NHỮNG NGƯỜI TIN CHÚA JESUS CÓ MẤT SỰ CỨU RỖI KHÔNG?

NHỮNG NGƯỜI TIN CHÚA JESUS CÓ MẤT SỰ CỨU RỖI KHÔNG?

I-CÓ MỘT SỰ LỪA DỐI RẤT LỚN CỦA QUỶ DỬ LÀ “NGƯỜI TIN CHÚA KHÔNG BAO GIỜ MẤT SỰ CỨU RỔI, NHƯNG HỌ CHỈ MẤT PHẦN THƯỞNG MÀ THÔI.”

Rất buồn khi nhiều người học thần học sai lạc của các trường học tôn giáo cắt nghỉa Kinh Thánh như câu nói trên. Đây chính là lời cắt nghỉa theo ý loài người, sai lạc, là đạo của quỷ dử mà họ tưỡng là thần học đúng theo đường lối Chúa. Họ cứ ỷ lại là những gì họ học là đúng cho nên cứ sống theo ý riêng của mình, phạm nhiều tội lỗi nhỏ nhặt mà ỷ lại Chúa nhân từ, sống trong thời kỳ ân điển, xưng mình là người công bình không cần phải ăn năn cho đến ngày họ qua đời không được vào thiên đàng thì đã quá trể. Hãy đọc và tra xét những câu Kinh Thánh dưới đây và suy gẩm:

-Vì Đức Chúa trời là Thánh cho nên chúng ta phải Thánh trong mọi cách ăn nết ở của mình. (Lê-vi-ký 19:2; Rô-ma 8:29; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-4)

-Không có sự thánh sạch sẽ không thể thấy được nước Đức Chúa Trởi. (Hê-bơ-rơ 12:14)

-Không có sự tái sanh không thể thấy nước Đức Chúa Trời. (Giăng 3:3)

-Không phải những kẻ nói lạy Chúa lạy Chúa mà được vào nước thiên đàng đâu.(Mathi-ơ 7:21)

-Ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì hẳn chẳng phạm tội. (1Giang 3:9)

Thương cho họ vì họ không thật sự học hỏi sự cắt nghỉa Kinh Thánh từ Linh của Đức Chúa Trời là Thánh Linh của Ngài. Chúng ta thường thấy họ là những mục sư, những người tin Chúa theo tôn giáo, theo đạo giáo truyền thống, chưa được tái sanh, họ ngồi mòn ghế nhà thờ mà vẫn sống trong tội lỗi, có tội mà không biết ăn năn, không sợ tội lỗi nhỏ nhặt như không có tình yêu thương, ham danh, ham quyền, ganh tị, ghen ghét, làm chứng gian, nói dối, nói hành người khác, tham tiền, ích kỹ, mê chơi game, mê ăn diện son phấn làm đẹp bề ngoài, họ để tánh xác thịt cai trị họ và hành động như người chưa biết Chúa mà không mắc cở với người thế gian, v.v. Khi chúng ta khuyên họ thì nọ trả lời rằng mình chỉ cần tin Chúa Jesus thì được cứu rồi. Một người tin còn kéo cả nhà được cứu luôn vì Kinh Thánh nói vậy mà. Được cứu không phải bởi việc làm đâu mà lo chú trọng những việc làm nhỏ nhoi. Những gì tôi làm không được thì Chúa Jesus đã làm xong tất cả cho con cái Chúa rồi. Chúa Jesus nói mọi sự đã được trọn, chúng ta không cần làm gì hết, chỉ cần tin Chúa Jesus là được cứu mà thôi. Chúng ta sống trong thời kỳ ân điển, không cần phải theo luật pháp Môi se nữa. Thôi đừng có thiêng liêng quá mấu, không cần thiết. Con cái Chúa không bao giờ mất sự cứu rỗi đâu, chỉ mất phần thưởng trên thiên đàng mà thôi. Tôi không cần phần thưởng trên thiên đàng, tôi chỉ cần nhận được sự cứu rỗi đủ rồi. Than ôi họ đã bị sụp vào bẩy của quỷ dử và địa ngục đang há miệng ra để nuốt họ khi họ nhắm mắt lìa đời thì quá trể rồi, không còn có cơ hội ăn năn nữa.

Lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh là lời hằng sống, không phải lời chết viết ra trong sách vở. Đó là lời Rhema được cắt nghỉa bởi Linh của Đức Chúa Trời là Thánh Linh được sống động trong mổi con người được nhận lãnh Thánh Linh làm đền thờ trong thân thể của họ và Ngài mới có thể cắt nghỉa lời hằng sống được sống động trong Kinh Thánh cho chúng ta hiểu rỏ và biết rỏ đường lối của Ngài cách chính xác mà thôi. Thánh Linh của Chúa luôn luôn cảnh tỉnh, nhắc nhở chúng ta phải biết ăn năn tội lỗi của mình trước khi chúng ta muốn làm điều gì Ngài buồn, và mổi khi chúng ta vấp phạm, Ngài nhắc chúng ta phải biết ăn năn.

II-TẠI SAO AI CỐ TÌNH PHẠM TỘI KHÔNG ĂN NĂN SAU KHI ĐƯỢC THÁNH LINH NHẮC NHỞ THÌ SẼ LÀM BUÔN LÒNG NGÀI VÀ SẼ MẤT SỰ CỨU RỔI

Khi là con cái của Chúa chúng ta phải luôn luôn vâng lời Chúa Thánh Linh. Ngài rất là buồn và lìa khỏi chúng ta khi chúng ta cố tình không vâng lời và làm ngược lại sự nhắc nhở của Ngài.

Nhiều người theo Chúa lâu năm không vâng lời Chúa Thánh Linh cứ sống nữa Chúa nữa đời gọi là tín đồ Chúa nhật. 6 ngày theo thế gian, một ngày Chúa nhật là theo Chúa, cứ như thế năm này sang năm khác, mấy chục năm theo Chúa vẫn y như củ, không có sự tiến bộ trong phần tâm linh tí nào, không giúp được một người bạn bè của mình biết Chúa. Chúa gọi là tín đồ hâm hẩm, không nóng, không lạnh, Chúa Jesus nói Ngài sẽ nhả họ ra nơi có khóc lóc và nghiến răng.

Còn có một số người khác Chúa gọi là người Pha-ri-si, họ nói thì rất hay nhưng không làm theo những gì họ làm. Chúa Jesus cũng quở trách họ và ngày kia Chúa sẽ quăng họ vào nơi có khóc lóc và nghiến răng.

Đây chính là họ đã bị mất sự cứu rỗi rồi đấy các bạn. Họ là những người có đức tin nơi Chúa, có người đã được tái sanh rồi nhưng dần dần nguội lạnh và mất tình yêu của Chúa từ buổi ban đầu. Thương cho họ là họ tưỡng rằng họ vẫn còn có Chúa và họ sẽ đi thiên đàng như lòng họ tưởng. Ngày kia họ sẽ bị quăng vào nơi có khóc lóc và nghiến răng.

Nơi này không phải là thiên đàng, cũng không phải là hồ lữa địa ngục nhưng là nơi bóng tối ngoài thiên đàng, không có sự hiện diện của Chúa Jesus, nơi tối tăm dày đặt đời đời. Nơi đau khổ vì đói khát, cô đơn đời đời. Nơi dành riêng cho những con cái Chúa không biết vâng lời, là nơi có khóc lóc và nghiến răng.

Họ đã cảm nhận địa ngục ngay trên trần gian này rồi vì họ đang sống trong sự nghèo túng, bệnh tật, làm gì thất bại đến đó, thân xác bị bọn quỷ cám dổ không thể chiến thắng được bọn quỷ dử dày xéo thân xác toàn hết bệnh này đến bệnh khác, họ không chịu ăn năn mà họ còn trách Chúa là tại sao tôi tin Chúa mà toàn gặp điều không may xãy đến như thế này? Vì Chúa yêu họ nên Chúa quở phạt, mong rằng họ ăn năn để đi thiên đàng. Mong rằng ngày nào họ thức tỉnh và biết mình đang ở trong tình trạng hâm hẩm mà quay đầu trở về.

