LOẠT BÀI GIÚP NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA BÀI SỐ 18:

BÀI SỐ 18: CÁI ÁCH.

( sưu tầm)


” Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta,ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì ,khiêm nhường ; nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.” ( Ma-thi-ơ 11:28-30).
Tại sao phải mang ách với Chúa ?
Cái ách là thanh gỗ trên đôi bò ( hoặc trâu) để kéo xe. Chúa Jesus dùng ẩn dụ này hàm ý rằng : nếu chúng ta mang ách của Chúa, song hành bước đi với Ngài, chúng ta được yên nghỉ vì Chúa đầy sức mạnh và năng quyền. Ý tại ngôn ngoại, lời bên ngoài nhưng ý bên trong là : Hễ con mang ách của Ta, Ta đi chung với con thì con phải theo Ta, hễ Ta quẹo trái, con quẹo trái, Ta quẹo phải , con quẹo phải, Ta dừng lại thì con phải dừng lại. Đó là mang ách của Ta. Nếu chúng ta là người hầu việc Chúa mà không hiểu điều này thì thật thiếu khôn ngoan.
Chúng ta biết rằng nếu hai con bò mang ách kéo xe, một trong hai con nổi loạn , con quẹo phải ,con quẹo trái thì con nào yếu sẽ ngã quỵ và chiếc xe bò lật đổ sẽ gây tai nạn cho cả hai con. Sức mạnh và ý riêng của anh chị em không thể nào chống lại nổi ý Đức Chúa Trời . Bất cứ ai nói mình hầu việc Chúa đều phải hiểu ẩn dụ này, cái ách làm người ta nghĩ về sự khó nhọc phải mang, nhưng ẩn ý của Chúa Jesus về ” Cái Ách ” là thuận phục uy quyền. Nếu chúng ta mang ách của Chúa ( nghĩa là thuận phục) thì chúng ta được yên nghỉ và dễ chịu. Hễ Chúa Thánh Linh đi thẳng, chúng ta đi thẳng, Ngài quẹo trái chúng ta quẹo trái, Ngài quẹo phải ,chúng ta quẹo phải. Nếu Ngài dừng lại, lập tức chúng ta phải dừng lại bởi vì nếu chúng ta bướng bỉnh đi tới coi chừng bị gãy cổ. Anh chị em liệu mình có mạnh hơn Chúa không mà ngoan cố ?. Ngày nay có rất rất nhiều người không hề hiểu ẩn dụ này , vậy nên họ lao đầu vào công tác và ngã đổ vì đuối sức, thất bại chỉ vì không biết ý chỉ của Chúa. Họ chuyển động liên tục khi Chúa đã dừng lại và hậu quả là đau đớn, vì cái ách chức vụ ở trên vai. Anh chị em yêu dấu ơi ! Hãy thuận phục Chúa , lắng nghe tiếng Chúa, mang ách của Chúa và vâng lời. Chỉ hành động khi Thánh Linh di chuyển, chỉ mở miệng khi Cha ban Lời, chỉ nói những gì Cha truyền cho nói, và nói y như Cha đã phán dặn, chỉ làm những gì Cha dạy phải làm. Nếu anh chị em chịu mang ách như vậy, chắc chắn anh chị em sẽ được yên nghỉ mà không còn mệt mỏi hay lo lắng, bởi chính Ngài sẽ chịu trách nhiệm.
Tóm lại , “Cái Ách ” cũng là biểu tượng của “Sự thuận phục ” vì chẳng có con bò nào nổi loạn chịu mang ách, cũng không con bò chịu mang ách nào nổi loạn. Thậm chí hai con bò mang ách chung không bao giờ nổi loạn bởi chúng biết rằng không thể thoát ra được khỏi cái ách của chủ. Lời Chúa phán :” Bò biết chủ mình, lừa biết máng của chủ, song Y-sơ-ra-ên chẳng hiểu biết, dân ta chẳng suy nghĩ. ” ( Ê-sai 1:3). Vậy hãy suy nghĩ và hiểu biết ý Chúa , hãy mang ách và thuận phục Chúa để được yên nghỉ và hưởng phước. Amen .


Lời Chúa chân thật phân minh,
Hạ mình mạo muội thưa trình anh em ,
So sánh ẩn dụ đi kèm ,
Lý giải , phân tích anh em tỏ tường,
Động cơ là bởi yêu thương,
Nguyện xin Cha Thánh dẫn đường chúng con.
Bổn phận con đã làm tròn ,
Hễ Ngài còn phán con còn viết ra ,
Hết lòng theo thánh ý Cha
Ban ra Lời Chúa cả nhà chung vui !!
Hihi ha ha hallelujah!

Advertisement