BÀI SỐ 20: SỰ KHÁC BIỆT GIỮA HAI TỪ NGỬ “XÉT ĐOÁN (JUDGEMENTAL)” VÀ “NHẬN XÉT (DISCERNMENT)” ĐÚNG HAY SAI

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG?

BÀI SỐ 20: SỰ KHÁC BIỆT GIỮA HAI TỪ NGỬ “XÉT ĐOÁN (JUDGEMENTAL)” VÀ “NHẬN XÉT (DISCERNMENT)” ĐÚNG HAY SAI

Trước hết mời các bạn đọc những câu Kinh Thánh sau đây để hiểu rỏ bài viết nói gì?

-Mathi-ơ 7: 1 “Các ngươi đừng đoán-xét ai, để mình khỏi bị đoán-xét. 2Vì các ngươi đoán-xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán-xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy. .”

-Gia-cơ 1:22-23 :”22 Hãy trách phạt những kẻ nấy, là kẻ trù trừ,23 hãy cứu vớt những kẻ kia, rút họ ra khỏi lửa; còn đối với kẻ khác, hãy có lòng thương lẫn với sợ, ghét cả đến cái áo bị xác thịt làm ô uế.”

-1 Côrintô 2:15 “Nhưng người có tánh thiêng-liêng xử đoán mọi sự, và chính mình không bị ai xử-đoán.”

-1 Têsalonica 5:21-22 “Hãy xem-xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi..”

-2 Côrintô 10: 4-7 :”4 Vả, những khí-giới mà chúng tôi dùng để chiến-tranh là không phải thuộc về xác-thịt đâu, bèn là bởi quyền-năng của Đức Chúa Trời, có sức-mạnh để đạp-đổ các đồn-lũy: 5 Nhờ khí-giới đó chúng tôi đánh đổ các lý-luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu-biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng-phục Đấng Christ. 6 Cũng nhờ khí-giới đó, chúng tôi sẵn-sàng phạt mọi kẻ chẳng phục, khi anh em đã chịu lụy trọn rồi. 7 Anh em cứ xem bề ngoài sao? Bằng có ai quyết mình thuộc về Đấng Christ, hãy ngẫm-nghĩ rằng nếu người thuộc về Đấng Christ, thì chúng tôi cũng thuộc về Ngài.”

Những câu Kinh Thánh trên đây có phản nghịch nhau chăng? Mới nhìn vào những câu nầy chúng ta có suy nghỉ tại sao Chúa dạy những lời khó hiểu như thế? Làm sao để biết rỏ công việc mình làm là không bị phạm tội đoán xét? Nếu đi làm chứng về Ngài cho người chưa tin Chúa, đi ra đánh trận với ma quỉ và nói với những người chưa biết tôn thờ Chúa rằng họ đang thờ ma lạy quỉ mà không tôn thờ Chúa thì bị họ kết án là bạn đang đoán xét họ hay sao? Nhìn vào những tín hửu theo Chúa lâu năm, họ vừa theo Chúa vừa theo thế gian, đang sống theo xác thịt mà chúng ta không dám nói sự thật cho họ biết hay sao? Vì bản tánh kiêu ngạo họ sống trong xác thịt, họ sẽ không bao giờ chấp nhận là mình đang đi lac đường, và họ sẽ nói rằng chúng ta đang đoán xét họ. Chúng ta sẽ bị mặc cảm tội lổi sợ phạm tội đoán xét người khác mà chùng bước, và cứ để mặc cho họ như thế thì ngày kia Chúa sẽ quở phạt chúng ta sao? Chúng ta nở lòng nào thấy một con chiên đi lạc đang đi vào con đường rất nguy hiểm hư mất linh hồn mà lại không dám nói cho họ biết là họ đang đi lạc đường và khuyên họ hãy mau quay đầu trở về bên Chúa hay sao?

