BÀI SỐ 25: PHẢI CẦU NGUYỆN NHƯ THẾ NÀO CHO ĐẸP LÒNG ĐỨC CHÚA CHA?

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG?

BÀI SỐ 25: PHẢI CẦU NGUYỆN NHƯ THẾ NÀO CHO ĐẸP LÒNG ĐỨC CHÚA CHA?

Cảm tạ ơn Chúa Thánh Linh đã chỉ dạy cho tôi mấy hôm nay cách cầu nguyện để đẹp lòng Chúa Cha của mình là Vua của muôn vua, là Chúa của muôn chúa, đấng mà chúng ta tôn thờ Ngài mà không ai chỉ dẩn để làm sao cho đẹp lòng Ngài. Khi Chúa Cha đẹp lòng rồi thì cầu xin điều gì Ngài cũng sẽ ban cho. Chúa Jesus hứa rằng: Giăng 16:24 “Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu-xin điều chi hết. Hãy cầu-xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui-mừng các ngươi được trọn-vẹn.“Cầu xin làm sao? Bao nhiêu lần mình cầu xin tại sao Chúa Cha không nghe? Cầu nguyện như thế nào? Phải có nhiều bí quyết cần thiết để Ngài mới đẹp lòng và trả lời cho các bạn. Sau đây tôi sẽ chỉ ra những phần cần thiết có thứ tự trong sự cầu nguyện mà Chúa Cha rất hài lòng:

1- THÁI ĐỘ CUNG KÍNH TÔN THỜ ĐỨC CHÚA TRỜI HẰNG SỐNG:Trước hết chúng ta phải suy nghỉ và biết rằng chúng ta phải có thái độ cung kính, tôn nghiêm, hạ mình xuống trước mặt Đấng tạo hóa, là Đức Chúa Cha của mình là đấng tể trị của muôn loài vạn vật, là Vua của muôn vua, là Chúa của muôn chúa hay không?Chúng ta hãy nhìn chung quanh chúng ta xem cách của nhiều người thờ những thần thánh của họ, những thần tượng ra thế nào? Thái độ cung kính của họ ra sao? Họ mọp sát đất thờ lạy những thần tượng của họ là vật vô tri, vô giác, không nghe thấy được mà họ còn có những thái độ trang nghiêm, cúng kính, tôn thờ như thế còn chúng ta thì sao?Tôi thường hay đứng hoặc ngồi mà cầu nguyện. Chưa bao giờ quỳ gối cầu nguyện từ hơn mấy chục năm nay. Nhưng mới gần đây, Chúa Thánh Linh đã bày tỏ cho tôi biết con phải hạ mình xuống có thái độ cung kính mới làm đẹp lòng Chúa Cha. Và Chúa Thánh Linh chỉ cho tôi vào xem Youtube thấy bây giờ nhiều người làm cho Chúa Cha rất đẹp lòng khi họ mọp sát đất cầu nguyện. Thật quá tuyệt vời! Khi tôi bắt đầu làm như thế, Cha của tôi rất vui lòng lắng nghe những lời cầu nguyện của tôi.