III-MUỐN BIẾT CHẮC MÌNH NHẬN ĐƯỢC SỰ CỨU RỔI THÌ PHẢI LÀM GÌ?

1-ĂN NĂN DỌN SẠCH LÒNG TỪNG TỘI NHỎ ĐẾN TỘI LỚN

ĂN NĂN KÈM THEO ĐUỔI QUỶ MỞ TRÓI CHO MÌNH BỞI DANH QUYỀN NĂNG CỦA ĐỨC THÁNH LINH TẤT CẢ NHỮNG TÀ LINH ĐÃ TRÓI BUỘC MÌNH TỪ LÂU CHO ĐẾN TÀ LINH CUỐI CÙNG, XONG ĐÓNG CỬA TÂM LINH LẠI MỜI THÁNH LINH NGỰ VÀO LÒNG LÀM ĐỀN THỜ CỦA NGÀI TRONG ĐỜI SỐNG BẠN (Hiện nay đã có sách DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA, các bạn chỉ cần làm theo lời chỉ dẩn để được sự tự do hoàn toàn trong Chúa)

2-BỌN QUỶ VẪN TỨC GIẬN THEO CÁM DỔ BẠN HOÀI HOÀI CHO ĐẾN NGÀY BẠN QUA ĐỜI. NẾU LỞ PHẠM TỘI THÌ ĂN NĂN, CHÚA KỂ NGƯỜI CÔNG BÌNH LÀ NGƯỜI CÓ TỘI BIẾT ĂN NĂN. (Hiện nay đã có cách ăn năn theo 5 ngón tay rất tuyệt vời, bạn có thể tự đuổi quỷ cho mình được, chúng chạy thoát thân ra khỏi bạn bằng nhiều triệu chứng khác nhau tuyệt vời mà bạn cảm nhận được)

3-SAU KHI NHẬN LÃNH THÁNH LINH LÀM ĐỀN THỜ TRONG THÂN THỂ MÌNH THÌ BẠN BIẾT CHẮC RẰNG BẠN SẼ TRỞ NÊN CON CÁI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ BẠN ĐƯỢC HƯỠNG NƯỚC THIÊN ĐÀNG. NẾU BẠN KIÊNG ĂN CẦU NGUYỆN LẮNG NGHE TIẾNG THÁNH LINH BẠN SẼ NGHE ĐƯỢC TIẾNG NÓI CỦA NGÀI.

Bạn sẽ nhận thấy một sự thay đổi lạ lòng trong con người của bạn. Con người củ đã biến đi đâu mất và một con người mới được tái tạo bởi Chúa Thánh Linh trong bạn. Bạn như con sâu biến thành con bướm bay lượn khắp vùng trời tâm linh, bạn không muốn phạm tội như ngày trước nữa, bạn muốn ăn nuốt lời Chúa trong Kinh Thánh và muốn làm những việc lành như Chúa Jesus đã làm. Bạn nhận được sự ban cho của Đức Chúa Trời ấn chứng bạn là con cái của Ngài bằng 9 trái thánh linh là: “lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.” (Galati 5:22) Thánh Linh sẽ nói chuyện với bạn và dạy dổ bạn như người thầy, người cha, người bạn thật tuyệt vời! Con đường tôi đã đi qua và đang có nhiều người đang làm được như tôi làm. Ai cũng có thể tiếp nhận được Thánh Linh làm đền thờ trong thân thể mình nếu bạn dọn lòng sạch sẽ. Thánh Linh chỉ ngự trong những người có tấm lòng thánh sạch. Những người có tấm lòng thánh sạch là những người có tội biết ăn năn.

