BÀI SỐ 7: SỰ TÁI SANH LÀ GÌ? ( WHAT IS BEING BORN AGAIN MEANS?)

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG?

BÀI SỐ 7: SỰ TÁI SANH LÀ GÌ? ( WHAT IS BEING BORN AGAIN MEANS?)

Nhiều người nghe đến chử tái sanh thì họ thường hiểu lầm, hiểu sai, không đúng với định nghỉa thật trong Kinh Thánh vì ngày nay có rất nhiều giáo phái, hệ thống tôn giáo, tà giáo, dị giáo, v.v. vô số kể và mổi ngày lại có thêm nhiều mục sư được sa tan xức dầu lập ra giáo hội mới, dụ dổ nhiều người, đánh lạc hướng đạo thật của Chúa Jesus, với nhiều vị lãnh đạo, mục sư xác thịt, tham lam, mê gái, gạt gẩm, hù dọa, trói buộc tín hữu phải đi nhà thờ mổi Chúa nhật, nếu không đi nhà thờ là bỏ Chúa, bị Chúa phạt đi địa ngục, v.v. Họ không giúp đở tín hửu nghèo nhưng còn moi tiền phần mười của họ, cho nên nhiều tín hửu tức giận, bỏ nhà thờ, bỏ Chúa, thù ghét đạo Chúa, đạo tin lành, đạo công giáo, đạo Chúa nầy, đạo Chúa nọ, v.v. Một số người đang đói khát tâm linh, muốn tìm kiếm Chúa mà không biết tìm đâu cho đúng? Thay vì họ đi tìm đọc Kinh Thánh, có online trên internet, họ lại đi tìm vị lãnh đạo tôn giáo dắt đi sai lạc, đi vào bóng tối, bị u mê thêm, vì họ chưa đọc Kinh Thánh, họ chưa biết gì về một Chúa Jesus đang sống đã đến trên thế gian hơn 2 ngàn năm trước với mục đích cứu vớt linh hồn của họ ra khỏi hồ lữa địa ngục đời đời. Họ đang cần sự cứu rỗi cho linh hồn của họ, được Chúa Jesus giải phóng, được tự do thờ phượng Chúa Jesus, và sau khi chết họ được về nước thiên đàng vinh hiển của Ngài. Đây là Lẽ Thật của Đức Chúa Trời lập ra từ buổi sáng thế để cứu nhiều tội nhân được sanh lại, hay gọi là được tái sanh. “Nếu ai không được tái sanh thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.” (Giăng 4:5) Tôn giáo hay đạo giáo chỉ là hình thức bề ngoài, không cứu được ai hết. Sau đây mời các bạn theo dỏi tiếp theo định nghỉa thật của sự tái sanh bởi sự soi dẫn của Chúa Thánh Linh.

1-SỰ TÁI SANH KHÔNG PHẢI LÀ LÀM PHÉP BÁP TEM NHẬN CHÌM TRONG NƯỚC

Tôi thường hỏi nhiều người bạn trên Face Book rằng:” Bạn được tái sanh chưa?” Rất nhiều người nói được tái sanh rồi. Ngày tôi nhận thánh lễ báp tem trong hội thánh Tin Lành của tôi là tôi được tái sanh. Mục sư của tôi ghi tên tôi vào danh sách tín hửu trong hội thánh và cho tôi cái bằng cấp vì đã học xong một năm tín lý của hội thánh và đã thi đậu. Nhiều người thi rớt không được tái sanh còn tôi thi đậu và được làm phép báp tem. Ôi xin Cha thương xót cho những người thầy dạy đạo này vì họ không biết họ đang làm sai lời Chúa trong Kinh Thánh, một đạo tin lành mới không có nói đến trong Kinh Thánh của Chúa.

2-SỰ TÁI SANH KHÔNG PHẢI LÀ ĐƯỢC BÁP TEM THÁNH LINH

Một số đông khác tưởng là được báp tem thánh linh nói tiếng lạ, tiếng mới là được tái sanh. Tôi hỏi bạn tại sao bạn nghỉ là như thế? Bạn nói lúc trước khi chưa được nói tiếng lạ thì bạn có nhiều tánh xấu, nhưng sau khi được báp tem Thánh Linh nói được tiếng mới thì bạn thấy có sự thay đổi trong đời sống, tánh tình thay đổi tốt đẹp hơn. Đây chính là con dao hai lưỡi cho những ai đi tìm sự tái sanh qua báp tem Thánh Linh.