2-CHUẨN BỊ DỌN LÒNG TRONG SẠCH TRƯỚC KHI CẦU NGUYỆN Ngồi yên lặng “tỉnh tâm” hỏi và lắng nghe tiếng Chúa Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta biết chúng ta làm gì không đẹp lòng Chúa trong những ngày qua. Khi chúng ta hỏi Chúa Thánh Linh Ngài sẽ chỉ ra những gì mà chúng ta làm buồn lòng Ngài. Tuyệt vời lắm các bạn ơi! Nhiều lúc Chúa Thánh Linh chỉ ra tên của những người nào làm chúng ta buồn giận không tha thứ thì hãy mau mau nói:” TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST CON THA THỨ CHO NGƯỜI NẦY TÊN ……..”. Nếu chúng ta không buồn giận họ nhưng hể khi Chúa Thánh Linh nhắc đến tên của họ thì chúng ta củng phải tha thứ như thế vì nếu chúng ta tha thứ cho họ thì Cha chúng ta trên trời cũng sẽ tha thứ cho chúng ta. 3-CẦU NGUYỆN BẰNG TIẾNG CỦA THÁNH LINH: (Cho những ai muốn nói tiếng mới: Hãy khao khát nói tiếng mới thì Chúa Thánh Linh sẽ ban cho chúng ta.) Tôi rất sợ nói tiếng mới nhưng gần đây tôi bị Chúa sai tiên tri của Chúa đến quở rầy la và Chúa hỏi tại sao con không tìm kiếm ta cách hết lòng? Tôi hỏi Chúa tại sao? Tiên tri của Chúa trả lời với tôi rẳng:” Phải tìm kiếm những sự ban cho ở trên trời, tiếng Thánh Linh. Ai không tin những gì Kinh Thánh dạy là tà giáo.” Roma 8: 26-27: “Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh-Linh giúp cho sự yếu-đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu-nguyện cho xứng-đáng; nhưng chính Đức Thánh-Linh lấy sự thở-than không thể nói ra được mà cầu-khẩn thay cho chúng ta. 27Đấng dò-xét lòng người hiểu-biết ý‑tưởng của Thánh-Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh-đồ vậy. “ Tôi hoảng sợ cầu xin Chúa ban cho tôi nói thứ tiếng của Thánh Linh để làm công việc cầu thay cầu nguyện của tôi đẹp lòng Ngài hơn thì tôi được nói tiếng mới của Chúa Thánh Linh thật là tuyệt vời! Chỉ cần cầu xin thì Cha sẽ ban cho. Cảm tạ ơn Cha. Chúa Thánh Linh sẽ giúp chúng ta dọn lòng sạch sẻ để chuẩn bị gặp Cha của mình.Tiếng Thánh Linh, hay tiếng lạ, hay tiếng mới cũng có cái nguy hiểm của nó là khi bạn chưa làm theo bài “DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA”, bạn còn nhiều tánh xác thịt, kiêu ngạo, nóng tánh, tham lam, ích kỷ, tà dâm, mà bạn cầu xin tiêng mới, ma quỷ có thể xen vào cho bạn nói được tiếng lạ, nhưng không phải là tiếng Thánh Linh. Bạn nhận biết ngay sau đó là: Mổi lần bạn nói được tiếng lạ thì mình mẩy bạn bị đau nhức, nhức đầu, nóng tánh, ngủ toàn là thấy ác mộng, làm gì cũng gặp toàn là việc xui, bông trái của quỷ dử. Bạn hãy tự mình nhìn trái biết cây trong người mình mà nhận định cho mình có phải bạn đang nói tiếng Thánh Linh hay là tiếng của tà linh. Những người chung quanh bạn đã nhìn thấy rỏ hết rồi mà không dám nói cho bạn biết thôi. Nếu họ đến nói với bạn bông trái của quỷ dử trên bạn thì bạn sẽ giận họ cho nên không ai dám chỉ cho bạn biết những bông trái xấu của bạn. Tiếng Thánh Linh kèm theo bông trái của Thánh Linh tuyệt vời lắm. Bạn sẽ có 9 trái Thánh Linh kèm theo tiếng lạ của Thánh Linh.

3- HÃY CHẠY ĐẾN VỚI CHÚA JESUS CHRIST, ĐẤNG MUA CHUỘC TỘI LỖI CHÚNG TA BẰNG HUYẾT VÔ TỘI CỦA NGÀI HẦU CHO CHÚNG TA ĐƯỢC SẠCH TỘI ĐỂ CHÚNG TA ĐƯỢC ĐẾN GẦN NGÔI ÂN PHƯỚC CỦA ĐỨC CHÚA CHA.

Quỳ gối ăn năn tội lỗi của chúng ta, nếu Thánh Linh chỉ ra chúng ta có làm nhiều điều tội lỗi mà chưa ăn năn. Nên tập chú 100% tư tưởng của chúng ta vào Chúa Jesus đã bị đóng đinh trên cây thập tự giá mua chuộc những tội lỗi mà Chúa Thánh Linh đã bày tỏ cho chúng ta lúc nãy. Mỗi tội lỗi mà Chúa Thánh linh bày tỏ ra thì bạn phải ăn năn Cha thanh tẩy sạch sẽ bằng huyết Chúa Jesus và xin Chúa Jesus thay thế tất cả máu huyết dơ bẩn của chúng ta bằng máu huyết vô tội của Con Ngài. Cầu xin Chúa dùng ánh sáng của Ngài chiếu rọi từ đầu đến chân của chúng ta để những con chồn (tội lỗi) nhỏ hay lớn vào phá vườn nho của Chúa sẽ bị lộ diện ra trước ánh sáng của Ngài. Chúa sẽ cho chúng nó lòi mặt ra chạy tán loạn trước mắt chúng ta để chúng ta ăn năn tội lỗi ra với Chúa Cha. Nhất là những con chồn kiêu ngạo, nói hành, đoán xét người khác chạy tán loạn. Chúng ta hãy mau ăn năn tội lỗi để làm sạch lòng trước khi bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Cha. Khi chúng ta làm sạch lòng khai trình ra hết tất cã mọi tội lỗi và ăn năn thì Ngài sẽ kể chúng ta là người công bình, vô tội, như thế chúng ta mới vào ra mắt Cha được. Vì Cha là Thánh, chúng ta phải thánh trong mọi cách ăn nết ở mới mong gặp đuợc Ngài.

4-PHẦN CẦU NGUYỆN CHÍNH: RA MẮT ĐỨC CHÚA CHA, ĐẤNG TẠO HÓA, TẠO DỰNG RA CHÚNG TA VÀ CẢ VỦ TRỤ NẦY.