Nhìn những câu Kinh Thánh trên chúng ta sẽ có cảm nhận rằng, ai đang có được Chúa Thánh Linh làm đền thờ của Ngài trong lòng mình mới được Ngài ban cho ân tứ của sự thông sáng. Ngài muốn chúng ta phải có đầu óc biết phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, đâu là cỏ lùn đâu là lúa mì, đâu là chiên, đâu là dê, đâu là xác thịt, đâu là Thánh Linh, đâu là ánh sáng, đâu là bóng tối. Chúng ta biết rỏ và thấy rỏ con đường chúng ta đi, không đi mò mẩm trong bóng đêm như những người không có Chúa Thánh Linh soi sáng. Hallelujah! Đây chính là một con người được tái sanh, người mới cần phải sống trong một môi trường mới. Hai bãn tánh đoán xét và nhận xét đúng hay sai khác nhau rất rỏ rệt. Tôi sẽ trình bày rỏ ràng sau đây:

1-Nhiều tín đồ lâu năm sống trong tánh xác thịt lúc chưa có được Chúa Thánh Linh ngự vào lòng họ thường hay đoán xét những người chung quanh mình. Nếu thấy ai làm gì sai thì tánh xác thịt nổi lên bực tức, giận hờn, ganh tị, nói xấu, nói hành những ai đã làm tổn thương mình. Họ sống một đời sống như trong địa ngục trần gian. Họ đã bị làm tôi mọi cho ma quỷ cứ đoán xét hết người nầy đến người khác. Hể thấy ai làm sai thì thường chỉ trích, nóng giận, nói móc nói sỏ, nói sau lưng hay nói trước mặt người đó với những cảm xúc bực dọc, buồn giận, hờn ghét, chửi rủa, ganh ghét, thù hận, v.v. Bông trái xác thịt là rỏ ràng lắm. Tánh này là bông trái của quỷ satan gây hận thù cho nhiều người chung quanh cho nên bạn hãy ăn năn đuổi quỷ đoán xét, nói hành theo cách 5 ngón tay, bạn sẽ thấy chúng chạy ra khỏi bạn ngay sau đó.

2-Ngày nào họ ăn năn và khước từ tội lổi, họ được Chúa Thánh Linh ngự vào lòng, đổi mới con người xác thịt thành ra con người tâm linh rồi thì một con người mới đã được Chúa tái tạo như Adam ngày xưa chưa phạm tội ăn trái cấm, một con người được tái sanh, khác hẳn với con người xác thịt mà họ đã từng sống trong nhiều năm tháng qua. Một tánh mới được thành hình trong lòng họ gọi là bản tánh nhận định, hay phân biệt đúng sai, bản tánh nầy là sự ban cho của Chúa Thánh Linh(spirit of discernment). Tánh nầy hơi giống với tánh đoán xét của tánh xác thịt, cũng biết nhận định đúng sai nhưng với tình yêu thương những người đi sai lạc. Tánh nầy không giận hay nói hành những người đi sai lạc nhưng ngược lại có tình yêu thương muốn cho người kia được đi đúng như mình. Bản tánh củ đoán xét, giận hờn, nói hành trong sự đoán xét thì bây giờ không còn nữa nhường chổ cho bãn tánh phân biệt biết ai làm đúng ai làm sai mà giúp cho họ thay vì buồn giận họ.