-Khi tâm linh còn rác rến nhiều, chưa được quét dọn sạch sẽ thì nếu bạn đi tìm người có ân tứ báp tem Thánh Linh cho bạn, bạn có thể nhận được tiêng mới từ quỷ sa tan. Thánh Linh là Thánh, ngài không thể nào ngự trong đền thờ là tâm linh dơ bẩn của bạn được, cho nên quỷ trong bạn giả danh là Chúa Thánh Linh nói tiếng mới làm cho bạn tưởng rằng bạn đang nói được tiếng Thánh Linh. Bạn hãy nhớ rằng, mổi khi bạn nói tiếng mới của tà linh, thân xác của bạn bị bệnh, đau nhức, triệu chứng xấu của tà linh lòi đuôi chồn ra thậm thượt, chúng không thể giấu được với bạn. Bạn sẽ thấy rỏ và biết rỏ bông trái của chúng nó nếu bạn nhìn kỷ. Đời sống bạn toàn thiếu thốn, nợ nần, ham mê dâm dục, ngủ bị bóng đè, nóng tánh, quạo quọ, hay gây gổ, v.v.

-Khi bạn dọn sạch lòng xong sạch sẽ, mời Chúa Thánh Linh vào lòng, được băp tem bằng Thánh Linh , nói tiếng mới được thì lúc đó bạn mới cảm nhận được sự tái sanh thật sự, được thay đổi trong tâm hồn, tánh tình bạn sẽ được thay đổi ngay sau đó mới đúng là được tái sanh. Tôi sẽ nói thêm trong phần sau.

3-SỰ TÁI SANH KHÔNG PHẢI LÀ TIN NHẬN CHÚA JESUS VÀO LÒNG LÀM CHỦ CUỘC ĐỜI

Một số người tưỡng lầm là ngày họ tin Chúa là ngày họ được tái sanh. Vấn đề này có đúng phần nào vì rất nhiều người chấp nhận Chúa Jesus vào lòng với tấm lòng không thành thật, tin Chúa giả hình, vì quyền lợi cá nhân thì họ không thể nào được tái sanh được.

Còn một số ít thật sự cảm động thú nhận mình là một tội nhân xứng đáng bị đóng đinh trên cây thập tự giá, chấp nhận Chúa Jesus chết đền tội cho mình, huyết Ngài tuôn đổ chết thế cho họ, họ lấy đức tin tin rằng tội họ đã được Chúa thứ tha, họ mời Chúa Thánh linh làm đền thờ của Ngài trong thân thể của họ, họ mời Chúa Thánh Linh ngự vào lòng làm đền thờ của Ngài trong thân thể họ, họ cảm nhận được sự thay đổi trong đời sống, sự tái sanh ngay sau đó.

Nhưng, sau một thời gian ngắn, nếu họ không chịu ăn nuốt lời Chúa trong Kinh Thánh để được lớn lên, ma quỷ đem những sự cám dổ củ đến trở lại và nếu họ bị sụp vào những cạm bẩy tội lỗi củ, họ sẽ mất đi sự tái sanh ngay từ lúc đó mà họ tưởng họ vẩn còn sự tái sanh như lúc ban đầu. Đây chính là sự lừa dối của quỷ dử. Cho nên ai đã mất sự tái sanh từ lúc ban đầu thì nên làm theo quyển sách DỌN SẠC LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA, và bạn sẽ tìm lại sự tái sanh mà bạn đã mất từ lâu. Nhiều người đã làm rồi và kết quả tốt.

