PHƯƠNG CÁCH CẦU NGUYỆN THEO CÁCH 5 NGÓN TAY:

PHƯƠNG CÁCH CẦU NGUYỆN THEO CÁCH 5 NGÓN TAY:

(Dùng để dọn sạch từng tội lỗi và từng loại tà linh gây tội phạm đó ra khỏi đời sống mình)

Kính lạy Đức Chúa Trời, Trong Danh Đức Chúa Jesus Christ,

1-Con thú nhận với Đức Chúa Cha rằng con là một tội nhân xứng đáng bị kết án tử hình đóng đinh trên cây thập tự giá vì phạm tội ________________.

2-Con bằng lòng chấp nhận Chúa Jesus Christ đã chết thế cho tội ______ của con trên thập tự giá và đền tội cho con rồi

3-Con tin rằng Đức Chúa Cha đã tha thứ tội lỗi ____________ nầy cho con và Cha không nhìn thấy tội lỗi nầy của con nữa,

4-Con khước từ tội lỗi_________, hứa với Chúa Cha là kể từ hôm nay con sẽ không làm những tội lỗi như thế nữa, con sẽ quay lưng lại với tội này 180 độ ngay từ hôm nay.

5-(Đuổi tà linh): TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST, TA RA LỆNH CHO TÀ LINH GÂY RA TỘI ________ HÃY LUI RA KHỎI TA, ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU ĐÃ DÀNH CHO NGƯƠI NGAY GIỜ NẦY, HÃY CÚT NGAY, và không bao giờ được quay lại nữa! Amen!

(Ghi chú: Có thể thực hiện thêm điều sau đây: sau khi xưng nhận tội lỗi và trục xuất tà linh uế linh gây ra tội lỗi đó, hãy cảm tạ Chúa về sự tha thứ của Ngài và nhơn danh Chúa Jesus tiếp nhận những điều tốt đẹp hơn từ Đức Thánh Linh.

Ví dụ: Sau khi bạn đã trục xuất linh gây lo lắng thì nói trong Danh Đức Chúa Jesus con tiếp nhận sự bình an của Đức Thánh Linh vào lòng con, Amen!

Trục xuất linh gây buồn giận không tha thứ xong thì nói trong danh Đức Chúa Jesus con tiếp nhận sự vui mừng, sự tha thứ và tình yêu thương của Đức Thánh Linh đầy dẫy lòng con, Amen!

Nếu trục xuất xong linh gây tà dâm thì nói trong Danh Đức Chúa Jesus con tiếp nhận sự thánh khiết của Thánh Linh vào lòng con, Amen!.v.v)

Sau đó hãy nói Trong Danh Đức Chúa Jesus Christ, xin huyết Chúa Jesus bao phủ con từ đầu đến chân và xin Chúa Thánh Linh giúp con đóng hết tất cả mọi cánh cửa lòng con cách hợp pháp để tà linh uế linh không quay trở lại được nữa Amen!

NHỮNG CÂU KINH THÁNH TRƯNG DẨN:

“Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót.” (Châm Ngôn 28:13)“

Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” (1 Giăng 1:9)“

và huyết của Đức Chúa Jesus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.” (1 Giăng 1:7b)“

Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như long chiên.” (Ê-sai 1:18).“

Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu” (Thi-thiên 103:12)

Advertisement