa ngục kinh hoàng là như thế nào?

2-NHỮNG KẺ CHẲNG TIN:

Họ là những người không chịu chấp nhận Chúa Jesus chết thế cho tội lổi của họ. Họ nghe xong và cứng lòng, nhạo báng danh Chúa Jesus, không chịu tin Chúa Jesus là con của Đức Chúa Trời xuống thế gian chết thế cho tội lổi của mình và lên mình kiêu ngạo, cho mình là Chúa không tôn thờ Đấng tạo hóa tạo dựng ra mình.

3-NHỮNG THUẬT SĨ :

Những người đã bán linh hồn mình cho ma quỷ như là thầy bùa, thầy ngải, những người bói toán bói khoa, thầy pháp, thầy phù thủy, lên đồng, v.v.

4-NHỮNG LOÀI CHÓ:

Họ là những người sống mà không có lương tâm làm những việc gian ác mà không ghớm tay, không nghe lời lương tâm cáo trách. Lương tâm chai lì. Làm tội lổi mà không biết ăn năn bao giờ. Họ sống theo băng đãng, cướp giựt, hút xì ke, ma túy, lừa dối gạt gẩm vì tiền vì tình, v.v., những người mua thần bán thánh, làm nghề mãi dâm, v.v. Làm tội mà không biết ăn năn hối cải bao giờ.

5-NHỮNG KẺ THỜ THẦN TƯỢNG:

Những người thờ cúng ảnh tượng, thần tượng và những tạo vật do tay loài người làm ra trong đó có hình Chúa Jesus, Chúa Cha, tượng mẹ Maria, và các tượng phật, hay các thánh nào trên đất. (Xuất-ê-dip-tô-ký 20:1-2)

Cũng có những kẻ thờ thần tượng của thế gian Chúa Jesus gọi là Ma-môn như là thần tiền, thần con, thần vợ, thần cha mẹ còn sống, thần sắc đẹp, thời trang, v.v.

6-NHỮNG KẺ GIẢ HÌNH:

Chúa jesus gọi họ là người Pha-ri-si. Họ cũng tin Chúa Jesus nhưng lại bị Chúa Jesus kết tội giả hình và Ngài tránh xa họ. Họ gồm nhiều thành phần dưới đây:

1-Những người tin Chúa có tên tuổi trong giáo hội mà không có tên trên nước thiên đàng, họ được sanh ra trong gia đình tin Chúa nhưng không nhận lãnh sự tương giao mật thiết với Chúa Jesus, chưa được sanh lại bằng Thánh Linh, theo Chúa bằng miệng lưỡi, không bằng tấm lòng. (Nominational Christians)

2- Những người đã tin Chúa Jesus thật sự nhưng bị sa ngã, bỏ Chúa và trở lại theo thế gian nhưng vẩn tiếp tục đi nhà thờ cho có lệ. Loại người hâm hẩm, vừa theo Chúa vừa theo Ma-môn. Cũng có số người bỏ Chúa đi luôn không còn theo Chúa Jesus nữa.

3-Những người theo Chúa vì quyền lợi nào đó. Bề ngoài ra vẽ tôn kính Chúa nhưng trong lòng giả hình, (Hypocrites) Không có một bông trái lành nào cho Chúa Jesus. Phần đông họ là những người tin Chúa theo vợ hoặc theo chồng cho có lệ. Không có sự tương giao mật thiết với Chúa. Ngày kia Chúa Jesus tái lâm, một người được đem đi, một người bị bỏ lại là vậy.

4- Những người tin Chúa Jesus cách mù quáng đi theo người chăn bầy. Người chăn bầy dắt đi đâu họ đi đó, và họ đang bị dắt đi sai lạc và bị hư mất linh hồn, không làm theo đúng với lời Kinh Thánh của Chúa.

Nhất là những người đang nghe và làm theo những người chăn bầy dạy sai lạc của nhóm tin lành siêu ân điển dạy sai như là :” Khi tin Chúa Jesus xong rồi thì tội dỉ vãng, hiện tại và tương lai đã được Chúa Jesus gánh hết rồi, chúng ta không cần phải ăn năn tội lổi đó nữa.” Đây chính là sự lừa dối của satan muốn cho chúng ta bị hư mất linh hồn đời đời trong hồ lữa địa ngục đời đời. Họ cứ sống tự do, thoải mái như người thế gian mà không biết tội lổi gì hết, không biết ăn năn. Họ xóa bỏ điều răn của Chúa trong Cựu Ước vì dạy rằng Chúa Jesus đã làm trọn xong rồi, chúng ta không cần phải vâng theo điều răn trong cựu ước nữa.