4-SỰ TÁI SANH KHÔNG PHẢI LÀ BẮT CHƯỚC VÀ LÀM THEO 9 TRÁI THÁNH LINH

Một số tôn giáo không tin Chúa Jesus nhưng dạy người tu tỉnh, ngồi thiền, tu tâm tích đức, bỏ công sức ra tự giác ngộ, ép mình theo khôn khổ tôn giáo để có được 9 trái Thánh Linh và họ khoe rằng họ được tái sanh. Ngày trước họ rất là xấu xa nhưng ngày nay họ đã từ bỏ con đường tà tự quay đầu về với cỏi thiên nhiên, với vủ trụ và nhận được 9 trái thánh linh. Con đường này rất nguy hiểm, Chúa Jesus dạy nếu ai không vào cửa chiên là quân trộm cướp là vậy. Nếu không bởi huyết của Chúa Jesus chuộc tội cho họ thì họ không thể thấy được nước Chúa cho dù họ có được tái sanh, có 9 trái Thánh Linh đi chăng nữa. Giăng 10:7” Ðức Chúa Jêsus lại phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta là cửa của chiên. 8 Hết thảy những kẻ đã đến trước ta đều là quân trộm cướp; nhưng chiên không nghe chúng nó. 9 Ta là cái cửa: nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ.”

5-SỰ TÁI SANH KHÔNG PHẢI LÀ LÀM DÁNG BỀ NGOÀI RA VẼ ĐẠO ĐỨC CÓ 9 TRÁI THÁNH LINH GIẢ TẠO TRƯỚC MẶT MỌI NGƯỜI NHƯNG SỐNG GẦN THÌ KHÁC HẲN.

Một số người được sa tan xức dầu đưa ra làm lãnh đạo tôn giáo, họ bề ngoài ra vẽ đạo đức, có 9 trái thánh linh giả tạo. Ở xa bạn nhìn thì không thấy rỏ bông trái xấu của họ. Nhưng nếu lại gần và nhìn kỷ chúng ta sẽ thấy rỏ và biết rỏ bộ mặt giả của họ ngay. Họ không thể nào bắt chước trái Thánh Linh của Đức Chúa trời được. Bạn có thể bắt chước được một thời gian ngắn được nhưng rồi chứng nào vẫn tật nấy, bạn cũng sẽ trở về con đường củ ngay sau đó. Tánh xác thịt vẫn tồn xác thịt mà thôi. Việt nam có câu:” múa riều qua mắt thợ.” hay “Lấy thúng úp voi thì không kín được.” Bạn có thể gạt được những người chưa được tái sanh, nhưng với những người đã được tái sanh bằng Thánh Linh, họ nhìn thấu vào tâm linh của bạn và biết ngay bạn là hàng giả, không phải thật, hàng nhái. Nhìn kỷ kết quả của bông trái tâm linh của họ không thể giấu giếm được là con cái hư hỏng, suy đồi, hút sách, xì ke, ma túy. Họ nóng tánh, lên mình kiêu ngạo, gia đình họ sống như trong địa ngục trần gian, không có tình yêu thương, v.v.

6-SỰ TÁI SANH KHÔNG PHẢI LÀ ĐƯỢC MỘT NGƯỜI CHA HAY MẸ THUỘC LINH NHẬN LÀM CON

Nhiều người khi cảm nhận có người cha hay mẹ thuộc linh nhận làm con thì họ rất vui mừng và tưởng dường như mình đang được tái sanh. Vì họ luôn có cảm giác thiếu thốn gì về mặc tâm linh cho nên khi họ có được người cha hay mẹ thuộc linh thì cảm thấy đầy đủ, vui mừng, nhưng đó chỉ là giả tạo mà thôi. Thay vì đi tìm Chúa để lấp đầy khoảng trống tâm linh thì họ lại đi tìm cha hay mẹ thuộc linh, lại thêm tội lỗi cho cả hai bên. Chúa Jesus dạy không nên gọi ai trong thế gian này là cha, hay ba vì chúng ta chỉ có một cha trên trời mà thôi.