Nhiều người mới được Chúa biến đổi trở thành con người tâm linh đang hoảng sợ vì họ mới vừa từ trong bóng đêm đi vào nơi sáng láng, họ thấy rỏ và biết rỏ mọi sự việc. Khi họ nhìn ai thì thấy được sự sai trật của những người chung quanh mình và lo sợ tưỡng chừng mình đang đoán xét người khác mà phạm tội với Chúa Thánh Linh. Bạn đừng sợ, vì một khi mình nhìn thấy những cái sai những điều xấu của người khác mà không buồn giận họ hay nói hành về họ thì không phải là đoán xét, mà chính là bãn tính nhận xét của Chúa Thánh Linh ban cho mình để gìn giử, bảo vệ mình được sống còn trong một xã hội đầy xấu xa trên thế gian nầy. Trường hợp hai vợ chồng đã sống trong tội lỗi lâu năm chưa tin Chúa. Người vợ hay người chồng vừa mới tin nhận Chúa làm chủ cuộc đời, được Chúa thay đổi. Sau khi đó họ nhìn lại người phối ngẩu của mình đang sống trong tội lỗi mà không dám nói gì cho người phối ngẩu của mình biết về Chúa hay sao? Bạn đành lòng để người bạn đời của bạn đi vào con đường đến hỏa ngục hay sao? Buồn cho họ là mổi khi nói đến tội lỗi họ làm là họ nóng tánh lên quát tháo nổi giận linh đình làm cho bạn ngừng luôn không dám nói lần nữa. Bạn nên biết rằng chính tà linh trong người phối ngẩu của bạn hoảng sợ và phản ứng như thế chứ không phải chính đương sự đâu. Hãy kiên nhẫn, kiên trì, cầu nguyện, đuổi quỷ cho họ trong Danh Chúa Jesus mổi ngày cho họ. Hãy tiếp tục rao giảng lời Chúa bền chí cho đến cuối cùng người phối ngẩu của bạn sẽ được Chúa Jesus giải phóng hoàn toàn. Chúa Jesus nói:” Một người tin cả nhà được cứu” là vậy. Nếu bạn bỏ cuộc thì ngày kia bạn sẽ bị Chúa quở phạt bạn. Chúa sẽ đòi linh hồn người đó trong tay bạn đấy. Nhất là hai vợ chồng nên một thịt, mà ngày kia một người được đem đi, một người bị bỏ lại như trong Kinh Thánh đã nói thì bạn sẽ ân hận như thế nào? Cấu xin Cha ban cho bạn có tình yêu thương, tánh kiên trì, bền lòng giải cứu người bạn đời của bạn cho đến khi người đó được cứu rổi linh hồn thì bạn mới sống vui vẽ, bình an trong Chúa.

Cảm tạ Chúa, con đường nầy tôi đã đi qua và lúc đầu tôi không dám dạn dỉ khuyên lơn những ai đã đi sai lạc vì sợ phạm tội cùng Chúa với sự đoán xét người khác. Chúa ban cho chúng ta bãn tánh phân biệt đúng sai, thấy rỏ như giửa ban ngày ai làm điều thiện và điều ác, ai là cỏ lùn, ai là lúa mì hầu giúp chúng ta đến giúp đở những ai đi sai lạc được trở về đi đúng đường hầu được cứu rổi linh hồn. Chúng ta hãy dạn dỉ nói lên sự thật hầu giúp được họ. Chúng ta không đoán xét họ đâu, Chúa nhìn thấy trong lòng chúng ta dù cho những người mà chúng ta giúp họ có lên án chúng ta là chúng ta đoán xét họ đi chăng nữa, chúng ta không giận họ, nhưng thương yêu họ thì chúng ta sẽ không phạm tội đoán xét đâu.

Cảm tạ Chúa vì Ngài vẩn nhìn thấu trong tấm lòng chúng ta và ma quỉ cũng nhìn biết được như thế. Nếu chúng ta có lòng thù ghét hay buồn giận những ai kết tội chúng ta là người đoán xét họ là chúng ta đã phạm tội đoán xét họ rồi. Phải đề cao cãnh giác không để cho kẻ thù nghịch là ma quỉ chọc phá chúng ta phạm tội cùng Chúa Thánh Linh. Mà nếu chúng ta có lỡ phạm tội đoán xét họ đi chăng nữa thì chúng ta hãy hạ mình xuống ăn năn khước từ tội đoán xét đó thì Cha của chúng ta sẽ tha thứ cho chúng ta ngay. Chúa nhân từ. Cảm tạ ơn Cha đã chỉ dạy cho con viết lên bài nầy hôm nay. Hallelujah! Amen!

Advertisement