Một số những người khác theo người chăn bầy dể dãi, nịnh hót tín hửu, nói toàn là những lời tâm lý hay lời Kinh Thánh nào họ thích nghe, dể chịu, những lời dạy êm tai đúng theo những gì họ thích mà không chịu học hỏi lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Vì họ sống bừa bãi, phạm tội tà dâm, ngoại tình, xem phim ảnh đồi trụy, sống đời sống không khác gì người thế gian cho nên họ rất sợ sự dạy dổ phải có đời sống thánh khiết của Chúa Jesus dạy trong Kinh Thánh. (New Age Christians) Họ nghe toàn là những lời dạy rằng Chúa Cha đầy tình thương, không bao giờ bỏ người nào vào địa ngục hết. Địa ngục là cho ma quỷ, không phải cho loài người. Hãy sống tự do, ai nấy cũng sẽ vào được nước thiên đàng hất. Một số người chăn bầy khác nói chết là hết, không có địa ngục hay thiên đàng gì hết. Chết đi rồi sẽ lấy thân xác khác sống lại trên đất nầy. Họ tin rằng con người có kiếp trước, kiếp sau cho nên hãy sống cho xứng đáng sống để mai sau hối tiếc.

Một số đông tín hửu tin Chúa Jesus nhưng vẩn còn sống trong tội lổi dâm dục, làm nô lệ cho ma quỷ, đã có vợ hay chồng là người cỏi âm đến viếng trong lúc ban đêm. Họ tưởng là họ bình thường thôi, nhưng họ không ngờ là họ đã trao cuộc đời của họ cho bọn quỷ, và họ đã có chủ là sa tan. Họ dâm dục lúc ban đêm với người tình cỏi âm mà không biết chán vì bị sự trói buộc của chúng nó mà họ cứ tưởng là mình không làm gì tội lổi. Chính những tội lổi tưởng là nhỏ này mà giết chết nhiều con cái Chúa đi địa ngục đời đời kinh khủng thay. Nhiều người đi thăm địa ngục nhìn thấy một số rất đông con cái Chúa Jesus bị quăng vào hồ lữa đời đời vì phạm tội tà dâm. Những tội lổi như ăn ngủ với nhau mà không cưới hỏi, có gia đình rồi mà còn phạm tội ngoại tình, xem phim ảnh đồi trụy dâm dục, thủ dâm, đồng tính luyến ái, còn bị trói buộc bởi tội ham mê dâm dục với nhau mà không biết chán mặc dù là vợ chồng, làm tình bằng miệng lưỡi giửa vợ chồng với nhau, v.v.

Tóm lại không có tội nào là quá lớn mà huyết Chúa không thể tha thứ được. Tội lớn, tội nhỏ, những tội lổi được liệt kê phía trên vẩn được Chúa Cha tha thứ hết bằng huyết Chúa Jesus. Chúa Jesus đã chịu chết thế cho tội lổi của mọi người trên thập tự giá rồi cho nên ai biết mình có tội thì thú tội với Chúa Cha và chấp nhận Chúa Jesus đã chết thế cho mình trên thập tự giá về tội đáng chết của mình rồi, và xin huyết Chúa Jesus rửa sạch hết tất cã mọi tội lổi của mình. Chúa Cha sẽ sẳn lòng tha thứ tội lổi cho bạn và hoàn lại cho bạn địa vị làm con của Ngài. Ngài sẽ tái tạo bạn trở nên con người mới trong sạch khác hẳn với con người củ của bạn lúc trước gọi là sự tái sinh. Con người mới được giống như hình ảnh của Chúa là ghét tội lổi và không thể làm tội lổi như ngày trước nữa. Chúa Cha sẽ ban cho bạn Chúa Thánh Linh sống trong lòng bạn và Ngài ghi tên bạn vào sách sự sống trên nước thiên đàng. Chúa Cha xóa tên bạn ra khỏi danh sách của sổ bìa đen của ma quỷ trong địa ngục. Cảm tạ ơn thương xót của Chúa Cha đã ban cho chúng ta con một của Ngài là Chúa Jesus, là Danh trên hết mọi danh hầu cho khi nghe đến Danh Chúa Jesus thì mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jesus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha (Phi-líp 2:10-11) Chúng ta không nên bỏ lở cơ hội nhé các bạn. Hãy mau hạ mình xuống, quỳ gối xuống ăn năn tội lổi của mình với Chúa Cha hầu cho linh hồn chúng ta được bảo đảm có vé vào nước thiên đàng. Muốn thật hết lòng, Amen!

(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi dẩn của Chúa Thánh Linh trong Danh Chúa Jesus)

Chú ý: Nếu bạn cảm nhận mình đang bị bọn quỷ trói buộc, hãy mau ăn năn bằng cách làm theo bài “Dọn Sạch Lòng Để Gặp Chúa Cha” bạn có thể tự mở trói tà linh cho bạn và gặp được Đức Chúa Cha, mời bạn bấm vào link dưới đây)

https://mannaandlivingwatersministries.com/operation…/

Để biết thêm chi tiết về Địa ngục và thiên đàng mời các bạn xem những phim dưới đây:

1-Về từ hỏa ngục:

2- 23 phút trong địa ngục:

3-Người sống lại từ trời và cỏi chết:

Advertisement