7-SỰ TÁI SANH KHÔNG PHẢI LÀ GIA NHẬP VÀO MỘT TÔN GIÁO NÀO VÀ NHẬN LÃNH BÁP TEM BỞI MỤC SƯ HAY ÔNG CHA VÀ CHÍNH THỨC CÓ TÊN TRONG HỘI THÁNH ĐÓ

Nhiều người lầm tưởng họ được gia nhập vào một tôn giáo, nhân lãnh báp tem bởi mục sư hay ông cha trong nhà thờ, chính thức có tên trong hội thánh nào đó là được tái sanh. Đây là một sai lầm lớn trong giáo hội và hội thánh và nếu không hiểu rỏ sự thật thì nhiều người sẽ dắt tay nhau vào hồ lữa địa ngục đời đời sau khi qua đời vì không biết điều luật của Chúa. “Nếu không được tái sanh thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.” (Giăng 3:5) Sự tái sanh và sự gia nhập vào hội thánh nào là hai vấn đề khác nhau, không thể nhầm lẫn được. Người hầu việc Chúa có trách nhiệm cắt nghỉa rỏ rệt cho tín hửu của mình biết rỏ điều này, nếu không, ngày kia họ sẽ bị Chúa kết tội rất là nặng nề. Ngày nay có nhiều mục sư vẫn chưa được tái sanh cho nên tất cả các tin hửu trong hội thánh họ chưa biết sự tái sanh là gì cả. Mà có tín hửu nào nhận được sự tái sanh, đọc Kinh Thánh nói với mục sư của họ thì sẽ bị đuổi ra khỏi hội thánh ngay sau đó.

8-SỰ TÁI SANH LÀ GÌ?

Sự tái tạo của Đức Chúa Trời biến đổi một người từ con người xấu xa được trở nên con người thánh thiện một cách siêu nhiên sau khi tin nhận Chúa Jesus làm chủ đời sống mình. Họ có thể là tên cướp hôm nay nhưng là vị thánh nhân, mục sư, nhà truyền giáo sau khi được tái sanh.

Sự ban cho này đến từ Đức Chúa Trời cách nhưng không (free) cho con cái thật của Ngài. Họ nhận lãnh được Linh của Đức Chúa Trời là Thánh Linh ngự trong lòng họ nếu họ thật lòng cảm nhận mình là con người tội lỗi đáng bị đóng đinh trên thập tự giá, chấp nhân Chúa Jesus đã chết thế cho tất cã tội lỗi của họ trên cây thập tự giá, và tin rằng tội của họ đã được Ngài tha thứ. Họ hứa với Chúa Cha là sẽ quay đầu trở lại 180 độ không làm những tội lỗi đó nữa, cắt đứt mọi liên hệ với tội lỗi và đuổi tất cã tà linh đem tội lỗi đến với họ. Sau khi họ dọn sạch tấm lòng xong mời Chúa Thánh Linh vào lòng, Ngài bằng lòng ngự vào tâm linh trong sạch của họ và ban cho họ 9 trái Thánh Linh ngay sau đó gọi là được tái sanh.

Ga-la-ti 5:22:” Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ”

Con người được sanh lại hay tái sanh cảm nhận được một đời sống mới thật kỳ diệu. Mặc dù nan đề vẫn còn đó nhưng con người tâm linh cảm thấy nhẹ nhàng, bình an, vui thỏa, như vừa được ăn thức ăn no nê cho tâm linh của mình. Họ cảm thấy đầy đủ, không còn cảm thấy thiếu thốn gì hết. Họ cảm nhận trên vai gánh nặng tội lỗi được rớt xuống khỏi vai họ và họ cảm nhận được sự tươi mới từ nơi Chúa Thánh Linh.

Ai chưa cảm nhận được sự tái sanh thì hãy đi tìm kiếm Chúa thật lòng, làm theo bài DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA cách thật lòng, nghiêm túc. Sau khi làm xong thì mời Chúa Thánh Linh ngự vào tâm linh của bạn, bạn sẽ nhận được sự tái sanh từ nơi Chúa.

Nhận được sự tái sanh là nhận được vé vào nước thiên đàng, với điều kiện là không cố tình phạm tội nữa. Nhưng nếu bạn có lở phạm tội thì bạn phải biết ăn năn theo cách 5 ngón tay đuổi tà linh ra khỏi tâm linh mình, xong mời Chúa Thánh linh ngự trị trong tâm linh bạn trở lại. Cách ăn năn theo 5 ngón tay đã được lập đi lập lại nhiêu lần trong những bài viết của tôi, kết quả tốt.

Cầu xin Chúa Thánh Linh dẩn dắt bạn trong Lẽ thật của Ngài và ban cho bạn một đời sống được tái sanh , đầy phước hạnh, được sự bảo vệ của Chúa cách hoàn toàn, amen!

Advertisement