IV-LÀM THẾ NÀO CHÚNG TA NHẬN BIẾT CHÚNG TA CÓ SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI KHI CHÚNG TA ĐÃ CẢM NHẬN ĐƯỢC SỰ SANH LẠI VÀ TRỞ THÀNH MỘT CON NGƯỜI TÂM LINH

Mời bạn theo dỏi lời Chúa trong đọan Kinh Thánh dưới đây;

1Giang 5:1-13:

a-Chúng ta có tình yêu thương nhiều hơn: Yêu Chúa và yêu tha nhân. Chúng ta giữ vẹn các điều răn của Ngài cách dể dàng hơn ngày xưa.

1 Ai tin Ðức Chúa Jêsus là Ðấng Christ, thì sanh bởi Ðức Chúa Trời; và ai yêu Ðức Chúa Trời là Ðấng đã sanh ra, thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài.

2 Chúng ta biết mình yêu con cái Ðức Chúa Trời, khi chúng ta yêu Ðức Chúa Trời và giữ vẹn các điều răn Ngài.

3 Vì nầy là sự yêu mến Ðức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Ðiều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề,

b-Chúng ta chiến thắng thế gian dể dàng hơn nhờ đức tin trong Chúa Jesus

4 vì hễ sự gì sanh bởi Ðức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian; và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta.

5 Ai là người thắng hơn thế gian, há chẳng phải kẻ tin Ðức Chúa Jêsus là Con Ðức Chúa Trời hay sao?

c-Chúa Cha đã làm chứng về Chúa Jesus cho chúng ta, và Thánh Linh là thần lẽ thật ấn chứng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời:

6 Ấy chính Ðức Chúa Jêsus Christ đã lấy nước và huyết mà đến, chẳng những lấy nước mà thôi, bèn là lấy nước và huyết;

7 ấy là Ðức Thánh Linh đã làm chứng, vì Ðức Thánh Linh tức là lẽ thật.

8 Vì có ba làm chứng: Ðức Thánh Linh, nước và huyết; ba ấy hiệp một.

9 Ví bằng chúng ta nhận chứng của loài người, thì chứng của Ðức Thánh Linh trọng hơn; vả, chứng của Ðức Chúa Trời ấy là chứng mà Ngài làm về Con Ngài.

10 Ai tin đến Con Ðức Chúa Trời, thì có chứng ấy trong mình; còn ai không tin Ðức Chúa Trời, thì cho Ngài là nói dối, vì chẳng tin đến chứng Ðức Chúa Trời đã làm về Con Ngài.

d- Món quà của Đức Chúa Cha cho chúng ta là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ

11 Chứng ấy tức là Ðức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài.

12 Ai có Ðức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Ðức Chúa Trời thì không có sự sống.

13 Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Ðức Chúa Trời.

Muốn hưỡng nước thiên đàng thì chúng ta phải tranh đấu, chiến thắng và tách rời ra khỏi những gì thuộc về thế gian, thuộc về xác thịt. Chúng ta không thể vừa thờ Chúa vừa thờ Mamon được. Chúng ta cần phải để Chúa là số một trong đời sống của chúng ta và biệt riêng mình ra thánh vì Đức Chúa Trời là Thánh. Nếu chúng còn là xác thịt thì châm những sự thuộc về xác thịt, còn nếu chúng ta là người tâm linh thì châm những gì thuộc về tâm linh. Hai thế giới thù nghịch nhau từ xưa đến giờ cho nên sẽ có nhiều trận chiến thuộc linh cho những ai là thành phần tâm linh và thành phần xác thịt trong một gia đình hay trong một hội thánh. Họ không thể hiệp một với nhau được mặc dù họ nói rằng họ là người tin Chúa Jesus nhưng họ có khác linh với nhau. Một bên là Thánh Linh còn một bên là tà linh. Nguyện xin Chúa chỉ ra cho chúng ta biết chúng ta là thành phần nào. Nếu chúng ta khám phá rằng chúng ta là thành phần đang có tà linh chứ không phải Thánh Linh, chúng ta nên ăn năn kịp thời hầu được cứu rỗi linh hồn trước ngày nhắm mắt lìa đời amen!

Advertisement