Người nào chạy đến với Đức Chúa Cha thì phải nhận biết Ngài là ai? Và phải nghe được tiếng phán của Ngài, biết đấng mình đang thờ phượng là ai? Phải xác quyết mạnh mẽ đức tin, công bố là ngày hôm nay con chạy đến với Cha và con tìm kiếm mặt Ngài. Xin Cha chớ để cho bất cứ một kẻ thứ ba nào được chen ngang vào cuộc trò chuyện giữa con và Cha. Như thế thì Cha nói mình mới nghe được và mình nói Cha mới nghe được. Khi chúng ta làm xong 3 phần trên, chúng ta hãy chuẩn bị ra mắt Cha, mọp sát đất thờ lạy Chúa Cha cách hết lòng. Xác quyết đức tin với Cha, miệng nói ra trước mặt Cha mình là ai? Xin Cha thăm viếng, ban ơn, cầu xin, v.v.

5-BÀI CẦU NGUYỆN MẨU:

Kính lạy Đức Chúa Trời là Vua muôn vua, là Chúa muôn chúa, là đấng hằng sống, là đấng trể trị muôn vật, đấng vỉ đại trên toàn cỏi vũ trụ nầy, không có sự gì mà quá khó cho Ngài. “Hễ điều gì mà con buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà con mở ở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời.” .(Mathio 18:18). Con xin ra mắt Cha, con là tạo vật của Cha là tội nhân không đáng được thương xót nhưng con cám ơn Cha đã thương xót con và ban Chúa Jesus chết thế cho con trên thập tự giá đổ máu huyết ra mua chuộc tội lỗi của con. Hôm nay con chạy đến với Cha và con tìm kiếm mặt Ngài. Xin Cha chớ để cho bất cứ một kẻ thứ ba nào được chen ngang vào cuộc trò chuyện giữa con và Cha. Con cám ơn Cha ban cho con thời gian để cầu nguyện hôm nay và chạy đến với Cha, xin Cha thăm viếng con, ban cho con sự bình an, vui mừng, tình yêu thương, chữa lành mọi bênh tật của con, ban cho con mọi nhu cầu hằng ngày để danh Cha được vinh hiển. v.v. Hôm nay con cầu thay cho người nầy…….. v.v. Con xin hỏi Cha một điều là Cha muốn con làm chi cho Cha đẹp lòng? (lắng nghe Cha sẽ trả lời Cho mình sau đó.) Cầu xin xong thì hãy giử yên lặng nghe Cha nói chuyện với mình. Cha sẽ phán với mình lời cầu nguyện của con làm ta đẹp lòng ta hay không v.v. Đây là cuộc trò chuyện giửa con và Cha mới thật sự là cầu nguyện. Trọng tâm của buổi cầu nguyện là phải nghe được tiếng phán của Cha.

Ôi Cha quá tuyệt vời các bạn ạ! Cha phán với chúng ta bằng lời trong Kinh Thánh, hoặc Cha dùng từ “Ta” với chúng ta. Phần lớn chúng ta nghe lời Cha phán : ”Ta yêu con!” Cám tạ ơn Cha đã yêu chúng ta quá đổi mà chúng ta vẩn thờ ơ lảnh đạm với Cha của mình. Chúng ta để rất ít thời giờ cho Cha mình làm Cha rất buồn lòng. Chúng ta bỏ ra nhiều thì giờ xem phim ảnh hay làm nhiều công việc bận rộn mỗi ngày mà không để nhiều thì giờ cầu nguyện tương giao mật thiết với Cha mình là đấng giầu có ban tất cã mọi ân phước từ trời dư dật đến cho mình . Muốn cầu nguyện thật lòng chúng ta phải mất ít nhất 30 phút, hoặc 1-2 tiếng đồng hồ. Mổi buổi sáng khi mới thức dậy, và mổi buổi tối trước khi đi ngủ. Sáng thì cám tạ ơn Cha cho con một giấc ngủ ngon, không bị ác mộng hay bọn quỷ đánh phá, dâng một ngày mới cho Cha bảo vệ khi đi làm việc, v.v. Tối thì tỉnh nguyện xem ngày đó mình hành động ra thế nào? Có làm công việc gì sai không thì ăn năn để không làm như thế nữa. Cám tạ ơn Cha nếu có việc gì phước hạnh hay được Cha bảo vệ an toàn khi đi đường, v.v.

Vậy mà từ trước đến giờ tôi chỉ để 5-10 phút, cao lắm là 15 phút mỗi ngày cầu nguyện là thấy tốt lắm rồi. Các bạn hãy làm thử đi. Ngày cuối tuần bỏ ra một ngày kiêng ăn cầu nguyện tìm kiếm mặt Cha, làm theo bài chỉ dẫn trên các bạn sẽ thấy tuyệt vời! Cha sẽ yêu bạn và ban phước của Ngài dồi dào trên bạn. Muốn thật hết lòng. Amen!

Advertisement